Основні вимоги закону України про державну таємницю.

Харківський університет Повітряних Сил

Методична розробка

Для проведення занять з навчальної дисципліни

„Управління повсякденною діяльністю підрозділів в мирний час”

Зі студентами факультету підготовки офіцерів запасу

Тема 3: „ОРГАНІЗВЦІЯ РЕЖИМУ СЕКРЕТНОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ”.

Організація режиму секретності у Збройних Силах України

Вступ.

На всіх етапах розвитку людського суспільства, у всіх його державних структурах, особлива увага приділяється захисту державних та військових таємниць.

Актуальність цієї проблеми підсилюється і загострюється пропорційно ступеню розвитку суспільства, рівню розвитку й могутності тієї чи іншої держави.

Україна, молода держава, але закон України "Про державну таємницю" був

прийнятий Верховною Радою України одним із перших. В ньому сказано "Виходячи із інформаційного суверенитету України і загально признаних принципів міжнародного порядку в сфері інформації, цей закон регулює суспільні відношення, пов'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, й засекречуванням і охороною з метою захисту життєважливих інтересів України в сфері оборони, економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки й охорони правопорядку".

Основні вимоги закону України про державну таємницю.

Режим секретності- це встановлений нормативними актами вищих органів

державної влади і державного управління єдиний порядок збереження

державних таємниць.

Ціль режиму секретності- зберегти в таємниці ті відомості державного

характеру, які можуть бути використані проти інтересів держави.

Державна таємниця- це вид таємної інформації, що охоплює відомості в сферах

оборони, економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки і охорони правопорядку, науки і техніки розголошення котрих може завдати шкоди життєважливим інтересам України. До державної таємниці відноситься наступна інформація у сфері оборони:

- про зміст стратегічних і оперативних планів та інших документів бойового
управління, підготовки і проведення військових операцій, стратегічного й
мобілізаційного розгорнення військ;

- найважливіші показники, що характеризують організацію, чисельність,
дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та іншу військову
підготовку, озброєння і матеріально-технічне забезпечення ЗСУ, та інших
військових формувань У країни;

- про напрямки розвитку окремих видів озброєння і військової техніки, їх
кількість, тактико-технічних характеристик, організації і технології виробництва,
науково-дослідних і дослідно-конструкторськихробіт; пов'язаних з розробкою
нових зразків озброєння і військової техніки, а також других роботах, які плануються та здійснюються в інтересах оборони держави;

- про сили і засоби цивільної оборони України, можливостях населених
пунктів, регіонів і окремих об'єктів для захисту, евакуації і розосередження
населення, забезпечення його життєдіяльності і виробничої діяльності об'єктів
народного господарства в військовий час, в умовах інших надзвичайних ситуацій;

Конкретні відомості можуть бути віднесені до державної таємниці лише при умові, якщо розголошення буде наносити шкоду життєво важливим інтересам України.

- Забороняється відносити до державної таємниці будь-які відомості, якщо цим будуть звужуватися зміст і обсяг констутиційних прав та свободи людини і громадянина, завдаватиметься шкода здоров'ю та безпеці населення.

- Не може бути віднесена до державної таємниці інформація:

1. Про стан довкілля,про якість харчових продуктів і предметів побуту;

2. Про аварії, катастрофи, небезпечні природні явищата інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадянина;

3. Про стан здоров'я населенняйого життєвий рівень, включаючи харчування,
одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про
соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури
населення;

4. Про факти порушення прав ісвобод людини і громадянина;

5. Про незаконні дії органів державної влади,органів місцевого
самоврядуваннята їх посадових осіб.

Основним документом, що регулює суспільні відносини, пов'язані з віднесенням інформації до державної таємниці, її засекречуванням і охороною, с Закон України "Про державну таємницю", прийнятий Верховною Радою від 21 січня 1994 р. У ньому сказано, що державну полі гику по відношенню державної таємниці як складової частини загальнонаціональноїінформаційної політики й політики забезпечення безпеки України від внутрішніх і зовнішніх загроз, формує Верховна Рада України, Кабінет Міністрів і інші органи державної виконавчої влади.

Закон передбачає.

1. Грифи таємності секретної інформації:

- Таємно;

- Цілком таємно;

- Особливої важливості;

2. Терміни засекречування інформації:

- Таємно - до 5-ти років

- Цілком таємно - до 10 років;

- Особливої важливості - до ЗО років

Грифи переглядаються, якщо термін закінчився або скасовується на підставі відповідних документів.

Наши рекомендации