Структура оператору циклу з параметром

Оператори циклу з параметром бувають двох типів:

1. З параметром i, що збільшується від start до finish (з кроком 1)

Fori:=start to finish do
Begin s1; s2; s3; … end;

2. З параметром i, що зменшується від start до finish (з кроком -1)

For i:=start downto finish do
Begin s1; s2; s3; … end;

Тут:
For, to, downto, do – зарезервовані слова.
i – змінна
start, finish – сталі, змінні або вирази
Begin, end – операторні дужки
s1; s2; s3 – будь-якіоператори

Термінологія

1. Параметр циклу (у прикладі i) - будь-яка змінна цілого (byte, Integer, word, longint,…) або символьного типу (char).

2. Початкове значення параметру (у прикладі start) – стала, змінна або вираз того ж типу, що й параметр.

3. Кінцеве значення параметру (у прикладі finish) – стала, змінна або вираз того ж типу, що й параметр.

4. Заголовок циклу вказує, скільки разів буде виконуватись тіло циклу.
Заголовок циклу:

o For i:=start to finish do або

o For i:= start downto finish do

5. Тіло циклу – оператори, що повторюються.
Тіло циклу – Begin s1; s2; s3; … end;

6. Кількість витків циклу – кількість повторень тіла циклу.

Написаний вище оператор І типу на блок-схемі відображається так:

Структура оператору циклу з параметром - student2.ru

Написаний вище оператор ІI типу на блок-схемі відображається так:

Структура оператору циклу з параметром - student2.ru

В першому операторі крок дорівнює 1, а в другому –1.

Зауваження

  1. Параметр циклу автоматично по черзі приймає цілі значення від start до finish (для символьних параметрів приймає значення наступного символу з таблиціASCII).
  2. Скільки значень прийме параметр циклу від start до finish, стільки разів виконається тіло циклу.
  3. В операторі з параметром, що збільшується (For i:=start to finish do), щоб виконувалось тіло циклу потрібно, щоб start<=finish. Якщо start >finish, то помилки не буде? але тіло циклу виконуватись не буде.
Фрагмент програми Результат роботи
For i:=5 to 10 do write(‘*’); ******
For i:=10 to 5 do write(‘*’); Такий фрагмент програми нічого не виведе на екран.

4. В операторі з параметром, що зменшується (For i:=start downto finish do), щоб виконувалось тіло циклу потрібно, щоб start>=finish. Якщо start < finish, то помилки не буде, але тіло циклу виконуватись не буде.

Фрагмент програми Результат роботи
For i:=5 downto 1 do write(‘*’); *****
For i:=1 downto 5 do write(‘*’); Такий фрагмент програми нічого не виведе на екран.

5. Параметр циклу не можна змінювати у тілі циклу. Програма може зациклитись або деякі вітки циклу виконуватись не будуть.
Наприклад:

Фрагмент програми Результат роботи
For i:=1 to 3 do Begin write(i,’ ‘); i:=5; end; Програма зациклиться, вона надрукує 1, а потім буде завжди друкувати 6 1 6 6 6 6…..
For i:=1 to 3 do Begin write(i,’ ‘); i:=3; end; Ця програма надрукує тільки число 1, бо виконає один виток, замість трьох

6. Якщо програма зациклилась, потрібно натиснути Ctrl+break або Ctrl+Alt+Delete (викликати Диспетчер задач та зняти задачу).

7. Якщо start та finish – вирази, то їх значення обчислюються один раз, перед початком циклу і змінення їх у тілі циклу не впливає на кількість витків циклу.

Фрагмент програми Результат роботи
F:=3; For i:=1 to F do Begin write(’*‘); F:=10; end; *** Програма надрукує 3 зірочки, хоч у тілі циклу є оператор F:=10.

Наши рекомендации