Або географія - ваговий коефіцієнт-0,2.

ВИКЛАДАЧІ І

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, серед них дві третини – доктори і кандидати наук. Навчальний процес проводиться за програ-мами, які відповідають сучасним світовим стандартам, за новітніми методиками, в аудиторіях із сучасним обладнанням.

Студенти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, опановуючи сучасні програмні продукти, що сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців.

Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах з передовими організаційно-технологічними процесами.

До послуг студентів одна з найкращих у регіоні спеціалізована бібліотека, читальні зали.

На базі кафедри права діє студентське наукове товариство, де студенти обговорюють сучасні проблеми українського та міжнародного законодавства, питання правової реформи в Україні і проблеми гармонізації національного законодавства з міжнародним правом. Студенти беруть участь в регіональних, республіканських та міжнародних студентських конференціях.

ДЕ І КИМ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ

ВИПУСКНИК

Правознавець може працювати на посадах: адвоката, нотаріуса, викладача правознавства у навчальних закладах, інспектора податкової, митної служби, в органах захисту правопорядку, наукового співробітника науково-дослідних організацій, слідства, контрольно-ревізійних органів, органів соціального забезпечення, працівника загальних, господарських та адміністративних судів, юрисконсульта, займати інші посади, які потребують юридичної освіти.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Спеціальності

“ПРАВО”

Здійснюючи освіту за спеціальністю „Право”, університет прагне досягти вільного орієнтування випускниками в системі законодавства нашої держави.

В процесі навчання забезпечується:

¡ підготовка студентів до активної творчої та професійної діяльності, яка сприятиме суспільному розвитку, вміння самостійно здобувати нові знання, контролювати і коригувати зроблене;

¡ вміння реально оцінювати історичні та сучасні процеси і проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку;

¡ вміння давати правильну правову оцінку подіям або вчинкам, вести дискусії, самостійно аналізувати конкретні норми права, користуватися джерелами поточного законодавства.

¡ виховання високих моральних засад, навичок організаторської та управлінської діяльності, вміння приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Для студентів університету, які навчаються за спеціальністю “Право”, викладається комплекс фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін:

¨ Господарське право

¨ Теорія держави та права

¨ Історія держави та права України

¨ Історія держави та права зарубіжних країн

¨ Основи римського цивільного права

¨ Судові та правоохоронні органи

¨ Конституційне право України

¨ Адміністративне право

¨ Фінансове право

¨ Цивільне право

¨ Сімейне право

¨ Кримінальне право

¨ Трудове право

¨ Екологічне право

¨ Кримінальний процес

¨ Цивільний процес

¨ Кримінологія

¨ Криміналістика

¨ Господарський процес

¨ Міжнародне право

¨ Судове діловодство

¨ Житлове право

¨ Нотаріат України

¨ Адвокатура України

Для вступу подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості знань

Ø Українська мова та література (базовий рівень) - ваговий коефіцієнт-0,3;

Ø Історія України - ваговий коефіцієнт - 0,4;

Ø Іноземна мова - ваговий коефіцієнт-0,2

або географія - ваговий коефіцієнт-0,2.

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ – СВІДОМИЙ ВИБІР НАЙКРАЩИХ! ü За рейтингом Громадської мережі "ОПОРА" серед усіх вишів 4 рівня акредитації у Дніпровському регіоні Університет імені Альфреда Нобеля – другий за кількістю балів ЗНО абітурієнтів 2016 року, які обрали його для навчання.   ü У липні 2016 року Університет першим та єдиним в Україні отримав престижну міжнародну акредитацію європейської агенції ZEvA за повним циклом навчання та акредитував всі свої освітні програми бакалаврата та магістратури.   ü У квітні 2016 року на XXIX Міжнародній спеціалізованій виставці "Освіта та кар’єра-2016" Університет отримав Золоту медаль у номінації "Досягнення у працевлаштуванні випускників ВНЗ", і цією нагородою тепер заслужено пишається не тільки Центр кар'єри Університету, але й багатотисячна армія його випускників.   ü УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ СЕРТИФІКОВАНИЙ ТА АКРЕДИТОВАНИЙ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: або географія - ваговий коефіцієнт-0,2. - student2.ru або географія - ваговий коефіцієнт-0,2. - student2.ru або географія - ваговий коефіцієнт-0,2. - student2.ru або географія - ваговий коефіцієнт-0,2. - student2.ru ЗРОБИ СВІЙ ВИБІР СВІДОМО, НАВЧАЙСЯ В ДНІПРІ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ!

або географія - ваговий коефіцієнт-0,2. - student2.ru

Президент університету

ХОЛОД БОРИС ІВАНОВИЧ

доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

Кафедра права

Завідувач кафедри

ПУШКІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

доктор юридичних наук, професор

Галузь знань:ПРАВО

Спеціальність:

ПРАВО

Університет здійснює підготовку
фа­хівців за спеціальністю «Право» для професійної діяльності в будь-якій сфері юриспруденції. Тому фундаментальна під­готовка з правознавства включає ґрунтовну мовну підготовку.

Навчання здійснюється на базі повної середньої освіти.

Навчання проводиться за денною та заочною формою навчання:

бакалавр - 4 роки;

Наша адреса: вул. Січеславська набережна, 18 (370-4-370(приймальна комісія), ( 31-20-48 (спеціальність Право) e-mail: [email protected] сайт: http://duan.edu.ua http:// vk.com/duan_info
магістр – 1,5 роки.

Наши рекомендации