Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу

Лінійна організаційна структура являє собою систему управління, в якій кожний підлеглий має тільки одного керівника і в кожному підрозділі виконується весь комплекс робіт, пов’язаних з його управлінням. Схематично ця структура зображена на рисунку.

 
  Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru

Переваги: - чіткість і простота взаємодії (відсутні суперечливі розпорядження);

- надійний контроль та дисципліна (відповідальність кожного за виконання свого завдання);

- оперативність прийняття та виконання управлінських рішень;

- економічність (за умови невеликих розмірів організації).

Недоліки: - потреба в керівниках універсальної кваліфікації;

- обмеження ініціативи працівників нижчих рівнів;

- перевантаження вищого керівництва;

- можливість необґрунтованого збільшення управлінського апарату.

Функціональна організаційна структура. Особливість цього типу оргструктури полягає в тому, що для виконання певних функцій управління утворюються окремі управлінські підрозділи, які передають виконавцям обов’язкові для них рішення, тобто функціональний керівник в межах своєї сфери діяльності здійснює керівництво виконавцями.

 
  Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru

Завдяки спеціалізації функціональних керівників виникає можливість управління великою кількістю виконавців, а отже і зменшується кількість рівнів управління. До обов’язків вищого керівника входить: регулювання відносин між функціональними керівниками.

Переваги:

- спеціалізація функціональних керівників;

- інформаційна оперативність;

- розвантаження вищого керівництва.

Недоліки:

- порушення принципу єдиноначальності;

- складність контролю;

- недостатня гнучкість.

Лінійно-функціональна організаційна структура являє собою комбінацію лінійної та функціональної структур. В основу такої структури покладено принцип розподілу повноважень і відповідальності за функціями та прийняття рішень по вертикалі. Лінійно-функціональна структура дозволяє організувати управління за лінійною схемою, а функціональні підрозділи допомагають лінійним керівникам у вирішенні відповідних управлінських функцій.

 
  Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru

Із схеми випливає, що функціональні керівники мають право безпосередньо впливати на виконавців. При цьому, щоб усунути можливість отримання виконавцями суперечливих вказівок, використовують одне з наступних застережень:

1) вводиться пріоритет вказівок лінійного керівника;

2) функціональному керівнику передається лише частина повноважень;

3) функціональному керівнику передається тільки право рекомендацій.

Переваги лінійно-функціональної структури поєднують переваги лінійних та функціональних структур.

Недоліки:

- складність взаємодії лінійних і функціональних керівників;

- перевантаження керівників в умовах реорганізації;

- опір змінам в організації.

Лінійно-функціональна оргструктура застосовується при вирішенні задач, які постійно повторюються, забезпечуючи максимальну стабільність організації. Вона ефективна для масового виробництва зі стабільним асортиментом продукції за незначних (еволюційних) змін технології виробництва.

Дивізіональна організаційна структура. Групування видів діяльності тут здійснюється за принципом поділу праці за цілями. Це означає, що навколо певного виробництва формується організаційний підрозділ з автономією у здійсненні своєї повсякденної операційної діяльності.

 
  Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru

Перехід до дивізіональної організаційної структури означає подальший розподіл управлінської праці, який відбивається у децентралізації оперативних функцій управління, що передаються виробничим підрозділам, та централізації загальнокорпоративних функцій управління, що сконцентровані на вищому рівні управління у штаб-квартирі компанії (фінансова діяльність, розробка стратегії тощо).

Переваги:

- оперативна самостійність виробничих підрозділів;

- підвищення якості рішень (наближення до проблем);

- внутрішньофірмова конкуренція.

Недоліки:

- дублювання функцій управління на рівні підрозділів;

- високі витрати на утримання апарату управління.

Дивізіональна організаційна структура відповідає умовам динамічного середовища та організаціям із великою кількістю виробництв, життєвий цикл яких відносно тривалий.

Матрична організаційна структура з’явилась як відповідь на підвищення ступеню динамічності (мінливості) середовища функціонування фірм. Особливістю оргструктур у такому середовищі є високий ступінь адаптивності, що забезпечується тимчасовим характером функціонування структурних одиниць.

В матричній організаційній структурі крім звичайних функціональних підрозділів, які функціонують постійно, формуються так звані проектні групи як тимчасові колективи. Проектні групи відповідають за реалізацію стратегічних планів. Працівники проектних груп залишаються членами своїх функціональних підрозділів і повертаються в підпорядкування своїх функціональних керівників після розформування своєї проектної групи.

Переваги: - висока адаптивність до змін середовища;

- ефективні механізми координації.

 
 
Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru   Принципова схема матричної організаційної структури    

Недоліки:

- обмежена сфера застосування;

- конфлікти між функціональними керівниками і керівниками проектів.

Для вибору типу організаційної структури управліннявикористовують такі основні методи:

1) Метод аналогій – полягає у застосуванні організаційних форм, що виправдали себе в організаціях із схожими організаційними характеристиками (середовищем, стратегією, технологією, розмірами).

2) Експертно-аналітичний метод – полягає в обстеженні і аналітичному вивченні організації кваліфікованими фахівцями - експертами, які і розробляють відповідну організаційну структуру управління.

3) Метод структуризації цілей – передбачає розробку системи цілей організації, включаючи їх кількісне та якісне формулювання і наступний аналіз базових організаційних структур з точки зору їх відповідності системі цілей.

4) Метод організаційного моделювання – базується на розробці різних варіантів можливих організаційних структур для конкретних об’єктів управління з наступним їх порівнянням (співставленням) і оцінкою за певними критеріями. Критеріями ефективності при співставленні різних варіантів організаційних структур слугують можливості щонайповнішого досягнення цілей організації при відносно нижчих витратах на її функціонування.

Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА СТРУКТУРА ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «МД ІСТЕЙТ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «МД Істейт» створено відповідно до рішення загальних зборів учасників від 04.06.2011 р. та відповідно до вимог Господарського кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про власність” і інших законодавчих актів України. Діяльність підприємства здійснюється на підставі положень Конституції та Законів України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами і Статутом підприємства.

Юридична адреса: 49051, м. Дніпропетровськ, вул.Байкальська, б.1.

Фактична адреса: 69008, м. Запоріжжя, вул.Південне Шоссе, б.78А.

Орган реєстрації: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради

Дата реєстрації: 26.06.2011 р.

Офіційний сайт компанії: www.mde.com.ua

Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Воно має свій самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банках, товарний знак та печатку зі своєю назвою. Товариство з Обмеженою Відповідальністю «МД Істейт» є однією з найбільш великих метало-торгівельних компаній південно-східного регіону України.

Компанія ТОВ «МД Істейт» є офіційним представником комбінату Запоріжсталь і входить до групи компаній МД Груп, що є одним з лідерів сервісної метало-торгівлі України.

Основним видом діяльності компанії є реалізація металопродукції виробництва комбінату Запоріжсталь, продукції власного виробництва Сервісного Метало-Центру (СМЦ) м. Запоріжжя, а також металопродукції інших металургійних комбінатів України та СНД, а саме: лист гаряче і холоднокатаний (рядових, конструкційних і легованих марок сталі); гнутий профіль (кутник, швелер, хвиля, дорожню огорожу і т.д.); смуга г/к та х/к; просічно-витяжний лист (ПВЛ); дорожнє огородження металеве бар'єрного типу 11ДО, 11ДД; лист холоднокатаний з обрізної крайкою; лист оцинкований;

- лист нержавіючий; сортовий і фасонний прокат (квадрат, коло, арматура, куточок, швелер); товари народного споживання ТНС (посуд і миття нержавіючих марок сталі); лом і відходи кольорових металів.

Крім того, підприємство надаємо наступні види послуг: холодна штамповка на кривошипному пресі 100-160 тс.; різка листового прокату шириною до 3000 мм, товщиною до 12 мм.; гнуття листового металопрокату довжиною до 5000 мм, зусилля 100-200 тс.; правка листа на листоправильній машині товщиною до 12 мм, шириною до 1500 мм.; зварювальні роботи; виготовлення металоконструкцій будь-якої складності.

Офіційними партнерами підприємства є:

- Відкрите Акціонерне Товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» - одне з найбільш великих промислових підприємств України. Його продукція – гарячекатані та холоднокатані рулони та листовий прокат з вуглецевих, легованих і нержавіючих марок сталі – добре відома і користується попитом у споживачів на внутрішньому ринку і в багатьох країнах світу. Основними споживачами продукції комбінату є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, сільськогосподарського, транспортного машинобудування і виробники побутової техніки. Офіційний сайт компанії: www.zaporizhstal.com.

- Група компаній "МД Груп" була заснована у квітні 2002-го року. Через чотири роки компанія вийшла на лідируючі позиції на ринку продажу металу. Зараз «МД Груп» входить в першу четвірку українських металотрейдерів. «МД Груп», як великий металотрейдер, має свою мережеву структуру, яка включає в себе представництва, філії та торгові майданчики в різних регіонах України, однією з яких є ТОВ «МД Істейт». Вони проводять єдину маркетингову, цінову і виробничу політику. Мета - охопити своєю діяльністю основні метало-торгівельні регіони України. Офіційний сайт компанії: www.mdgr.com.ua.

Основними споживачами продукції ТОВ «МД Істейт» є підприємства гірничопромислового комплексу, автомобільного, сільськогосподарського, транспортного машинобудування, легкого та тяжкого машинобудування та устаткування, а саме: «Авто ЗАЗ», «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «NORD», «Харьківський Тракторний Завод», «Бердянський Завод Сільхозтехніки» та багато інших великих промислових підприємств України.

Також підприємство експортує свою продукцію у країни СНД та близьке зарубіжжя. Вся продукція, яка виробляється на підприємстві ТОВ «МД Істейт», відповідає стандартам якості та має сертифікацію, а виробленням цієї продукції займаються висококваліфіковані фахівці.

Чітко і ясно визначені відповідальність та повноваження є головною умовою добре діючої організації. Відповідальність, повноваження та взаємодія всього персоналу: керуючого, виконуючого та перевіряючого роботу, визначені, перед усім, організаційною структурою управління.

Організаційна структура управління відображає внутрішню форму системи управління, тобто сукупність таких елементів, як структурні виробничі підрозділи, розподілення між ними прав та відповідальності. В ній реалізуються різні вимоги до вдосконалення систем управління.

Організаційна структура управління на виробничому підприємства ТОВ «МД Істейт» наведена на рисунку 1.1. Її впровадження не являє собою щось постійне, вона постійно змінюється, вдосконалюється, відрізняється багатим різноманіттям, що підтверджено об’єктивними факторами та умовами.

Підприємство ТОВ «МД Істейт» має лінійно-функціональну організаційну структуру управління, вона характеризується тим, що керівник підприємства передає частину своїх обов’язків та уповноважень функціональним заступникам, що дозволяє розподілити адміністративно-управлінську роботу і доручити її найбільш кваліфікованим кадрам та робітникам.

 
  Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru

Рисунок 2.1 – Організаційно-управлінська структура ТОВ «МД Істейт»

Для вирішення завдань з виробництва конкурентоспроможної продукції, яка задовольняє потреби замовника, керівництво підприємства гарантує: забезпечення усіма необхідними ресурсами, ефективне функціонування системи якості, підтримку обладнання та устаткування у відповідному технічному стані. Кожен з функціональних підрозділів підприємства виконує закріплені за ним обов’язки, а саме:

Директор: розпоряджається майном підприємства в межах наданих йому прав, укладає договори, у тому числі щодо найму працівників. Видає накази і розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками ТОВ «МД Істейт».

Замісник директора, в межах своїх повноважень, несе повну відповідальність за діяльність підприємства, забезпечення збереження товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і іншого майна підприємства. Відкриває в банках рахунки, користується правом розпорядження засобами підприємства. Під керівництвом замісника директора знаходяться:

- керівник управління з реалізації м/продукції;

- керівник управління з виробництва м/продукції;

- керівник фінансово-економічного управління;

- головний бухгалтер;

- служба ВТК;

- служба охорони праці;

- відділ правового забезпечення;

- відділ по роботі з персоналом.

У підпорядкуванні керівника управління з реалізації м/продукції знаходяться наступні відділи:

- корпоративний відділ та відділ постачання;

- відділ збуту та відділ маркетингу і реклами;

- відділ зовнішньо економічної діяльності (ЗЕД);

У підпорядкуванні керівника управління з виробництва м/продукції знаходяться наступні відділи:

- відділ перспективного розвитку та виробнича ділянка №2, №3;

- ділянка технічного забезпечення та складське господарство №2;

- автогосподарство;

- відділ планування та нагляду за будівництвом;

У підпорядкуванні керівника фінансово-економічного управління знаходяться наступні відділи:

- фінансово-економічний відділ;

- відділ інформаційних технологій (ІТ);

Зміст діяльності з управління персоналом істотно детерміновано завданнями, які вирішуються організацією на різних стадіях її розвитку. Ті виробничі процеси, які відбуваються в організації, вимагають специфічного кадрового забезпечення.

Менеджмент і адміністрування покликані надати той кадровий ресурс, який необхідний для ефективної роботи організації.

Розділ 2. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

У другому розділі основної частини складається план виробництва та реалізації продукції.

1. За даними таблиці 2.1 розрахувати план продажу (реалізації) продукції на плановий квартал.

Таблиця 2.1 – План продажу (реалізації) продукції на плановий квартал

Найменування виробу Обсяг продажу, одиниць Ціна за одиницю продукції, грн. Доход (виручка) від реалізації продукції без ПДВ, грн.
А
В
С
Разом -

Доход (виручку) від реалізації продукції без ПДВ розраховують за формулою:

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru (2.1.)

де: Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru – ціна одиниці і-ої продукції, грн.; (Вихідні дані, табл. 1, п.4)

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru – плановий обсяг продажу і-ої продукції, од.; (Вихідні дані, табл. 1, п.3)

і - кількість видів продукції.

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru

2. Розрахувати величину залишку готової продукції на складі на кінець планового кварталу за формулою:

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru (2.2.)

де: Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru запас готової продукції і-го виду на кінець кварталу в днях (Вихідні дані, табл. 1, п.12):

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru

3. Визначити обсяг товарної продукції у плановому кварталі:

а) у натуральному виразі (виробнича програма):

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru (2.3)

де: Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru запаси готової продукції і-го виду на початок кварталу, од. (Вихідні дані, табл. 1,п.12)

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru

б) у вартісному виразі:

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru , (2.4)

де: Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru - плановий обсяг випуску продукції і-го виду (виробнича програма), од.

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru

Дані розрахунків звести у табл. 2.2

Таблиця 2.2 – Виробнича програма на плановий квартал

Найменування виробу Обсяг продажу одиниць Запаси готової продукції на складі, одиниць Виробнича програма, одиниць Ціна за одиницю продукції, грн. Обсяг товарної продукції, грн.
на початок кварталу на кінець кварталу
А 383,00 6913,00 2626940,0
В 124,00 2784,00 890880,00
С 357,00 5322,00 3618960,0
Разом 864,00 15019,00 - 7136780,0

4. Розрахувати обсяг валової продукції на плановий квартал за формулою:

а) у натуральному виразі:

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru (2.5.)

де: Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru - обсяг незавершеного виробництва і-го виробу відповідно на початок (Вихідні дані, табл. 1,п.13) і кінець кварталу, од.

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru (2.6.)

де: Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru тривалість виробничого циклу і-го виробу, дні (Вихідні дані, табл. 1, п.14);

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru коефіцієнт готовності і-го виробу (Вихідні дані, табл. 1, п.15).

Розрахунок:

Величина залишку незавершеного виробництва на кінець планового кварталу:

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru б) у вартісному виразі:

Методичні рекомендації щодо виконання першого розділу - student2.ru (2.7.)

Дані розрахунків зводимо у табл. 2.3

Таблиця 2.3 – Обсяг валової продукції на плановий квартал

Найменування виробу Виробнича програма, одиниць Обсяг незавершеного виробництва, одиниць Валова продукція, одиниць Ціна за одиницю продукції, грн. Обсяг валової продукції, грн.
на початок кварталу на кінець кварталу
А
В
С
Разом -

Розділ 3. ПЛАНУВАННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ВИРОБНИЧОЇ

Наши рекомендации