Модуль 6. Диференціальні рівняння.

Контрольна робота № 5 виконується учнями після вивчення наступних розділів програми:

· Диференціальні рівняння першого порядку.

· Диференціальні рівняння другого порядку, що дозволяють знизити порядок.

· Лінійні диференціальні рівняння другого порядку.

Завдання 1. Знайти загальний розв’язок (інтеграл) диференціальних рівнянь першого порядку:

1) Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru 2) Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru 3) Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

4) Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru 5) Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

► 1) Маємо диференціальне рівняння з відокремленими змінними приведемо рівняння до вигляду

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Інтегруємо Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Маємо загальний інтеграл диференціального рівняння Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru , С – довільна стала. ◄

► 1) Маємо диференціальне рівняння з відокремленими змінними приведемо рівняння до вигляду

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Інтегруємо Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru маємо

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru – загальний розв’язок диференціального рівняння , С1 – довільна стала. ◄

► 3) Маємо однорідне диференціальне рівняння першого порядку

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Виконаємо підстановку

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Застосуємо підстановку Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Інтегруємо Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Підставимо замість u її значення Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Маємо загальний інтеграл даного диференціального рівняння Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

С – довільна стала. ◄

► 4) Маємо лінійне диференціальне рівняння першого порядку, це рівняння містить Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru у першому степені.

Загальний розв’язок такого рівняння шукаємо за формулою:

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Маємо Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru – загальний розв’язок даного рівняння. ◄

► 5) Маємо рівняння Бернуллі , Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Розділимо рівняння Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru :

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Використаємо підстановку Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Тоді Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru і рівняння прийме вигляд

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Це лінійне диференціальне рівняння відносно z , Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru .

За формулою Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru знаходимо

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

перейдемо до шуканої функції у . Підставимо замість z її значення Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . Одержимо:

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . ◄

Завдання 2. Знайти загальний розв’язок (інтеграл) диференціальних рівнянь другого порядку:

1) Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ; 2) Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ; 3) Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

► 1) Рівняння другого порядку і не містить функції у та її похідної Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . Введемо допоміжну змінну Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . Тоді Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru , маємо

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru , маємо диференціальне рівняння з відокремленими змінними, інтегруємо :

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

підставимо замість Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru її значення Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . Тоді отримаємо диференціальне рівняння відносно шуканої функції

у Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

інтегруємо Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ;

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru – загальний розв’язок рівняння . ◄

► 2) Рівняння другого порядку і не містить функції у ,введемо допоміжну змінну Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . Тоді Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru , маємо

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Маємо лінійне диференціальне рівняння 1-го порядку Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

підставимо замість Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru її значення Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . Тоді отримаємо диференціальне рівняння відносно шуканої функції у

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Інтегруємо Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru – загальний розв’язок рівняння . ◄

► 3) Рівняння другого порядку і не містить явно змінну х . Використаємо допоміжну змінну Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru та Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . Підставимо

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru та Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru в диференціальне рівняння , маємо

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Звідси знаходимо:

а) Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru Тоді Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru – один з розв’язків ;

б) Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru – диференціальне рівняння з відокремленими змінними, інтегруємо :

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ,

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

підставимо замість Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru її значення Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . Тоді отримаємо диференціальне рівняння відносно шуканої функції у :

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru – довільні сталі

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru – загальний інтеграл заданого диференціального рівняння . ◄

Завдання 3. Знайти загальний розв’язок (інтеграл) лінійних диференціальних рівнянь другого порядку:

1) Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ; 2) Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru ; 3) Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Задані лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами, їх загальні розв’язки знайдемо з використанням відповідних характеристичних рівнянь.

► 1) Складаємо відповідне характеристичне рівняння шляхом заміни

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru , Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru і Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . Маємо Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Знайдемо дискримінант цього рівняння за формулою Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Знайдемо корені цього рівняння Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . Одержали два дійсних різних корені рівняння , тому загальним розв’язком диференціального рівняння буде

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru – довільні сталі. ◄

► ) Складаємо відповідне характеристичне рівняння шляхом заміни

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru , Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru і Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . Маємо Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Знайдемо дискримінант цього рівняння Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Знайдемо корені цього рівняння Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . Одержали комплексно спряжені корені, причому Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru , тому загальним розв’язком диференціального рівняння буде

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru – довільні сталі. ◄

► 3) Складаємо відповідне характеристичне рівняння шляхом заміни

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru , Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru і Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru . Маємо Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Знайдемо дискримінант цього рівняння Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru

Знайдемо корені цього рівняння Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru .Отже, характеристичне рівняння має два дійсних рівних корені Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru , тому

загальним розв’язком диференціального рівняння буде

Модуль 6. Диференціальні рівняння. - student2.ru – довільні сталі. ◄

Контрольна робота № 6

Наши рекомендации