Хутрових звірів кліткового розведення

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва

КОНТРОЛЮЮЧА ПРОГРАМА

Для проведення тестового заліку студентів із дисципліни

"Технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва"

Напрям підготовки 6.090 102

"Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

ОКР «Бакалавр»

ЖИТОМИР - 2014

Укладач: ст. викл. В.А. Барановська

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри технологій виробництва продукції тваринництва (протокол _____від" _____ "20_ року)

Рекомендовано методичною комісією технологічного факультету для проведення атестації студентів зі спеціальності "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"

Голова методичної комісії __________________ І.В. Ковальчук

(протокол _____ від "_____"_______________ року)

Модуль 1: 1.Біологічні та продуктивні особливості кролів та

хутрових звірів кліткового розведення

Розділ I. Походження кролів та їх основні біологічні особливо сті
1. Статева зрілість у кролиць настає в віці: 1. 4-5 міс. 2. 3-4 міс. 3. 8-10 міс.
2. Особливості статевого циклу кролів 1. відсутня сезонність розмноження 2. овуляція відбувається спонтанно 3. овуляцію стимулює парування 4. капрофагія
3. Зазначте особливості, що стосуються відтворної здатності кролів 1.цекотрофія 2.суперфітація 3.поєднання лактації та сукрільності 4. псевдосукрільність
4. Тривалість лактації при ущільненому окролі, днів 1. 45 2. 28 3. 60
5. Молочність крільчихи це..... 1. приріст живої маси гнізда кроленят за перші три тижні життя 2. жива маса гнізда кроленят в 21-деному віці 3. різниця між живою масою гнізда кроленят на 21 добу життя та їх живою масою при народженні помножена на коефіцієнт 2(2,5)
6. Які з перерахованих термінів характеризують особливості травлення у кролів? 1.суперфетація 2. капрофагія. 3. цекотрофія 4. псевдосукрільність
7. Вкажіть в якому віці проводять мічення кроленят 1. протягом доби після народження 2. протягом першого тижня 3. за 5-7 днів до відсаджування від матерів 4. за місяць до парування
8. В якому віці у кролів починається зміна молочних зубів на постійні? 1.з 18 дня 2.з 30 дня 3.з 90 дня
9. Яка кількість зубів у новонародженого кроля? 1. 16 2. 28 3. 44 4. 36 5. 0
10. Яка кількість постійних зубів у кролів? 1. 44 2. 28 3. 32 4. 16 5. 36
Розділ II. Породи кролів та звірів
11. Вкажіть, які з перерахованих порід кролів належать до пухових
1. срібляста 2. біла пухова 3. каліфорнійська 4. білий велетень 5. новозеландська 6. ангорська
12. Які з порід кролів належать до м’ясних?
1. білий велетень 2. сірий велетень 3. каліфорнійська 4. срібляста 5. новозеландська 6.віденський голубий 7. чорно бурий
13 Які з порід кролів належать до м’ясо-шкуркових?
1. срібляста 2. новозеландська 3. ангорська 4. білий велетень 5. метелик 6. чорно-бура 7. каліфорнійська 8. радянська шиншила
Розділ III. Племінна робота в кролівництві та звірівництві
14. Вкажіть в якому віці проводять мічення кроленят 1. протягом доби після народження 2. протягом першого тижня 3. за 5-7 днів до відсаджування від матерів 4. за місяць до парування
15. Вкажіть форми обліку які ведуть на товарних (не племінних) кролефермах 1. Форма № 4-крол. "Виробничий журнал на 20__ р."; 2. трафаретка 3. Форма № 3-крол. "Відомість поголів'я основного стада кролів на 20_ р."; 4. форма № 5-крол. "Відомість оцінки самців за якістю потомства на 20__ рік"; 5. картки самців Форма № 1-крол. та самок Форма № 2-крол. 6. форма № 10-крол. "Журнал підбору пар кролів на 20_ р."
16. Вкажіть форми обліку які ведуть на племінних кролефермах 1. Форма № 1-крол. "Картка самця основного стада"; 2. Форма № 3-крол. "Відомість поголів'я основного стада кролів на 20__ рік"; 3. Форма № 5-крол. "Відомість оцінки самців за якістю потомства на 20__ рік"; 4. Форма № 9-крол. "Журнал бонітування кролів за 20__ рік";
17. Вкажіть форми обліку які ведуть на племінних кролефермах 1. Форма № 2-крол. "Картка кролематки основного стада"; 2. Форма № 4-крол. "Виробничий журнал на 20__ рік"; 3. Форма № 10-крол. "Журнал підбору пар кролів на 20__ рік"; 4. Форма № 11-крол. "Журнал нумерації і бонітування племінного молодняку кролів".
18. Методи мічення кролів 1. вищипами на вухах 2. татуювання на одному вусі 3. татуювання на обох вухах 4. нашийниками 5. надрізуванням вуха
19. На яке вухо кроля ставлять порядковий номер 1. праве 2. ліве
20. На якому вусі кроля позначають місяць, рік народження та номер відділка 1. праве 2. ліве
21. Вкажіть ПОСЛІДОВНІСТЬ технологічних операцій при забої кролів
1. Забіловка та зняття шкіри. 6. Нутровка
2. Зачистка та формування тушки 7. Обезкровлення
3. Відділення ніг та вух 8. Голодна витримка
4. Оглушення 9. Охолодження тушки
5. Маркування 10. Сортування тушки
22. Заходи по підвищенню м’ясної продуктивності кролів 1. Підтримання чистоти в клітках 2. Поліпшення годівлі 3. Забій в зимово-весняний період 4. Застосування біологічно-активних речовин
23. Заходи по підвищенню м¢ясної продуктивності кролів 1. Забій в стадії активного линяння 2. Добір кролів за показниками м¢ясності 3. Порушення технології зняття шкурки 4. Промислове схрещування
Розділ IV. Продукція кролівництва та звірівництва
24. До якого віку вирощують кроленят – бройлерів? 1. до 5,5-6,5 міс. 2. до 2-х міс. 3. до 3-х міс.
25. Вкажіть послідовність проходження фаз линяння у кролів в другу стадію линяння за віком
1. стегон 5. залишкових смуг та плям
2. початкових зон 6. залишкових смуг
3. хребта 7. сходження
4. кільцювання 8. інтерфаза
26. Вкажіть під час 2-ої стадії линяння за віком в яку з фаз шкурки кроля будуть першого сорту 1. початкових зон 2. хребта 3. залишкових смуг 4. стегон
27. Вкажіть під час 2-ої стадії линяння за віком в яку з фаз шкурки кроля будуть першого сорту 1. кільцювання 2. сходження 3. залишкових смуг та плям 4. інтерфаза
28. Вкажіть послідовність технологічних операцій при первинній обробці шкурки 1. шкурку хутром всередину одягають на клиноподібну правилку 2. зашивають невеликі розриви 3. знімають з правилок та витирають мішковиною 4. одягають на вильчасті правилки для сушки 5. з шкурки знімають прирізі м’яса, жир 6. шкурку підвищують на 1 годину для остигання 7. висушують 8. сортують
29. Оптимальні строки забою кролів ШКУРКОВОГО напряму продуктивності 1. грудень-березень 2. навесні 3.протягом року
30. Оптимальний час забою кролів БРОЙЛЕРНОГО напряму продуктивності 1. грудень-березень 2. навесні 3.протягом року
31. Оптимальні строки забою кролів ІНТЕНСИВНО-М¢ЯСНОГО напряму продуктивності 1. грудень-березень 2. навесні 3.протягом року
32. Оптимальні вік забою кролів БРОЙЛЕРНОГО напряму продуктивності 1. 2 міс. 2. 3-6 міс. 3. 5-7 міс. 4. 8-12 міс.
33. Оптимальні строки забою кролів ІНТЕНСИВНО-М¢ЯСНИЙ напряму продуктивності 1. 2 міс. 2. 3-6 міс. 3. 5-7 міс. 4. 8-12 міс.
34. Оптимальні строки забою кролів на шкурку. 1. 2 міс. 2. 3-6 міс. 3. 5-7 міс. 4. 8-12 міс.
35. Яке забарвлення мають слідуючи породи кролів:
Порода Колір хутра
1. Радянська шиншила а. Сіра-заяче
2. Сірий велетень б. білий
3. Новозеландська в. Темно-бура
4. Чорно-бура д. Сріблясто-блакитне
36. Яке забарвлення мають слідуючи породи кролів:
Порода Колір хутра
1. Радянський мардер а. Тулуб білий, вуха, хвіст, кінцівки лап - чорні
2. Каліфорнійська б. від світлого до темного сріблястого
3. Срібляста в. коричневий
4. Віденський голубий г. сизо-голубий

Наши рекомендации