Визначення швидкості різання

Швидкість різання при протягуванні значно менша, ніж при інших видах обробки. У залежності від оброблюваного матеріалу, конструкції і матеріалу протяжки, подачі, характеру виконуваної роботи, вимог до точності і чистоти поверхні швидкість різання по сталі і чавунові складає, як правило, від 0,5 до 15 м/хв (табл.11).

Обрана швидкість різання повинна бути перевірена по потужності верстата. Потрібна потужність верстата N визначається по відомій величині зусилля протягування Р и призначеної швидкості V з урахуванням ККД верстата, який приймається рівним (0,8…0,9). Потужність різання визначається залежністю

N=0,13PV, кВт,

Таблица 12 - Швидкості різання при протягуванні в залежності від оброблюваного матеріалу та матеріалу протяжки

Оброблюваний матеріал 7-й квалітет при Ra=1,25…0,63 грубіше
Р6М5 ХВГ Р6М5 ХВГ
Вуглецева і легована конструкційна сталь твердістю НВ(240…250); кольорові метали; чавун твердістю НВ<220
Легована конструкційна сталь твердістю НВ(240…300); твердий чавун (НВ>220) 4,5 3,5
Леговані конструкційні сталі твердістю НВ>300 3,5
Жароміцні сталі і сплави 2,5 2,5

Якщо отримана потужність N більше, ніж фактична потужність верстата (див. табл.11), то необхідно вибрати меншу швидкість різання, при якій необхідна потужність не перевищила б потужності верстата.

Перевірка протяжки на міцність

Для того, щоб у процесі роботи не відбулося розриву протяжки, необхідно зробити її перевірку на міцність по небезпечному перетину. Небезпечним перетином протяжки є той, у якому її діаметр мінімальний. У залежності від розмірів оброблюваної втулки небезпечним може бути перетин, що проходить через мінімальний діаметр хвостовика D2 (див. рис.4), або перетин, що проходить по западині першого зубця. Необхідно перевірити виконання двох умов:

-умова відсутності небезпеки розриву протяжки по хвостовику

Рдоп³Qh,

де Рдоп - припустиме розривне зусилля для хвостовика, Н,

Q – тягове зусилля верстата, Н,

h – ККД верстата.

Припустиме розривне зусилля для хвостовика розраховується по формулі

Pдоп = Foп×[sp]×Kи, Н

де Foп – площа небезпечного перетину хвостовика, мм2;

[sp] – припустиме напруження на розтягання, МПа:

для сталі 40Х – [sp]=250 МПа;

для сталі Р6М5 – [sp]=400 МПа;

для сталі ХВГ [sр]=300 МПа,

Kв – коефіцієнт, який ураховує вплив вигину протяжки (Kв=0,9).

-умова відсутності небезпеки розриву протяжки по западині першого зубця

Визначення швидкості різання - student2.ru ,

де Dоп=Do–2h - мінімальний діаметр протяжки в перетині, що проходить по западині першого зуба,

Do – діаметр отвору до протягування, мм,

h – глибина стружкової канавки, мм,

[sр] – припустиме напруження матеріалу протяжки на розрив, для швидкорізальної сталі [sр]=400 МПа, для стели ХВГ [sр]=300 МПа.

Якщо хоча б одна з умов не виконується, необхідно вибрати верстат з меншим тяговим зусиллям і при необхідності зменшити підйом на зубець.

Розрахунок круглої частини протяжки

Наши рекомендации