Мазасыздықты жеңуді көмектесу үшін?

Мазасыз балалармен жұмыс кезінде ықпалы аса маңызды?

А) Үлкендердің

В)Педагогтың

С) Дарігердің

Д) Достарының

Е) психологтың

5. Өзін-өзі тануда педагогикалық қолдау көрсету үрдісі?

6.Педагогика ғылымының салалары:

А)психология, физиология, мектеп гигиенасы;

В)тәрбие теориясы, дидактика, мектептану;

С)педагогикалық психология, этика, эстетика;

Д)мектепке дейінгі педагогика, емдік педагогика, арнайы педагогика, еңбектік түзету педагогикасы;

Е)педагогикалық шеберлік, археология, мәдениеттану.

Мазасыздықты жеңуді көмектесу үшін?

А) балаларды белгілі бір әдеттерге үйрету керек:

В) көбірек кітаптар оқыту керек

С) шығармашылық жұмыспен айналастыру қажет

Д) бос уақытын тиімді ұйымдастыру керек

Е) қоғамдық жұмыстарға қатыстыру қажет

Мазасыздық дегеніміз не?

А) өз- өзіне сенімсіздіктің атрибуты

В) сенімділік пен сенімсіздіктің орта жағдайы

С) сенімсіздік

Д) жеке уайымшылдық

Е) көңіл күйінің болмауы

9.Орта, жоғары оқу орындары мен мектептен тыс мекемелер жүйесінде білім беру және тәрбие мақсатын жүзеге асыру процесін::

А)тұтас педагогикалық процесс;

В)оқыту процесі;

С)оқу процесі;

Д)тәрбие процесі;

Е)даму процесі.

Оқушымен бірлесіп оның қызығушылықтарын, мақсаттарын, мүмкіндіктерін және оған адамгершілік қасиетті сақтау?

А) Педагогикалық қолдау

В) Педагогикалық үрдіс

С) Педагогикалық процесс

Д) Педагогикалық жай

Е) Барлығы дұрыс

11.Тест сөзі қай тіл ден енген :

А)латын;

В)грек;

С)орыс;

Д)ағылшын;

Е)араб.

12. Педагогикалық қолдауға не жатады ?

а) оқушымен бірлесіп оның қызығушылықтарын ояту

в) мақсаттарын, мүмкіндіктерін дамыту

с) Талдау және дифференциялау

д) экологиялық таза дамуды қолдау

е) барлығы дұрыс

13. Педагогика ғылымының негізгі ұғымдары:

А)орта, мұрагерлік, тәрбие;

В)тәрбие, оқыту, білім беру;

С)білім, тәрбие, дағды;

Д)оқыту,оқу, сабан бюеру;

Е)тәрбие, қалыптасу, даму.

14. Бұл принцип білімділік үрдісінде оқушылардың жағдайын анықтайтын принцип-ол кандай принцип?

А) Құндылықты тәсіл

В) Білімділік тәсілі

С) танымды тәсілі

Д) Тұлғалық тәсіл

Е)Дұрыс жауабы жоқ

15. Құндылықты – мәнді бағдарлау принципі дегеніміз?

А) әр оқушымен өзінің оқу мен өмірінің мәнін табу үшін жағдай жасау

В) Сынып имиджін құрастыру

С) сынып бөлмесін безендіру

Е) білімдердің қоғамдық сайысы

16. Баланың оқушы ретінде табысты қалыптасуының белгілері?

А) білімдерде қажеттілік,

В) адамгершілік мәдениеттің анықталған саласына деген қызығушылық,

С) есте сақтау,

Д) Сыныпта танымды қолайлықтың атмосферасын құрастыру

Е)барлық жауабы дұрыс

17. Педагогикалық қолдау көрсетуге бағытталған технологиялар:

18. Оқыту технологиясының негізгі сатылары-

А) Төменнен, жоғарыға қарай деңгейлік тапсырмалар беру;

В) Жаңа тақырыпты түсіндіру

С) оқушылардың оқуға деген ынтасы артады.

Д)барлығы дұрыс

Е) дұрыс жауабы жоқ

19 Педагогикалық қолдаудың негізгі бағыты?

А) Қатысушылардың жекелік дамуына көмек көрсету.

В) Қатысушыларды қолдау.

С) Жеке тұлғаға көмек көрсету.

Д) жеке тұлғаны дамыту

Е) қызығушылықтарын арттыру

20 Психологиялық-педагогикалық қолдаудың негізін қалаған ғалым?

А) А Бике

В) О.С.Газман

С)Г И Чехпанов

Д) И П Фетиксен

Е) В В Козлов

21 Философиялық көзқарастар тарихындағы тұлғаның өзін-өзі тануының негіздерін қалаған?

А) Бике мен Хилон

В) Фалес пен Вун

С) Хилон мен Фалес

Д) Берман мен Терстоун

Е) Спер мен Реховский

22 . Ең алғаш қай ел тарихында теориялық ойлаудың жаңа кезеңінде адам проблемасы, философия проблемасын өзін-өзі тану арқылы түсінуге болатындығына көз жеткізілді.

А) Туркия

В) Молдавия

С) Кытай

Д) Корея

Е) Греция

23. Өзін қанағаттандыра алады, білмейтін нәрсесінен аулақ болып, өмірде қателікке бой алдырмай бақытсыздықтан айналып өте алады. Біреудің құндылығын көре алады және оны өз қажеттілігіне қолдана алады – деп жазған ғалым?

А) Сократ
В) Аристотель
С) Берман
Д) Хилос
Е) Фалес

24 Бүкіл дүниені ойлау, оның шығу тегін білуге ұмтылу, адамның дүниедегі орнына үңілу, адамның ішкі дүниесінің сырын ашу, табиғат пен қоғамның негізгі заңдарын танып білу, адам өмірінің мәнін айқындау қай философия да қарастырылады?

А) Жалпы философия
В) Қоғаммен қатынас
С) Өзін-өзі тану
Д) Педагогикада
Е) Барлығы дұрыс

25. Аристотель: Адам өмірінің мақсаты туралы айтқан сөзі?

А) Адамның ішкі дүниесінің сырын ашу
В) адамның дүниедегі орнына үңілу адамның
С) Адам өмірінің мәнін айқындау
Д) Рақымшылдығы басым адам өзін үнемі дұрыс ұстай білетіндігін, ол табиғатынан мейірімді, сондықтан да өзін адамгершілікке бейім ұстайтындығын сипаттайды

26. Адамның кісілік келбеті мен адам деген атқа лайықты бола білуін қалыптастыру, адамның табиғатпен, әлеммен үйлесуі, -адамгершілік тәрбиесін жаңа сатыға көтеру міндеттерін жүзеге асыруды көздейді деп өз еңбектерінде жазған ғалымдар?

А)А.Н. Нысабаев, Г.Г. Соловьева.
В) Х.Т. Шерьязданова, М.Х. Балтабаев.
С) Л .К. Көмекбаева, Т.А. Левченко.
Д) Х.Т. Шерьязданова,Г.Г. Соловьева.
Е) ) Л .К. Көмекбаева, З.Б. Мадалиева.

27. Өзін-өзі дамытуға бағытталған іс-әрекеттер?

28. Бүгінгі таңда қоғам өзгерістерінің шешуші факторы?

А) Қоғам.
В) Әлем.
С) Жануар.
Д) Табиғат.
Е) Адам.

29. Құндылықтар-тәрбие мен оқытудағы адамгершілікке бағытталған идеалдар. Оларға нелер жатады?

А)Шындық.
В)Қайырымдылық.
С)Тұлға
Д) Бостандық.

Е)ұстаным

30. Ғылыми зерттеудің деңгейлері?

А)2.
В)5.
С)3.

Д)4.
Е)6.

1. Адамның өзін тануының факторы және құралы болып табылатын педагогикалық процестің мәнін, заңдылықтарын, дамуын зерттейтін ғылым?

А)Философия.
В)Педагогика.
С)Әлеуметтану.
Д)Өзін-өзітану.
Е)Диагностика.

2. Қазіргі өзін-өзі тану мәселелері тұлғаның перцевтивтік- коммуникативтік қабілеттерін психология ғылымдарының кандидаттық кімнің еңбектерінен көруге болады?

А)А.Вишняков.
ВО.Г.Кукосян.
С)Ш.Амонашвили.
Д)Ә.Мұқанбетжанова.
Е) В.К. Елманованың.

3.Кімніңеңбегінде шеберліктің жоғары деңгейін меңгерген студент үздіксіз өзін-өзі тану процесіне жететіндігін көрсетті?

А) Н.В. Кузьмина.
В) А.К. Маркова.
С) Н.В. Кухарев.
Д) Л.М. Митина.
Е) Е.М. Боброва.

4. Адамгершілік сапалары:

А)Адалдық,махаббат.
В)Сүйіспеншілік.
С)Парасаттылық,ізгілік.
Д) Моральдық сана сезім.

Е) Осының барлығы.

5. Өзін-өзі көндіру - өзін-өзі тәрбиелеудің басты құралы деп айтқан ғалым?

А) К.Д.Ушинский.
В) Н.В. Кузьмина.
С) А.К. Маркова.
Д) А.Я. Арет.

Е) Л.М. Митина.

6.Сауалнаманың қандай түрлері бар:

А)лабораториялық;

В)табиғи;

С)ашық, жабық;

Д)жасанды;

Е)ғылыми.

7.Дамыта оқыту:

А)оқушылардың таным іс-әрекеттерін барынша дамыту, өз бетімен жаңа білімді іздеп табуға және оны еркін игеруге үйрету;

В)мұғалім оқушыларды белгілі білім жүйесімен қаруландырады, іскерлікке үйретеді;

С)оқушылардың алдына мәселе қойып отыру, танымдық және творчестволық қабілетін дамыту;

Д)оқытуда жаңа бағдарламаланған оқулықтар, оқыту құжаттары, үйрету машиналары қолданылады;

Е)оқушының өз жұмысының нәтижелерін басқа балалардың жұмыстарымен салыстыру.

8. Өзін-өзі тануда педагогикалық қолдау көрсету үрдісі?

9.Педагогика ғылымының салалары:

А)психология, физиология, мектеп гигиенасы;

В)тәрбие теориясы, дидактика, мектептану;

С)педагогикалық психология, этика, эстетика;

Д)мектепке дейінгі педагогика, емдік педагогика, арнайы педагогика, еңбектік түзету педагогикасы;

Е)педагогикалық шеберлік, археология, мәдениеттану.

Мазасыздықты жеңуді көмектесу үшін?

А) балаларды белгілі бір әдеттерге үйрету керек:

В) көбірек кітаптар оқыту керек

С) шығармашылық жұмыспен айналастыру қажет

Д)бос уақытын тиімді ұйымдастыру керек

Е) барлығы дұрыс

11 Педагогикалық қолдаудың негізгі бағыты?

А) Қатысушылардың жекелік дамуына көмек көрсету.

В) Қатысушыларды қолдау.

С) Жеке тұлғаға көмек көрсету.

Д) Барлығы да дурыс.

Е) Дұрыс жауабы жоқ.

12 Психологиялық-педагогикалық қолдаудың негізін қалаған ғалым?

А) А Бике

В) О.С.Газман

С)Г И Чехпанов

Д) И П Фетиксен

Е) В В Козлов

13 Философиялық көзқарастар тарихындағы тұлғаның өзін-өзі тануының негіздерін қалаған?

А) Бике мен Хилон

В) Фалес пен Вун

С) Хилон мен Фалес

Д) Берман мен Терстоун

Е) Спер мен Реховский

14 . Ең алғаш қай ел тарихында теориялық ойлаудың жаңа кезеңінде адам проблемасы, философия проблемасын өзін-өзі тану арқылы түсінуге болатындығына көз жеткізілді.

А) Туркия

В) Молдавия

С) Кытай

Д) Корея

Е) Греция

15. Өзін қанағаттандыра алады, білмейтін нәрсесінен аулақ болып, өмірде қателікке бой алдырмай бақытсыздықтан айналып өте алады. Біреудің құндылығын көре алады және оны өз қажеттілігіне қолдана алады – деп жазған ғалым?

А) Сократ
В) Аристотель
С) Берман
Д) Хилос
Е) Фалес

16. Педагогикалық қолдау көрсетуге бағытталған технологиялар:

17. Оқыту технологиясының негізгі сатылары-

А) Төменнен, жоғарыға қарай деңгейлік тапсырмалар беру;

Наши рекомендации