Тема 4.4. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ, ЙОГО ВІДБУВАННЯ, ЗАМІНА ПОКАРАННЯ БІЛЬШ М’ЯКИМ ПОКАРАННЯМ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ ПРИЗНАЧЕНОГО ПОКАРАННЯ

Звільнення від покарання особи, яка перестала бути суспільно небезпечною.

Звільнення від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Строки давності і їх обчислення. Переривання і зупинення перебігу давності. Застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі. Особи, до яких давність не застосовується.

Звільнення від призначеного покарання у зв’язку з набранням чинності законом, що усуває караність діяння.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Підстави застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Іспитовий строк при звільненні від відбування покарання з випробовуванням, його тривалість, початок перебігу і значення. Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням. Контроль за поведінкою таких осіб. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням. Підстави звільнення засудженого від відбуваня призначеного йому покарання. Підстави направлення засудженого для відбування призначеного йому покарання. Наслідки вчинення засудженим протягом іспитового строку нового злочину.

Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Умови застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Іспитовий строк при даному звільненні від відбування покарання, його тривалість, початок спливу і значення. Обов’язки, які можуть покладатись на засуджену, і контроль за її поведінкою. Звільнення засудженої від відбування призначеного покарання. Підстави направлення засудженої для відбування призначеного покарання. Кримінально-правові наслідки вчинення засудженою в період іспитового строку нового злочину.

Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Строки давності та їх обчислення. Зупинення і переривання строків давності. Давність виконання обвинувального вироку, яким особа засуджена до довічного позбавлення волі. Особи, до яких давність виконання обвинувального вироку не застосовується.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Умови і порядок застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Кримінально-правові наслідки вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення від покарання, протягом невідбутої частини покарання нового злочину.

Звільнення від відбування покарання за хворобою. Види такого звільнення.

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким. Умови і порядок застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Кримінально-правові наслідки вчинення особою, яка відбуває більш м’яке покарання, нового злочину.

Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Підстави і умови застосування цього виду звільнення від відбування покарання. Контроль за поведінкою засудженої. Звільнення засудженої від відбування призначеного покарання. Підстави направлення засудженої для відбування призначеного покарання. Кримінально-правові наслідки вчинення засудженою в період звільнення від покарання нового злочину.

Звільнення від покарання, його відбування та заміна покарання або його невідбутої частини більш м’яким покаранням на підставі закону України про амністію чи акта про помилування.

Використовуються наукові праці Скибицького В.В., Тютюгина В.І., Музики А.А. та ін.

Поняття і правове значення судимості.

Виникнення і припинення судимості. Правові наслідки припинення судимості. Способи припинення судимості.

Поняття і умови погашення судимості. Строк погашення судимості і порядок його обчислення. Обчислення строку погашення судимості при засудженні за сукупністю злочинів і вироків, умовно-достроковому звільненні від покарання, заміні покарання більш м’яким покаранням, прийнятті закону , що пом’якшує караність діяння. Переривання перебігу строку, що погашає судимість.

Дострокове зняття судимості. Умови дострокового зняття судимості судом. Дострокове зняття судимості актом помилування.

Тема 4.5. СУДИМІСТЬ.

Поняття та правове значення судимості.

Наслідки судимості, що мають кримінально-правове значення.

Порядок і підстави погашення судимості. Обчимслення строків погашення судимості.

Зняття судимості: поняття, підстави, порядок.

Наши рекомендации