Нормативна регламентація формування статистичної звітності з продуктивності та її оплати.

Нормативна регламентацій формування статистичної звітності досліджуваного об’єкта базується на таких інструкціях державного комітету статистики України:

1)Форма № 1-ПВ термінова-місячна “Звіт з праці”. Затверджена Міністерством юстиції України від 23 жовтня 2006 року за № 1134/13008. Заповнення показників у формі № 1-ПВ термінова-місячна «Звіт з праці» здійснюється відповідно до положень: інструкцій зі статистики кількості працівників затвердженої наказом Держкомстатом від 20.09. 2005 року № 286, зареєстрована в міністерстві юстиції 30.11.2005 року за № 1442/11722; інструкції із статистики заробітної плати затвердженої Держкомстатом від 13.01.2004 року №5 зареєстровано в міністерстві юстиції 27.01.2004 року за № 114/8713.

Однойменні показники, що містяться у даній формі та інших формах державних спостережень, за відповідні періоди заповнюється за однією методологією та узгоджується між собою.

В даній формі відображаються такі показники: середньооблікова кількість усіх показників у еквіваленті повної зайнятості; фонд оплати праці усіх працівників; сума податку з доходу фізичних осіб що відраховано з фонду оплати праці усіх працівників; середньооблікова кількість штатних працівників; фонд робочого часу за який зараховано заробітну плату штатним працівникам в сього та з нього відпрацьовано; фонд оплати праці штатних працівників. Ці дані заповнюються за звітній місяць та за період початку року (дод А).

2) Форма №1-ПВ термінова-квартальна “Звіт з праці”. Дана інструкцію затверджено наказом Держкомстату України від 05.10. 2006 року №463, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 23.10.2006 року №1135/13009.

Загальні положення: заповнення показників у формі №1-ПВ термінова-квартальна “Звіт з праці ” здійснюється відповідно до положень: інструкцій зі статистики кількості працівників затвердженої наказом Держкомстатом від 20.09. 2005 року № 286, зареєстрована в міністерстві юстиції 30.11.2005 року за № 1442/11722; інструкції із статистики заробітної плати затвердженої Держкомстатом від 13.01.2004 року №5 зареєстровано в міністерстві юстиції 27.01.2004 року за № 114/8713.

Однойменні показники, що містяться у даній формі та інших формах державних спостережень, за відповідні періоди заповнюється за однією методологією та узгоджується між собою.

Усі показники названої форми, за винятком розділу III, заповнюються за період початку року (кумулятивно): січень-березень, січень-червень, січень-вересень, січень-грудень.

До першого розділу даної форми склад фонду оплати праці та інші виплати, до другого розділу кількість та фонд оплати праці окремих категорій працівників, до третього розділу розділ працівників за розміром заробітної плати (заповнюється за останній звітній місяць), до четвертого розділу рух робочої сили (дод. Б).

3) Форма № 3-ПВ термінова, піврічна «Звіт про використання робочого часу». Затверджено наказом Держкомстату України від 11.12.2007 року №445. В даному звіті відображається в першому розділі використання робочого часу (фонд робочого часу всього, відпрацьовано, не відпрацьовано тощо); в другому розділі інформації про укладення колективних договорів; в третьому розділі витрати на утримання робочої сили за січень-грудень попереднього року (дод. В).

4) Форма 6-ПВ річна “Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання ”. Затверджено наказом Держкомстатом України від 06.11.2006 року №508. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.11.2006 року № 1212-13086.

Загальні положення: заповнення показників в даній формі здійснюється відповідно до положень інструкцій зі статистики кількості працівників затверджено наказом Держкомстату України від 28.09.2005 року № 286, зареєстровано в Мінюсті України 30.11.2005 року № 14.42/11722; підставою для складання звіту є форми первинної облікової документації: накази (розпорядження) про приймання на роботу та звільнення; направлення на навчання; особові картки, записи в друговій книжці працівника, копії документів що підтверджують рівень освіти, наукове звання, тощо.

Період спостереження в даній формі при заповнення показників такі: у розділі I. Кількість працівників за якісним складом на 31 грудня звітного року – 31 грудня або останній робочий день звітного року; у розділах ІІ та ІІІ Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації за січень-грудень звітного року (дод. Д).

5) Форма №2-м «Звіт про фінансові результати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року №397-3690.

Загальні положення: цим Положенням визначається зміст і форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей; норми цього стандарту стосуються звітів про фінансові результати підприємств, організуй та інших юридичних осіб усіх форм власності.

В даному звіті відображені витрати на оплату праці та дохід (виручка) від реалізації (торгівлі, робіт та послуг), що використовується для аналізу оплати та продуктивності праці.

Вище перераховані звіти використовувалися в даній курсовій роботі для розрахунку рівня продуктивності та оплати праці (дод. Е).

РОЗДІЛ II

Наши рекомендации