Lt;question2>Өндіріс көлемі 10% өссе, онда бірлік өнімнің өзіндік құны қалай өзгереді

<variant>1,1 төмендейді

<variant>өзгермейді

<variant>10% төмендейді

<variant>20% өседі

<variant>14,4% төмендейді

Lt;question2>Бірінші жылы еңбек өнімділігі 20% өскен, ал екінші жылы тағы да 5%. Еңбек өнімділігі екі жылда қанша пайызға өзгерген.

<variant>45

<variant>25

<variant>26

<variant>20

<variant>56

Lt;question2>Өнімділік сағатына 12 бөлшек шығарды. Жаңа технологияны еңгізгеннен кейін еңбексыйымдылығы 20% төмендеген. Еңбек өнімділігі қалай өзгереді

<variant>25 % өседі

<variant>өзгермейді

<variant>20% төмендейді

<variant>20% өседі

<variant>14,4% төмендейді

<question2>Егер уақыт нормасы 6% өссе, онда өнімділік нормасы калай өзгереді %:

<variant>- 5,6

<variant>-7,0

<variant>+5,6

<variant>+7,0

<variant>+7,5

Lt;question2>Егер есеп жылындағы 1 тн өнімнің өзіндік құны 14520 тенге болса, ал өзіндік құнның меншікті-тұрақты шығыны 22% борлса, онда жоспар жылындағы тауар өнімінің өзіндік құны калай өзгереді. Жоспар жылында өнім көлемі 12% өседі.

<variant>-342,26тг/т.

<variant>-1213,46 тг/т.

<variant>-1555,71тг/т.

<variant>+115,05тг/т.

<variant>+21,20тг/т.

Lt;question2>Еңбек өнімділігінің өсу қарқынын есептеңіз. Есеп жылындағы бір жұмыскердің өнімділігі 349330 тенге, ал алдыңғы жылы 331610тенгені құрайды.

<variant>105,3 %

<variant>104,6%

<variant>100 %

<variant>104 %

<variant>103,4%

Lt;question2>Өндіріс пайдалылығын есептеңіз. Айналым қаражатының мөлшері 57890 мың тенге. Өткізілген өнім көлемі 802650 мың тенге, өткізу және өндіру шығыны 600000 мың теңге, өндірістік қор құны 442850 мың теңге.

<variant>40,5 %

<variant>44,6%

<variant>46,1 %

<variant>32,0 %

<variant>33,4%

Lt;question2>Сатып алынған жабдық құны 10 млн.тг..Транспорт шығыны – 1 млн.тг.,монтаж шығыны – 0,5 млн.тг. Амортизация нормасы - 12%.Эксплуатациялық мерзім – 6 жыл. Негізгі қордың алғашқы және қалдықтық құнын есептеңіз.

<variant>11,5 млн.тг. және 3,22 млн.тг.

<variant>44 млн.т.г және 2,96 млн.тг.

<variant>46,1млн.тг. және 1,96 млн.тг.

<variant>32,0 млн.тг. және 12 млн.тг.

<variant>3,8 млн.тг. және 1,96 млн.тг.

Lt;question2>Бір күндегі бағдарлама шығымы 640 бөлшек. Жұмыс тәртібі – екі сменалы, смена ұзақтығы 8 сағат. Конвейер сызығының тактісін есептеңіз.

<variant>1,5 мин

<variant>4 мин

<variant>4,8 мин

<variant>3,8 мин

<variant>5 мин

Lt;question2>Кәсіпорында қондырылған станоктың қуаты 95 мың дана. Есеп жылындағы нақты саны 75 мың дана.Жабдық жұмысының жоспарлық қор уақыты – 22000 сағат куніне, ал есеп жылындағы нақты уақыт күніне – 15500 сағат. Жабдықты қолданудың интегралды коэффициентін есептеңіз.

<variant>0,56

<variant>0,98

<variant>0,12

<variant>0,87

<variant>0,22

Lt;question2>Есеп жылында кәсіпорын 22500 мың тг. өнім шығарды. Негізгі қордың орта жылдық құны 18500 мың тг. Қор қайтарымын есептеңіз.

<variant>1,22

<variant>2,18

<variant>0,12

<variant>1,74

<variant>1,89

Lt;question2>Есеп жылында кәсіпорын 22500 мың тг. өнім шығарды. Негізгі қордың орта жылдық құны 18500 мың тг. Қор сыйымдылығын есептеңіз.

<variant>0,82

<variant>2,18

<variant>0,12

<variant>1,74

<variant>1,89

Lt;question2>Есеп жылында кәсіпорындағы жұмыскерлер саны 100 адам. Негізгі қордың орта жылдық құны 18500 мың тг. Еңбекпен жарақтану қорын есептеңіз.

<variant>185 мың тг./адам

<variant>200 мың тг./ адам

<variant>112 мың тг./ адам

<variant>145 мың тг./ адам

<variant>98 мың тг./ адам

Lt;question2>Кәсіпорын 1 тоқсанда 250 млн.тг. өнім өткізді, айналым қаражатының қалдығы 25 млн.тг. Айналым қаражатының айналу коэффициентін есептеңіз.

<variant>10 айналым

<variant>20 айналым

<variant>17 айналым

<variant>14 айналым

<variant>98 айналым

Lt;question2>Кәсіпорын 1 тоқсанда 250 млн.тг. өнім өткізді, айналым қаражатының қалдығы 25 млн.тг. Бірінші тоқсан бойынша айналым қаражатының бір айналымының ұзақтығын есептеңіз.

<variant>9 күн

<variant>20 күн

<variant>17 күн

<variant>14 күн

<variant>5 күн

Lt;question2>Маманның бір айда алатын жалақысын есептеңіз.Бір айдағы оклад 750 мың тг.Жоспар бойынша 23 күн, ал нақты жылы 19 күн жұмыс жасаған.

<variant>619565 тг.

<variant>200126 тг.

<variant>170897 тг.

<variant>140897 тг.

<variant>500236 тг.

Lt;question2>Өнім пайдалылығын есептеңіз. Өнімнің өзіндік құны – 162,5 млн.тг., Пайда – 37,5 млн.тг.

<variant>23,1 %

<variant>44,6 %

<variant>46,1 %

<variant>32,0 %

<variant>33,4 %

Наши рекомендации