Види і організаційні форми підприємств

види і організаційні форми підприємств - student2.ru види і організаційні форми підприємств - student2.ru види і організаційні форми підприємств - student2.ru види і організаційні форми підприємств - student2.ru

1. Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства наступних видів.

1) приватне підприємство, діюче на основі приватної власності громадян або суб'єкта господарювання (юридична особа)

2) підприємство, діюче на основі колективної власності (підприємство колективної власності);

3) комунальне підприємство, діюче на основі комунальної власності територіальної громади;

4) державне підприємство, діюче на основі державної власності;

5) підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).

У Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом.

2.У випадку якщо в статутному фонді підприємства іноземна
інвестиція складає не менше десяти відсотків, воно признається
підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному фонді якого іноземна інвестиція складає сто
відсотків, вважається іноземним підприємством.

3.Залежно від способу утворення (установи) і формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні і корпоративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не розділений на частки (паї),
затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через
керівника, що призначається ним, керує підприємством і формує його трудовий колектив на основі трудового найму, вирішує питання реорганізації і ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства,
засновані на власності об'єднання громадян, релігійної
організації або на приватній власності засновника.

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома
або більш засновниками по їх сумісному рішенню (договору),
діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької або трудової діяльності засновників (учасників), їх
сумісного управління справами, на основі корпоративних прав, зокрема через створювані ними органи, участі засновників
(учасників) в розподілі доходів і ризиків підприємства.

Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства,
створювані у формі господарського суспільства, а також інші підприємства, зокрема засновані на приватній власності двох або більш осіб (особливості правового статусу унітарних і корпоративних підприємств встановлюються існуючим Кодексом, іншими законодавчими актами)

4. Підприємства залежно від кількості працюючих і об'єму валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або крупних підприємств.

Малими (незалежно від форми власності) признаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесят осіб, а об'єм валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро по середньорічному курсу Національного банку України щодо гривні.

Крупними підприємствами признаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а об'єм валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п'яти мільйонам євро по середньорічному курсу Національного банку України щодо гривні.

Всі інші підприємства признаються середніми.

Наши рекомендации