Охарактеризуйте мажоритарну систему - обраним вважається депутат, який отримав більшість голосів у даному окрузі.

ВАРІАНТ 5

1. Близько 30-40 тис. років тому з'явився сучасний тип людини, який дістав назву кроманьйонець, або

Б людина розумна

2. «Хай буде се мати городам руським», — мовив князь Олег, який правив у Київській Русі в

В 912-945 рр.

3. Любецький з'їзд князів, який мав закріпити принцип удільної власності, відбувся в

Б 1097 р.

4. Визначте хронологічні рамки українсько-московської війни.

В 1658-1659 рр.

5. Прочитайте коротку біографічну довідку про історичного діяча

Народився на Львівщині, у містечку Судовій Вишні, на що вказує придба­не ним прізвище. Узявшись за перо, він доклав багато зусиль, аби критику­вати тогочасне шкільне й університетське навчання... був пов'язаний з ре­формаційними течіями, імовірно, у пошуках істини, яка не давала спокою його пристрасній душі.

У цих рядках ідеться про

А Івана Вишенського

6. Капітан-справник очолював

В повіт

7. У російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. козаки Задунайської Січі воювали на боці

Г Османської

8. Певні норми виробітку на кожний день, виконання яких вимагало від кріпа­ка роботи на панщині 4-6 днів, — це

Г урочна система

9. Запровадження положень, які обмежували свавілля поміщика над селяни­ном, визначаючи розмір селянського наділу й уніфіковуючи повинності селян щодо поміщика, які той не мав права збільшувати протягом 6 років, було змістом

В інвентарних правил

10. Військове формування, створене Головною українською радою, — це

Г Легіон Українських січових стрільців

11. Хлібозаготівельну кампанію в Україні, що призвела до голодомору 1932-1933 рр., очолював

Б В'ячеслав Молотов

12. «Гарт», «Плуг», «Ланка», «Авангард» — це

Б літературно-художні об'єднання

13. Політичне становище Західної України в другій половині 40-х років XX ст. характеризувалося

В установленням радянської тоталітарної системи

14. Українська РСР у червні 1945 р. стала співзасновником міжнародної органі­зації

Г ООН

15. Учасниками руху Опору в Україні були

В Сидір Ковпак, Олена Теліга, Валентин Котик, Олег Кандиба

16. Установіть відповідність між історичними діячами та документами

5А Богдан Хмельницький 1 «Самостійна Україна»

1Б Микола Міхновський 2 Коломацькі статті

4В Павло Пестель 3 Глухівські статті

2Г Іван Мазепа 4 «Руська правда»

5 «Березневі статті»

17. Установіть відповідність між подіями та історичними регіонами

створення Руського дистрикту 1 Поділля

повстання Коліївщина 2 Слобожанщина

відкриття Харківського університету 3 Закарпаття

діяльність «Руської трійці» 4 Правобережна Україна

5 Східна Галичина

18. Установіть відповідність між митцями та сферами їхньої діяльності

Максим Рильський 1 наука

Борис Патон 2 картографія

Степан Рудницький 3 театр

Олександр Новаківський 4 література

5 живопис

19. Установіть відповідність між діячами культури та їхніми творам

асиль Стус 1 «Україна в огні», «Поема про море», «Зачаро­вана Десна»

Олесь Гончар 2 «Маруся Чурай», «Княжа гора», «Берестечко»

Олександр Довженко 3 «Дорога болю», «Палімпсести», «Зимові дерева»

Ліна Костенко 4 «Тиша і грім», «Лебеді материнства», «Брама»

5 «Собор», «Тронка», «Циклон», «Берег любові»

20. Установіть відповідність між подіями та датами

5А проголошення незалежності України 1 жовтень 1995 р.

3Б прийняття Конституції України 2 жовтень 1992 р.

4В запровадження в обіг гривні 3 28 червня 1996 р.

1Г Україна стала членом Ради Європи 4 вересень 1996 р.

5 24 серпня 1991 р.

21. Установіть послідовність подій

А спроба «реформування» язичницького культу

Б приєднання князем Володимиром Червенських міст

В битва на р. Альті русичів з половцями

Г «Аскольдове хрещення» Русі

22. Установіть послідовність подій

1А входження УСРР до складу СРСР

4Б вихід на екрани фільму О. Довженка «Земля»

3В початок депортації «куркулів» із сім'ями з України

2Г створення ОУН

23. Установіть послідовність історичних явищ

4А «перебудова»

1Б боротьба з космополітизмом

2В шістдесятники

3Г «неформали»

24. Прочитайте уривок із документа й дайте відповіді на запитання

Государ імператор височайше наказав: 1) не допускати ввозу в межі імпе­рії яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на мало­руському говорі; друк і видання в імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж говорі заборонити, за винятком: історичних документів, творів красного письменства... 3) заборонити різні специфічні вистави й читання на малоросійському говорі, а також і друкування на ньому текстів до музичних нот...

1. Визначте назву документа.- Емський указ

2. Визначте дату його прийняття - 1876 р

3. Визначте ім'я імператора, який підписав документ.- Олександр ІІ

4. Визначте ім'я ініціатора прийняття документа. М. Юзефович

5. Визначте наслідки прийняття документа: а) посилення боротьби проти українського руху б)русифікаторська політика царизму.

25. У березні й квітні 1994 р. відбулися вибори до Верховної Ради України на багатопартійній основі, але за мажоритарною системою. У березні 2006 р. ви­бори до Верховної Ради України також проводилися на багатопартійній ос­нові, але вже за новою виборчою системою.

1. Парламентські вибори 2006 р. проводилися за - Пропорційна система.

Охарактеризуйте мажоритарну систему - обраним вважається депутат, який отримав більшість голосів у даному окрузі.

3. Охарактеризуйте виборчу систему 2006 р.


Наши рекомендации