ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 7

Консультуючі експертні системи

Варіант 1. Експертна система по визначенню оптимальної конфігурації ПК.

Вхідні дані:

1) мети використання ПК;

2) межі вартості обраної конфігурації;

3) фірма - виробник комплектуючих.

Варіант 2. Експертна система по вибору програмного забезпечення для ПК користувача.

Вхідні дані:

1) мети використання ПК;

2) доступні ресурси ПК;

3) межі вартості необхідних додатків.

Варіант 3. Експертна система на вибір тарифного плану даного оператора стільникового зв'язку (наприклад, МТС). Вхідні дані:

1) які виклики переважають: (вхідні, вихідні, на телефони ЗТМ);

2) наявність абонентської плати;

3) розмір абонентської плати;

Варіант 4. Експертна система на вибір оператора стільникового зв'язку. Вхідні дані:

1) зона впевненого прийому сигналу;

2) вартість роумінгу;

3) надавані послуги SMS, MMS, WAP

4) тарифні плани.

Варіант 5. Експертна система на вибір устаткування для комп'ютерної мережі.

Вхідні дані:

1) кількість комп'ютерів у мережі;

2) топологія мережі;

3) межі вартості необхідного встаткування.

Варіант 6. Експертна система на вибір програмного забезпечення для підприємства.

Вхідні дані:

1) призначення: (бухгалтерія, склад);

2) масштаб підприємства (кількість підрозділів, філій і т.п.);

3) межі вартості ПО.

Варіант 7. Експертна система на вибір пакета прикладних програм для рішення завдання на ЕОМ. Вхідні дані:

1) предметна область: (економіка, статистика, фізика);

2) математична модель (якщо є): (нелінійні рівняння, звичайні диференціальні рівняння, диференціальні рівняння в частинних похідних);

3) необхідний результат: (таблиці значень, функціональні залежності, графіки).

Варіант 8. Експертна система на вибір програмного забезпечення для комп'ютерної мережі.

Вхідні дані:

1) ресурси встаткування (розміри пам'яті, швидкодія й т.п.);

2) вимоги розмежування доступу в мережі;

3) фірма - виробник.

Варіант 9. Експертна система на вибір літератури (для написання реферату, курсової роботи й т.п.) у бібліотеці. Вхідні дані:

1) предметна область;

2) ключові слова;

3) вид літератури: (довідкова, навчальна, художня, статті з журналів, методичні вказівки).

Варіант 10. Експертна система на вибір спеціальності для навчання в ВНЗ.

Вхідні дані:

1) попередня спеціалізація:

- профільний клас (фізико-математичний, природничий і т.п.);

- коледж (отримана спеціальність);

2) у якій сфері діяльності хотіли б працювати після закінчення ВНЗ

3) вид спеціальності, що хотіли б одержати: (інженерна, фізико-математична, економічна);

4) результати профорієнтаційних тестів.

Діагностичні експертні системи

Тема 11. Експертна система аналізу поточної успішності студентів на факультеті.

Вхідні дані:

1) кількість устигаючих студентів;

2) кількість студентів, що мають більше ніж 50 % незадовільних оцінок і незаліків;

3) даних студентів, що мають більше ніж 50 % незадовільних оцінок і незаліків.

Результати роботи:

1) групи й дисципліни, з яких є низькі показники успішності наприклад, «у групі Су-06-1 низька успішність по дисципліні «Системи штучного інтелекту»

2) можливі причини низької успішності, наприклад «більше ніж 50% студентів не пройшли проміжний контроль».

Варіант 12. Експертна система для аналізу підсумків сесії на факультеті. Вхідні дані:

1) результати підсумків рейтингового контролю й сесії по групах.

Результати роботи:

1) можливі причини низької успішності студентів, наприклад «90 % студентів, що не здали екзамен з вищої математики, за підсумками рейтингового контролю, мали з даної дисципліни оцінки «3» і нижче»

Варіант 13. Експертна система для оцінювання перспективи допуску до сесію для даного студента.

Вхідні дані:

1) результати поточного контролю: (рейтинги, контрольні роботи, лабораторні роботи, курсові роботи, РГЗ і т.п.);

2) кількість пропущених занять з кожної дисципліни;

3) дисципліни, з яких є заборгованості;

4) загальна кількість дисциплін;

5) кількість днів до сесії.

Результати роботи:

1) імовірність того, що студент буде допущений до сесії;

2) рекомендації, як поліпшити положення справ, наприклад, «відробити 4 години занять з фізкультури, здати лабораторні роботи № 5, 7 з фізики й № 4 з «Чисельних методів»

Варіант 14. Експертна система для оцінювання ступеня підготовленості студента до іспиту.

Вхідні дані:

1) Кількість зданих лабораторних робіт, у відсотках;

2) На скільки відсотків виконана курсова робота, реферат, РГЗ з даної дисципліни;

3) тест за теоретичним курсом.

Результати роботи:

1) імовірність того, що студент буде допущений до сесії;

2) рекомендації з підготовки до іспиту, наприклад, «здати звіт з РГЗ, вивчити тему «Моделі подання знань».

Варіант 15. Експертна система для діагностики стану здоров'я студентів (на факультеті, у ВНЗ).

Вхідні дані:

1) кількість пропусків через хворобу;

2) наявність захворювань певного виду: (дихальних шляхів, опорно-рухового апарата, порушення зору);

3) тривалість пропусків через хворобу.

Результати роботи:

1) можливі причини виникнення найпоширеніших захворювань серед студентів;

2) рекомендації з поліпшення стану здоров'я студентів.

Варіант 16. Експертна система для аналізу забезпеченості літературою навчального процесу

Вхідні дані:

1) наявність літератури в бібліотеці;

2) потреби факультетів у навчальній літературі;

3) фінансове забезпечення процесу закупівлі літератури;

Результати роботи:

1) відсоток забезпеченості літературою для кожного факультету;

2) дані про те, літературу яких видів (довідники, підручники, методичні посібники) і з яких дисциплін недостатньо для забезпечення навчального процесу.л

Варіант 17. Експертна система для діагностики несправності ПК.

Вхідні дані:

1) які програми «неправильно» працюють;

2) як змінилася швидкодія системи;

3) робота яких пристроїв порушена.

Результати роботи:

1) можлива причина несправності;

2) можливі способи усунення несправності.

Варіант 18. Експертна система для аналізу потреб підприємства в співробітниках.

Вхідні дані:

1) кількість фахівців у тій або іншій області, наявних на підприємстві;

2) роботи, виконувані підприємством;

3) трудомісткість робіт.

Результати роботи:

1) фахівців у якій області недостатньо;

2) які фахівці не затребувані в цей момент;

3) рекомендації з оптимального розподілу трудових ресурсів.

Варіант 19. Експертна система для діагностики завантаженості ресурсів ПК

Вхідні дані:

1) розподіл процесорного часу по завданнях;

2) пріоритети завдань;

3) фрагментація жорсткого диска;

4) вільне місце на жорсткому диску;

Результати роботи:

1) стан ресурсів системи;

2) рекомендації з оптимізації функціонування ПК.

Варіант 20. Експертна система для діагностики технологічного процесу .

Вхідні дані:

1) елементи технологічного ланцюжка;

2) відхилення виробів, що випускаються, від норми;

3) на якому етапі виробництва виявлені відхилення;

4) технологічні режими.

Результати роботи:

1) можливі елементи технологічного ланцюжка, у яких відбувся збій;

2) способи усунення несправності.

Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу

Наши рекомендации