Обчислити результат виконання наступного фрагмента програми MCS-51.

mov A, #0А6Н

mov R1, #0В3Н

ORL A, R1

1) 0В7Н

19) Визначити суму (С), різницю (Р) та добуток (Д) шістнадцяткових чисел:

А = 0F1EН та В = 0F4Н

=1) С=1012Н , Р= 0E2AН , Д = 0E6898Н;

2) С=1012Н , Р= 0E2AН , Д = 0Е6A9BН;

3) С=1012Н , Р= 0E2СН , Д = 0E6898Н;

4) С=1022Н , Р= 0E2AН , Д = 0E6898BН;

20) Визначити суму (С), різницю (Р) та добуток (Д) двійкових чисел: А= 11110011 та В = 10110111. Вкажіть результат в десятковій системі числення.

1) С= 426, Р = 60, Д = 44469;

21) Виконати перетворення двійкового числа 10010111 в ДДК 8421.

1) 0001 0101 0001

22) Виконати перетворення шістнадцяткового числа 7A9Н в ДДК 8421.

1) 0001 1001 0110 0001

23) Виконати перетворення ДДК 8421 0111 0110 0101 в шістнадцяткову форму.

1) 2FD Н

24) Обчислити результат виконання команди (вміст акумулятора та вказаного в команді регістра) ADD A, R5 при умовi: (А) = 0B3H, (R5) = 18H.

1) (А) = CB Н, (R5) = 18H.

25) Обчислити результат виконання команди (вміст акумулятора та вказаного в команді регістра) MUL A, B при умовi: (A) = 50H, (B) = 0AAH.

1) (А) = 20H, (B) = 35H.

26) Обчислити результат виконання команди (вміст акумулятора та вказаного в команді регістра) DIV A, B при умовi: (A) = 0F8H, (B) = 12H.

2) (А) = 0DH, (B) = 12H.

27) Обчислити результат виконання команди (вміст акумулятора та вказаного в команді регістра) ANL A,@R0 при умовi: (A) = 0C5H, (R0) = 35H, в РПД (35Н) = 47Н.

1) (А) = 45H, (R0) = 35H , (35H) = 47H.

«Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації»

1. Яка основна відмінність між ПЛК та мікропроцесорними регуляторами?

1) Можливість вільної зміни алгоритму.

2. Яка основна відмінність інтелектуальних (програмованих) реле від ПЛК?

1) Неможливість складної обробки числових даних.

3. Що таке RS-485, Modbus?

1) Мережевий інтерфейс та протокол.

4. Що таке ОРС-сервер?

1) Програмний засіб для доступу до даних певного об'єкта із інших програм-клієнтів.

5. До якого типу ТЗА відноситься МІК-21?

1) Мікропроцесорний регулятор.

6. До якого типу ТЗА відноситься МІК-51?

1)Малоканальний програмований логічний контролер.

7. Які засоби обробки вхідних аналогових сигналів мають ін реле?

1) Компаратори.

8. Який вид автоматичних регуляторів можна реалізувати на і реле?

1)Позиційні регулятори.

9. Яке середовище програмуванняс базовим для ПЛК ТSХ Місго 37-хх?

3) PL7.

10. Який стандартний протокол та середовище програмування для ПЛК серії Simatic фірми Siemens?

1) Profibus DP, Step7.

11. Який пристрій виконує запрограмований алгоритм в системах на базі РСІ-плат введення/виведення серії РСІ-17хх?

1)Процесор ПК.

12. Який алгоритм реалізує програма для інтелектуального реле ZelioLogic

Обчислити результат виконання наступного фрагмента програми MCS-51. - student2.ru

1) Двопозиційний регулятор із зоною неоднозначності.

13. Який алгоритм реалізує програма для ПЛК Т8Х Місго 37-хх

1) Генератор з тривалістю імпульсів 100 мс та періодом 200 мс

14. Який алгоритм реалізує програма для ПЛК МІК-51

Обчислити результат виконання наступного фрагмента програми MCS-51. - student2.ru

1) ПІД-аналоговий регулятор.

„Основи комп'ютерно-інтегрованого управління"

1. Вказати код реж роботи RS232, що забезп форматом рег управління ЗРВh при режиму: в символах - 7 розрядів; довжина стол посилки - 2 розряди метод контролю - доповндо парності; стан лінії ц103 - норм передача символів; порти ЗF8h і ЗF9h викор не як подільники частоти.

б)5Еh

2. Вказати код реж роботи RS232, що забезп форматом рег упр ЗРВh при режиму: в символах - 5 розрядів; довжина стол посилки - 2 розряди; метод контролю - доповнення до парності; стан лінії ц103 - нормальна передача символів; порти ЗF8h і ЗF9h викор не як подільники частоти.

а)5Сh

3. Вказати код режиму роботи RS232 що забезп форматом рег упр ЗРВh при режиму: в символах, - 7 розрядів; довжина стопової посилки - 2 розряди; метод контролю - доповнення до непарн; стан лінії ц103 - нормальна передача символів; порти ЗF8h і ЗF9h викор не як подільники частоти.

г)6Еh

4. Вказати код рег стану лінії ЗFDh RS232 про стан процесу прийому чи передачі даних якщо процес ідент: буферний реж прийому порож; переповнення при прийомі не було; помилки паритету не було; не прийнята стоп посилка; перерив по від'єдн не було; буферний рег передачі завантаж; регістр зсуву пер завантаж

б)00h

5. Вказати код регістру стану лінії ЗFDh RS232 про стан процесу пр чи пер даних , якщо процес ідентифікований: буферний режим прийому заповн; переповн при прийомі посилки не було; пом паритету не було; стоп посилка прийн; перери по від'єднне було; буф регістр передачі завантажений; регістр зсуву передачі пустий.

в)49h

6. Вказати код рег стану лінії ЗFDh RS232 про стан процесу пр чи пер даних , якщо процес ідент: буф режим пр пустий; переповн при прийомі посилки не було; помилки паритету не було; стоп посилка прийнята; перерив по від'єдн не було; буферний регістр передачі завантажений; регістр зсуву передачі завантажений.

б)08

7. Що містить трирівн ієр назва модуля даних на сервері, до яких доступається клієнт, при динамічному обміні даними (DDЕ) між прикладними програмами?

2. - application; - topic; - item.

8. Що називається контекстом потоку?

1. Інформація про стан всіх регістрів процесора.

Наши рекомендации