ІІ-бөлім – МАЛ АЗЫҚТАНДЫРУ

Л Е К Ц И Я Л А Р

Құнарлы азықтандырудың мал денсаулығын сақтауда және өнімділігін арттырудағы маңызы Аудит- танысу НӘ: 1,2,3 ҚӘ: 1
  Жемшөп құрамы, негізгі қоректік заттары Проблемалық сұрау НӘ: 1,2,3 ҚӘ: 1
Қоректік заттар қорытылуы және өнімдік әсері Проблемалық сұрау НӘ: 1,2,3 ҚӘ: 1
  Мал азығының қоректілігі және оны бағалау әдістері Проблемалық сұрау НӘ: 1,2,3 ҚӘ: 1
  Мал азығының құнарлылығы Сұрақ қою НӘ: 1,2,3 ҚӘ: 1
  Мал азығын жіктеу Сұрақ қою НӘ: 1,2,3 ҚӘ: 1,2
  Көк, ірі, шырынды және құнарлы азық құрамы мен қоректілігі Проблемалық сұрау НӘ: 1,2,3,4 ҚӘ: 2,3
  Техникалық өндірістің азықтық қалдықтары,азықтық қосындылар құрамы мен қолданулыуы Проблемалық сұрау НӘ: 1,2,4 ҚӘ: 2
  Малды мөлшердеп азықтандыру ережелері Азықтандыру нормасы мен рационы 1-ші модуль НӘ: 1,2,3,4 ҚӘ: 2
  Мүйізді ірі қара малды азықтандыру Проблемалық сұрау НӘ: 1,2,3,4 ҚӘ: 2
  Мүйізді ірі қара малды азықтандыру Проблемалы сұрау НӘ: 1,2,3,4 ҚӘ: 1,2,4,5
  Қойды азықтандыру Проблемалық сұрау НӘ: 1,2 ҚӘ: 2,4,5
Жылқыны азықтандыру Проблемалық сұрау НӘ: 1,2,3 ҚӘ: 1,2
Шошқаны азықтандыру Проблемалықсұрау НӘ: 1,2,3 ҚӘ: 1,2
Құсты азықтандыру 2-ші модуль НӘ: 1,2,3 ҚӘ: 2,4,5
ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАР
Жемшөп үлгісін алу, орташа сынаманы зерттеуге әзірлеу, ылғалын анықтау Сұрап бақалау НӘ: 6,7,8 ҚӘ: 2
Жемшөп үлгісінде "шикі" протеин, "шикі"май, "шикі"клетчатка, "шикі" күлді анықтау Сұрап бақалау НӘ: 6,7,8 ҚӘ: 2
Орташа үлгіде азотсыз экстрактивті заттарды, каротин мен қантты анықтау Зерттеу мәліметтерін есептеу Сұрап бақалау НӘ: 6,7,8 ҚӘ: 2
Азық химиялық құрамын қоректілігінің алғашқы көрсеткіші ретінде қарастыру Сұрап бақалау НӘ: 6,7,8 ҚӘ: 2
Азық қоректік заттарының қорытылу коэффициенті мен протеиндік қатынасын есептеу Сұрап бақалау НӘ: 3,6 ҚӘ: 2
Қорытылған қоректік заттардың өнімдік әсерін элементтер балансымен есептеу Сұрап бақалау НӘ: 3,6 ҚӘ: 2
Азық қоректілігін азық өлшемі және алмасу энергиясымен есептеу 1-ші модуль НӘ: 3,6 ҚӘ: 2
Азық протеинінің биологиялық құнадылығын есептеу Сұрап бақалау НӘ: 3,6 ҚӘ: 2
Азық минералдық және витаминдік құнарлылығын бағалау Сұрап бақалау НӘ: 6,7,8 ҚӘ: 2
Мал азығын кешенді бағалау және азықтандыру кемшіліктерінің белгілері мен салдарын талдау Сұрап бақалау НӘ: 6,7,8 ҚӘ: 2
Мал азығының үлгілерімен танысу, оларды жіктеу және құрамы мен қоректілігін бағалау Сұрап бақалау НӘ: 6,7,8 ҚӘ: 2
Мал азықтандыруды нормалау Сүтті сиырды азықтандыру Сұрап бақалау НӘ: 6,7,8 ҚӘ: 2
Бұқа, бұзау, құнажын мен бордақылаудағы ірі қара мал басын азықтандыру Сұрап бақалау НӘ: 6,7,8 ҚӘ: 2
Қой мен жылқы азықтандыру нормасы мен рационы Сұрап бақалау НӘ: 6,7,8 ҚӘ: 2
Шошқа мен құс азықтандыру нормасы мен рационы 2-ші модуль НӘ: 6,7,8 ҚӘ: 2
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫН ОРЫНДАУЫ мен ТАПСЫРУ ГРАФИГІ
Сабақ тақырыбы СӨЖ тапсырмасы, қарастырылатын сұрақ Сабақ мақсаты мен мазмұны, игерілетіні Әдебиет Бақылау түрі Тапсыру аптасы
Азық орташа үлгісін алу Түрлі азықтың бастапқы және орташа үлгілерін алу тәрібі Жайылым оты, көкшөп, ірі және шырынды азық, тамыртүйнектер мен дәндерден орташа үлгі алу тәртібі 1: 6-10 4: 6-11 Ауызша сұрау
Азық құрамын зерттеу Азық орташа үлгісін зерттеу әдістерімен танысу Азық орташа үлгісіндегі "шикі" протеин, "шикі" май, "шикі" жасунық, АЭЗ, "шикі" күлді анықтау әдістері 1: 6-12 4: 14-28 Бақылау жұмысы
Азық құрамының өзгеруі Жемшөп құрамына ықпал етуші факторлармен танысу Жергілікті жемшөп құрамына ықпал етуші топырақ пен ауа-райы, дайындау мен сақтау технологиясы 1:143-150 2: 80-89 Ауызша сұрау
Жайылым отын пайдалану Жайылым оты мен мәдени жайылым көгінің құрамы мен қоректілігі Жайылым оты мен мәдени жайылым шөбінің биологиялық құндылығы және оларды мал азығына ұтымды пайдалану жолдары 1: 6-12 2: 6-15 Реферат жазу
Өндірістің азықтық қалдықтары Техникалық өндірістің азықтық қалдықтарының жіктеу және қолдану Техникалық өндірістің азықтық қалдықтарының химиялық құрамы мен қоректілігі және мал азығына қолдану жолдары 2:121-122 Бақылау жұмысы
Жануар тектес азықтар Жануар тектес азықтарды жіктеу және қолдану Жануар тектес азықтар химиялық құрамы мен қоректілігі, қолданылуы 1:172-174 2:102-103 Ауызша сұрау
Минералды қосындылар Азықтық минералды қосындыларды жіктеу және қолдану Азықтық минералды қосындылар түрлері, құрамы, азыққа қолданылуы 1:177-183 2:103-104 Реферат жазу
Дәрумендік қосындылар Азықтық витаминдік қосындыларды жіктеу   Азықтық витаминдік қосындылар түрлері, құрамы, қолданылуы 1:183-184 2: 109 Бақылау жұмысы
Азықтық азотты қосындылар Азықтық азотты қосындыларды жіктеу және қолдану ережелері Азықтық азотты қосындылар түрлері, құрамы, мал азығына қолдану жолдары 1:174-176 2:106-107 Ауызша сұрау
Азықтық ашытқылар Азықтық ашытқылар, аминқышқылдарыды жіктеу және қолдану Азықтық ашытқылар және азықтық аминқышқылдары түрлері, құрамы, мал азығына қолдану жолдары 1:174-176 2:106-108 Реферат жазу
Азықтық әсерлі қосындылар Азықтық ферменттік қосындылар мен антибиотиктерды жіктеу Азықтық ферменттік қосындылар мен антибиотиктер түрлері, құрамы, мал азығына қолдану жолдары 1: 83-185 3: 12-19 Бақылау жұмысы
Жасыл конвейерді қолдану Сүт өндіруде жасыл конвейерді пайдалану тиімділігі Сүт өндіру мен сүт сапасын арттыруда жасыл конвейерді ұйымдастыру, тиімді пайдалану 1:113-120 2: 66-79 Ауызша сұрау
Құнажын азықтан-дыру Құнажын азықтандыру ерекшіліктерінің сүт өнімділігіне әсері Құнажын азықтандырудың сиыр сүттілігіне әсері және оның оң әсерін арттыру әдістері 1:209-210 2:128-130 Реферат жазу
Бие азықтан- дыру Қымыз өндірудегі азықтандыру мөлшері мен сапасының маңызы Қымыз мөлшері мен сапасына тигізер азықтандыру ықпалы 1:249-251 7:106-109 Бақылау жұмысы
Мекиен азықтан- дыру Тағамдақ жұмыртқа өндірудегі азықтандыру маңызы Тағамдақ жұмыртқа өндірудегі азықтандыру мөлшері мен сапасының, құрамажем құрамы мен құнарлылығының ықпалы 1:273-278 2:177-180 Ауызша сұрау
                       

4 Пәнді оқыту саясаты

Студент лекция мен зертханалық сабақтарға кешікпеуге тиіс;

сабақтарды себепсіз жібермеге тиіс;

себеппен жіберген сабақты оқытушымен келісілген мерзімде өтуге тиіс;

дәріс алу кезінде тәртіп сақтауға тиіс;

өздігімен дайындайтын тақырыптарды дер кезінде өткізуге тиіс;

оқытушылар және курстастарымен ілтипатты қатынас сақтауға тиіс.

Бұл қағидаларды сақтамағаны үшін жалпы оның баллы төмендетілуі мүмкін

Наши рекомендации