Білім алушының оқытушымен бірге орындайтын өзіндік жұмысының жоспары

Тақырыптары Сағат саны Сабақтың түрі Ақпарат көздері әдебиет, ғаламтор
Қазақстан еспубликаның су және ауыл шаруашылығы және олардың қазіргі жағдайы. Республиканың негізгі аудандардағы су шаруашылығының келешектегі даму жолдары Сұрақ-жауап. 1.Зузик Д.Г. Экономика водного хозяйства. М.Колос, 2000г. 2. Ақжанов Ә.А., Әймен Ә.Т Су шаруашылығы экономикасы.Тараз, ТарМУ,2007 (практикум)
Еңбек нарығын дамыту, Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігі, Еңбек өнімділігін анықтау. Еңбек шығындарын өлшеудің мәні және негізгі құрамы, Жұмыс уақытын пайдалану коэффиценті, Еңбек мотивациясын жетілдіру Сараптау, талдау, болжау. 1.Зузик Д.Г . Экономика водного хозяйства. М.Колос, 2000г. 2. Ақжанов Ә.А., Әймен Ә.Т Су шаруашылығы экономикасы.Тараз, ТарМУ, 2007(практикум) 3.Интернет ресурстар
Еңбекақының мәні мен қағидалары, еңбекақы төлеу жүйесі, Жалақы төлеу жүйесін жетілдіру жолдары. Сараптау, талдау, болжау 1.Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предп-риятия. Практикум: Учебное пособие. - М: ИНФРА - М, 2001
Негізгі қорлардың мәні, Негізгі қорлардың түрлері және құрамы,Кәсіпорындардардың негізгі қорлармен қамтамасыз етілуінің көрсеткіштері,Өндірістік қораларды пайдалану тиімділігін арттырудың факторлары,Күрделі күрылыс және өндірісті кайта күру, негізгі қорларды кеңейтудің немесе жаңартудың негізгі жолы. Презентация 1.Зайцев Н.Л.Экономика промышленного предп-риятия. Практикум: Учебное пособие. - М: ИНФРА - М, 2001 3.Интернет ресурстар
Су шаруашылығының айналым қорлары, Айналым корлары, қаржылары, айналмалы каражаттар туралы түсінік,Су мекемелеріндегі айналым қаржыларының көлемі және кұрамы, Айналым қаражатының пайдалану көрсеткіштері,Айналым қорлардың айналымын тездету жолдары Презентация 1.Зайцев Н.Л. Экономика промышленного пред-приятия.Практикум:Уч. пос.-М:ИНФРА-М, 2011 2.Зузик Д.Г . Экономика водного хозяйства. М.Колос, 2000г 3. Ақжанов Ә.А., Әймен Ә.Т Су шаруашылығы экономикасы.Тараз, ТарМУ, 2007(практикум)
Ғылыми - техникалық прогресстің экономикалық тиімділігі,Ғылыми - техникалық прогресс өндірісті интенсификациялау мен дамытудың негізі,Ғылыми-техникалық прогресстің тиімділігі Сұрақ-жауап. 1.Зузик Д.Г . Экономика водного хозяйства. М.Колос, 2000г. 2. Ақжанов Ә.А., Әймен Ә.Т Су шаруашылығы экономикасы.Тараз, ТарМУ, 2007(практикум)
Су шаруашылығы ұйымдарының өндіріс шығындары және өзіндік құн,Қызмет көрсетудің өзіндік құндарын есепке алудың және есептеудің методикасы.Өзіндік құнының деңгейіне, кұрылымына әсер ететін факторлар. Сараптау, талдау, болжау 1. Заурбеков А.К. Технико-экономическое обоснование параметров водохранилищ комплекс-ного назначения. Учебное пособие, Жамбыл, 2006г
Құрылыс монтаж жұмыстарының кұрамы,Құрылыс монтаж жұмыстарының өзіндік кұнын азайтудың жолдары, Сметалык кұжаттардың түрлері,нормативтер Презентация 1.Зузик Д.Г . Экономика водного хозяйства. М.Колос, 2000г. 2. Ақжанов Ә.А., Әймен Ә.Т Су шаруашылығы экономикасы.Тараз, ТарМУ, 2007(практикум)
Су шаруашылығындағы бағалар,Баға қоюдың принціптері, Баға қоюды жетілдірудің жолдары, Су шаруашылығындағы бағалар, пайда, рентабельдік Сараптау, талдау, болжау 1.Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предп-риятия. Практикум: Учебное пособие. - М: ИНФРА - М, 2011.г 2.Зузик Д.Г . Экономика водного хозяйства. М.Колос, 2000г
Нарыктық кезеңдегі су мекемелерінде жұмыстарды ұйымдастыру және басқару жүйесін жетілдіру Сараптау, талдау, болжау 1.Зузик Д.Г . Экономика водного хозяйства. М.Колос, 2000г. 2. Ақжанов Ә.А., Әймен Ә.Т Су шаруашылығы экономикасы.Тараз, ТарМУ, 2007(практикум)
Су шаруашылығындағы жоспарлау, Бизнес жоспар және оны жасау жолдары Сараптау, талдау, болжау. 1.Зузик Д.Г. Экономика водного хозяйства. М.Колос, 2000г. 2. Ақжанов Ә.А., Әймен Ә.Т Су шаруашылығы экономикасы.Тараз, ТарМУ, 2007 (практикум
Су шаруашылығы мекемелерінің қазіргі инвестициялық жағдайы, инвестицияның экономикалық тиімділігін анықтаушы көрсеткіштерді есепке алу Презентация 1.Зайцев Н.Л. Экономика промышленного пред-приятия. Практикум: Учебное пособие. - М: ИНФРА - М, 2011. 2.Зузик Д.Г . Экономика водного хозяйства. М.Колос, 2000г
Жобалау іздестіру ұйымдарының өндірістік-шаруашылық жұмыс нәтижелерін талдау, жалпы табыстың қалыптасуымен, шығындарды есепке ала отырып, таза табысты есептеу Сұрақ-жауап. Сараптау, талдау, болжау, есеп шығару . 1.Зайцев Н.Л. Экономика промышленного пред-приятия. Практикум: Уч. пос.-М:ИНФРА-М,2011 2.Зузик Д.Г . Экономика водного хозяйства. М.Колос, 2000г
Жобалардың техика-экономикалық көрсеткіштері және оларды есептеудің әдістері, жалпы технико-экономикалық көрсеткіштердің қатарына не жататындығын толық анықтай отырып, шаруашылықтың негізгі көрсеткіштері бойынша негіздеу Презентация 1.Зайцев Н.Л. Экономика промышленного пред-приятия. Практикум: Учебное пособие. - М: ИНФРА - М, 2011. 2.Зузик Д.Г . Экономика водного хозяйства. М.Колос, 2000г
Су шаруашылығына жұмсалған күрделі қаржылардың экономикалық тиімділігі күрделі қаржының тиімділігін есептеудегі нормативтерге сүйене отырып, өтелу мерзімін анықтау Сұрақ-жауап. Сараптау, талдау, есеп шығару . 1.Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предп-риятия. Практикум: Учебное пособие. - М: ИНФРА - М, 2011. 3.Интернет ресурстар
  Барлығы    

Наши рекомендации