Виконання електричних машин за ступенем захисту від впливу навколишнього середовища

Під поняттям ступеня захисту електричних машин розуміють захист обслуговуючого персоналу від дотику до струмоведучих або обертових частин, які знаходяться всередині машин, і захист від попадання всередину сторонніх твердих тіл і води.

Відповідно до ГОСТ 14254-96 встановлено 7 ступенів захисту від попадання всередину твердих тіл і 9 – від проникнення рідини. Ступінь захисту вказується кодом IP (рис. 5.2).

Виконання електричних машин за ступенем захисту від впливу навколишнього середовища - student2.ru

Рисунок 5.2 – Конструктивне виконання електричних машин за ступенем захисту від впливу навколишнього середовища

Перша цифра характеризує ступінь захисту персоналу від дотику до струмоведучих або обертових частин, які знаходяться всередині машин, а також ступінь захисту самої машини від потрапляння всередину сторонніх твердих тіл.

Друга цифра – ступінь захисту від проникнення води всередину машини.

Додаткова літера характеризує захист людей від дотику до небезпечних частин: A – тильною стороною долоні; B – пальцем; C – інструментом; D – проволокою.

Допоміжна літера означає: М – випробувано на проникнення води, коли об’єкт працює (ротор (rotor) машини обертається); S – випробувано на проникнення води, коли об’єкт не працює (ротор машини не обертається); W (проставляється відразу після літер ІР) – об’єкт з таким позначенням призначений для використання в особливих кліматичних умовах при здійсненні додаткових заходів захисту в конструкції об’єкта.

Відсутність додаткових літер означає, що об’єкт відповідає даному ступеню захисту при нормальних умовах роботи.

Якщо для об’єкта потрібно вказати ступінь захисту тільки однією цифрою, то пропущена цифра замінюється літерою X.

Таблиця 5.2 – Ступені захисту від проникнення зовнішніх твердих предметів, що позначаються першою характеристичною цифрою

Познач. Ступінь захисту
Спеціальний захист відсутній
Захист від потрапляння всередину корпуса машини тіла людини (наприклад руки) і від потрапляння твердих предметів діаметром понад 50 мм.
Захист від потрапляння всередину корпуса машини пальців або предметів завдовжки не більше 80 мм і від потрапляння твердих тіл діаметром понад 12,5 мм.
Захист від потрапляння всередину корпуса машини твердих предметів діаметром понад 2,5 мм.
Захист від потрапляння всередину корпуса машини твердих предметів діаметром понад 1,0 мм і більше.
Проникнення всередину корпуса машини пилу виключено не повністю. Проте пил не повинен проникати в кількості, достатній для порушення нормальної роботи обладнання або зниження рівня безпеки його експлуатації.
Повний захист від проникнення пилу.

Таблиця 5.3 – Ступені захисту від проникнення води, що позначаються другою характеристичною цифрою

Познач. Ступінь захисту
Захист відсутній
Захист від вертикально падаючих крапель води: вертикально падаючі краплі води не повинні чинити шкідливої дії.
Захист від крапель води під кутом до корпуса машини до 15°: падаючі краплі під кутом до корпуса машини не більше 15° не повинні чинити шкідливої дії.
Захист від дощу: дощ, що падає на корпус машини під кутом до 60° від вертикалі, не повинен чинити шкідливої дії.
Захист від бризок: вода, що падає у вигляді бризок на корпус з будь-якого напряму, не повинна чинити шкідливої дії.
Захист від водяних струменів: вода, що направляється на корпус у вигляді струменів з будь-якого напряму, не повинна чинити шкідливої дії.
Захист від сильних водяних струменів: вода, що направляється на корпус у вигляді сильних струменів з будь-якого напряму, не повинна чинити шкідливої дії.
Захист при тимчасовому (нетривалому) зануренні у воду: вода не повинна проникати в корпус занурений у воду (при певному тиску і часу занурення) в кількості, достатній для пошкодження виробу.
Захист при тривалому зануренні у воду: вироби придатні для довготривалого занурення у воду при дотриманні умов, встановлених виробником, проте жорсткіших, ніж умови для ступеня 7.

Таблиця 5.4 – Допустимі ступені захисту електричних машин (ГОСТ 14254-80)

Ступені захисту від потрапляння твердих тіл Ступені захисту від проникнення води
ІР00 ІР01
ІР10 ІР11 ІР12 ІР13
ІР20 ІР21 ІР22 ІР23
ІР43 ІР44
ІР54 ІР55 ІР56

До початку монтажу електричних машин середньої та великої потужностей фундаменти повинні бути здані під монтаж, що передбачає виконання ряду перевірок, основними серед яких є [1-3]:

· перевірка розмірів приміщень під монтаж і положення фундамента відносно несучих конструкцій;

· перевірка граничних відхилень будівельних розмірів фундаментів від проектних. Значення відхилень, які подано в табл. 6.1, не повинні перевищувати допустимих за винятком тих випадків, коли допустимі відхилення визначаються паспортом технологічного обладнання;

Таблиця 6.1 – Гранично допустимі відхилення геометричних розмірів фундаментів

Геометричні розміри фундаментів Гранично допустимі відхилення, мм
Основні геометричні розміри на плані ±30
Висотні відмітки поверхні фундаменту без врахування висоти підливки –30
Розміри фундаментних колодязів на плані +20
Осі анкерних болтів на плані ±5
Осі закладних деталей на плані ±10
Відмітки верхніх торців анкерних болтів ±20

· перевірка опорних поверхонь фундаментів. Опорні поверхні фундаментів, на яких розміщують фундаментні плити, повинні бути рівними, не мати обрамлених бортів, сколів, впадин, поверхневих тріщин, пошкоджених кутів і оголеної арматури, а також повинні бути очищені від мастила;

· перевірка головних осей фундамента. Положення головних осей на площині фундамента повинно бути зафіксовано керном на попередньо закріплених у фундаменті металевих пластинках розміром 80 Виконання електричних машин за ступенем захисту від впливу навколишнього середовища - student2.ru 80 мм;

· перевірка наявності забетонованих у фундаменті реперів, які є відміткою верхньої поверхні фундамента відносно нульового репера;

· перевірка наявності закладних металевих пластин для установлення клинів, підкладок або інших пристосувань. Ці закладні пластини повинні бути вивірені по горизонталі з точністю до 3 – 5 поділок рівнеміра (при ціні поділки 0,1 мм/м).

· перевірка стану колодязів під анкерні болти. Зсув і нахил колодязів може бути допустимим лише у тому випадку, якщо відстань від вертикально встановлених болтів до стінок колодязя, в будь-якому місці, не менша відстані, яка відповідає діаметру болта.

На рис. 6.3, а) зображено розріз колодязя, виконаного відповідно до вимог БНіП. Колодязь, в якому будівельниками була перекошена опалубка, внаслідок чого робоча частина отвору зменшилася від заданого значення d до значення d1, зображено на рис. 6.3, б). В останньому випадку (рис. 6.3, в) анкерний болт може бути встановлений тільки з перекосом, оскільки нижня анкерна плита при установленні буде перекошена [1];

Виконання електричних машин за ступенем захисту від впливу навколишнього середовища - student2.ru

Рисунок 6.3 – Колодязі під анкерні болти: а) правильне виконання; б) вісь анкерного колодязя перекошена; в) поверхня прилягання нижньої анкерної плитки нерівна; 1 – підвішений вантаж; 2 – фундамент

· перевірка якості бетону з якого відлито фундамент. Міцність бетону визначає будівельна лабораторія шляхом дослідження контрольних зразків, які відливаються одночасно з фундаментом з того ж бетону. Перевірку самого фундаменту здійснюють за допомогою спеціалізованих приладів або, в найпростішому випадку, шляхом його обстукування молотком і проб зубилом у вертикальному і горизонтальному напрямках. При сумніві щодо міцності фундаменту проводять експертизу із залученням фахівців для складання відповідного акта про придатність чи непридатність фундамента.

Готовність фундамента під монтаж оформляється відповідним актом. До акта додається формуляр, в якому зазначають проектні і фактичні геометричні розміри фундаментів.

Виявлені при прийомі фундаментів дефекти і недоліки усуває будівельна організація до початку монтажних робіт.

Терміном здачі-приймання фундамента під монтаж вважається дата закінчення робіт зі усунення всіх дефектів і недоліків, зазначених в акті готовності фундаменту.

Наши рекомендации