Як бути приємним співрозмовником

Коли ви перебуваєте в оточенні малознайомих людей, пам'ятайте:

1. Вітайтеся й усміхайтеся перші.

2. Виявляйте дружнє ставлення до людей, не чекайте, коли вони виявлять до вас свої симпатії.

3. Дотримуйтесь правил спілкування.

4. Цікавтесь людьми, які вас оточують, їхніми радощами й турботами.

5. Вживайте якомога більше слів, які підкреслюють ша­нобливе ставлення до людей: даруйте, перепрошую, дякую, будь ласка, не ображайтеся, чи не змогли б Ви, нажаль та ін.

6. У товаристві не намагайтеся переговорити всіх, дайте можливість висловитися іншим.

7. Будьте тактовні: спочатку подумайте, чи нікого не об­разить те, що ви хочете сказати, а потім уже говоріть.

Найбільша цінність оратора — не тільки сказати те, що потрібно, але й не казати того, чого не треба (Цицерон).

Найкращий оратор є той, хто своїм словом і повчає слу­хачів, і дає насолоду, і справляє на них сильне враження.

Вчити—обов’язок оратора, давати насолоду—честь, яка надається слухачеві, справляти ж сильне враження — необ­хідно Цицерон).

Оратором є лише той, хто в змозі говорити з кожного пи­тання гарно, вишукано і переконливо, відповідно до важли­вості предметів, на користь часові і для задоволення слухачів (Тацит).

Усе, про що маєш намір ти сказати, розглянь перше в умі своєму, боу багатьох язик випереджує й саму думку (/. Сократ).

Невзяття до уваги характеру слухачів зробить безплід­ними зусилля навіть великого таланту (А. Бен).

Як зацікавити людей

Щоб стати цікавим співрозмовником, необхідно:

мати всебічні знання та інтереси, які постійно слід роз­вивати і поглиблювати;

говорити про те, що цікавить слухачів;

запам'ятовувати й записувати все цікаве, що ви бачите, чуєте чи прочитаєте.

Щоб ваша розповідь була цікавою, потрібно: підібрати тему розмови цікаву й нову; початок розмови має привернути увагу слухачів; розповідь повинна бути стислою, невимушеною й зро­зумілою;

думки мають бути логічно впорядкованими; наводити захоплюючі факти; залучати слухачів до дискусії.

Оратором, достойним уваги, є той, хто користується сло­вом для думок, а думкою для істини й доброчесності (Ф. Фе-нелон).

Говорити багато й добре є дар гострого розуму, говорити мало й добре є властивість мудрого, говорити багато й погано означає дурня, говорити мало й погано є ознакою безумного (Ф, Ларошфуко),

Добре говорити — означає просто добре думати вголос (Е. Ренан).

Істинне красномовство — це вміння сказати все, що тре­ба, і не більше, ніж треба (Ф. Ларошфуко).

Відомо, що, проголошуючи промову, я повинен передусім потурбуватися про те, щоб переконати своїх слухачів... Най-сильніше ж переконання — обіцянка сказати нові й дуже важливі речі, щоб привернути увагу аудиторії (А'. Дайте).

Як критикувати, не ображаючи

Якщо ви бажаєте навчитися критикувати так, щоб не образити людину, то:

вказуйте на помилки лише віч-на-віч;

уникайте прямої критики;

робіть це по-дружньому;

похваліть те, що ваш знайомий виконує як слід;

покажіть чи розкажіть, як правильно було б виконати те чи інше завдання, здійснити певний вчинок;

переконайте знайомого в тому, що він зможе повестися як слід за певних обставин, зуміє впоратися з дорученою спра­вою;

попросіть вибачення за зроблене зауваження, особливо тоді, коли людина старша від вас за віком або незнайома.

Людина, яка засуджує і висміює помилкові думки й погані вчинки інших людей, повинна мати особливу силу переко­нання, а для цього, крім гострого ока, необхідно володіти і не менш цінним мистецтвом ясно викладати думки (М. Ларра).

Одного неточного, невдало сказаного або хоча б погано вимовленого слова іноді досить, щоб зіпсувати усе враження (А. Міцкевич).

Немає нічого сильнішого за слово {Менандр).

КУЛЬТУРА СЛОВОВЖИВАННЯ

Правильно Неправильно

автобіографія моя автобіографія

адреса адреса місця проживання

завідувач відділу завідувач відділом

ставлення до справи відношення до справи

виступати з доповіддю виступати з докладом

на замовлення по заказу

купівля-продаж валюти купля-продажа валюти

написати оголошення написати об'яву

грошовий переказ грошовий перевод

листування з учнями переписка з учнями

подання документів подача документів

порядок денний повістка дня

наказ про звільнення приказ про звільнення

висловити прохання висловити просьбу

тези виступу тезиси виступу

численні документи багаточисленні документи

позаштатна посада внештатна посада

роздрібна ціна рознічна ціна

навчальний процес учбовий процес

стосунки між учнями відносини між учнями

вимикати струм виключати струм

висловлювати думки виражати думки

подати на затвердження внести на затвердження

обіймати посаду займати посаду

укладати договір заключати договір

здобути освіту отримати освіту

засвоїти правила освоїти правила

надійшла заява поступила заява

вступив до інституту поступив до інституту

брати участь приймати участь

вжити заходів щодо прийняти міри щодо
виявляти інтерес проявляти інтерес

я вважаю я рахую
завдяки підтримці дякуючи підтримці

я довідався, дізнався я узнав

підсумкове заняття заключне заняття

оголошено конкурс об'явлено конкурс

супровідний лист супроводжуючий лист

незважаючи на не дивлячись на

наступного дня після на другий день після

понад п'ятдесят більше п'ятдесяти

дякую Вам дякую Вас

юридична особа юридичне лице

постачальник поставщик

оцінки з предметів оцінки по предметах

працювати за обраними працювати по обраних

спеціальностями спеціальностях

торговельні організації торгуючі організації

пані Ольго пані Ольго Василівно

чинне законодавство діюче законодавство

складати екзамени здавати екзамени

мито, збір пошліна

теперішні ціни існуючі ціни

зрештою, врешті-решт, в кінці кінців

кінець кінцем

виконаймо вправу давайте виконаємо вправу

насамперед (передусім, в першу чергу

щонайперше)

залежно від в залежності від

відповідно до вимог у відповідності до вимог

згідно з згідно
набути великого поширення отримати широке

розповсюдження

поширювати досвід розповсюджувати досвід

факти свідчать факти говорять

на підтвердження цього на підтвердження цьому

наглядова рада спостережна рада

Наши рекомендации