На участь у VІ-й Міжнародній науково-практичній конференції

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології

Кафедра загальної та практичної психології

Лабораторія психології навчання

VІ міжнародна науково-практична конференція

"Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин"

Квітня 2014 р., м. Кам’янець-Подільський, Україна

Інформаційне повідомлення

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України запрошує науковців, психологів, докторантів та аспірантів взяти участь у роботі VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин",яка відбудеться24-25 квітня 2014 року на базіКам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Психологічні підвалини атрибутивних ознак особистості: функції, розвиток, здійснення.

2. Механізми трансформації структурних компонентів діяльності у властивості особистості.

3. Проблеми розвитку, формування, соціалізації особистості.

4. Експериментальні дослідження в психології особистості.

5. Проблеми особистості і міжособистісних взаємин у навчально-виховному процесі.

6. Особливості збереження психічного здоров’я особистості.

7. Психологія міжособистісних взаємин у сфері професійної діяльності.

8. Психологічні механізми становлення цінностей особистості.

9. Актуальні проблеми корекційної психології.

Форми роботи на конференції:

Пленарне засідання – виступи та доповіді провідних учених

Секційні дискусії – доповіді та повідомлення, спільне обговорення

Публікації:Планується видання 2 випусків збірника наукових праць "Проблеми сучасної психології"(випуск 23, випуск 24)Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України з психології (Постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 року) та тези доповідей – у збірнику матеріалів міжнародної конференції.

Статті приймаються до 15 лютого 2014 року, тези – до10 березня 2014 року.

Якщо автор готує 2 статті до 2-х випусків, то першу статтю подати до 25 січня 2014 року, другу статтю – до 15 лютого 2014 року.

Робочі мови конференції і публікацій – українська, російська, англійська, німецька, чеська, польська.

Вимоги до оформлення тез і статей у випуски №23, 24 розміщенні у прикріпленому файлі.

Інформаційний лист є запрошенням на конференцію.

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

Реєстрація учасників:24 квітня з 9.00 до 11.00 у головному корпусі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вул. Огієнка, 61.

Заявка

на участь у VІ-й Міжнародній науково-практичній конференції

”Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин”

Прізвище, Ім'я, По-батькові  
Науковий ступінь, вчене звання  
Місце роботи, посада  
Адреса, за якою надіслати матеріали, телефон, мобільний телефон, факс, е-mаіl  
Заплановані форми участі в конференції (відмітити один чи декілька варіантів відповіді) □ Публікація матеріалів □ Доповідь чи повідомлення на секційному засіданні □ Організація майстер-класу чи тренінгу □ Участь без доповіді і публікації
Чи потрібно висилати матеріали конференції поштою (вартість послуги - 25 грн. за 1 примірник) □ Так □ Ні
Тематичний напрямок роботи на конференції (номер, назва)  
Повна назва теми доповіді чи повідомлення на секційному засіданні  
Повна назва теми публікації у збірнику матеріалів конференції  
   

Просимо заздалегідь придбати квиток на зворотній шлях.

Наши рекомендации