ІІ Международного студенческого турнира по истории

Київський університет імені Бориса Грінченка

Історико-філософський факультет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

V ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО ТУРНІРУ З ІСТОРІЇ

(КИЇВ – 2016)

Шановні студенти!

Запрошуємо вас взяти участь у V Всеукраїнськомустудентському турнірі з історії, який відбудеться у місті Києві 7-9 листопада 2016 р. (7 листопада – відкриття турніру, відбіркові раунди, 8 листопада – відбіркові раунди, 9 листопада – фінал, нагородження переможців, закриття турніру).

Організатори: кафедра історії України Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка та первинна профспілкова організація студентів та викладачів Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робочі мови турніру: українська, російська.

Умови участі: змагання під час турніру відбуваються згідно Регламенту та Положення про Міжнародний студентський турнір з історії. До участі запрошуються команди з 3-х осіб вищих навчальних закладів України. Кожна команда повинна мати назву.

Реєстрація: усім бажаючим взяти участь у турнірі необхідно зареєструватися (не пізніше 20 жовтня 2016 р.). Для цього необхідно надіслати командну заявку на електронну адресу оргкомітету: [email protected]

УВАГА! Учасникам, які бажають отримати запрошення на турнір (для оформлення відряджень тощо), необхідно своєчасно повідомити про це оргкомітет та надати форму запрошення з необхідними реквізитами.

Культурна програма:передбачає екскурсію по місту Києву та відвідування театральної вистави.

Іззапитаннямитапобажаннямищодопоселенняучасників, зустрічінавокзалі (зустрічати і супроводжувати учасників протягом усього турніру будуть тьютори), звертайтесязаелектронноюадресоюоргкомітетутурніру.

Зразок оформлення заявки:

Заявка команди учасників

V Всеукраїнського студентського турніру з історії (Київ – 2016)

Назва команди  
Назва ВНЗ (повна)  
Адреса ВНЗ  
Контактний телефон Факс (якщо є) E-mail  
Потреба у поселенні  
Склад команди (П.І.Б., дата народження, факультет, кафедра, курс) 1. Капітан, 2. ……….., 3. …………
Пропозиції та побажання  

Завдання та правила студентського командного турніру з історії додаються окремими файлами.

Чекаємо на Вас!

Киевский университет имени Бориса Гринченко
Институт общества
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ІІ МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ТУРНИРА ПО ИСТОРИИ
(Киев - 2015)

Уважаемые студенты!

Приглашаем вас принять участие во II Международном студенческом турнире по истории, который состоится в Киеве 4-6 ноября 2015 (4 ноября - открытие турнира, отборочные раунды, 5 ноября – отборочные раунды, 6 ноября – финал, награждение победителей, закрытие турнира).

Организаторы: кафедра истории Украины Института общества Киевского университета имени Бориса Гринченко и первичная профсоюзная организация студентов и преподавателей Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Рабочие языки турнира: украинский, русский, польский и английский.

Условия участия: соревнования во время турнира происходят в соответствии с Положением о Международном студенческом турнире по истории. К участию приглашаются команды из 3-х человек высших учебных заведений Украины, стран СНГ и Европейских стран. Каждая команда должна иметь название.

Регистрация: всем желающим принять участие в турнире необходимо зарегистрироваться (не позднее 20 октября 2015 г.). Для этого необходимо прислать командную заявку на электронный адрес оргкомитета: [email protected]

ВНИМАНИЕ! Участникам, желающим получить приглашение на турнир (для оформления командировок и т.д.), необходимо своевременно сообщить об этом оргкомитет и предоставить форму приглашения с необходимыми реквизитами.

Культурная программа: предусматривает экскурсию по городу Киеву и посещение театрального представления.

С вопросами и пожеланиями по поселению участников, встречи на вокзале (встречать и сопровождать участников на протяжении всего турнира будут тьюторы), обращайтесь по электронному адресу оргкомитета турнира.

Образец оформления заявки:

Заявка команды участников

ІІ Международного студенческого турнира по истории

(Киев - 2015)

Название команды
Название ВУЗа (полная)
Адрес ВУЗа
Контактный телефон Факс (если есть) E-mail
Потребность в поселении
Состав команды (Ф.И.О., дата рождения, факультет, кафедра, курс) 1. Капитан, 2. ..........., 3. ............
Предложения и пожелания

Задачи и правила студенческого командного турнира по истории добавляются отдельными файлами.

Ждем Вас!

Наши рекомендации