Чи відбуваються громадські обговорення проектів місцевих цільових програм у Вашому місті?

Так – 6 осіб;

Ні – 34 особи.

Чи відбуваються громадські обговорення проектів місцевих цільових програм у Вашому місті? - student2.ru

1.1. Якщо «Так»,

Чи брали Ви участь у таких обговореннях?

Так – 0 осіб;

Ні – 6 осіб.

Чи доводилось Вам ознайомлюватись зі змістом будь-яких місцевих цільових програм?

Так – 24 особи;

Ні – 16 осіб.

Чи відбуваються громадські обговорення проектів місцевих цільових програм у Вашому місті? - student2.ru

2.1. Якщо «Так», вкажіть, будь ласка, джерело інформації:

друковані ЗМІ – 2;

електронні ЗМІ – 2;

web- сторінка місцевої ради – 18;

інше - 2.

Чи відбуваються громадські обговорення проектів місцевих цільових програм у Вашому місті? - student2.ru

Чи задовольняє Вас якість місцевих цільових програм?

Так – 4 особи;

Ні – 36 осіб.

Чи відбуваються громадські обговорення проектів місцевих цільових програм у Вашому місті? - student2.ru

3.1. Якщо Ви відповіли «Ні», то вкажіть, будь ласка,

3.1.1. Які саме частини в програмах викликають найбільше зауважень:

мета програми – 6;

напрями діяльності, завдання та заходи програми – 14;

ресурсне забезпечення програми – 24;

очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення її ефективності – 10.

Чи відбуваються громадські обговорення проектів місцевих цільових програм у Вашому місті? - student2.ru

3.1.2. Що, на Ваш погляд, негативно впливає на якість програм, що розробляються:

недосконала нормативно-правова база – 14;

відсутність місцевого Положення щодо розробки цільових програм – 8;

відсутність спеціальних знань – 22;

інше – 2

Чи відбуваються громадські обговорення проектів місцевих цільових програм у Вашому місті? - student2.ru

3.1.3. Що, на Ваш погляд, є необхідним для підвищення якості програм:

підготовка та ухвалення місцевого Положення щодо розробки місцевих цільових програм – 10;

проведення навчань (семінарів/тренінгів) для держслужбовців з питань розробки цільових програм – 24;

розробка методичних рекомендацій (посібника) для держслужбовців з питань розробки цільових програм – 28;

інше - 2.

Чи відбуваються громадські обговорення проектів місцевих цільових програм у Вашому місті? - student2.ru

3.1.4. Якщо Ви вважаєте за необхідне розробку методичних рекомендацій (посібника) для держслужбовців з питань розробки цільових програм, на які аспекти, слід звернути увагу під час їхньої підготовки (пронумеруйте, будь ласка, за ступенем важливості – від 1 до 14):

А. визначення поняття «місцеві цільові програми» - 114;

Б. мета і основні умови розроблення місцевих цільових програм – 98;

В. ініціювання розроблення місцевої цільової програми – 132;

Г. розроблення та громадське обговорення концепції програми – 190;

Д. схвалення концепції програми та прийняття рішення щодо розроблення проекту програми, визначення головного розробника програми та строків її розроблення – 166;

Є. мета програми – 138;

Ж. напрями діяльності, завдання та заходи програми – 210;

З. ресурсне забезпечення програми – 226;

І. очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення її ефективності – 222;

К. здійснення експертизи проекту програми, погодження та затвердження програми – 312;

Л. включення програми до щорічних програм соціально-економічного розвитку регіону – 296;

М. організація виконання заходів і завдань програми, здійснення контролю за їх виконанням – 346;

Н. здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних звітів) про результати виконання програми, внесення змін до програми – 398;

Наши рекомендации