Тема 2. Угоди в кримінальному провадженні. Приватне обвинувачення

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує аспірант і навести аргументи.

Питання для самоконтролю

- Яке визначення угод в кримінальному процесі Ви вважаєте оптимальним і чому?

- Назвіть види угод.

- Які умови укладення угод в кримінальному провадженні?

- В чому полягають основні правозастосовні проблеми при укладенні угод?

- Що таке "приватне обвинувачення"?

Тема 3. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх і щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю

1. Які запобіжні заходи можуть бути застосовані до неповнолітніх?

2. Чи можуть застосовуватися запобіжні заходи до осіб, щодо яких здійснюється провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру

3. Що є підставою для застосування примусових заходів медичного характеру?

4. Яка специфіка предмету доказування у провадженні щодо неповнолітніх та у провадженні про застосування примусових заходів медичного характеру?

5. Які особливості звільнення від кримінальної відповідальності неповлітніх

Тема 4. Особливості кримінального провадження щодо окремих категорії осіб. Особливості кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Особливості кримінального провадження на об’єктах зі спеціальним правовим режимом

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю

- Які особливості провадження щодо народного депутата України?

- Чт можуть застосовуватися запобіжні заходи щодо судді?

- Хто повідомляє про підозру адвокату?

- Що таке "державна таємниця?

- Хто має доступ до матеріалів, які містять державну таємницю?

- Які особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю?

- Які особливості кримінального провадження на території дипломатичних представництв?

Тема 5. Заочне провадження. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

Спільно з викладачем вибрати 3-5-7 джерел (головним чином монографій та фахових статей), ознайомитися з ними та законспектувати а) які вчені досліджували проблематику; б) які основні (ключові) проблеми існують у досліджуваному напрямку; в) які основні підходи до вирішення названих проблем запропоновані дослідники; г) які з існуючих підходів підтримує студент і навести аргументи.

Питання для самоконтролю

- У чому полягає потреба запровадження заочного провадження?

- Які особливості досудового розслідування в заочному провадженні?

- Які особливості судового розгляду в заочному провадженні?

- У яких випадках можливе відновлення втраченого провадження?

- Хто може ініціювати відновлення втраченого провадження?

Наши рекомендации