Крок 1. загальна лікарська підготовка 4 страница

Порушеннями функцій яких клітин залоз шлунка можна пояснити розвиток анемії?

A *Парієтальні клітини

B Головні клітини

C Додаткові клітини

D Шиїчні клітини

E Ендокринні клітини

В аналізі сечі хворого виявили вилужені еритроцити. Де можлива локалізація

патологічного процесу.

A *Фільтраційний бар'єр

B Проксимальний відділ нефрона

C Збірні трубочки

D Дистальний відділ нефрона

E Тонкий відділ нефрона

В крові жінки виявили збільшену кількість естрогенів. Які клітини яєчника беруть

участь в утворенні цих гормонів.

A *Інтерстіційні та фолікулярні клітини вторинних фолікулів

B Овоциты

C Фолікулярні клітини первинних фолікулів

D Фолікулярні клітини примордіальних фолікулів

E Фолікулярні клітини та овоцити

При дослідженні однієї з видалених під час операції надниркових залоз виявили великі

клітини, які імпрегнуються розчином двухромовокислого калію. Який гормон синтезують

ці клітини?

A *Адреналін

B Альдостерон

C Секретин

D Тироксин

E Холецистокинін

В мазку крові, забарвленому за Романовським-Гімза, спостерігається 20%

великих (діаметром 20 мкм), округлих клітин з блідобазофільною цитоплазмою і

бобоподібним ядром. Клінічно це явище характеризується як:

A *Моноцитоз.

B Лімфоцитоз.

C Лейкопенія

D Нейтрофільоз.

E Ретикулоцитоз

На зрізі нормальног яєчника спостерігаються фігури неправильної форми яскраво

рожевого кольору (забарвлення гематоксиліном і еозином). Внаслідок чого утворилися

ці фігури?

A *Атрезії фолікула.

B Утворення жовтого тіла.

C Овуляції.

D Утворення білого тіла.

E Некрозу фолікула.

На гистологическом препарате определяется паренхиматозный орган.

Структурно-функцмональной единицей которого являетчя фолмкул. Стенка фоликула

образована клеткаами кубической формы, полость фоликула заполнена коллондом.

Какой орган представлен в препарате ?

A *Щитовидная железа

B Гипофиз

C Ячник

D Слюнная железа

E Семенник

С возрастом у старых людей отмечается помутнение хрусталика (катаракта). При

этом он становится не прозрачным, что приводит к час-тичной или полной слепоте.

Оптические свойства и химизм какого белка в цитоплазма хрусталиковых волокон

нарушаются?

A *кристалин

B витреин

C динеин

D родопсин

E йодопсин

У больного с патологией почек в анализе мочи обнаружены альбумины /альбуминурия/

и глюкоза (глюкозурия) на протяжении двух недель. Функция каких отделов нефрона

нару-шена?

A *проксимальных канальцев

B дистальных извитых канальцев

C тонких канальцев

D собирательных трубачек

E дистальных прямых канальцев

В клинику поступил больной с диагнозом: перелом ключицы. Какиеклеточные элементы

примут участие в регенерации костной ткани?

A *остеобласты

B остеокласты

C остеоциты

D хондроциты

E фибробласты

Больной поступил в терапевтическую клинику. Лабораторно уста-новлено понижение

кислотности желудочного сока . Какие клетки желудочных желез обусловили данное

состояние ?

A *париетальные

B главные

C слизистые

D эндокринные

E шеечные

Больная, по профессии-медсестра, жалуется на поражение кистей рук, напоминающее

экзему. Она отмечает, что после дежурства в больнице, когда ей приходится делать

больным иньекции стрептомицина, усиливается зуд кожи появляются пузырьки

выделяющие водянистую жидкость. Во время отпуска признаки заболевания исчезают.

При подозрении на аллергическое состояние был сделан общий анализ крови.

Повышение количества каких клеток крови может быть обнаружено.

A *эозинофильные лейкоциты

B базофильные лейкоциты

C моноциты

D нейтрофильные лейкоциты

E лимфоциты

У женщины при оперативном вмешательстве по поводу злокачественной опухоли

яичников были удалены обе половые железы. Что в этом случае происходит с

гонадотропными клетками гипофиза?

A *гипертрофия

B атрофия

C некроз

D малигнизация

E лизис

На гістологічному препараті видно соматичну клітину людини, що знаходиться у

метафазі мітотичного поділу. Скільки хромосом входить до складу метафазної

пластинки, враховуючи, що кожна хромосома містить дві сестринські хроматиди.

A *46 хромосом

B 92 хромосоми

C 23 хромосоми

D 48 хромосом

E 24 хромосоми

На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно фолікули різних розмірів, стінка

яких утворена одним шаром клітин на базальній мембрані, всередині фолікули містять

оксифільну гомогенну масу. Яка це залоза?

A *щитовидна залоза

B надниркова залоза

C прищитовидна залоза

D передня частка гіпофізу

E задня частка гіпофізу

Відділ центральної нервової системи має пошарове розташування нейроцитів,

серед яких є клітини таких форм: зірчасті, веретеноподібні, горизонтальні, пірамідні.

Якому відділу НС відповідає така структура ?

A *корі великих півкуль головного мозку

B мозочку

C гипоталамусу

D довгастому мозку

E спинний мозок

У хворого А., 12 років, на шкірі білі плями, що не мають пігменту. Плями з'явилися після

10 років,постійно збільшуються в розмірах. Відсутність яких клітин шкіри призвела до

появи таких плям

A *Меланоцитів

B Адипоцитів

C Фіброцитів

D Плазмоцитів

E Лаброцитів

На третьому тижні ембріогенезу центральна частина клітин епібласту (ектодерми)

прогинається і починається процес нейруляції. В якому напрямку диференціюється

решта клітин, ектодерми ?

A *Шкіри

B Кишки

C Сомітів

D Хорди

E Жовткового міхура

Хворому на хронічний гастрит зроблена внутрішлункова рН-метрія, якою встановлено

зменьшення кислотності шлункового соку. Функція яких елітин знижена ?

A *Парієтальні екзокриноцити

B Головні екзокриноцити

C Ендокриноцити

D Шиїні клітини

E Додаткові клітини

При дослідженні сем'яної рідини у пацієнта віком 25 років виявлена недостатня

кількість статевих клітин. Які з клітин чоловічих статевих залоз, поділяючись, звичайно

забезпечують достатню для запліднення кількість сперматозоїдів?

A *Сперматогонії

B Сустентоцити

C Підтримуючи клітини

D Клітини Сертолі

E Клітини Лейдіга

При морфологічному аналізі біопсійного матеріалу слизової оболонки стравоходу,

взятою від хворого, виявлено процес ороговіння епітелію. Який з означених нижче типів

епiтелiїв вкриває слизову оболонку цього органу в нормі?

A *Багатошаровий плоский незроговiлий

B Одношаровий плоский

C Одношаровий багаторядний вiйчастий

D Одношаровий призматичний

E Багатошаровий плоский зроговiлий

У клініку госпіталізований хворий з отруєнням. Встановлено, що в печінці порушені

механізми детоксікаці. Які з органел гепатоцитів в першу чергу обумовили цей стан?

A *Агранулярна ендоплазматична сітка ( ЄПС)

B Мітохондрії

C Гранулярна ендоплазматична сітка (ЄПС)

D Комплекс Гольджі

E Рібосоми

Цитохімічне дослідження виявило високий вміст в цитоплазмі гідролітичних ферментів.

Про активність яких органел з означених нижче свідчить цей факт?

A *Лізосом

B Мітохондрій

C Полісоми

D Ендоплазматичної сітки

E Клітинного центру

“Людина народилася в сорочці”. Про яку "сорочку" йдеться в цьому прислів'ї?

A *Амніотичну

B Жовткову

C Серозну

D Хоріальну

E Трофобластичну

В ендокринологічному відділенні пацієнту встановлено діагноз: акромегалія.

Гіперфункцією яких клітин гіпофізу обумовлене це захворювання?

A *Соматотропоцити

B Гонадотропоцити

C Хромофобні

D Мамотропоцити

E Тіреотропоцити

З метою діагностики у хворої людини взяли паренхіму кровотворного органу, де знайшли

мегакаріоцити. Який це орган з означених нижче?

A *Червоний кістковий мозок

B Селезінка

C Тимус

D Лімфовузол

E Мигдалик

В судово-медичній практиці періодично виникає необхідність виконати ідентифікацію

особистості. Для цієї мети використовують метод дактілоскопії. Поясніть, особливостями

будови якого шару визначається індивідуальний рисунок шкіри пальців людини.

A *Сосочкового шару дерми

B Сітчатого шару дерми.

C Епідермісу.

D Епідерміса і дерми.

E Епідермісу, дерми і гіподерми.

Хворий А. 40 років переніс інфаркт міокарду. За рахунок яких морфологічних компонентів

відбулося регенерація серцевої стінки?

A *Проліферації клітин сполучної тканини.

B Внутріклітинної регенерації скоро-чувальних кардіоміоцитів.

C Проліферації скорочувальних кардіо-міоцитів.

D Проліферації проводящих кардіо-міоцитів.

E Проліферації скорочувальних і проводящих кардіоміоцитів.

При травматичному пошкодженні верхніх кінцівок можливий розвиток дегенерації

нервових волокон, яка супроводжується поломкою осьових цилиндрів, распадом

миєліну. За рахунок яких нервових структур відбувається відновлення миєліну при

регенерації?

A *Нейролемоцитів (Шваннівських клітин).

B Лізаксону.

C Периневриту.

D Ендоневриту.

E Астроцитів.

У хворої 55 років внаслідок постійного вживання алкоголю і інтоксикації, що розвинулась,

спостерігається порушення координації рухів і рівноваги. З порушенням нервових

структур якого відділу центральної нервової системи це пов'язано?

A *Грушеподібних нейронів мозочка.

B Корзінчатих нейронів мозочка.

C Зіркоподібних нейронів мозочка.

D Мотонейронів спинного мозку.

E Оліви продолговатого мозку.

На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує утворення білків-тубулинів,

що утворюють веретено поділу. Які етапи клітинного циклу буде порушено?

A *Мітоз.

B Пресинтетичний період.

C Синтетичний період.

D Постсинтетичний період.

E -

У онкологічного хворого після променевої терапії морфологічним дослідженням

виявлено значне порушення процесу регенерації епітеліального шару слизової оболонки

тонкої кишки. Які клітини епітеліального покрову пошкоджені ?

A *Стовпчасті епітеліоцити без облямівки в криптах

B Стовбчасті облямовані епітеліоцити.

C Келихоподібні екзокриноцити.

D Ендокринні клітини.

E Екзокріноцити з ацидофільною зернистістю (Пеннета)

У хворого 48 років після променевої терапії раку шлунка розвилася злоякісна анемія,

внаслідок ушкодження клітин, які виробляють антианемічний фактор. Які з клітин залоз

шлунку уражені при цьому?

A *Парієтальні клітини

B Головні екзокриноцити

C Шийкові мукоцити

D Ендокриноцити

E Додаткові мукоцити

Лікар-інфекціоніст виявив у хворого синдром гострого ентероколіту з порушенням

процесв травлення та всмоктування продуктів розщеплення. При ушкодженні яких

клітин кишкового епітелію спостерігаються такі порушення?

A *Стовпчастих клітин з облямівкою

B Стовпчастих клітин без облямівки

C Келихоподібних клітин

D Апікальнозернистих клітин

E Ендокринних клітин

У хворого 50 років з хронічним нефритом розвилася анемія. Що з’явилося найбільш

ймовірною причиною анемії у даного хворого?

A *Зниження продукції еритропоетину

B Відсутність залози

C Відсутність вітаміну В12

D Порушення синтезу порфірину

E імунологічне ушкодження клітин - попередників еритропоезу

В сечі хворого 30 р. виявлено цукор при нормальній його кількості у крові. Які

структурно-функціональні механізми нирки пошкоджено?

A *Процес реарбсорбції в проксимальному відділі нефрона.

B Процес фільтрації

C Процес реарбсорбції в дистальному відділі нефрона.

D Процес реарбсорбції в тонкому канальці.

E Процес реарбсорбції в дистальному відділі в результаті недостатності секреції АДГ.

У дитини 6р. діагностовано глистну інвазію. Які зміни лейкоцитарної формул слід очікувати.

A *Збільшення кількості еозінофілів.

B Збільшення кількості нейтрофілів.

C Зменшення кількості еозінофілів.

D Збільшення кількості моноцитів.

E Збільшення кількості лімфоцитів.

При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин

клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була порушена найбільш

ймовірно?

A *Центросома

B Глікокалікс

C Пластичний комплекс

D Мікрофібріли

E Мітохондрії

При аналізі рентгенограми хворого лікар звернув увагу на локальне розсмоктування

твердих тканин окремих кісток. З підвищеною активністю яких клітин можуть бути

пов'язані ці зміни?

A *Остеокласти

B Хондобласти

C Остеоцити

D Остеобласти

E Хондробласти

У гістологічному препараті судини добре виражені внутрішня та зовнішня еластичні

мембрани і є багато міоцитів у середній оболонці. Про яку судину іде мова?

A *Артерія м'язового типу.

B Артерія змішаного типу

C Вена з сильним розвитком м'язів

D Артерія еластичного типу

E Екстрааортанні лімфатична система

У стінці бронху при гістологічному дослідженні чітко визначаються залози, хрящові

острівці та багаторядний циліндричний миготливий епітелій. В яких бронхах зміни?

A *Середні бронхи

B Головні бронхи

C Великі бронхи

D Малі бронхи

E Термінальні бронхіоли

При аналізі лікар-лаборант зробив додатковий висновок, що кров належить людині

жіночої статі. Особливості яких форменних елементів дає змогу зробити заключення?

A *Нейтрофільні лейкоцити

B Еритроцити

C Лімфоцити

D Моноцити

E Базофільні лейкоцити

При аналізі крові у невагітної жінки віком 26 років виявлено низьку концентрацію

естрогенів і високу прогестерона. В якій стадії оваріально-менструального циклу було

зроблено аналіз.

A *Пременструальна фаза (секреторна).

B Менструальна фаза.

C Післяменструальна фаза (проліферативна).

D Фаза десквамації.

E Фаза проліферації ендометрію.

У жінки, що годує немовля, знизилось виділення молока. Секреторний процес в

лактоцитах при цьому не порушений. З недостатністю якого гормону це пов’язано?

A *Пролактин, лактотропин.

B Окситоцин.

C Прогестерон.

D Естрогени.

E Фолікулостимулюючий гормон.

В експерименті тварини в приносну судину лімфатичного вузла ввели вітальний барвник.

В яких клітинах лімфатичного вузла, можна буде виявити часточки барвника?

A *Типові і берегові макрофаги.

B Ретикулоендотеліоцити.

C В-лімфоцити.

D Плазматичні клітини.

E Т-лімфоцити.

В червоному кістковому мозку клітини крові, що розвиваються, розташовані острівцями.

Деякі з острівців пов’язані з макрофагами. Які формені елементи крові розвиваються в

цих острівцях?

A *Еритроцити.

B Попередники Т- і В-лейкоцитів.

C Моноцити.

D Тромбоцити.

E Базофільні гранулоцити.

У робітника підприємства, на якому виробляють сполуки ванадія, виявлена підвищена

осіфікація внаслідок збільшення вмісту кальція у кістковій тканині. З діяльністю яких

клітин це може бути пов’язано?

A * Остеобластів

B Остеоцитів

C Остеокластів

D Хондроцитів

E Фібробластів

При падінні дитина зсадила шкіру долоні. Який епітелій був ушкоджений при цьому?

A * Багатошаровий зроговілий

B Багатошаровий незроговілий

C Одношаровий низькопризматичний

D Перехідний

E Одношаровий плоский

Дитина вдихнула гудзик, який за допомогою бронхоскопу був видалений з правого

головного бронху. Який епітелій бронху найбільш імовірно ушкоджений стороннім

предметом?

A * Одношаровий багаторядний війчастий

B Багатошаровий незроговілий

C Одношаровий низькопризматичний

D Перехідний

E Одношаровий плоский

У чоловіка 66 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з бронху

середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?

A * Одношаровий багаторядний війчастий

B Багатошаровий незроговілий

C Багатошаровий зроговілий

D Одношаровий багаторядний перехідний

E Одношаровий призматичний

У чоловіка 56 років діагностована доброякісна епітеліальна пухлина трахеї. Який

епітелій є джерелом розвитку пухлини?

A * Одношаровий багаторядний війчастий

B Багатошаровий незроговілий

C Багатошаровий зроговілий

D Одношаровий багаторядний перехідний

E Одношаровий призматичний

Під час виконання інтубації ушкоджена стінка трахеї. Цілісність якого виду епітелію була

порушена при цьому?

A * Одношарового багаторядного війчастого

B Одношарового низькопризматичного

C Багатошарового незроговілого

D Багатошарового зроговілого

E Одношарового плоского

У чоловіка 48 років діагностована доброякісна епітеліальна пухлина вісцеральної

плеври верхньої частки правої легені. Який епітелій є джерелом розвитку пухлини?

A * Одношаровий плоский

B Багатошаровий незроговілий

C Одношаровий багаторядний війчастий

D Перехідний

E Багатошаровий зроговілий

У хворого зменшена швидкість оновлення епітелію тонкої кишки. З ушкодженням яких

клітин епітелію може бути пов’язане це явище?

A * Стовпчастих епітеліоцитів без облямівки крипти

B Клітин Панета

C Стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою

D Келихоподібних клітин

E Ендокриноцитів

Внаслідок контакту на виробництві зі сполуками хрому у жінки виникнув алергичний

дерматит обох рук. Які клітини шкіри переважно взяли участь у реалізації цього

захворювання?

A * Tканинні базофіли

B Плазматичні клітини

C Макрофаги

D Нейтрофіли

E Лімфоцити

У дівчини 15 років відбувся хімічний опік верхньої поверхні язика. Який епітелій

ушкоджений при цьому?

A * Багатошаровий зроговілий

B Одношаровий низькопризматичний

C Одношаровий багаторядний війчастий

D Перехідний

E Одношаровий плоский

У жінки 56 років при проведенні рН-метрії шлункового соку виявлено тотальну

гіперацидність. З порушенням функції яких клітин залоз шлунка це може бути пов’язано?

A * Парієтальних екзокриноцитів

B Головних екзокриноцитів

C Шийкових мукоцитів

D Додаткових мукоцитів

E Ендокриноцитів

В судово-медичній практиці періодично виникає необхідність виконати ідентифікацію

особистості Для цієї мети використовують метод дактілоскопії. Особливостями будови

якого шару шкіри визначається індівідуальний малюнок шкіри пальців людини.

A * Сосочкового шару дерми

B Сітчастого шару дерми

C Епідермісу

D Епідерміса і дерми.

E Епідермісу, дермн і гіподерми

Хворий А. 40 років переніс інфаркт міокарду лівого шлуночка. За рахунок яких

морфологічних компонентів серцевої стінки відбулося заміщення дефекту?

A * Проліферації клітин сполучної тканини

B Внутріклітинної регенерації скорочувальних кардіоміоцитів

C Проліферації скорочувальних кардіоміоцитів

D Проліферації провідних кардіоміоцитів

E Проліферації скоротливих і провідних кардіоміоцитів

В клініку поступив хворий 15 років з діагнозом поліомієліт. Захворювання

супроводжується порушенням функції рухового апарату. Деструкцією яких нервових

структур можно пояснити ці порушення?

A * Рухових нейронів спинного мозку

B Чутливих нейронів спинно-мозкових вузлів

C Вегетативних ядер спинного мозку

D Ретікулярної формації спинного мозку

E Нейронів мозочку

Травматичне пошкодження нервових волокон супроводжується поломкою осьових

цилиндрів. розпадом мієліну. За рахунок яких нервових структур відбувається

відновлення мієліну при регенерації?

A * Нейролемоцигів (Шваннівських клітин)

B Епендимоцитів

C Периневрія

D Ендоневрія

E Астроцитів

На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує утворення білків-тубулинів,

що утворюють веретено поділу. Які етапи клітинного циклу будуть порушені?

A * Мітоз

B Пресинтетичний період

C Синтетичний період

D Постсинтетичний період

E G - нульовий період

Хворий С. 45 років госпіталізований зі скаргами на біль в шлунку. Гастроскопія виявила

наявність невеликих за розміром виразок в області дна шлунку. Порушення функції яких

клітин слизової оболонки шлунку стало однією з причин пошкодження слизової

оболонки?

A * Клітин поверхневого епітелію, що виробляють слизовий секрет

B Парієтальних клітин залоз шлунку, що виробляють хлоріди і іони водню

C Головних екзокриноцитів, шо виробляють пепсиноген

D Ендокриноцитів, шо виробляють соматостатин

E Ендокриноцитів, що виробляють серотонін

Відбулася травма шкіри з пошкодженням сітчастого шару. За рахунок діяльності якого

диферону клітин відбудеться регенерація даного шару?

A *фібробластичного

B макрофагичного

C лімфобластичного

D нейробластичного

E -

У больного по медицинским показаниям удален один из надпочечников. Как изменится

структура второго надпочечника?

A *гипертрофия клеток коркового и мозгового вещества

B Атрофия клеток мозгового вещества

C Атрофия клеток коркового вещества

D Некроз клеток мозгового вещества

E Лизис клеток коркового вещества

У больной вследствие ожога пищевода уксусной эсенциейповрежден эпителий

Наши рекомендации