Тема № 19. Загальна характеристика когнітивних процесів

Ключові поняття: когнітивні процеси, відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уява, увага, мова

Відпрацювати питання до семінарського заняття:

1. Два ступеню когнітивних процесів – чуттєвий та логічний

2. Основні властивості і закономірності першого ступеню – чуттєвого пізнання

3. Які основні властивості другого ступеню пізнання

4. Від чого залежить ефективність когнітивних процесів

5. Методи дослідження когнітивних процесів

Питання до самостійного вивчення:

1. Вікові особливості розвитку когнітивних процесів

2. Гендерні особливості розвитку когнітивних процесів

3. Вплив функціональної асиметрії на розвиток когнітивних процесів

Теми рефератів:

1. Характеристика першої ступені пізнання

2. Увага (теорія Гальперіна)

Література

1. Андреев О. А., Хромов Л. Н. Техника тренировки памяти. – Екатеринбург, 1992

2. Воробьев А. Н. Тренинг интеллекта. – М., 1989

3. Выготский Л.С. Развитие высших форм внимания в детском возрасте. – М.,1886

4. Дубровина И. В. и др. Психология. – М., 1999

5. Иванова Е. Л. Психология мышления и памяти. – Харьков, 1990

6. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание и деятельность -М.,2000

7. Петухов В. В. Психология мышления. –М., 1987

8. Постовит В. А. Память. СПб, 1993

9. Психология познавательных процессов. – Самара, 1992

10. Скот Д. Сила ума. СПб, 1993

11. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – Р-н/Дону, 1997

12. Тихомиров О. К. Психология мышления. – М., 1984 Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 2001.

13. Гриншпун Й.Б. Введение в психологию.-М., 1996.

14. Немов Р.С. Психология: В 3 кн.- М., 1995.

15. Общая психология /Под ред. С.Д. Максименко.-М., 1999.

16. Общая психология / Е.Й. Рогов.- М., 1995.

17. Основи психології /за ред. О.В. Киричука, В.А. Романця. – К., 1999.

18. Общая психология / Под ред. А.В.Петровского

19. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Р –н-Дону, 1999

20. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. -СПб, 2000

21. Халперн. Психология критического мышления. – М., 2000.

22. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – 2-е изд., перер. и доп. – М., 2002.

Тема № 20. Увага

Ключові поняття: увага, властивості уваги, вибірковість уваги, уважність, мимовільна увага, довільна увага, послідовна увага

Відпрацювати питання до семінарського заняття:

1. Які психологічні функції уваги Вам відомі

2. Яким є фізіологічний механізм уваги

3. Чим зумовлені різні погляди психологів на природу уваги

4. Як пов’язані між собою увага та діяльність людини

Питання до самостійного вивчення:

1. Структура уваги

2. Джерело уваги особистості

3. Вольова регуляція уваги

Теми рефератів:

1. Розподіл уваги у школярів

2. Обсяг уваги та її стійкість

Література

1. Андреев О. А., Хромов Л. Н. Техника тренировки памяти. – Екатеринбург, 1992

2. Воробьев А. Н. Тренинг интеллекта. – М., 1989

3. Выготский Л.С. Развитие высших форм внимания в детском возрасте. – М.,1886

4. Дубровина И. В. и др. Психология. – М., 1999

5. Иванова Е. Л. Психология мышления и памяти. – Харьков, 1990

6. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание и деятельность -М.,2000

7. Петухов В. В. Психология мышления. –М., 1987

8. Постовит В. А. Память. СПб, 1993

9. Психология познавательных процессов. – Самара, 1992

10. Скот Д. Сила ума. СПб, 1993

11. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – Р-н/Дону, 1997

12. Тихомиров О. К. Психология мышления. – М., 1984 Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 2001.

13. Гриншпун Й.Б. Введение в психологию.-М., 1996.

14. Немов Р.С. Психология: В 3 кн.- М., 1995.

15. Общая психология /Под ред. С.Д. Максименко.-М., 1999.

16. Общая психология / Е.Й. Рогов.- М., 1995.

17. Основи психології /за ред. О.В. Киричука, В.А. Романця. – К., 1999.

18. Общая психология / Под ред. А.В.Петровского

19. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Р –н-Дону, 1999

20. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. -СПб, 2000

21. Халперн. Психология критического мышления. – М., 2000.

22. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – 2-е изд., перер. и доп. – М., 2002.

Тема № 21. Пам’ять

Ключові поняття:пам'ять, запам'ятовування, відтворення, пізнання, пригадування, ремінісценція

Відпрацювати питання до семінарського заняття:

1. Охарактеризувати найважливіші особливості пам'яті як пізнавального процесу

2. За якими принципами пам'ять поділяють на різновиди

3. У чому полягає відмінність між короткочасною та оперативною пам’яттю

4. У чому виявляються відмінності пам’яті

5. Методи вивчення пам’яті

Питання до самостійного вивчення:

1. Процеси пам'яті

2. Розвиток пам'яті

3. Крива запам’ятовування Ебінгауза

Теми рефератів:

1. Пам'ять. Дослідження Аткісона

2. Збереження матеріалу памяті. Критерії збереження (час, кількість помилок, кількість повторювань)

Література

1. Андреев О. А., Хромов Л. Н. Техника тренировки памяти. – Екатеринбург, 1992

2. Воробьев А. Н. Тренинг интеллекта. – М., 1989

3. Выготский Л.С. Развитие высших форм внимания в детском возрасте. – М.,1886

4. Дубровина И. В. и др. Психология. – М., 1999

5. Иванова Е. Л. Психология мышления и памяти. – Харьков, 1990

6. Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание и деятельность -М.,2000

7. Петухов В. В. Психология мышления. –М., 1987

8. Постовит В. А. Память. СПб, 1993

9. Психология познавательных процессов. – Самара, 1992

10. Скот Д. Сила ума. СПб, 1993

11. Столяренко Л. Д. Основы психологии. – Р-н/Дону, 1997

12. Тихомиров О. К. Психология мышления. – М., 1984 Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М., 2001.

13. Гриншпун Й.Б. Введение в психологию.-М., 1996.

14. Немов Р.С. Психология: В 3 кн.- М., 1995.

15. Общая психология /Под ред. С.Д. Максименко.-М., 1999.

16. Общая психология / Е.Й. Рогов.- М., 1995.

17. Основи психології /за ред. О.В. Киричука, В.А. Романця. – К., 1999.

18. Общая психология / Под ред. А.В.Петровского

19. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Р –н-Дону, 1999

20. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. -СПб, 2000

21. Халперн. Психология критического мышления. – М., 2000.

22. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – 2-е изд., перер. и доп. – М., 2002.

Наши рекомендации