Чи задовольняє Вас якість місцевих цільових програм?

Так – 4 особи;

Ні – 36 осіб.

Чи задовольняє Вас якість місцевих цільових програм? - student2.ru

5.1. Якщо Ви відповіли «Ні», то вкажіть, будь ласка,

5.1.1. Які саме частини в програмах викликають найбільше зауважень:

А. паспорт програми – 2 особи;

Б. склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом – 4 особи;

В. мета програми – 2 особи;

Г. обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми – 14 осіб;

Д. строки та етапи виконання програми – 16 осіб;

Є. напрями діяльності, завдання та заходи програми – 0 осіб;

Ж. ресурсне забезпечення програми – 26 осіб;

З. організація управління та контролю за ходом виконання програми – 24 особи;

І. очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення її ефективності – 12 осіб;

К. визначення результативних показників виконання програми – 4 особи;

Л. інше – 1 особа.

Чи задовольняє Вас якість місцевих цільових програм? - student2.ru

5.1.2. Що, на Ваш погляд, негативно впливає на якість програм, що розробляються:

недосконала нормативно-правова база – 26 осіб;

відсутність місцевого Положення щодо розробки цільових програм – 16 осіб;

відсутність спеціальних знань – 22 особи.

Чи задовольняє Вас якість місцевих цільових програм? - student2.ru

5.1.3. Що, на Ваш погляд, є необхідним для підвищення якості програм:

підготовка та ухвалення місцевого Положення щодо розробки місцевих цільових програм – 12 осіб;

проведення навчань (семінарів/тренінгів) для держслужбовців з питань розробки цільових програм – 26 осіб;

розробка методичних рекомендацій (посібника) для держслужбовців з питань розробки цільових програм – 24 особи.

Чи задовольняє Вас якість місцевих цільових програм? - student2.ru

5.1.4. Якщо Ви вважаєте за необхідне розробку методичних рекомендацій (посібника) для держслужбовців з питань розробки цільових програм, на які аспекти, слід звернути увагу під час їхньої підготовки (пронумеруйте, будь ласка, за ступенем важливості – від 1 до 20):

А. визначення поняття «місцеві цільові програми» - 100 балів;

Б. мета і основні умови розроблення місцевих цільових програм – 128 б.;

В. ініціювання розроблення місцевої цільової програми – 162 б.;

Г. розроблення та громадське обговорення концепції програми – 204 б.;

Д. схвалення концепції програми та прийняття рішення щодо розроблення проекту програми, визначення головного розробника програми та строків її розроблення – 216 б.;

Є. паспорт програми – 176 б.;

Ж. склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом – 170 б.;

З. мета програми – 204 б.;

І. обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми – 260 б.;

К. строки та етапи виконання програми -252 б.;

Л. напрями діяльності, завдання та заходи програми – 222 б.;

М. ресурсне забезпечення програми – 316 б.;

Н. організація управління та контролю за ходом виконання програми – 336 б.;

О. очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення її ефективності – 380 б.;

П. визначення результативних показників виконання програми – 274 б.;

Р. здійснення експертизи проекту програми, погодження та затвердження програми – 394 б.;

С. включення програми до щорічних програм соціально-економічного розвитку регіону – 440 б.;

Т. організація виконання заходів і завдань програми, здійснення контролю за їх виконанням – 430 б.;

У. здійснення моніторингу та підготовка щорічних звітів (проміжних звітів) про результати виконання програми, внесення змін до програми – 450 б.;

Ф. підготовка та опублікування в офіційних друкованих виданнях заключного звіту про результати виконання програми – 462 б.

Чи задовольняє Вас якість місцевих цільових програм? - student2.ru

6. Чи достатньою є, на Вашу думку, участь громадськості у процесі підготовки місцевих цільових програм:

Так – 2 особи;

Ні – 38 осіб.

Чи задовольняє Вас якість місцевих цільових програм? - student2.ru

7. Які форми участі громадськості в процесі розробки цільових програм, на Вашу думку, є найбільш ефективними:

ініціювання розробки проекту програми – 8 осіб;

участь у робочих групах з розробки програми – 24 особи;

участь у фокус-групах з питань підготовки програми – 8 осіб;

участь у громадських обговореннях проектів програм – 16 осіб;

інше – 2 особи.

Чи задовольняє Вас якість місцевих цільових програм? - student2.ru

ІV. НА ПИТАННЯ БЛОКУ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ РЕСПОНДЕНТИ ВІДПОВІЛИ НАСТУПНИМ ЧИНОМ:

Наши рекомендации