Для чого у квадратному розкриві рупора розташовують металеві пластини?

А)Для створіння колової поляризації.

Б) Для отримання однакової ШДС в площинах „Е”і „Н”.

В) Для зменшення рівня бокових пелюсток ДС.

Завдання 27.

В якому діапазоні хвиль переважно виконується радіозв'язок за допомогою РРЛ прямої видимості?

А)В метровому. Б) Сантиметровому. В) Дециметровому і сантиметровому.

Завдання 28.

З чим пов'язана необхідність високого коефіцієнта підсилення антен РРЛ прямої видимості?

А)3 затуханням ЕМХ в тропосфері. Б) 3 затуханням ЕМХ в іоносфері.

В) 3 відбиттям ЕМХ від іоносфери.

Завдання 29.

З чим пов'язана необхідність зменшення рівня бокових пелюсток ДС антени РРЛ прямої видимості?

А)Зі збільшенням потужності випромінювання. Б) Зі зменшенням взаємних перешкод РТС.

В) 3 точністю взаємного наведення антен РРЛ.

Завдання 30.

Можуть РРС працювати на декількох частотах?

А)Ні. БТак, якщо рівень бокових пелюсток ДС невеликий. В)Так.

Завдання 31.

Може антена РРС використовувати взаємно перпендикулярні поляризації?

А)Так. Б) Ні. В) Так, якщо застосувати сантиметровий діапазон

Завдання 32.

Чому антени РРС повинні бути широкосмуговими?

А)Для збільшення відношення сигнал/шум.

Б) РРЛ мають багато «частотних стволів».

В) Для зменшення рівня бокових пелюсток ДС.

Завдання 33.

Як конструктивно можна зменшити рівень бокових пелюсток ДС дзеркальної антени?

А)Збільшити розмір дзеркала. Б) Зменшити фокусну відстань антени.

В) Застосувати екрани на розкриві дзеркала.

Завдання 34.

Для чого у дводзеркальній антені застосовують еліптичне мале дзеркало?

А)Для збільшення КВП антени. Б) Для збільшення реакції малого дзеркала на опромінювач.

В) Для збільшення відношення сигнал/шум.

Завдання 35.

Переваги рупорно-параболічної антени.

А)Малі габарити. Б)Малий рівень бокових пелюсток ДС антени. В) Великий коефіцієнт підсилення.

Завдання 36.

Переваги піроскопічних антен.

А)Малі габарити. Б) Малий рівень бокових пелюсток ДС антени. В) Відсутність довгого хвилеводного тракту.

Завдання 37.

У якому випадку доцільно застосовувати пасивний ретранслятор типу „перешкода"?

А)При відсутності прямої видимості між РРС.

Б) Для збільшення перешкодозахищеності РРС.

В) Для зменшення рівня бокових пелюсток ДС.

Завдання 38.

Який діапазон займають короткі хвилі?

А)(1...10)м. Б)(10...100)м. В)(1...100)м.

Завдання 39.

Якою хвилею відбувається радіозв'язок на великі відстані в діапазоні КХ?

А)Поверхневою. Б)Просторовою на дальність прямої видимості. В) Просторовою

Завдання 40.

Чому поверхнева хвиля в діапазоні КХ розповсюджується на малі відстані?

А)Значне поглинання в земній поверхні.

Б) Значне поглинання в іоносфері.

В)Значне поглинання в тропосфері.

Завдання 41.

За рахунок чого просторова хвиля в діапазоні КХ розповсюджується на великі відстані?

А)Мале поглинання в земній поверхні.

Б) За рахунок відбиття від іоносфери.

В)Мале поглинання в іоносфері.

Завдання 42.

Чому радіозв'язок на КХ просторовою хвилею нестабільний

А)Залежить від стану тропосфери. Б) Залежить від параметрів земної поверхні.

В) Залежить від стану іоносфери.

Завдання 43.

Переважно яку поляризацію застосовують антени КХ?

А)Горизонтальну. Б) Вертикальну. В) Колову.

Завдання44.

Які переваги диполя Надєнєнко перед симетричним вібратором?

А)Більший вхідний опір. Б) Більша діапазонність.

В) Менший опір випромінювання.

Завдання 45.

Який режим доцільно мати в ромбічній антені? А)РСХ. Б)РЗХ.В)РБХ.

Завдання46.

Переваги горизонтальних ромбіних антен.

А)Широкосмуговість. Б) Малий рівень бокових пелюсток. В) Високий ККД.

Завдання 47.

Недоліки горизонтальних ромбіних антен.

А)Велика вага. Б) Низький ККД. В) Складність обслуговування.

Завдання 48.

Переваги антен біжучих хвиль.

А)Великий ККД. Б)Малий рівень бокових пелюсток. В) Широкодіапазонність.

Завдання 49.

В якості якої антени застосовують антени біжучих хвиль?
А)Приймальної. Б) Передавальної. В) Приймально - передавальної.

Завдання 50.

Наши рекомендации