Электр аппараттарын таңдау

Барлық электр аппараттары номинал кернеуі, номинал тогы бойынша таңдалады және электродинамикалық және термиялық тұрақтылыққа тексеріледі.

Кернеуі бойынша таңдағанда келесі шарт орындалуы керек:

Электр аппараттарын таңдау - student2.ru (2.63)

мұндағы Uну – құрылғының номиналды кернеуі,кВ;

Uна – аппараттың номиналды кернеуі,кВ.

Ток бойынша дұрыс аппаратты таңдау қалыпты режимде ұзақ жұмыс кезінде аппарат бөліктерінің қауіпті қызуларына жол бермейді. Сол үшін келесі шарт орындалуы керек:

Мұндай қатынас қоршаған ортаның Электр аппараттарын таңдау - student2.ru (ЭҚҚ сәйкес) қалыпты температурасында дұрыс.

Желінің қысқаша тұйықталу тогын есептегеннен кейін 110 және 10 кВ жақтарына қорғаушы аппараттар (2.7, 2.15– кестелер).

Электр аппараттарын таңдау - student2.ru (2.64)

мұндағы Sтр – трансформатордың номиналды қуаты,кВА;

U – трансформатор орамының кернеуі,кв.

Электр аппараттарын таңдау - student2.ru .

Кесте – 110 кВ жактағы ажыратқыш және айырғыш таңдау

Таңдау шарты Есептелген мәндер Каталогтағы берілгендер
Ажыратқыш LTB-145 Айырғыш РНД – 220/2000У1
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 210,2
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru -
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 13,4 Электр аппараттарын таңдау - student2.ru
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 3,4 40/3   40/3

Электр аппараттарын таңдау - student2.ru .

Кесте – 110кВ жактағы ажыратқыш және айырғыш таңдау

Таңдау шарты Есептелген мәндер Каталогтагы берілгендер  
Ажыратқыш LTB-145 Айырғыш РВР– 1-10/2500У2  
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 2312,12
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 46,2 -
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru Электр аппараттарын таңдау - student2.ru
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru   348,5 40/3 45/4

Электр аппараттарын таңдау - student2.ru .

Кесте – 10 кВ жактағы ажыратқыш және айырғыш таңдау

Таңдау шарты Есептелген мәндер Каталогтагы берілгендер
Ажыратқыш LTB-145 Айырғыш РВР – 110/1000
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 2312,13
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 46,2 -
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru Электр аппараттарын таңдау - student2.ru
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 348,5 40/3 45/4

Желідегі кернеу мәнін білу үшін кернеу трансформаторын таңдап орнатамыз (2.14 – кесте).

Кесте – Кернеу трансформаторларының параметрлері

Типі Кернеуі, кВ Орамдардағы кернеу, кВ Номиналды қуат,ВА 0,5 класс Шектелген қуат,ВА
біріншілік Екіншілік
НОМ-10-66У3 0,5 0,5
НКФ-110-58У1 110000/√3 100/√3

Кесте – 10кВ жақтағы ток трансформаторы

Таңдау шарты Есептелген мәндер Каталогтагы берілгендер
Трансформатор ТШЛК-10-У3 Кедергісі 0,5класс
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 0,8
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 2312,13
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 126,6  
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 344,5  

Кесте – 110кВ жақтағы ток трансформаторы

Таңдау шарты Есептелген мәндер Каталогтагы берілгендер
Трансформатор ТФЗМ 110Б-I Кедергісі 0,5класс
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 1,2
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 210,2
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru
Электр аппараттарын таңдау - student2.ru 3,4  

Желідегі асқын кернеулікті шектеу үшін ОПН таңдаймыз (2.13 – кесте).

Кесте – Асқын кернеуді шектегіш аппараттар

Типі Кернеуі,кВ Ең үлкен рұқсат етілген жұмыстық кернеу,В 8/20 мкс импульс кезіндегі номиналды разрядтық ток
ОПН-РС/ТЕL 10/12,7 УХЛ1
ОПН-У/ТЕL 110/84 УХЛ1

2.14.1 110кВ жағы үшін таңдалған ток және кернеу трансформаторларын таңдау шарттарына тексеру.

Таңдалған кернеу трансформаторлары мына шартты қанағаттандыру керек

Электр аппараттарын таңдау - student2.ru (2.65)

Таңдалған ток трансформаторлары мына шартты қанағаттандыру керек

Электр аппараттарын таңдау - student2.ru

Желідегі мәліметтерді тіркеу үшін тіркеуіш, есептеуіш аспаптар таңдап орнатамыз (2.14- кесте).

Наши рекомендации