Інформаційне та методичне забезпечення

Нормативні акти:

1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. [Електронний ресурс] : ратифікована Указом Президії Верховної Ради Української РСР 21 берез. 1964 р. // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/199a-06

2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 436-IV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15

3. Дисциплінарний статут Збройних Сил України [Електронний ресурс] : затверджений Законом України від 24 берез. 1999 р. № 551-XIV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/551-14

4. Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів [Електронний ресурс] : затвердженні наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 9 січ. 1998 р. № 2 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0047-98

5. Звід відомостей, що становлять державну таємницю [Електронний ресурс] : затверджений наказом Служби безпеки України від 12 серп. 2005 р. № 440 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05

6. Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 25 жовт. 2001 р. № 2768-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

7. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] : Закон України від 10 груд. 1971 р. № 322-VIII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] : Закон України від 7 груд. 1984 р. № 8073-X // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

9. Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс] : Закон України від 2 жовт. 2012 р. № 5403-VI // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

10. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. [Електронний ресурс] : ратифікована постановою Верховної Ради Української РСР 25 квітн. 1991 р. // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_096

11. Конвенція про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього 1948 р. [Електронний ресурс] : ратифікована Президією Верховної Ради СРСР 18 берез. 1954 р. // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_155

12. Конвенція про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973 р. [Електронний ресурс] : ратифікована Президією Верховної Ради СРСР 20 січ. 1976 р. // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_389

13. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 р. [Електронний ресурс] : ратифікована Законом України від 17 груд. 1997 р. № 738/97-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_029

14. Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України від 28 червн. 1996 р. № 254к/96-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

15. Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

16. Кримінальній кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

17. Лісовий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3852-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3852-12

18. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р. [Електронний ресурс] : ратифікована постановою Верховної Ради Української РСР 21 січ. 1969 р. // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_105

19. Основи законодавства України про охорону здоров’я [Електронний ресурс] : Закон України від 19 листоп. 1992 р. № 2801-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12

20. Перелік психотропних лікарських препаратів, що є небезпечними для здоров’я в разі зловживання ними [Електронний ресурс] : затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я від 20 верес. 1995 р. № 172 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0243-96

21. Питання щодо використання державних символів України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 9 лют. 2001 р. № 79/2001 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/79/2001

22. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 2 груд. 2010 р. № 2755-VI // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

23. Правила поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, і засуджених [Електронний ресурс] : затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 верес. 2000 р. № 192 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0752-00

24. Правила проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-медичної експертизи [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січ. 1995 р. № 6 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0256-95

25. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної цитології бюро судово-медичної експертизи [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січ. 1995 р. № 6 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0251-95

26. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної гістології бюро судово-медичної експертизи [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січ. 1995 р. № 6 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0250-95

27. Правила проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної токсикології бюро судово-медичної експертизи [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січ. 1995 р. № 6 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0249-95

28. Правила проведення судово-медичних експертиз (обстежень) з приводу статевих станів у бюро судово-медичної експертизи [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січ. 1995 р. № 6 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0253-95

29. Правила судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень [Електронний ресурс] : затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січ. 1995 р. № 6 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0255-95

30. Правила тримання осіб, узятих під варту і засуджених у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань [Електронний ресурс] : затверджені наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 20 верес. 2000 р. № 192 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-00

31. Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3792-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12

32. Про адвокатуру [Електронний ресурс] : Закон України від 19 груд. 1992 р. № 2887-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2887-12

33. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі [Електронний ресурс] : Закон України від 1 груд. 1994 р. № 264/94-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80

34. Про альтернативну (невійськову) службу [Електронний ресурс] : Закон України від 12 груд. 1991 р. № 1975-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1975-12

35. Про аудиторську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 22 квіт. 1993 р. № 3125-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12

36. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон України від 7 груд. 2000 р. № 2121-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

37. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів [Електронний ресурс] : Закон України від 10 лип. 2010 р. № 2487-VI // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2487-17

38. Про вибори Президента України [Електронний ресурс] : Закон України від 5 верес. 1999 р. № 474-XIV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/474-14

39. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку [Електронний ресурс] : Закон України від 8 лют. 1995 р. № 39/95-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80

40. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення [Електронний ресурс] : Закон України від 7 квіт. 2011 р. № 3207-VI // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3207-17

41. Про громадянство України [Електронний ресурс] : Закон України від 18 січ. 2001 р. № 2235-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-14

42. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів [Електронний ресурс] : Закон України від 23 груд. 1993 р. № 3781-XII// Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12

43. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України від 16 груд. 1993 р. № 3723-XII// Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12

44. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України від 17 лист. 2011 р. № 4050-VI [Набрання чинності 1 січ. 2014 р.] // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4050-17

45. Про державну таємницю [Електронний ресурс] : Закон України від 21 січ. 1994 р. № 3855-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3855-12

46. Про дозвільну діяльність у сфері ядерної енергії [Електронний ресурс] : Закон України від 11 січ. 2000 р. № 1370-XIV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1370-14

47. Про екологічну експертизу [Електронний ресурс] : Закон України від 9 лют. 1995 р. № 45/95-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/95-%D0%B2%D1%80

48. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення [Електронний ресурс] : Закон України від 24 лют. 1994 р. № 4004-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

49. Про загальний військовий обов’язок і військову службу [Електронний ресурс] : Закон України від 31 січ. 1992 р. № 2085-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2085-12

50. Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 20 листоп. 2000 р. № 1719 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1719-2000-%D0%BF

51. Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 6 трав. 2000 р. № 770 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/770-2000-%D0%BF

52. Про затвердження Переліку об’єктів та промислових підприємств з підвищеним рівням вибухопожежонебезпеки, які підлягають щорічному пожежно-технічному обстеженню [Електронний ресурс] : наказ Міністерства внутрішніх справ від 5 верес. 1998 р. № 651 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0612-98

53. Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 21 берез. 2002 р. № 352 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/352-2002-%D0%BF

54. Про затвердження Порядку розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 8 лют. 1997 р. № 163 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/163-97-%D0%BF

55. Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 27 січ. 1995 р. № 57 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF

56. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу [Електронний ресурс] : наказ Міністерства охорони здоров’я від 1 серп. 2000 р. № 188 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0512-00

57. Про захист від недобросовісної конкуренції [Електронний ресурс] : Закон України від 7 черв. 1996 р. № 236/96-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80

58. Про захист економічної конкуренції [Електронний ресурс] : Закон України від 11 січ. 2001 р. № 2210-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14

59. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах [Електронний ресурс] : Закон України від 5 лип. 1994 р. № 80/94-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80

60. Про захист прав споживачів [Електронний ресурс] : Закон України від 12 трав. 1991 р. № 1023-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

61. Про захист суспільної моралі [Електронний ресурс] : Закон України від 20 листоп. 2003 р. № 1296-IV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1296-15

62. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними [Електронний ресурс] : Закон України від 15 лют. 1995 р. № 62/95-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/62/95-%D0%B2%D1%80

63. Про Збройні Сили України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 груд. 1991 р. № 1934-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1934-12

64. Про інформацію [Електронний ресурс] : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

65. Про лікарські засоби [Електронний ресурс] : Закон України від 4 квіт. 1996 р. № 123/96-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80

66. Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Електронний ресурс] : Закон України від 1 черв. 2000 р. № 1775-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1775-14

67. Про мисливське господарство та полювання діяльності [Електронний ресурс] : Закон України від 22 лют. 2000 р. № 1478-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1478-14

68. Про міліцію [Електронний ресурс] : Закон України від 20 груд. 1991 р. № 565-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/565-12

69. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію [Електронний ресурс] : Закон України від 21 жовт. 1993 р. № 3543-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3543-12

70. Про науково-технічну інформацію [Електронний ресурс] : Закон України від 25 черв. 1993 р. № 3322-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3322-12

71. Про нотаріат [Електронний ресурс] : Закон України від 2 верес. 1993 р. № 3425-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12

72. Про об’єкти підвищеної небезпеки [Електронний ресурс] : Закон України від 18 січ. 2001 р. № 2245-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2245-14

73. Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 6 листоп. 1997 р. № 1238 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1238-97-%D0%BF

74. Про оборону України [Електронний ресурс] : Закон України від 6 груд. 1991 р. № 1932-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-12

75. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю [Електронний ресурс] : Закон України від 30 черв. 1993 р. № 3341-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3341-12

76. Про основи національної безпеки України [Електронний ресурс] : Закон України від 19 червн. 2003 р. № 964-IV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15

77. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні[Електронний ресурс] : Закон України від 26 січ. 1993 р. № 2939-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12

78. Про охорону атмосферного повітря [Електронний ресурс] : Закон України від 16 жовт. 1992 р. № 2707-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2707-12

79. Про охорону навколишнього природного середовища [Електронний ресурс] : Закон України від 25 черв. 1991 р. № 1264-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

80. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Електронний ресурс] : Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3687-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3687-12

81. Про охорону прав на зазначення походження товарів [Електронний ресурс] : Закон України від 16 черв. 1999 р. № 752-XIV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/752-14

82. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг [Електронний ресурс] : Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3689-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12

83. Про охорону прав на наукові відкриття [Електронний ресурс] : проект Закону України від 12 груд. 2004 р. № 6414 [Електронний ресурс]. // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id

84. Про охорону прав на промислові зразки [Електронний ресурс] : Закон України від 15 груд. 1993 р. № 3688-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3688-12

85. Про охорону прав на сорти рослин [Електронний ресурс] : Закон України від 21 квіт. 1993 р. № 3116-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3116-12

86. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем [Електронний ресурс] : Закон України від 5 листоп. 1997 р. № 621/97-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80

87. Про охорону праці [Електронний ресурс] : Закон України від 14 жовт. 1992 р. № 2694-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

88. Про перевезення небезпечних вантажів [Електронний ресурс] : Закон України від 6 квіт. 2000 р. № 1644-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1644-14

89. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 9 серп. 1993 р. № 611 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF

90. Про Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 1 груд. 2009 р. № 987/2009 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987/2009

91. Про пожежну безпеку [Електронний ресурс] : Закон України від 17 груд. 1993 р. № 3745-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3745-12

92. Про Положення про технічний захист інформації в Україні [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 27 верес. 1999 р. № 1229/99 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1229/99

93. Про попереднє ув’язнення [Електронний ресурс] : Закон України від 30 черв. 1993 р. № 3352-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3352-12

94. Про Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 29 груд. 1995 р. № 1074 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1074-95-%D0%BF

95. Про Правила дорожнього руху [Електронний ресурс] : постанова Каб. Міністрів України від 10 жовт. 2001 р. № 1306 // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF

96. Про правовий режим воєнного стану [Електронний ресурс] : Закон України від 6 квіт. 2000 р. № 1647-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1647-14

97. Про принципи поширення відеозаписів насильницького, жорстокого чи порнографічного змісту [Електронний ресурс] : рек. № R(89)7 Ком. міністрів Ради Європи // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_723

98. Про психіатричну допомогу [Електронний ресурс] : Закон України від 22 лют. 2000 р. № 1489-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1489-14

99. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних [Електронний ресурс] : Закон України від 23 берез. 2000 р. № 1587-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1587-14

100. Про свободу совісті та релігійні організації [Електронний ресурс] : Закон України від 23 квіт. 1991 р. № 987-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12

101. Про Службу безпеки України [Електронний ресурс] : Закон України від 25 бер. 1992 р. № 2229-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2229-12

102. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей [Електронний ресурс] : Закон України від 20 груд. 1991 р. № 2011-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2011-12

103. Про статус народного депутата України [Електронний ресурс] : Закон України від 17 листоп. 1992 р. № 2790-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2790-12

104. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України [Електронний ресурс] : Закон України від 24 берез. 1999 р. № 548-XIV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/548-14

105. Про тваринний світ [Електронний ресурс] : Закон України від 13 груд. 2001 р. № 2894-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2894-14

106. Про телебачення і радіомовлення [Електронний ресурс] : Закон України від 21 груд. 1993 р. № 3759-XII // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3759-12

107. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону [Електронний ресурс] : Закон України від 22 черв. 2000 р. № 1835-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1835-14

108. Про Центральну виборчу комісію [Електронний ресурс] : Закон України від 30 черв. 2004 р. № 1932-IV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-15

109. Про Червону книгу України [Електронний ресурс] : Закон України від 7 лют. 2002 р. № 3055-III // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3055-14

110. Рамкова конвенція про захист національних меншин 1995 р. [Електронний ресурс] : ратифікована Законом України від 9 груд. 1997 р. № 703/97-ВР // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055

111. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV // Верховна Рада України : [офіц. веб-сайт]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Постанови Пленуму Верховного Суду України:

1. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів : постанова ПВС України № 15 від 8 жовт. 2004 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 157–168.

2. Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві : постанова ПВС України № 10 від 18 черв. 1999 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 364–371.

3. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність : постанова ПВС України № 2 від 27 лют. 2004 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 210–218.

4. Про застосування судами законодавства, що передбачає відповідальність за посягання на життя, здоров’я, гідність та власність суддів і працівників правоохоронних органів : постанова ПВС України № 8 від 26 черв. 1992 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 230–239.

5. Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності : постанова ПВС України № 3 від 25 квіт. 2003 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 130–139.

6. Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу : постанова ПВС України № 8 від 28 вер. 1973 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 52–55.

7. Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : постанова ПВС України № 5 від 15 квіт. 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 150–157.

8. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки : постанова ПВС України № 7 від 4 черв. 2010 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 11–18.

9. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування : постанова ПВС України № 7 від 3 черв. 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 59–69.

10. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності : постанова ПВС України № 12 від 23 груд. 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 21–28.

11. Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості : постанова ПВС України № 16 від 26 жовт. 2003 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 55–59.

12. Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті : постанова ПВС України № 14 від 23 груд. 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 196–205.

13. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх : постанова ПВС України № 5 від 16 квіт. 2004 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 69–78.

14. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва : постанова ПВС України № 7 від 12 черв. 2009 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 188–196.

15. Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду : постанова ПВС України № 3 від 28 берез. 1986 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 255–260.

16. Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні : постанова ПВС України № 15 від 28 груд. 1996 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 45–48.

17. Про практику призначення судами кримінального покарання : постанова ПВС України № 7 від 24 жовт. 2003 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 28–45.

18. Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів : постанова ПВС України № 6 від 12 квіт. 1996 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 139–142.

19. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями : постанова ПВС України № 13 від 23 груд. 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 3–11.

20. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру : постанова ПВС України № 2 від 15 трав. 2006 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 78–89.

21. Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами : постанова ПВС України № 3 від 26 квіт. 2002 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 175–182.

22. Про судову практику в справах про злочини проти власності : постанова ПВС України № 10 від 6 листоп. 2009 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 113–126.

23. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи : постанова ПВС України № 2 від 7 лют. 2003 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 89–100.

24. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів : постанова ПВС України № 4 від 26 квіт. 2002 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 219–230.

25. Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі : постанова ПВС України № 2 від 26 берез. 1993 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 247–255.

26. Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки : постанова ПВС України № 4 від 2 лип. 1976 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 182–188.

27. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи : постанова ПВС України № 5 від 30 трав. 2008 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 100–113.

28. Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля : постанова ПВС України № 17 від 10 груд. 2004 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 168–175.

29. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил : постанова ПВС України № 8 від 3 черв. 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 142–150.

30. Про судову практику у справах про необхідну оборону : постанова ПВС України № 1 від 26 квіт. 2002 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 18–21.

31. Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень : постанова ПВС України № 15 від 26 грудня 2003 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 260–265.

32. Про судову практику у справах про хабарництво : постанова ПВС України № 5 від 26 квіт. 2002 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 265–274.

33. Про судову практику у справах про хуліганство : постанова ПВС України № 10 від 22 груд. 2006 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 205–210.

34. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким : постанова ПВС України № 2 від 26 квіт. 2002 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у справах кримінальної юрисдикції / упоряд. Н. О. Гуторова, О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2012. – С. 48–52.

Основна навчальна та наукова література:

1. Актуальні проблеми кримінального права : навч. посіб. / В. М. Попович, П. А. Трачук, А. В. Андрушко, С. В. Логін. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 256 с.

2. Військове законодавство України : збірник нормативних актів. – К. : Атіка, 1999. – 800 с.

3. Гуторова Н. А. Уголовное право Украины. Особенная часть : конспект лекций. / Н. А. Гуторова. – Х. : Одиссей, 2003. – 320 с.

4. Житний О. О. Кримінальне право України : частина Загальна (у схемах та таблицях) : навч. посіб. / О. О. Житний. – Х. : Одіссей, 2008. – 200 с.

5. Коментар до Кримінального кодексу України.(2-е вид.,перероб. та доп.) /За заг. ред. П. П. Андрушка, В. Г. Гончаренка. – К. : Дакор, 2008, – 1428 с.

6. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

7. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / М. Й. Коржанський. – К. : Атіка, 2007. – 592 с.

8. Кримінальне право України (Загальна частина) : підручник / А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук [та ін.]; за ред. О. М. Бандурки ; МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. Справ. – Х. : ХНУВС, 2011. − 378 с.

9. Кримінальне право України (Особлива частина) : підручник / А. В. Байлов, О. А. Васильєв, О. О. Житний [та ін.] ; за ред. О. М. Бандурки. – Х. : ХНУВС, 2011. − 572 с.

10. Кримінальне право України : навч. посіб. / С. Г. Волкотруб, О. М. Омельчук, В. М. Ярін [та ін.] ; за ред. О. М. Омельчука. – К. : Наук. думка; Прецедент, 2004. – 297 с.

11. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. М. Кривоченко [та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 4-те вид., перероб. і доп. – Х. : Право, 2010. – 456 с.

12. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко [та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К. : Атіка, 2009. – 408 с.

13. Кримінальне право України. Загальна частина : практикум : навч. посіб. / І. П. Козаченко, О. М. Костенко, В. К. Матвійчук [та ін.]. – К. : КНТ, 2006. – 432 с.

14. Кримінальне право України. Загальна частина : Схеми. Таблиці. Визначення. / за ред. Є. В. Фесенка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 272 с.

15. Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Анісімов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов [та ін.] ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – 4-те вид., перероб. і допов. – Х. : Право, 2010. – 606 с.

16. Кримінальне право України. Практикум : навч. посіб. / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко [та ін.] ; за ред. С. С. Яценка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 592 с.

17. Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація ; видання четверте, доповн. – Х. : Одіссей, 2008. – 1208 с.

18. Лантінов Я. О. Основні склади злочинів : навч. посіб. для самост. підготов. / Я. О. Лантінов. – Х. : НТМТ, 2009. – 496 с.

19. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посіб. / В. О. Навроцький. – 2-е вид. – К. : Юрінком інтер, 2009. – 512 с.

20. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко, Т. М. Арсенюк, О. Ф. Бантишев [та ін.] ; за ред. П. П. Андрушко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Дакор, 2008. – 1427 с.

21. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич, В. К. Грищук [та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка – 6-те вид., перероб. та доп. – К. : Юрид. думка, 2009. – 1236 с.

22. Селецький С. І. Кримінальне право України. Особлива частина : навч. посіб. / С. I. Селецький. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 504 с.

23. Теорія кваліфікації злочинів : підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко ; за заг. ред. професорів Є. М. Моісеєва та О. М. Джужи ; наук. ред. І. А. Вартилецька. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2006. – 300 с.

24. Уголовное право Украины. Общая часть : учебник / отв. ред. Е. Л. Стрельцова. – Х. : Одиссей, 2009. – 344 с.

25. Уголовное право Украины. Особенная часть : учебник / отв. ред. Е. Л. Стрельцова. – X. : Одиссей, 2009. – 544 с.

26. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина : підручник для студентів вищих навч. закладів / П. Л. Фріс. – К. : Атіка, 2004. – 488 с.

27. Харченко В. Б. Уголовное право Украины. Общая и Особенная части в вопросах и ответах : конспект лекций / В. Б. Харченко. Издание четвертое, испр., перераб. и доп. – К. : Атіка, 2006. – 272 с.

28. Харченко В. Б. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини у питаннях і відповідях : науково-практичний посібник / І. О. Зінченко, В. Б. Харченко. – К. : Атіка, 2013. – 240 с.

29. Шульга А. М. Кримінальне право України : основні питання та відповіді : посібник / А. М. Шульга, В. І. Павликівський, Ю. А. Вапсва. – Х. : Майдан, 2009. – 304 с.

Наши рекомендации