Яким органом управління є комісія з питань охорони праці на підприємстві?

В. 1

1. Документ, який регулює відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні, називається:

A. Закон України “Про охорону праці”

B. Кодекс законів про працю

C. Державний стандарт України

D. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

E. ДБН “Природне і штучне освітлення”

У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, що не пройшов навчання й перевірку знань із питань охорони праці?

A. Якщо працівник буде виконувати роботи, не пов'язані з безпосереднім обслуговуванням устаткування

B. Допуск до роботи осіб без навчання й перевірки знань із питань охорони праці забороняється

C. Дозволяється тимчасово допускати працівника до роботи на строк до 1-х тижня

D. Дозволяється тимчасово допускати працівника до роботи на строк до 2-х тижнів

E. Якщо працівник не буде виконувати роботи, не пов'язані з безпосереднім обслуговуванням устаткування

3. Тривалість робочого тижня для підлітків 16-18 років складає:

A. 40 годин

B. 36 годин

C. 30 годин

D. 26 годин

E. 24 годин

4.Індивідуальна угода між окремим виконавцем та роботодавцем - це:

A. Колективний договір

B. Трудовий договір

C. Інструкція з охорони праці

D. Наказ “Про охорону праці”

E. Об’єктова інструкція з протипожежної безпеки

5. Порушники трудової дисципліни можуть нести таку відповідальність:

A. Дисциплінарну, матеріальну

B. Кримінальну, преміальну

C. Адміністративну, присвоєння почесного звання

D. Нагородження орденами, медалями

E. Присвоєння кращого працівника за даною професією

Хто притягає до відповідальності порушників правил і норм техніки безпеки та охорони праці або заохочує сумлінних працівників?

A. Керівник

B. Служба охорони праці

C. Помічник керівника з техніки безпеки

D. Комісії профспілки з охорони праці

E. Комісія з питань охорони праці

Ким здійснюється відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівника, або нещасного випадку, передбаченого законодавством?

A. Службою охорони праці

B. Інженером з техніки безпеки

C. Фондом соціального страхування від нещасних випадків

D. Професійною спілкою

E. Трудовим колективом

Що розуміється під адміністративною відповідальністю за порушення правил охорони праці?

A. Накладення догани, звільнення з посади

B. Стягнення у вигляді грошових штрафів

C. Притягнення до судового розгляду, до судової відповідальності

D. Відшкодування збитків заподіяних підприємствами працівникам

E. Позбавлення премії

9. Письмова нормативна угода між власником і трудовим колективом це:

A. Колективний договір

B. Трудовий договір

C. Інструкція з охорони праці

D. Наказ “Про охорону праці”

E. Об’єктова інструкція з протипожежної безпеки

10. Перегляд інструкцій, що діють на підприємстві, проводиться :

A. У міру потреби, але не рідше одного разу на 10 років

B. Один раз на 15 років

C. Не менше одного разу на 5 років, а для професій з підвищеною небезпекою не менше одного разу на 3 роки

D. Один раз на 3 роки

E. Щорічно

11. Закон України “Про охорону праці” ухвалила Верховна Рада України зі змінами та доповненнями :

A. 10 жовтня 1994 р.

B. 14 жовтня 1992 р.

C. 24 жовтня 1996 р.

D. 14 жовтня 2000 р.

E. 11 жовтня 1982 р.

12. До основних функцій управління охороною праці не належать:

A. Прогнозування і планування робіт, їх фінансування

B. Організація та координація робіт

C. Облік показників, аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці

D.Організація лікувально-профілактичного та санітарно-побутового обслуговування працівників

E. Контроль за станом охорони праці та функціонуванням СУОП

Яким органом управління є комісія з питань охорони праці на підприємстві?

A. Організаційно-управлінським

B. Контрольно-управлінським

C. Інженерно-технічним

D. Консультативно-дорадчим

E. Громадським

14. Тривалість робочого тижня для працівників зі шкідливими умовами праці становить:

A. 30 год

B. 42 год.

C. 40 год.

D. 38 год.

E. 36 год.

При роботі з електровідсмоктувачем Вас вдарило струмом. Чи вважається це нещасним випадком на виробництві і який за формою складається акт при розслідуванні цього нещасного випадку?

A. Не вважається нещасним випадком

B. Так, вважається, складається акт за формою Н-1

C. Так, вважається, складається акт за формою Н-2

D. Так, вважається, складається акт за формою Н-4

E. Так, вважається, складається акт за формою НТ-1

Наши рекомендации