Функциясының анықталу облысы:a) .H) .

$$$98 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңсіздігінің шешімі:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru .E) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru .H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru .

$$$99 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңсіздігінің шешімі:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru .H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru .

$$$100 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңсіздігінің шешімі:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru .F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru.

$$$ 101Шардың екі нүктесі арқылы жазықтықпен неше қима жүргізуге болады?B) шексіз көпD) қалауымызша шексізH) кез келген ретте

$$$ 102Шар бетінің үш нүктесі арқылы жазықтықпен неше қима жүргізуге болады?B) бірD) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) жалғыз

$$$ 103Теңдеуді шешіңіз: функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 104Теңдеуді шешіңіз: функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru E) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 105Теңдеуді шешіңіз: функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 106Теңсіздікті шешіңіз: функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 107Теңдеулер жүйесін шешіңіз : функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 108Теңсіздікті шешіңіз: функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 109Теңсіздікті шешіңіз: функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$110Абсциссалары аргумент мәндеріне, ал ординаталары – функцияның сәйкес мәндеріне тең барлық нүктелер жиыны қалай аталады?A) функция графигі

$$$ 111Кейбір жиынның әрбір элементі функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru -ке, басқа жиынның бір ғана элементі функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru сәйкес қойылатын сәйкестікті қалай атайды?B) функция

$$$ 112«Функция» сөзінің синонимін атаңызB) бейнелеу, сәйкестік

$$$113 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru функциясы қалай аталады, егер анықталу обласындағы кез келген функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru және функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru үшін функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңсіздігі орынды болса?G) аргументтің үлкен мәніне функцияның үлкен мәні сәйкес келеді

$$$114 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru функциясы қалай аталады, егер анықталу обласынан алынған кез келген функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru үшін функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңсіздігі орынды болатындай функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru саны бар болса?F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru болғанда, функция төменнен шектелген

$$$ 115 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru функциясының функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru нүктесі қалай аталады, егер берілген нүктенің маңайындағы барлық функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru үшін функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңсіздігі орындалса?A) минимум нүктесіD) ең кіші нүктесі

$$$116Координаттық жазықтық нүктелерінің кейбір ішкі жиыны қандайда бір функцияның графигі болатындығын қалай анықтауға болады?B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru осіне параллель, кезкелген түзумен бірден артық емес ортақ нүктесі болуы керекD) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru осіне параллель, кезкелген түзумен бірғана ортақ ортақ нүктесі болуы керекF) кезкелген түзумен бір ғана ортақ нүктесі болып, функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru осіне параллель болуы керек

$$$ 117Функция жұп (тақ) болуы үшін, оның анықталу обласының координат басына қарағанда симметриялығы қандай шарт болып табыладыB) қажеттіE) керектіG) қажетті және керекті

$$$118 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru функциясы үшін дұрыс емес тұжырымды көрсетіңізA) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru функциясының графигі функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru осіне қарағанда симметриялы

$$$119 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru функциясының монотоны кему аралығын aнықтаңызB) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 120Кризистік нүктелерді табыңыз: функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$121 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru$$$122 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегін ықшамдау:E) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$123 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$124 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru : теңсіздігін шешу:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$125 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегін ықшамдау:B) 10D) 10 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$126 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru тригонометриялық өрнектің мәнін есептеу:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru D) 1H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$127 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru$$$128 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңсіздігін шешу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 129 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru функциясының ең үлкен және ең кіші мәндерінің қосындысын табу:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru C) 4H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 130Тікбұрышты трапецияда табанындағы сүйір бұрышы функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru , кіші табаны функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru см, көлбеу бүйір қабырғасы 4см тең. Трапецияның ауданын табу: E) 8 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$131 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегін ықшамдау:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 132 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегін ықшамдау:E) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$133 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru$$$134 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru$$$ 135Сүйір бұрышы функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru қабырғасы функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru ромбының ауданының, қабырғасы ромбыға іштей сызылған дөңгелектің диаметріне тең квадраттың ауданына қатнасын табу керек:B) 1: функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru : функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 136 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегін ықшамдау:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$137 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнектің мәнін табу:C) -1E) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) - функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 138 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$139 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru $$$140 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнектің мәнін есептеу:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$141 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru функциясының анықталу облысын табу:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru$$$142 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru болғандағы функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегінің мәнін табу:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$143 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru$$$144 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңсіздігін шешу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$145 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегін ықшамдау:D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$146 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$147 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$148 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:D) -2F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$149 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$150 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$151 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:B) 2E) 4H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$152 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегінің мәнін табу:D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$153 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$154 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$155 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегінің мәнін табу:D) 2H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$156 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегінің мәнін есептеу :A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$157 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$158 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru $$$159 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$160 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:E) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$161 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru$$$ 162 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru интервалында функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуінің шешімін табу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$163 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru$$$164 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$165 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$166 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$167 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru$$$168 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru интервалында функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуінің шешімін табу:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$169 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$170 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru$$$171 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 172 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru$$$173 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru$$$174 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$175 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$176 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:E) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$177 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:D) -0,5F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 178 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 179Егер функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru болса, функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегінің мәнін табу:D) 8G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$180 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегінің мәнін табу:E) 1F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$181 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегін ықшамдау:B) 0F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$182 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегінің мәнін табу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 183 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$184 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 185Егер функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru и функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru болса, функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегінің мәнін табу:C) 2F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$186 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегін ықшамдау:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 187 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегін ықшамдау:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$188 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$189 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 190Егер функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru болса, функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:C) 82F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 191Жұп функцияларды табу:

1. функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

2. функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

3. функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

4. функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru E) 2; 3; 4

$$$ 192Өзара - кері функциялардың графиктері....қарағанда симметриялы:C) І, ІІІ координаттық бұрыштардың биссектрисасына

$$$193 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеуB) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru H) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 194 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru мәнін есептеу:A) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 195 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru теңдеуін шешу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru E) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$196 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru функциясының ең кіші оң периодын табу:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru E) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$197 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегін ықшамдау:B) 1E) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$198 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегін ықшамдау:A) 0D) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$ 199Ромбының доғал бұрышынан жүргізілген биіктік қабырғасымен функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru бұрыш жасайды. Ромбының доғал бұрышын табу керек:B) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru E) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

$$$200 функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru өрнегін ықшамдау:C) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru F) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru G) функциясының анықталу облысы:a) .H) . - student2.ru

Наши рекомендации