Яка галузь міжнародного права займається захистом прав людини під час збройних конфліктів?

1. Міжнародне гуманітарне право

2. Міжнародне кримінальне право

3. Міжнародне воєнне право

4. Право безпеки

$RR02348,5,14,2,0,2

Основними документами міжнародного гуманітарного права є:

1. Декларація прав людини;

2. Чотири Женевські конвенції і три протоколи до них;

3. Пакти про права людини 1966 р.

4. Статут Ради Європи.

$RR02349,5,14,2,0,2

Для позначення осіб, які мають право приймати участь у військових діях, у міжнародному праві використовують термін:

1. Репатріанти;

2. Інтерновані;

3. Комбатанти;

4. Найманці.

$RR02350,5,14,2,0,2

Національне товариство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця:

1. Об’єднують всі національні товариства, підтримують і координують їх діяльність на міжнародному рівні;

2. є нейтральною міжнародною неурядовою організацією;

3. Діє тільки в рамках своєї держави;

4. Представляє собою один із органів держави.

$RR02351,5,14,2,0,2

Міжнародне гуманітарне право забороняє будь-які засоби і методи ведення війни, які:

1. Спричиняють надмірні ушкодження і страждання;

2. Не наносять серйозної і довготривалої шкоди навколишньому середовищу;

3. Дозволяють встановлювати відмінність між особами, які беруть участь у військових діях і особами, які не приймають такої участі.

4. Не передбачені національним правом.

$RR02352,5,14,2,0,2

Чотири Женевські конвенції 1949 року ще називають:

1. Про покращення долі поранених і хворих в діючих арміях;

2. Про захист військовополонених;

3. Про захист цивільного населення під час війни;

4. Про захист жертв війни.

$RR02353,5,14,2,0,2

Емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця виконують наступні функції:

1. Захисну;

2. Охоронну;

3. Інформаційну;

4. Нейтральну;

5. Розпізнавальну;

6. Представницьку.

$RR02354,5,14,2,0,2

До осіб, які припинили приймати участь у воєнних діях відносять:

1. Поранених;

2. Духовний персонал;

3. Душевно-хворих;

4. Цивільних осіб;

5. Військовополонених;

$RR02355,5,14,2,0,2

До осіб, які припинили приймати участь у воєнних діях відносять:

1. Воєнні кореспонденти

2. Духовний персонал;

3. Душевно-хворих;

4. Військовополонених;

$RR02356,5,14,2,0,2

Котрі з названих організацій діють лише в межах своєї держави:

1. Національне товариство Червоного Хреста;

2. Національне товариство Червоного Півмісяця;

3. Міжнародний Комітет Червоного Хреста;

4. Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста.

5. Міжнародне товариство гуманітарної допомоги.

$RR02357,5,14,2,0,2

Під захистом міжнародного гуманітарного права знаходяться:

1. Цивільне населення;

2. Духовний персонал;

3. Генерали;

4. Найманці

5. Офіцери.

$RR02358,5,14,2,0,2

Відповідно до Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру під час винесення вироку засудженому має бути повідомлено про:

1. про термін виконання покарання;

2. про обмеження його прав та свобод

3. його права на оскарження в судовому чи іншому порядку

4. про наслідки винесення вироку

5. про строк, протягом якого він може скористатися правом на оскарження

$RR02359,5,14,2,0,2

Відповідно до Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру медичний і духовний персонал не повинен примушуватись до виконання завдань, не сумісних з його…….?

1. гуманістичною місією

2. духовною місією

3. медичною місією

4. політичною місією

5. гуманітарною місією

$RR02360,5,14,2,0,2

Кому відповідно до положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими може передати військовополонених держава, що тримає в полоні?

1. сусідній державі

2. будь-якій державі

3. лише державі, яка є учасницею Женевської конвенції про поводження з військовополоненими

4. лише Державі-покровительці

5. лише нейтральній державі, яка є учасницею Женевських конвенцій

$RR02361,5,14,2,0,2

Наши рекомендации