Щоб додати новий тест натісніть кнопку

Графік проведення контрольних заходів

Діагностика якості підготовки студента з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності” виконується відповідно до галузевої компоненти державного стандарту вищої освіти України ”Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра напряму підготовки 0502 ”Менеджмент” та затвердженого ректором Національного гірничого університету „Положення про здійснення поточного контролю і підсумкову оцінку засвоєння знань студентами за його результатами”.

Зміст навчальної дисципліни розподілений на змістовні модулі. Змістовний модуль містить декілька тем аудиторної (лекції, практичні і семінарські заняття) та самостійної роботи студента ( індивідуальні завдання, у т.ч. теоретичні питання, які виносяться на самостійну роботу).

Залежно від кількості кредитів викладання здійснюється в одному чи двох блоках з зазначеним часом на лекції та інші види занять протягом тижня.

Терміни блоків:

1-й блок - 01.09 – 17.10;

2-й - 25.10 – 19.12;

3-й - 10.01 – 20.02;

4-й - 28.02 – 17.04;

5-й - 07.05 – 19.06.

Так студенти спеціальностей напряму ”Менеджмент” („Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” та „Менеджмент організацій”) вивчають дисципліну у другому та третьому блоках з таким зазначеним часом:

- у другому блоці ( 8 тижнів) лекцій 4 години і практичних занять 2 години на тиждень;

- у третьому блоці (7 тижнів) 2 і 2 години на тиждень відповідно; (за даною дисципліною навчальним планом передбачений екзамен).

Для студентів спеціальності „Економічна кібернетика” дисципліна викладається у четвертому (7 тижнів) і п’ятому (7 тижнів) блоках по 2 години лекцій і 1 година практичних занять на тиждень (навчальним планом передбачений залік).

Студенти спеціальності „Економіка підприємства” дисципліну вивчають у п’ятому блоці (7 тижнів) протягом 3 годин лекцій і 3 години практичних занять на тиждень (навчальним планом передбачений залік).

Проведення контрольних заходів здійснюється відповідно до наступного графіку:

- напрям „Менеджмент” - четвертий, восьмий, десятий і п’ятнадцятий тижні від початку занять за даною дисципліною (враховуючи, що на дев’ятому тижні аудиторні заняття не проводяться за розкладом формування термінів блоків). Зміст контрольних заходів відповідає технологічній карті; тести за темами наведені нижче, а індивідуальні завдання і теми рефератів за темами дисципліни наведені у розділі 4;

- спеціальність „Економічна кібернетика” – п’ятий , десятий, п’ятнадцятий тижні від початку занять за даною дисципліною (враховуючи, що на восьмому тижні аудиторні заняття не проводяться за розкладом формування термінів блоків). Зміст контрольних заходів відповідає технологічній карті; тести за темами наведені нижче, а індивідуальні завдання і теми рефератів за темами дисципліни наведені у розділі 4;

- спеціальність „Економіка підприємства” – третій, п’ятий, сьомий тиждень від початку занять за даною дисципліною. Зміст контрольних заходів відповідає технологічній карті; тести за темами наведені нижче, а індивідуальні завдання і теми рефератів за темами дисципліни наведені у розділі 4.

Програма ТЕSТ

Ця програма призначена для проведення тестування.

1. Тестування

Для проходження теста необхідно обрати пункт „Меню – Почати тестування". Після цього буде видано вікно з запитанням необхідних даних. Слід ввести всі дані і обрати форму опиту. Форми опиту:

1. Залік – включає питання по одній темі з дисципліни;

2. Модуль – включає питання по декільком обраним темам дисципліни;

3. Екзамен – включає питання по всій обраній дисципліні.

Після заповнення форми і вибору режима опиту натисніть кнопку „ОК". З’явиться вікно з вибором дисципліни і тем залежно від обраного вами режима опиту: для заліка необхідно обрати дисципліну і тему; для модуля – обрати дисципліну і відмітити декілько тем зі списку; для екзамена – тільки дисципліну. Далі необхідно знову натиснути кнопку „ОК". Після цього почнеться тестування. З’явиться вікно з питанням і варіантами відповіді. Вище питання написана тема, до якої відноситься це питання. В верхньому лівому куті вікна є кнопки. Кнопка – перейти до попереднього питання, – до наступного питання, – завершити тестування. Тестування буде завершене також і у тому випадку, коли мине відведений для нього інтервал часу. Час, що залишиться до кінця тестування, показаний внизу вікна. Після того, як тестування завершено, будуть видані результати.

2.Перегляд результатів

Для перегляду результатів необхідно обрати „Меню – Переглянути результати". Після цього буде видано вікно. В верхній таблиці оберіть результат, що вас цікавить і клацніть на нього мишкою. Більш повні відомості будуть відображені нижче.

3.Налагодження програми

Для того щоб змінити налагодження програми необхідно обрати „Редагування – Налагодити". З’явиться вікно з запитанням пароля. Не знаючі пароля ви не зможете редагувати налагодження. Після вводу пароля (якщо він првільний) з’явиться вікно, де можна змінити налагодження програми.

4.Кількість питань і час

Кількість питань і час тестування (в хвилинах). Вводяться безпосередньо відведені для цього поля, підписані як „Кількість питань” і „Проміжок часу для тестування (в хвилинах) відповідно”.

5. Вилучення тесту

В програмі передбачена можливість вилучення як окремого тесту (по окремій темі з дисципліни), так і всіх тестів по обраній дисципліні.

Якщо ви бажаєте вилучити тільки один тест, то необхідно спочатку обрати дисципліну, до якої він належить в полі, підписаному „Дисципліна".

Потім обрати тему, з якої ви бажаєте вилучити тест.

Після того, як дисципліна і тема обрані, слід натиснути кнопку .

Тест з обраної теми вилучений!

Якщо ви бажаєте вилучити усі тести з будь-якої дисципліни, то необхідно обрати, з списку дисципліну

і натиснути кнопку .Тести вилучені.

6. Очищення результатів

Після проходження тесту всі результати зберігаються. Якщо ці результати більше вам не потрібні, то ви можете легко вилучити їх натиснувши кнопку

Після натискання на цю кнопку всі результати будуть вилучені.

7. Додання нового тесту

Щоб додати новий тест натісніть кнопку

Наши рекомендации