Санітарнр-гігієнічні норми

Робоче місце - це обладнаний технічними засобами (засобами відображення інформації, органами управління, допоміжним обладнанням) простір, де здійснюється діяльність виконавця (або групи виконавців). Вимоги до освітлення для візуального сприймання користувачами інформації з двох різних носіїв (з екрана ПК та паперового носія) різні. Надто низький рівень освітленості погіршує сприймання інформації при читанні документів, а надто високий призводить до зменшення контрасту зображення знаків на екрані. При 10 % зменшенні освітленості працездатність знижується на 1 %. Освітленість можна варіювати від 300 до 700 лк. Оптимальною освітленістю робочих приміщень для роботи з відеотерміналом є освітленість від 300 до 500 лк.

Освітлення робочого місця повинно бути змішаним (природним та штучним). Доцільно, щоб орієнтація світлових отворів для приміщення з ПК була на північ. Природне освітлення повинно здійснюватись у вигляді бічного освітлення та відповідати нормальним рівням за СНиП 11-4-79 ”Естественное и искуственное освещение. Нормы проектирования”.

Слід передбачити наявність сонцезахисних засобів, що знижують перепади яскравостей між природним світлом та свіченням екрана ПК. Необхідно використовувати плівки з металізованим покриттям або жалюзі з

вертикальними ламелями, що регулюються. Світлорозсіюючі штори повинні мати коефіцієнт відбивання 0,5-0,7. санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

Робоче місце оператора ПК повинно бути розташоване так, щоб в поле зору не потрапляли вікна або освітлювальні прилади. Коли штучне освітлення змішується з природним, рекомендується використовувати лампи за спектральним складом, які є найбільш близькі до сонячного світла.

Штучне освітлення у приміщеннях з ПК здійснюється у вигляді комбінованої системи з використанням люмінісцентних джерел світла у світильниках загального освітлення, які розташовують над робочими поверхнями у рівномірно-прямокутному порядку. Пульсація люмінісцентних ламп не повинна перевищувати 10 %. Вікна бажано розміщувати з одного боку робочих приміщень.

Відношення яскравості екрану комп'ютера до яскравості оточуючих його поверхонь не повинно перевищувати у робочій зоні 3:1.

Основні вимоги до виробничого приміщення для експлуатації ПК

- воно не може бути розміщено у підвалах та цокольних поверхах;

- площа на одне робоче місце в такому приміщенні повинна становити не менше 6,0м2, а об'єм не менше 20,0 м3;

- воно повинно мати природне та штучне освітлення відповідно до СНіПП-4-79;

- в ньому мають бути шафи для зберігання документів, магнітних дисків, полиці, стелажі, тумби тощо, з урахуванням вимог до площі приміщення;

- щоденно проводити вологе прибирання;

- поруч з приміщенням для роботи з ПК мають бути обладнані:

• побутова кімната для відпочинку під час роботи;

• кімната психологічного розвантаження.

Щодо допустимих рівнів звуку та електромагнітних випромінювань і електричного поля в приміщеннях під час роботи з ПК, то вони вказані в табл. 3.11.

Гігієнічні норми до організації і обладнання робочих місць з ПК. При

розташуванні елементів робочого місця користувача ПК слід враховувати:

- робочу позу користувача; санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

- простір для розміщення користувача;

- можливість огляду елементів робочого місця;

- можливість ведення захистів;

- розміщення документації і матеріалів, які використовуються користувачем.

Таблиця 3.11.

Допустимі рівні звуку, еквівалентні рівні звуку і рівні звукового тиску в октавних смугах частот

Вид трудової діяльності Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах із середньогеометричними частотами, Гц
31,5 Рівні звуку, еквівалентні рівні звуку, дБА/дБАекв.
Програмісти ПК
Оператори в залах обробки інформації на ПК та оператори комп'ютерного набору
В приміщеннях для розташування шумних агрегатів ПК

Конструкція робочого місця користувача ПК має забезпечити підтримання оптимальної робочої пози. Робочі місця з ПК слід так розташувати відносно вікон, щоб природне світло падало збоку, санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru переважно зліва.

Таблиця 3.12.

Допустимі параметри електромагнітних випромінювань і електричного поля

Види поля Допустимі параметри поля Допустима поверхнева щільність потоку енергії (інтенсивність потоку енергії), Вт/м2
за електричною складовою (Е), В/м за магнітною складовою (Н), A/M
Напруженість електромагнітного поля, 6 кГц...3 МГц  
3 МГц...30МГц -  
30 МГц...5 ГГц - -
Електромагнітне поле оптичного діапазону в ультрафіолетовій частині спектру: УФ-С (220...280 мм)     0,001
УФ-В (280...320 мм)     0,01
УФ-А (320. ..400 мм)     10,0
в інфрачервоній частині спектру: 0,76... 10,0 мкм     35,0.. .70,0

Для забезпечення точного та швидкого зчитування інформації в зоні санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru найкращого бачення площина екрана монітора повинна бути перпендикулярною нормальній лінії зору. При цьому повинна бути передбачена можливість переміщення монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні.

Клавіатура повинна бути розташована так, щоб на ній було зручно працювати двома руками. Клавіатуру слід розміщати на поверхні столу на відстані 100...300 мм від краю. Кут нахилу клавіатури до столу повинен бути в межах від 5 до 15°, зап'ястя на долонях рук повинні розташовуватись горизонтально до площини столу (рис. 3.9).

Принтер повинен бути розміщений у зручному для користувача положенні, так, що максимальна відстань від користувача до клавіш управління принтером не перевищувала довжину витягнутої руки користувача.

Конструкція робочого стола повинна забезпечувати можливість оптимального ро'зміщення на робочій поверхні обладнання, що використовується, з врахуванням його кількості та конструктивних особливостей (розмір монітора, клавіатури, принтера, ПК та ін.) і документів, а також враховувати характер роботи, що виконується.

санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ПК.

Під час санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru роботи з ПК для збереження здоров'я працівників, запобігання профзахворюванням і підтримки працездатності встановлюються внутрішньо змінні регламентовані перерви для відпочинку.

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ПК за 8-годинної денної робочої зміни залежно від характеру праці: 15 хвилин через кожну годину роботи - для розробників програм зі застосуванням ПК; 15 хвилин через кожні дві години - операторів із застосуванням ПК; 10 хвилин після кожної години роботи за ПК для операторів комп'ютерного набору.

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які передбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98, в тому числі і для сеансів психологічного розвантаження у кімнаті з відповідним інтер'єром та кольоровим оформленням.

Ігнорування санітарних правил і норм роботи з ПК може викликати у осіб, які з ними професійно працюють, загальну втому, зорову втому, болі та відчуття піску в очах, відчуття засміченості та свербіння очей, болі в хребті, закам'янілість та оніміння м'язів шиї та плечового поясу, пошкодження дисків хребта, порушення постави, судоми м'язів ніг, синдром RSI хронічний розтяг зв'язок, синдром тунелю Карпаля, головні болі, поганий сон, депресивні стани тощо.

ВИСНОВКИ

Під час роботи над дипломним проектом було проведено розробку програми «Моніторинг роботоспроможності Веб-сайтів» яка орієнтована на використання для моніторинга сайтів.

Робота виконувалася у інтегрованому середовищі розроблення застосувань Microsoft Visual Studio 2010 Express Edition з використанням об’єктно-орієнтованої мови програмування Visual C# 2010 Express Edition.

У процесі виконання роботи:

1. Спроектовані класи, втілено мовою програмування;

2. Розроблено елементи інтерфейсу користувача, які відображають вміст побудованих класів для користувача.

 
  санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

ДЖЕРЕЛА ТА ПОСИЛАННЯ

1) Гайдамакин Н.А. Автоматизированые информационные системы, базы и банки даных. Вводный курс – М.Гелиос АРВ.

2) Дэн Кларк. Объектно-ориентированное программирование.

3) Гради Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование.

4) Дані отримані під час проходження практики.

5) ДСТУ 2293-93. Система стандартів безпеки праці. Терміни та визначення

6) Гвоздева Т. Проектирование информационных систем. – М.: Феникс. – 2009, -354 с.

7) http://uk.wikipedia.org/wiki/Моніторинг.

8) http://studopedia.net/8_15292_tema-obiektno-oriientovana-tehnologiya-programuvannya-osnovni-printsipi-i-etapi-obiektno-oriientovanogo-programuvannya.html.

9) https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%FA%E5%EA%F2%ED%EE-%EE%F0%E8%E5%ED%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%EE%E5_%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5

10) http://ref.co.ua/20529-Monitoring_effektivnosti_web_saiyta.html

санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

ДОДАТОК А

Код форми”Головне меню”

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class Form1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

private void вихідToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Environment.Exit(o);

}

private void списокДоступнихСайтівДляМоніторингуToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form2 gg = new Form2();

gg.Show();

}

private void проПрограмуToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form5 ff = new Form5();

ff.Show();

}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru {

}

}

}

Форма“Меню запропонованих сайтів”

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

using System.Net;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class Form2 : Form

{

public Form2()

{

InitializeComponent();

}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)

{

string myHost = System.Net.Dns.GetHostName();

MessageBox.Show(myHost);

string myIP = System.Net.Dns.GetHostByName(myHost).AddressList[0].ToString();

MessageBox.Show(myIP);

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form3 wp = new Form3();

wp.Show();

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form6 ffshka = new Form6();

ffshka.Show();

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form4 lala = new Form4();

lala.Show();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form8 topgamer = new Form8();

topgamer.Show();

}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form9 lala = new Form9();

 
  санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

lala.Show();

}

}

}

Форма“Розпізнавач IP адрес та імені ПК”

 
  санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class Form3 : Form

{

public Form3()

{

InitializeComponent();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

string myHost = System.Net.Dns.GetHostName();

MessageBox.Show(myHost);

string myIP = System.Net.Dns.GetHostByName(myHost).AddressList[0].ToString();

MessageBox.Show(myIP);

}

private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

private void назадToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)

{

Close();

}

private void назадToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form12 hah = new Form12();

hah.Show();

}

}

}

 
  санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru Форма “перекладач назв фруктів”

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class Form4 : Form

{

public Form4()

{

InitializeComponent();

}

private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)

{

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox1.Text == "Apple")

textBox2.Text = "Яблуко";

else if (textBox1.Text == "Orange")

textBox2.Text = "Апельсин";

else if (textBox1.Text == "Banana")

textBox2.Text = "Банан";

else if (textBox1.Text == "Cherry")

textBox2.Text = "Вишня";

else if (textBox1.Text == "Mandarine")

textBox2.Text = "Мандарин";

else if (textBox1.Text == "Peach")

textBox2.Text = "Персик";

else if (textBox1.Text == "Nectarine")

textBox2.Text = "Нектарин";

else if (textBox1.Text == "Lemon")

textBox2.Text = "Лимон";

else if (textBox1.Text == "Melon")

textBox2.Text = "Кавун";

else if (textBox1.Text == "Strawberry")

textBox2.Text = "Полуниця";

else

MessageBox.Show("Ви не правильно ввели назву фрукту, або даного фрукту у словнику не має");

}

private void назадToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Close();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox1.Text == "Яблуко")

textBox2.Text = "Apple";

else if (textBox1.Text == "Апельсин")

textBox2.Text = "Orange";

else if (textBox1.Text == "Банан")

textBox2.Text = "Banana";

else if (textBox1.Text == "Вишня")

textBox2.Text = "Cherry";

else if (textBox1.Text == "Мандарин")

textBox2.Text = "Mandarine";

else if (textBox1.Text == "Кавун")

textBox2.Text = "Melon";

else if (textBox1.Text == "Нектарин")

textBox2.Text = "Nectarine";

else if (textBox1.Text == "Лимон")

textBox2.Text = "Lemon";

else if (textBox1.Text == "Персик")

textBox2.Text = "Peach";

else if (textBox1.Text == "Полуниця")

textBox2.Text = "Strawberry";

else

MessageBox.Show("Ви не правильно ввели назву фрукту, або даного фрукту у словнику не має");

}

private void списокДоступнихСлівToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form7 ffshka = new Form7();

ffshka.Show();

} санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

private void моніторингToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form13 fafa = new Form13();

fafa.Show();

}

private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

}

}

санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru Форма “про програму”

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class Form5 : Form

{

public Form5()

{

InitializeComponent();

}

private void назадToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Close();

}

private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

}

}

санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru Форма “керування клавішами”

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class Form6 : Form

{

public Form6()

{

InitializeComponent();

}

private void Form6_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

}

private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)

{

{

if (e.KeyData == Keys.Enter)

{

MessageBox.Show("Ви нажали Enter ");

}

if (e.KeyData == Keys.CapsLock)

{

MessageBox.Show("Ви нажали Casp Lock ");

}

if (e.KeyData == Keys.S)

label1.Visible = true;

label6.Visible = true;

{

if (e.KeyData == Keys.T)

label2.Visible = true;

label12.Visible = true;

}

{

if (e.KeyData == Keys.U)

label3.Visible = true;

}

{

if (e.KeyData == Keys.D)

label4.Visible = true;

}

{

if (e.KeyData == Keys.Y)

label5.Visible = true;

}

{

if (e.KeyData == Keys.I)

label7.Visible = true;

}

{

if (e.KeyData == Keys.G)

label8.Visible = true;

}

{

if (e.KeyData == Keys.R)

label9.Visible = true;

}

{

if (e.KeyData == Keys.E)

label10.Visible = true;

}

{

if (e.KeyData == Keys.A)

label11.Visible = true;

}

}

}

санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

private void назадToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Close();

}

private void label11_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

private void

списокЗапропонованихКлавішToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form11 push = new Form11();

push.Show();

}

private void моніторингToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form15 baba = new Form15();

baba.Show();

}

}

}

санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

Форма “Доступні слова”

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class Form7 : Form

{

public Form7()

{

InitializeComponent();

}

private void назадToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Close();

}

private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

}

} санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

Форма “Тест з укр.мови”

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class Form8 : Form

{

public Form8()

{

InitializeComponent();

}

private void назадToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Close();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

int Результат;

Результат = 0;

if (radioButton3.Checked)

Результат = Результат + 5;

if (radioButton8.Checked)

Результат = Результат + 5;

if (radioButton15.Checked)

Результат = Результат + 5;

санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

if (radioButton6.Checked)

Результат = Результат + 5;

if (radioButton12.Checked)

Результат = Результат + 5;

if (radioButton18.Checked)

Результат = Результат + 5;

Результат = Результат + 5;

MessageBox.Show(Результат.ToString());

}

private void переглянутиРезультатиToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

MessageBox.Show("Правильні відповіді: питання №1 - 3, питання №2 - 2, питання №3 - 1, питання №4 - 1, питання №5 - 1, питання №6 - 1");

}

private void довідкаToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

MessageBox.Show("Тест з української мови складається зі 6 питаня середнього рівня складності. За кожну правильну відповідь користувач отримує +5 балів, а максимальна набрана кількість може бути 30 балів. Удачі :)");

}

private void моніторингToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form 15 lalaika = new Form15();

lalaika.Show();

}

private void Form8_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

}

} санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

Форма “Гра відгадай марку”

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class Form9 : Form

{

public Form9()

{

InitializeComponent();

}

private void менюToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)

{

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox2.Text == "Twix")

pictureBox3.Visible = false;

pictureBox4.Visible = true;

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox3.Text == "Lays")

pictureBox5.Visible = false;

pictureBox6.Visible = true;

}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox4.Text == "Pepsi")

pictureBox7.Visible = false;

pictureBox8.Visible = true;

}

private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox1.Text == "Хлібний дар")

pictureBox1.Visible = false;

pictureBox2.Visible = true;

}

private void Form9_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

private void pictureBox9_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru private void button5_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox5.Text == "Олейна")

pictureBox9.Visible = false;

pictureBox10.Visible = true;

}

private void button6_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox6.Text == "Roshen")

pictureBox11.Visible = false;

pictureBox12.Visible = true;

}

private void button7_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox7.Text == "Kitkat")

pictureBox13.Visible = false;

pictureBox14.Visible = true;

}

private void button8_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (textBox8.Text == "Флінт")

pictureBox15.Visible = false;

pictureBox16.Visible = true;

}

private void вихідToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Close();

}

private void моніторингToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Form16 bambam = new Form16();

bambam.Show();

}

private void label1_Click(object sender, EventArgs e)

{

}

}

}

Форма “Доступні клавіші”

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class Form11 : Form

{

public Form11()

{

InitializeComponent();

}

private void назадToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Close();

}

private void Form11_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

}

}

санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru

Форма “моніторинг”

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1

{

public partial class Form12 : Form

{

public Form12()

{

InitializeComponent();

}

private void назадToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

Close();

}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

textBox2.Visible = true;

}

private void Form12_Load(object sender, EventArgs e)

{

}

}

}

 
  санітарнр-гігієнічні норми - student2.ru


Наши рекомендации