Азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау.

Тік күректі экскаватордың бірінші өтісінің ең үлкен енін анықтау:

Bн=2b1=2×0,9Rст

мұнда: b1-эксковатор қозғалысының осiнен алдыңғы өтіс (забой) табанына дейінгі ең үлкен ара қашықтық, м;R– экскаватор тұрағының деңгейiндегi қазу радиусы, м.

ЭО-652

Ковш сыйымдылығы-0.6 азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

Жебенің ұзындығы-5,5м

Қазу радиусы

Ұзын ор үшін-5,8м

Қазаңшұңқыр үшін-4м

Транспортка тиеу радиусы-5м

Транспортка тиеу биіктігі-2.3м

Қуаты -59(80)

Масса-20.5

Bн=2*0,9*4=7,2

азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

Bn=2b=2 азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru =12.39

Экскаватордың екiншi, бүйiрлі, өтісінің ең үлкен енi (B), м:

азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru мұнда: b2 = 0,7 Rcт,

b2=0.7Rcт=0.7*4=2.8

B=0.9+2.8=3.7 қазаңшұңқыр үшін

b2=0.7Rcт=0.7*5.8=4.06

B=0.9+4.06=4.96 ұзын ор үшін

Алаңды тік тегістеу және қазаншұңқыр мен орларды қазу үшін техника құралдарын таңдау.

Экскаватор шөмішіндегі тығыз топырақтың көлемі:

азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

1. тік күрек үшін 1-1,25 (1.20)

Vгр= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru 0.052

2.Кері күрек үшін (0.8)

Vгр= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru =0.8

3.драглайн үшін 0.9-1.15 (0.18)

Vгр= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru =4.3

Экскаватордың шөмішіндегі топырақ массасы

Q=Vгр*V

v-топырақтың орташа тығыздығы 2300-2500кг/ азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

1) Q1=0.052*2300=119.6 тік күрек

2)Q2=0.98*2300=2254 кері күрек

3)Q3=4.3*2300=9890 драглайн

Автосамосвалдың қорабына тиелетін топырақ мөлшері

n= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru 0.65

тасымалдау ара қашықтығы ,км грузоподьемность при ёмкости ковша, азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

1) 0.5км 4.5 азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

2) 1.0км 7 азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

3) 1.5км 7 азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

4) 2.0км 10 азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

5) 3.0км 10 азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

6) 4.0км 10 азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

7) 5.0км 10 азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

1) n1= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru n1= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru n1= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

2) n2= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru n2= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru n2= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

4) n4= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru n4= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru n4= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

ЗИЛ-555

жүк көтерілімдігі-4.5(3)

қорабының сыйымдылығы-3 азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

жоғарғы жылдамдығы (жүкпен)-80 км/сағ

Сир=3.61 тыс.руб

Смаш-смен=19.6 руб

Максималды жылдамдығы-90 км/сағ

Двигательдің көлемі-6л

Қуаты-150

Степень сығылу-6.5

Автосамосвал қорабына тиелетін тығыз топырақ көлемі:

V=Vгр*n

1)V1=0.052*0.04=0.002

2)V2=0.98*0.06=0.06

3)V3=4.3*0.08=0.344

Автосамосвал жұмысының бір циклінің ұзақтығы

азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

tn-топырақты тиеу уақыты

азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

Расстояние,км скорость(км/час)движения автосамосвалов грузоподьемностью (т)

1 17 от 3.5 до 7

Дороги-грунтовые накатные

Расстояние 5 км-17км/сағ(Vr)

Hвр-(3-18)-3 (II)

tn= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

Hвр=3

L=0.5км

Vr=17км/сағ

Vn=25км/сағ

tp=2мин

tм=2мин Тц=0.108+ азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru +2+ азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru +2=0.108+1.76+2+1.2+2=7.068

Автосамосвалдың қажетті саны

N= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

Жинақтау кранын таңдау.

Кранның қажетті жүк көтергіштігі Qкр=q1+q2

Qкр=1.43+2.5=3.93

КС-3571-автомобильный стреловой кран

Жүк көтерімділігі -0.3…10 Qн (m)

Жебенің созылуы max-min,м-18.7…4

Ілгектің көтерілу биіктігі, Hк,м-8

Кранның 1 жылда жұмыс істеу уақыты,Тжыл r-2526

Си.р-18500 руб

Смаш-смен-34.50 руб

q1=1.43 m-(ПК)-ФЛ,ФБС,ПК-ең жоғары массасы К Н(mc)

q2=2.5

кранның тұру деңгейінен ілгіштің қажетті көтерілу биіктігі:

Hkp=h1+h2+h3+h4

h1=0

h2=(1…1.5)

h3=0.58

h4=3

Кранның ілмек құлашы

азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

Жүкті ұстағыш құрылғыларды таңдау және есептеу.

S= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

мұнда a - строптың вертикальдан ауытқу бұрышы, 450 артық болмайды;

Q - көтерiлетiн конструкция салмағы, кг;

m – строптың тармақтарының саны;

К - строптың тармақтарынан түсетін салмақтың бiркелкiсіздігі коэффициентi (m<4 болғанда К=1, т³4-К-1,33 болып қабылданды

Канат 6.78

6 өрім-0.30

36 өрім-0,78

90 өрім-0,22

Канат салмағы 124 кг

S= азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru

P=S/K

S=124.0/1,42*2 *1=43.7

P=S/ азбаның жұмысшы параметрлерiн есептеумен жұмыс өндiрiсiнiң технологиялық схемасын жасау. - student2.ru =43.7/6=7.3

Олданылған әдебиеттер тiзiмi.

1.Құрылыс процестерiнiң технологиясың пәнiненкурстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқауларН.Т.ДАУЖАНОВ

2. Бочкараева “Земляные работы” электронный вариант

3. ЕНИР-для земляных работ электронный вариант

4. С.К. Хамзин, А.К. Карасев Технология строительного производства

5. Методические указания для КР по ТСП-1 электронный вариант

6. ЕНиР Сборник Е 2 Выпуск 1 электронный вариант

Наши рекомендации