Сіпорында еңбекті мөлшерлеудің қандай әдістері бар:D)Тәжірибелі-статистикалық және аналитикалық.

Кәсіпорында жоспарлаудың түрлеріне жатпайтындар:B) Маусымдық.D) Функционалдық.E) Экологиялық.H) Өндірістік жоспарлау.

Кәсіпорындарда қоймалар мен өндірісте өндірістік босалқы қорларды жасау үшін, жабдықтаушылар мен бюджетпен есеп айырысу үшін және жалақыны төлеу т.б. үшін қажетті ақша қаражаттар қалай аталады:C) Айналым қаражаттары.F) Банктік несиелер.

Кәсіпорындардың бірігуінің ең қарапайым түрі:B) Шаруашылық ассоциация.

Кәсіпорындардың бірігуінің ұйымдастырушылық формаларына жатпайтындар:F) Акционерлік қоғам.G) Серіктестік.H) Өндірістік кооператив

Кәсіпорынды инновациалық қызметпен айналысуға итермелейтін ішкі себептер+Жаңа нарықтарға өту ,нарықтағы үлесін кеңейт+Фирманың бәсеке кабілеттілігін арттыруға ұмтылу

Кәсіпорынның ағымдығы қаржылық тұрақтылығы3. Кәсіпорынның абсолютті қаржылық тұрақтылығы

Кәсіпорынның аиналым капиталы:+Өндірістік айналым қорына арналған ақшалай қаражаттар+Өндірістік айналым қоры мен айналыс қорының ақшалай қаражаттары+Ғимараттар мен құрылыстар

Кәсіпорынның айналым қорлары келесілерге бөлінеді:A) Өндірістік айналым қорлары және қор айналымы.B) Өзіндік және қарызға алған.F) Нормаланған және нормаланбаған

Кәсіпорынның айналым қорларына жатады:A) Өндірістік запастар.F) Аяқталмаған өндіріс.H) Тиелген тауарлар

Кәсіпорынның баға саясатының элементі: 1. баға белгілеу стратегиялары 2. баға белгілеу амалдары 3. баға қалыптастыру әдістері

Кәсіпорынның дағдарысқа карсы басқару әдістеріне жатпайтындар:F) Мүліктерді түгендеу.G) Демалыс өтем ақысын төлеу.H) Қарыздарды қайта құрымыдау

Кәсіпорынның еңбек ресурстары: кәсіпорынның тізімдік құрамына кіретін жұмыскерлердің жиынтығы; әртүрлі кэсіби мамандыққа қатысты кәсіпорындағы жұмыскерлер тобының жиынтығы; кәсіпорынның тізімдік құрамына кіретін әртүрлі кәсіби мамандыққа қатысты жұмыскерлер тобының жиынтығы

Кәсіпорынның жалпы кұрылымы: D) +Өндірістік бөлімдердің жиынтығы Е) +Өндірістің көлемі, жұмысшылардың саны F) +Өндірістік бөлімдердің саны мен олардын өзара қарым- қатынастары

Кәсіпорынның кадрлары келесілерге бөлінеді:A) Мамандарға.B) Техникалық орындаушыларға.C) Жұмысшыларға

Кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметінің түрлері:B) &Өндірістік.C) &Кеңес беру.D) &Коммерциялық.F) &Қаржылық.

Кәсіпорынның қаржылық ресурстары: 1. жарғылық капитал, құрылтайшылар жарғысы, амортизациялық аударымдаржәне пайда есебінен қалыптасатын жеке қаржылық ресурстары 2. шаруашылық субъектісінің қарауында болатын ақша ресурстарының жиынтығы3. өз қарауында бар ақша ресурстары

Кәсіпорынның негізгі қорларының ақшалай бағалауына кіретіндер:A) Жою құны..B) Қалпына келтіру құны.D) Баланстық құны

кәсіпорынның өз қаржысын жұмсауы мүмкін:+тұтынуға

Кәсіпорынның сипаттамалық маңызына жатпайтындарC) Кәсіпорын мөлшері.F) Қызметкерлердің саны.G) Меншік нысаны

Кәсіпорынның сыртқы ортасы:1. кәсіпорының бәсекелестері 2.ресурсты жеткізіп берушілер, делдардар, тұтынушылар, мемлекеттік органдар, және т.б3. саяси жүйе,заң актілері, т.б

Кәсіпорынның функционалдық стратегиясына қай стратегия жатпайды:C) Персоналдық.D) Тауарлық.F) Шығын.H) Баға қалыптастыру.

Кәсіпорынның функционалдық стратегиясына қай стратегия жатпайды:D) Тауарлық.F) Шығын.H) Баға қалыптастыру

Кәсіпорынның ішкі қаржыландыру көздері: Амортизациялық бөлулер мен бөлінбеген пайда түріндегі түсімдер жатады; Олар әртүрлі және ішкі резервтерден тұрады; Кәсіпорын дамуынының негізі.

Кәсіпорынның ішкі ортасына кірмейді:C) Өнімді тұтынушылар.F) Ресурстарды жеткізіп берушілер.H) Үкіметтік мемлекеттік органдары

Кәсіпорының бірігу варианттары:A) &Қаржылық өндірістік топ.C) &Холдинг.E) & Концерн.

Кәсіпорының бірігу варианттары:C) Холдинг.E) Концерн.H) Картель

Кесімді еңбек ақыға жатпайтын жүйелер:B) &Қолма-қол кесімді.C) &Кесімді-баламалы.G) & Жекеше-кесімді.H) &Қосымша-кесімді.

Кесімді еңбек ақыға жатпайтын жүйелер:C) Кесімді-баламалы.D) Кесімді-сыйақылы.H) Қосымша-кесімді

Кесімді жалақы анықталады:+Нақты көрсетілген қызмет көлеміне байланысыты+Жұмыс уақытының көлеміне байланысыты

Кесімді жалақы анықталады:1. нақты көрсетілген қызмет көлеміне байланысты 2. нақты атқарылған жұмыс көлеміне байланысты3. өндірілген өнім көлеміне байланысты

Кесімді жалақы жүйесінің ерекшелгі: В) +Жұмысшыны жумыстың көлемін артыруға ынталандырады

Кесімді жалақы жүйесінің ерекшелігі: Жұмысшыны жұмыстың көлемін арттыруға ынталандырады; Уақыт факторына байланыстылығы;

Кесімді жалақы жүйесінің мерзімді жалақы жүйесінен өзгешеліктері: Еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді; Жұмысшыларды ынталандыруға мүмкіндік береді.

Коммерциялыққа жататындар:C) Шаруашылық серікткстік.E) Өндірістік кооперативтер.G) Қазыналық кәсіпорындар

Көлемі бойынша касіпорындардың бөлінуі: D) +Орташа Е) +Іpi

Көлемі бойынша кәсіпорындардың бөлінуі: Ірі :Орташа : Кіші

Кузнецтің экономикалық цикл типтерінің ұзақтылығы:1.жиырма бес жылға дейін 2. он сегіз жылдан жоғары 3. 18-25 жыл

ҚҚҚҚҚҚҚ

Қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыратын факторлар:+Өндіріс процессінде негізгі құралдарды қолдануды жақсарту+Тиімді басқару және өнім сапасын арттыру

Қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыратын факторлар:+Өндіріс үдерісінде негізгі құралдарды қолдануы жақсарту+Экономика құрылымын дамыту,оңтайлы инветициялық саясат+Тиімді басқару,өнім сапасынарттыру

Қоғамдық өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткішері:+Материал сыйымдылығы+Капитал сыйымдылығы+Еңбек сыйымдылығы

Қоғамдық өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштер:і+Материал сыйымдылығы

Қоғамдық өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері :+Еңбек сыйымдылығ+Материал сыйымдылығы+Капитал сыйымдылығы

Қоғамдық өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері: +Еңбек сыйымдылығы

Қоғамдық өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері:+Еңбек сыйымдылығы+ Капитал сыйымдылығы

Қоғамдық өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері:+Еңбек сыйымдылығы+Капитал сйымдылығы

Қоғамдық өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері:+Капитал сыйымдылығы +Материал сыйымдылығы

Қоғамдық өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері:+Капитал сыйымдылығы+Еңбек сыйымдылығы+Материал сыйымдылығы

Қоғамдық өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері:+Материал сыйымдылығы+Еңбек сыйымдылығы +Капитал сыйымдылығы

қоғамдық өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері+Еңбек сыйымдылығы

Қозғалмайтын мүлікті бағалау әдістері:+Салыстырмалы+Табыстылық

Қор қайтарымы көрсеткіші:+Негізгі өндірістік қорлардың 1 теңгесіне келетін тауарлы өнім көлемінің мөлшері+Қор сиымдылығына кері көрсеткіш+Өнім көлемінің негізгі қорларға қатынасы

Қор қайтарымы:+өндірісітк қорлардың тиімділігін көрсететін жалпы көрсеткіш+өндірілген немесе өткізілген өнім көлемінің негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық бағасына қатынасы+негізгі капитал құнының бірлігіне қанша дайын өнім шығарылғандығын көрсетеді

Құрылымдық тұрғыдан ұлттық экономиканың түрлері:+Кеңістік

Құрылымдық тұрғыдан ұлттық экономиканың түрлері:+Кеңістік

Құрылымдық тұрғыдан ұлттық экономиканың түрлері:+Салалық

Құрылымдық тұрғыдан ұлттық экономиканың түрлері;+Кеңістік +Салалық+құқықтық

құрылымына тәуелді болатын шығындар

Қызметкерлердің еңбегіне олардың нақты істеген уақытына сәйкес, олардың біліктілігі мен еңбек жағдайын ескере отырып ақы төлеу:+Мерзімді – сыйақылық жалақы+Мерзімді жалақы

Қаржылық активтерге инвестициялар:+ Бұл банктегі депозиттер, акциялар, облигациялар, несиелер, заемдар, кепілдер жане т.б + Бағалы кағаздарға салынатын салымдар

Қаржылық корпорацияларға кіретін ұйымдар:+Шағын несие беру (микрокредиттік ұйымдар)+Зейнетақы қорлары

Қозғалмайтын мүлікті бағалау әдістері:+Шығындық

Қор кайтарымы керсеткіші:+қор сыйымдылығына кері керсеткіш +Өнiм келемінің негiзгi қорларға қатынасы+Heгізгi өндірістік қорлардың 1 теңгесіне келетiн тауарлы енiм келемінің мелшері

Құрылымдық тұрғыдан ұлттық экономиканың түрлері:+ Кеңістік+Құқықтық

Қызметкерлердің еңбегіне олардың нақты істеген уақытына сәйкес, олардың біліктілігі мен еңбек жағдайын ескере отырып ақы төлеу:+Мерзімді – сыйақылық жалақы+Жай мерзімді жалақы+ мерзімді жалақы

Қазақстан Республикасындағы мемлекет иелігінен алу және жекешелендіруді жүргізудің кезеңдер:+І кезең 1991-1992ж.ж.+ІІ кезең 1993-1995 ж.ж.

Қазақстан Республикасындағы мемлекет иелігінен алу және жекешелендіруді жүргізудің кезеңдері:+III кезең 1996-1998 ж.ж+I кезең 1991-1992 ж.ж+II кезең 1993-1995 ж.ж

Қаржылық активтерге инвестициялар:+Бағалы қағаздарға салынатын салымдар +Олар қаржы банктік сфера аясында айналады

Қаржылық кәсіпкерлікпен айналысады:+Зейнетақы қорлары+Банктер

Қаржылық корпорацияларға кіретін ұйымдар: +Қамсыздандыру компаниялары, депозиттік ұйымдар+Шағын несие беру (микрокредиттік ұйымдар)

Қаржылық тұрақтылықтың түрлері:+Кәсіпорынның салыстырмалы қаржылық тұрақтылығы+Кәсіпорынның абсолютті қаржылық тұрақтылығы+Кәсіпорынның ағымдағы қаржылық тұрақтылығы

Қазіргі нарықтық экономиканың қоғамдағы пайдалылық рөл: 1.Шағын және орта бизнестің ұлғаюы 2. Өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы байланыс 3. Өндірушілердің өндірген өнімнің жетістігі

Қай көрсеткіш сандық көрсеткішке жатпайды A) Қор қайтарым.B) Өнімнің рентабелділігі.F) Материал сыйымдылық.H) Еңбек өнімділігі.

Қай стратегия функционалық стратегияға жатады:B) Инновациялық стратегия.E) Қаржылық стратегия.F)Маркетингстратегиясы.G) Экологиялық стратегия.

Қалыптасқан дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар негізінде құрылаты, көпукладтық экономиканың қарастыратын экономикалық жүйе типін атаңдар:1. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр2. Басқарушылық-әкімшілік3. Салт дәстүр

Қалыптасқан дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар негізінде құрылаты, көпукладтық экономиканың қарастыратын экономикалық жүйе типін атаңдар: 1. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр 2. Басқарушылық-әкімшілік 3. Салт дәстүр

Қаржылық активтерге инвестициялар: С) + Бұл банктегі депозиттер, акциялар, облигациялар, несиелер, заемдар, кепілдер жане т.б Е) + Бағалы кағаздарға салынатын салымдар

Қаржылық инвестиция дегеніміз:B) &Бағалы қағаздар сатып алуға салымдар.F) &Акциялар мен олардың үлестерін сатып алуға салымдар.

Қаржылық кәсіпорынға кіретін ұйымдар: Қамсыздандыру компаниялары, депозиттік ұйымдар; Зейнетақы қорлары; Шағын несие беру (микрокредиттік ұйымдар).

Қаржылық корпорацияларға кіретін ұйымдар: 1. зейнетақы қоры2. шағын несие беру, микрокредиттік ұйым 3. қамсыздандыру компаниялары,депозиттік ұйымдар

Қаржылық тұрактылықтың түрлері: Кәсіпорынның салыстырмалы қаржылық тұрактылығы. Кәсіпорынның абсолютті қаржылық тұрақтылығы. Кәсіпорынның ағмдағы қаржылық тұрақтылығы

Қарқынды инфляция кезінде проценттік ставка: 1. Ақшамен қамтамасыз етілген сұраныс тауар бағасының өсуі2. Өседі,себебі тауарға баға өседі3. Өседі, себебі тауар бағасы жоғарылайды

Қоғамдағы өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткІштері: Капитал сыйымдылыгы; Еңбек сыйымдылыгы; Материал сыйымдылыгы.

Қоғамдық өндірістің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері:Капитал сиымдылығы:Еңбек сиымдылығы :Материал сиымдылығы

Қоғамның дамуына қажет материалдық және материалдық емес игіліктерді құру үдерісі: A) & Өндіріс.F) &Өнім өндіру.

Қозгалмайтын мүлікті бағалау эдістері: Табыстылық; Шығындық; Салыстырмалы.

Қозғалмайтын мүлікті бағалау әдістері:1. Салыстырмалы2. Қосымша құн салығы3. ықтималдылық

Қозғалмайтын мүлікті бағалау әдістері:Салыстырмалы:Табыстылык

Қор кайтары мы керсеткіші: В) +қор сыйымдылығына кері керсеткіш D) +Өнiм келемінің негiзгi қорларға қатынасы F) +Heгізгi өндірістік қорлардың 1 теңгесіне келетiн тауарлы енiм келемінің мелшері

Қор қайтару нені сипаттайды:A) 1 теңге негізгі қорларға қанша теңге өнім келетінін.B) Негізгі қорлардың пайдалану тиімділігін.F) Негізгі қорларды интегралды пайдалануды

Қорларды сатып алу немесе жасауға, орнатуға кеткен барлық шығындар сомасы қалай аталады:E) & Бастапқы құн.

ҚР еңбек нарығын мемлекеттік реттеу: 1. Икемді еңбек нарығын ұйымдастыруға қолдау жасау және барлық әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін ескере отырып, толық есепке енгізу 2. Жаңа жұмыс орнын құру және еңбек биржасы арқылы жұмыссыз адамдарға басқа жаңа мамандықтарды игеруге біліктілікті көтеруге көмектесу 3.Еңбек қатынастарын заңды-құқықтық нормалармен қамтамасыз ету

ҚР-да 1991-1992 ж мемлекет меншігінің реформасы жүргізілді: 1.Мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу және жекелендіру. 2.Нарықтық экономикаға көшуге жағдай жасау үшін. 3. Өндірістік қатынастардың жаңа түрін қалыптастыру, меншік иелерінің жаңа тобын құру.

Құндық көрсеткіштерге не жатпайдыE) Сатып алынған өнім.F) Өнімнің қор сыйымдылығы.G) Өнімнің материал сыйымдылығы

Құрылымдық жұмыссыздық дегеніміз:B) &Көне кәсіпорындардың жабылуына, бірқатар салаларда өнім шығарудың азаюына байланысты.F) & Өнім өткізу нарығының қысқаруына байланысты.

Құрылымдық тұрғыдан ұлттық экономика түрлері:A)салалық.B)кеңістік.C)құқықтық

Құрылымдық тұрғыдан ұлттық экономиканың түрлері: Салалық.

Қызмет ету мерзімі аяқталғанда қорларды жойғандағы саймандардың, темір қалдықтарының бағасы қалай аталады:)& Жою құны.

Наши рекомендации