Quot;1.1.05";"1.3.05";"30.10.05";"15.2.06";"1.4.06"};0,1) дорівнює 0,373363 або 37,3363 відсоткам

ЧИСТНЗ- Повертає чисту поточну вартість інвестиції, що обчислюється на основі норми знижки і ряду періодичних надходжень готівки, які не обов'язково періодичні. У випадку періодичних надходжень слід користуватися функцією НПЗ.

ЧИСТНЗ(ставка;значення;дати)

Ставка - це норма знижки, застосовувана до операцій з готівкою.

Значення - це ряд надходжень готівки, які відповідають розкладові в аргументі дати. Перша виплата не є обов'язкової, вона відповідає виплаті на початку інвестиції. На всі наступні виплати робиться знижка на основі 365-денного року.

Дати - це розклад дат платежів, що відповідає рядові операцій з готівкою. Перша дата означає початок розкладу платежів. Всі інші дати повинні бути пізніше цієї дати і можуть йти в будь-якому порядку.

Зауваження

· Числа в аргументі дати усікаються до цілих.

· Якщо будь-який з аргументів не є число, то функція ЧИСТНЗ повертає значення помилки #ЗНАЧ!.

· Якщо будь-яке число у аргумент дати не є припустимою датою, то функції ЧИСТНЗ повертає значення помилки #ЧИСЛО!.

· Якщо яке-небудь число у аргумент дати передує початковій даті, то функція ЧИСТНЗ повертає значення помилки #ЧИСЛО!.

· Якщо значення і дати містять різну кількість значень, то функція ЧИСТНЗ повертає значення помилки #ЧИСЛО!.

· ЧИСТНЗ обчислюється в такий спосіб:

Quot;1.1.05";"1.3.05";"30.10.05";"15.2.06";"1.4.06"};0,1) дорівнює 0,373363 або 37,3363 відсоткам - student2.ru

Де:

di = дата i-ої або останньої операції;

d1 = дата 0-ої операції (початкова дата);

Pi = сума i-ої або останньої операції.

Приклад

Розглянемо інвестицію, при якій передбачається виплата наявними 10 000 грн. 1 січня 2005 року і надходження: 2750 грн. 1 березня 2005 року, 4250 грн. 30 жовтня 2005 року, 3250 грн. 15 лютого 2006 року і 2750 грн. 1 квітня 2006 року. Чиста поточна вартість складе:

ЧИСТНЗ(0,09;{-10000;2750;4250;3250;2750};

{"1.1.05";"1.3.05";"30.10.05";"15.2.05";"1.4.05"}) дорівнює 2086,647602

Для визначення амортизаційних відрахувань застосовуються наступні функції MS-Excel:

- Функція АМР –повертає значення амортизаційних відрахувань для прямолінійного методу нарахування амортизації

Синтаксис: АМР(первісна вартість; ліквідаційна вартість; період)

Приклад: Визначити амортизаційні відрахування при експлуатації об’єкта, якщо його вартість становить 30000 грн, термін експлуатації- 10 років та ліквідаційна вартість 7500 грн.

АМР(30000; 7500; 10) - 2250 грн.

- Функція ДОБ- повертає амортизацію майна на заданий термін, використовуючи метод зменшення залишкової вартості

Синтаксис: ДОБ(початкова вартість; ліквідаційна вартість, період; місяць)

Даний метод обчислює амортизацію, використовуючи фіксовану відсоткову ставку. Функція ДОБ використовує наступні формули для обчислення амортизації за певний період: (початкова_вартість- сумарна амортизація за попередні періоди)* ставка

Де: ставка = 1 - ((залишкова вартість/початкова вартість) ^ (1 / час експлуатації)),

Приклад: визначити величину амортизаційних відрахувань за кожен рік експлуатації обладнання, яке було закуплено за ціною 1000000грн, його остаточна вартість 100000грн, термін експлуатації - 6 років.

ДОБ(1000000;100000;6;1;7) становить 186 083 грн.

ДОБ(1000000;100000;6;2;7) становить 259 639 грн.

ДОБ(1000000;100000;6;3;7) становить 176 814 грн.

ДОБ(1000000;100000;6;4;7) становить 120 411 грн.

ДОБ(1000000;100000;6;5;7) становить 82 000 грн.

ДОБ(1000000;100000;6;6;7) становить 55 842 грн.

ДОБ(1000000;100000;6;7;7) становить 15 845 грн.

Наши рекомендации