Комплекс галузей харчової промисловості

Комплекс галузей харчової промисловості об'єднуєпонад 25 підгалузей. Харчова промисловість разом з підприємствами, що переробляють сільськогосподарські продукти, у 2001 р. виробила 17,9 % продукції від загального обсягу промислового виробництва в Україні. Економічна роль харчової промисловості у господарському комплексі держави визначається, насамперед, тим, що вона задовольняє продовольчі потреби населення міських і сільських поселень.

Розміщення підприємств та галузей харчової промисловості залежить від ступеня впливу на них, переважно, двох основних факторів - сировинного і споживчого. Залежно від цього виділяють три групи галузей харчової промисловості.

1. Галузі, що переробляють нетранспортабельну сировину, яка має обмежений термін зберігання і характеризується високими нормами витрат на виробництво одиниці продукції. Вони орієнтуються на райони зосередження виробництва сировини (цукрова, спиртова, крохмале-патокова, плодоовочеконсервна, маслоробна, олійножирова).

2.Галузі, що переробляють транспортабельну сировину і випускають малотранспортабельну продукцію або продукцію з обмеженими термінами її зберігання. Вони зосереджуються, здебільшого, в районах споживання готової продукції (хлібопекарська, переважна частина підприємств кондитерської промисловості, пивоварна, макаронна, молочна (крім молочноконсервної), безалкогольних напоїв).

3.Галузі, що можуть розміщуватись як у районах виробництва сировини, так і в районах споживання готової продукції (м'ясна, м'ясоконсервна, ковбасна, борошномельно-круп'яна). При переробці сировини і виробництві готової продукції у галузях цієї групи стадії технологічного процесу часто бувають відокремленими. У сировинних районах здійснюється первинна обробка сировини, а в районах споживання - завершальний процес переробки. Так розділяється ферментація тютюну й виробництво сигарет, виробництво винних матеріалів, коньяків, десертних і шампанських вин.

Провідними галузями харчової промисловості України є цукрова, м'ясна, молочна, олійножирова, плодоовочеконсервна, кондитерська, спиртова, виноробна, соляна. З 1991 р. усі галузі скоротили виробни­цтво, але найбільший спад відбувся в м'ясо-молочній галузі. За останні роки вдалося уповільнити згортання виробництва. Якщо протягом 1991-1994 рр. спад виробництва становив 38 %, то за 1995-1998 рр. -17 %. У 1998 р. спад майже припинився, а в 2000-2001 рр. відбувалося зростання виробництва у більшості галузей.

Цукрова промисловість - одна з найважливіших галузей харчової промисловості. В Україні налічується 192 цукрових заводи, що розміщені в 19 областях. Найбільша їх кількість зосереджена у лісостеповій зоні, на Правобережній Україні. Зокрема, у Вінницькій області - 38, Черкаській -23, Київській - 16, Хмельницькій - 15, Тернопільській - 15. За виробни­цтвом цукру виділяються області Поділля - 30 % від загального обсягу в Україні, а також Київська, Черкаська та Полтавська області. Певна части­на цукру виробляється в областях українського Полісся (до 13 %), незначна кількість - у районах степової зони.

Цукрові заводи відрізняються за потужністю. У центральних областях (старому районі цукробурякового виробництва) переважна кількість підприємств мають невелику потужність. На заході України побудовані нові заводи, потужність яких набагато вища. Нові потужні цукрові заводи побудовані також у південних областях та на сході України. Найбільші за потужністю підприємства-Лохвицький і Орільський заводи (Полтавська область), Первомайський та Засільський (Миколаївська область), Саливонківський (Київська область), Куп'янський (Харківська область).

Великі цукрові комбінати виробляють цукор-пісок і рафінад. Рафінадні виробництва розміщені у таких центрах: Ходорів (Львівська область), Шепетівка (Хмельницька область), Черкаси, Суми, Дружба (Сумська область), Бердичів (Житомирська область). Одеський рафінадний завод працює повністю на девізній сировині.

М'ясна промисловість забезпечує населення свіжим і мороженим м'ясом, м'ясними напівфабрикатами, різноманітними готовими виробами з м'яса. Виділяють три основні напрями виробництва м'ясної промисло­вості - м'ясний, ковбасний та м'ясоконсервний. Виробництво м'ясної продукції зосереджується на потужних м'ясокомбінатах, що сучасно обладнані і мають потужні холодильні камери. Такі комбінати існують, переважно, у великих містах. Останніми роками виникло багато неве­ликих підприємств і фірм, що виробляють різноманітну м'ясну продукцію.

За останнє десятиріччя виробництво м'яса в Україні відчутно скоротилось. Якщо в 1990 р. було вироблено 2 710 тис. т, то у 2000 р. -лише 400 тис. т. У структурі промислового виробництва м'яса переважає яловичина і телятина (53 %), потім - м'ясо свинини (34 %), а далі - м'ясо птиці (до 10 %). Найпотужніші м'ясокомбінати розміщені у містах-мільйонерах: Вінниці, Черкасах, Луганську, Миколаєві, Львові та ін. На території України працює більше сотні м'ясокомбінатів.

Молокопереробна промисловість об'єднує маслоробну, сироварну, молочноконсервну галузі та виробництво продуктів з незбираного молока. Вона є складником молокопродуктового підкомплексу АПК.

Розміщуються молокопереробні підприємства залежно від наявності сировини і масового споживача. У районах споживання розташовують під­приємства, що випускають продукцію з незбираного молока. Такі заводи зосереджені, здебільшого, у містах. На сировину орієнтуються заводи, що спеціалізуються на виробництві тваринного масла, сиру та молочних консервів. В Україні працює майже 500 підприємств молокопереробної про­мисловості. Маслоробні, сироварні й молочноконсервні заводи розміщені у центрах сільськогосподарських регіонів з добре розвиненим тваринництвом. Найбільшими виробниками тваринного масла є такі області: Вінницька, Житомирська, Черкаська і Чернігівська. Значними виробниками цього проекту є Сумська, Київська, Волинська, Полтавська області.

В Україні працює 10 молококонсервних заводів. Найбільші з них -у Бахмачі (Чернігівська область), Первомайську (Миколаївська область), Смілі (Черкаська область), Куп'янську (Харківська область), Городку (Хмельницька область) та ін.

Олійно-жирова промисловість як галузь харчової промисловості виробляє і переробляє рослинні жири й пов'язані з ними продукти. Галузь пред­ставлена великими державними олійно-жировими комбінатами і заводами, а також багатьма олійними цехами. Вони містяться в районах виробництва сировини, тому що на 1 т олії витрачається від 3-4 до 5-8 т насіння олійних культур. Для виробництва олії використовується насіння соняшника, рапсу, сої, гірчиці, а також льону-кудряшу і коноплі.

Орієнтуючись на наявність сировини, олійні підприємства зосереджені, переважно, в степовій зоні, а також у деяких лісостепових райо­нах. У межах України функціонує ЗО великих державних олійних ком­бінатів та заводів і більше 415 олійницьких цехів. Більше половини виробленої в Україні олії припадає на підприємства Дніпропетровської, Запорізької, Донецької! Харківської областей. Найбільшими центрами виробництва цього продукту є Дніпропетровськ, Запоріжжя, Пологи, Маріуполь, Вовчанськ, Слов'янськ, Кіровоград, Полтава, Одеса, Вознесенськ, Херсон. Великі підприємства працюють у Вінниці й Чернівцях. У 2001 р. заводи України виробили 935,6 тис. т олії, зокрема Донецька область - 195,1 тис. т, Запорізька - 153,4 тис. т, Дніпропетровська -121 тис. т, Харківська - 115 тис. т.

Плодоовочеконсервна промисловість переробляє продукцію плодівництва та овочівництва. Така сировина малотранспортабельна, а тому переробні підприємства зосереджені в районах масового вирощування плодів і овочів. Найвища концентрація плодоовочеконсервного виробництва спостерігається у південних областях України - Одеській, Миколаївській, Херсонській, в Автономній Республіці Крим, у Придністров'ї та Закар­патті. Найбільші центри виробництва галузі - Одеса, Херсон, Сімферополь, Ізмаїл, Мелітополь. Великі підприємства працюють у Черкасах, Кам'янець-Подільську, Вінниці.

Низка галузей розміщена в районах споживання готової продукції. До них належать борошномельно-круп'яна, хлібопекарська, макаронна, кондитерська, крохмале-патокова, спиртова, пивоварна.

Наши рекомендации