Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей

Методичні вказівки

до виконання практичних робіт

з дисципліни: «Електропостачання підприємств

і цивільних споруд»

для спеціальності 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

за напрямком підготовки: 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»


Укладач О.А. Камаєва

Розглянуто і схвалено на

засіданні предметної комісії

електротехнічних дисциплін

Протокол №__________

від «___» _________2014р.

Голова предметної комісії І.А. Окселенко

м. Запоріжжя

2014р.

Міністерство освіти і науки України

Запорізький металургійний коледж

Запорізької державної інженерної академії

РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ МЕТОДОМ ПИТОМИХ ПОТУЖНОСТЕЙ

Звіт

з практичної роботи №1

з дисципліни: «Електропостачання підприємств і цивільних споруд»

Виконав

ст. гр. МЕПС-12 1/9 О.Д.Станков

Перевірив

викладач О.А. Камаєва

Запоріжжя 2014

Практична робота №1

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей

1) для кожного виду обладнання по таблиці визначаємо коефіцієнт використання Кв і Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru ;

2) розбиваємо всіх електроспоживачів на групи по однаковому коефіцієнту потужності і режиму роботи;

3) для групи споживачів визначаємо середньо змінну активну та реактивну потужності.

Таблиця 1 – Розрахункові данні

№ пп/п Назва обладнання Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru кВт n шт. ∑Рн кВт Кв Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru / Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru Pзм кВт Qзм. кВАр
Кран мостовий 0.5 0.6/1.33 39.9
компресор 0.65 0.8/0.75 15.6 11.7
Стенд випробування трансформат 0.25 0.6/1.33 4.5
Плоский шліф верстат 3.7 7.4 0.14 0.4/2.29 1.04 2.37
Фрезерний верстат 0.17 0.5/1.73 7.14 12.35
Вертикально свердлильний верстат 0.17 0.5/1.73 8.5 14.7
Насос змащувач 0.8 0.8/0.75
Вентилятор 0.6 0.8/0.75
Всього 122.7 381.4 - - 186.8 177.01

1.1 Визначаємо середньозмінні активні і реактивні потужності, визначивши попередньо по довідникам коефіцієнт використання Кв і коефіцієнт використання потужності cosφ [1] c.52, [2] c.85.

1.2 Визначаємо сумарну потужність:

Для крана, кран-балок потужність визначається за формулою:

Рн = РпаспТема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru , кВт (1)

де ПВ – тривалість включення крана, %;

Для всього останнього обладнання сумарну потужність визначаємо за формулою:

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru , кВт (2)

де n – кількість обладнання, шт.

∑Рн1 =

∑Рн2 =

1.3 Визначаємо змінні активні потужності:

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru , кВт (3)

де Кв– коефіцієнт використання

Рзм.1 =

Рзм.2 =

1.4 Визначаємо змінні реактивні потужності:

Qзм Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru , кВАр (4)

Qзм.1 =

Qзм.2 =

1.5 Визначаємо коефіцієнт використання середньозважений:

Kв.ср.зв.= Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru , (5)

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru – сумарна змінна активна потужність усього обладнання, кВт;

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru – сумарна активна потужність усього обладнання, кВт.

∑Рзм. = Рзм.1 + Рзм.2 + Рзм.3 + Рзм.4 + … + Рзм.44 , кВт (6)

∑Рзм. =

∑Рн = ∑Рн.1 +∑Рн.2 + ∑Рн.3 + ∑Рн.4 + … +∑Рн.44, кВт. (7)

∑Рн =

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru

1.6 Визначаємо ефективне число електроспоживачів:

якщо Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru , а Кв.ср.зв.>0,2 , тоді:

nе Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru , шт. (8)

де Рmax- максимальна потужність найбільшого споживача у групі, кВт

якщо Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru , а Кв.ср.зв<0,2 , тоді:

ne = n

nе Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru шт.

1.7 Визначаємо коефіцієнт максимуму ( табл. 1):

Кmax Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru

1.8 Знаючи коефіцієнт максимуму визначаємо сумарну активну максимальну потужність:

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru , кВт (9)

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru

1.9 Визначаємо максимальну реактивну потужність, так як nе Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru 10, тоді:

Qmax = Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru Qзм , кВАр (10)

Qmax = Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru Qзм = Qзм1 + Qзм2 + Qзм3 + Qзм4 + … + Qзм44 , кВАр (11)

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru Qзм =

1.10 Визначаємо потужність освітлення, враховуючи площу дільниці:

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru ,кВт (13)

де Рпит.осв.– питома потужність освітлення [2] с.100 ,Рпит.осв. = (12-15) Вт/м2 ;

ƒ – площа цеху, ƒ= Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru

1.11 Визначаємо розрахункову потужність освітлення:

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru , кВт (14)

де Кп – коефіцієнт попиту, [2]с.100,[3]с.23, Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru ;

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru – коефіцієнт запасу [3]с.22, [2] c.100, Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru

1.12 Визначаємо повну розрахункову потужність і повну максимальну потужність:

Sроз .= Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru 2, кВА (15)

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru ,кВА (16)

Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru

1.13 Проводимо порівняння максимальної та розрахункової потужностей:

Smax Тема: Розрахунок електричних навантажень методом питомих потужностей - student2.ru Sроз. (17)

Таблиця 1 – вибір коефіцієнту максимуму

ne , шт. Коефіцієнт максимуму Кmax при Кв ср.зв.
0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
3,43 3,11 2,64 2,14 1,87 1,65 1,46 1,29 1,14 1,05
3,23 2,87 2,42 2,0 1,76 1,57 1,41 1,26 1,12 1,04
3,04 2,64 2,24 1,88 1,66 1,51 1,37 1,23 1,1 1,04
2,88 2,48 2,1 1,8 1,58 1,45 1,33 1,21 1,09 1,04
2,72 2,31 1,99 1,72 1,52 1,4 1,3 1,2 1,08 1,04
2,56 2,2 1,9 1,65 1,47 1,37 1,28 1,18 1,08 1,03
2,42 2,1 1,84 1,6 1,43 1,34 1,26 1,16 1,07 1,03
2,24 1,96 1,75 1,52 1,36 1,28 1,23 1,15 1,07 1,03
1,99 1,77 1,61 1,41 1,28 1,23 1,18 1,12 1,07 1,03
1,84 1,65 1,5 1,34 1,24 1,2 1,15 1,11 1,06 1,03
1,71 1, 55 1,4 1,28 1,21 1,17 1,14 1,1 1,06 1,03
1,62 1,46 1,34 1,24 1,19 1,16 1,13 1,1 1,05 1,03
1,5 1,37 1,27 1,19 1,15 1,13 1,12 1,09 1,05 1,02
1,4 1,3 1,23 1,16 1,14 1,11 1,1 1,08 1,04 1,02
1,32 1,25 1,19 1,14 1,12 1,11 1,09 1,07 1,03 1,02
1, 21 1,17 1,12 1,1 1,08 1,08 1,07 1,05 1,02 1,02
1,17 1,15 1,11 1,08 1,06 1,06 1,06 1,05 1,02 1,02
1,15 1,12 1,09 1,07 1,05 1,05 1,05 1,04 1,01 1,01
1,14 1,11 1,08 1,07 1,05 1,05 1,05 1,03 1,01 1,01
1,12 1,1 1,07 1,06 1,04 1,04 1,04 1,03 1,01 1,01

Наши рекомендации