В) жеткіншектер психологиясы,жастар психологиясы

С) ересектер психологиясы,кәрілік психологиясы

D) түзету психологиясы

Е) логопедия

F) сурдопсихология

G) тифлопсихология

Н) олигрофренопсихология

{Правильный ответ}=А,В,С

Еңбек психологиясы

А) инженерлік психология

В) авиациялык психология

С) ғарыштық психология

D) музыкалық психология

Е) дефектология

F) түзету психологиясы

G) жас ерекшелік психологиясы

Н) жастар психологиясы

{Правильный ответ}=А,В,С

Әлеуметтік психологияның зерттеу нысаны:

А) адам мен қоғам арасындағы катынас мәселелері

В) адамдардың әр түрлі ұйымдасқан ресми топтардағы мәселелер

С) ұйымдаспаған бейресми топтарында көрініс беретін психикалық болмыс

D) спорт бағытындағы зерттеулер

Е) табиғи кемістігі бар балалармен жұмыс диогностикасы

F) спортшылардың ісз - әрекетіндегі психологиялық ерекшеліктері

G) дәрігерлердің қызметі мен аурулардың мінез-құлқын зерттеу

Н) құқыққа қатысты мәселелерді зерттеу

{Правильный ответ}=А,В,С

Психикалық құбылыстар:

А) психикалық процесс

В) психикалық қалып

С) психикалық қасиет

D) дағды

Е) түйсік

F) темперамент

G) қабілет

Н) сана

{Правильный ответ}=А,В,С

Темперамент түрлері:

А) холерик

В) сангвеник

С) флегматик, мелонхолик

D) бейімделу

Е) интеллект

F) дағды

G) тітіркену

Н) таным

{Правильный ответ}=А,В,С

Холерик темпераментіне тән белгілер:

А) қозғалғыш, ұстамсыз

В) белсенді, ұшқалақ

С) күйгелек, тынымсыз

D) шыдамды, сабырлы

Е) тұрақсыз, өзгергіш

F) салмақты, шыдамды

G) өмірде болып жатқан жағдайларға назар аудармайды.

Н) салқын қандылы

{Правильный ответ}=А,В,С

Флегматик темпераментіне тән белгілер:

А) сабырлы, ұқыпты

В) сезімге берік, дауыс екпіні баяу

С) Зейіні тұрақты

D) күйгелек, тынымсыз

Е) тұрақсыз, күгелен

F) салмақты, ұқыпсыз

G) өмірде болып жатқан жағдайларға назар аудармайды

Н) салқын қандылы

{Правильный ответ}=А,В,С

Педагог тұлғасына қойылатын талаптар:

А) бiлiктi маман

В) шығармашылдық

С) баланы жақсы көру

D) жақсы отбасы

Е) тиянақты адам

F) қызықты адам

G) бейжайлық

Н) сабырсыздық

{Правильный ответ}=А,В,С

Өзiн-өзi тәрбиелеу процесiнiң кезеңдерi:

А) мақсатты анықтау

В) белгiленген жұмысты орындау

С) жұмыс қорытындыларын жинақтау

D) күнделiктi өмiрдi ұйымдастру, өзiн-өзi бақылау

Е) тәрбиеленушiнiң даму сапасының деңгейiн анықтау

F) iс-әрекеттiң нақты жоспарын қабылдау

G) өзiн-өзi танып бiлу

Н) тәрбие құралдарының мәнiн түсiну

{Правильный ответ}=А, В, С

Тұлғаны дамыту факторлары:

А) тұқымқуалаушылық

В) орта, тәрбие

С) өзiн-өзi тәрбиелеу

В) оқуға қызығушылық

D) оқу пәндерi бойынша бiлiм деңгейi

Е) оқыту мен тәрбиенiң әдiстерi

F) тұлғаның ұжымдағы мәртебелiк дәрежесi

G) психологиялық дайындық

Н) қажеттілік

{Правильный ответ}=А,В,С

Тұтас педагогикалық процестiң негiзгi элементтерi:

А) мақсаты, мiндетi

В) мазмұны, формасы

С) әдiс-тәсiлдерi, нәтиже

D) мақсаты, барысы, көрнекiлiгi

Е) құрылымы, бағыты, мазмұны

F) оқу құралы, ата - ана, мұғалiм

G) құрылымы, барысы, бiлiмдi тексеру

Н) сабақтың тақырыбы, мақсаты

{Правильный ответ}=А,В,С

Педагогикалық процестiң негiзгi сипаты:

А) мақсаттылық

В) екi жақтылық

С) тұтастық

D) жеңiлдiлiк

Е) ғылымилық

F) ұзақ мерзiмдiлiк

G) көрнектілік

Н) көпфакторлық

{Правильный ответ}=А,В,С

Тәрбие принциптерiне жатпайтын түсiнiк:

А) оқытудың проблемалылығы

В) оқытудың жүйелілігі

С) оқытудың бірізділігі

D) жағымды iске сүйену

Е) тұлғалық тұрғыдан қарау

F) тәрбиеленушiлердiң саналылығы

G) ұжымда тәрбиелеу

Н) тәрбиенiң өмiрмен және еңбекпен байланысы

{Правильный ответ}=А,В,С

Тәрбиенiң өмiрмен, еңбекпен байланысы принципi қарастырады:

А) жағымсыз әрекеттерді жою

В) жалқаулықпен күресуді

С) уақытты тиімді пайдалануды

D) тәрбиешiлер мен ата-аналардың әрекетiнiң бiрлiгiн

Е) бiлiм мазмұнын игерудi

F) барлық балалар мен жас жеткiншектердiң өндiрiстiк еңбекке қатысуының мiндеттiлiгiн

G) тәрбиенiң әдiс, құрал және түрлерiнiң байланыстылығын

Н) оқытудың принциптерін

{Правильный ответ}=А,В,С

Тәрбие мазмұнының бағыттары:

А) балалар мен үлкендердiң бiрлескен әрекетi

В) бiлiм, сана, дағды

С) тұлға бейнесiн қалыптастыру

Наши рекомендации