Дробязко, С. Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС / С. Дробязко, А. Каращук. €

[429] Кирсанов, Н.А. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: национальные и добровольческие формирования по разные стороны фронта / Н.А. Кирсанов, С.И. Дробязко // Отечественная история. – 2001. – № 6. – С. 69.

[430] Литвин, А.М. Местная вспомогательная полиция на территории Беларуси (июль 1941 – июль 1944 гг.) / А.М. Литвин // Беларусьу ХХ стагоддзі. Вып. 2. – Мн., 2004. – С. 221 – 227.

[431] Литвин, А.М. Украинские полицейские батальоны на территории Беларуси в 1941 – 1944 годах / А.М. Литвин // Беларуская думка. – 2009. – № 4. – С. 96.

[432] Там же, С. 98.

[433] Романько, О.В. Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941 – 1945 / О.В. Романько. – М.: Вече, 2008. – С. 249.

[434] Литвин, А.М. Местная вспомогательная полиция на территории Беларуси (июль 1941 – июль 1944 гг.) / А.М. Литвин // Беларусьу ХХ стагоддзі. Вып. 3. – Мн., 2003. Режим доступа: http://www.homoliber.org/ru/xx/xx020127.html.

[435] Романько, О.В. Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941 – 1945 / О.В. Романько. – М.: Вече, 2008. – С. 249.

[436] Там же, С. 259.

[437] Литвин, А.М. Местная вспомогательная полиция на территории Беларуси (июль 1941 – июль 1944 гг.) / А.М. Литвин // Беларусьу ХХ стагоддзі. Вып. 3. – Мн., 2003. – С. 221 – 227.

[438] Литвин, А.М. Латышские полицейские («шутцманшафт») батальоны в Белоруссии (1941 – 1944 гг.) / А.М. Литвин // «Уничтожить как можно больше…». Латвийские коллаборационистские формирования на территории Белоруссии, 1942 – 1944 гг.: Сборник документов / А.Р. Дюков, В.В. Симиндей и др. (сост.). – М.: Изд-во: Фонд «Историческая память», 2009. – С. 29 – 30.

[439] Кирсанов, Н.А. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.: национальные и добровольческие формирования по разные стороны фронта / Н.А. Кирсанов, С.И. Дробязко // Отечественная история. – 2001. – № 6. – С. 70.

[440] Крикунов, П. Казаки. Между Сталиным и Гитлером. Крестовый поход против большевизма / П. Крикунов. – М.: Изд-во: Яуза, Эксмо, 2005.

[441] Литвин, А.М. Местная вспомогательная полиция на территории Беларуси (июль 1941 – июль 1944 гг.) / А.М. Литвин // Беларусьу ХХ стагоддзі. Вып. 3. – Мн., 2003. – С. 221 – 227.

[442] 1-я Русская национальная бригада СС («Дружина»). Режим доступа: http://velikvoy.narod.ru/voyska/voyskager/vostok/rus/druzhina.htm.

[443] 1-я Русская национальная бригада СС («Дружина»). Режим доступа: http://velikvoy.narod.ru/voyska/voyskager/vostok/rus/druzhina.htm.

[444] Пасэ, У.С. Докшыцка-Крулеўшчынская аперацыя 1943 / У.С. Пасэ // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: энцыкл. / рэд. кал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн.: БелЭС, 1990. – С. 197 – 198.

[445] Скараход, В. “Прывітанне “Хайль Гітлер!” адмяніць…” / В. Скараход, С. Табачнікаў // Беларуская мінуўушчына. – 1995. – № 2. – С. 10 – 13.

[446] Жумар, С. Руская вызваленчая народная армія / С. Жумар // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 6. Кн. 1: Пузыны – Усая / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г.П. Пашкоу і інш.; Маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: БелЭН, 2001. – С. 140.

[447] Гребень, Е.А. Русская освободительная народная армия Каминского на Лепельщине в 1943 – 1944 гг. / Е.А. Гребень // “Лепельскія чытанні”. Зборнік дакладаў / Склад. А.У. Стельмах. – Лепель: Установа культуры “Лепельскі раённы краязнаўчы музей”. – С. 56.

[448] Зварот нямецкага камандавання да насельніцтва Лепельскага, Ушацкага, Сененскага, Чашніцкага і Бешанковіцкага раёнаў ад 19 жніўня 1943 г. // Памяць: Лепел. р-н: Гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / Укл. В.Я. Ланікіна, А.У. Стельмах: Рэдкал. В.Я. Ланікіна і інш.; Маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: Беларусь, 1999. – С. 309.

[449] Гребень, Е.А. Русская освободительная народная армия Каминского на Лепельщине в 1943 – 1944 гг. / Е.А. Гребень // “Лепельскія чытанні”. Зборнік дакладаў / Склад. А.У. Стельмах. – Лепель: Установа культуры “Лепельскі раённы краязнаўчы музей”. – С. 57.

[450] Там же, С. 57.

[451] Лістоўка Лепельскага падпольнага райкама КП(б)Б “Да салдат брыгады Камінскага” 1943 г. // Памяць: Лепел. р-н: Гіст.-дак. хронікі гарадоў і р-наў Беларусі / Укл. В.Я. Ланікіна, А.У. Стельмах: Рэдкал. В.Я. Ланікіна і інш.; Маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: Беларусь, 1999. – С. 310.

[452] Жумар, С. Руская вызваленчая народная армія / С. Жумар // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 6. Кн. 1: Пузыны – Усая / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г.П. Пашкоу і інш.; Маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: БелЭН, 2001. – С. 140.

[453] Жумар, С. Руская нацыянальная народная армія / С. Жумар // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 6. Кн. 1: Пузыны – Усая / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г.П. Пашкоу і інш.; Маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: БелЭН, 2001. – С. 141.

[454] Смыслов, О.С. «Пятая колонна» Гитлера. От Кутепова до Власова / О.С. Смыслов. – М.: Вече, 2004. – С. 137 – 138.

[455] Документы изобличают. Сборник документов и материалов о сотрудничестве украинских националистов со спецслужбами фашистской Германии / Авт.-сост. Г.С. Ткаченко и др. – Киев, 2004. – С. 27.

[456] Гуленка, У. Палеская сеч Украінскай паўстанцкай арміі / У. Гуленка // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 5. М – Пуд / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: БелЭН, 1999. – С. 385.

[457] Гуленка, І.У. Арганізацыя украінскіх нацыяналістаў / І.У. Гуленка // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 1. А – Беліца / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: М.В. Біч і інш.; Прадм. М. Ткачова; Маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: БелЭН, 1993. – С. 149 – 150.

[458] Фіров, П.Т. Історія оун-упа: Події, факти, документи, коментарі / П.Т. Фіров. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2002. – С. 93.

[459] Там же, С. 95.

[460] Там же, С. 96.

[461] Гуленка, І.У. Арганізацыя украінскіх нацыяналістаў / І.У. Гуленка // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 1. А – Беліца / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: М.В. Біч і інш.; Прадм. М. Ткачова; Маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: БелЭН, 1993. – С. 149 – 150.

[462] Раманоўскі, В.П. «Ост» / В.П. Раманоўскі // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941–1945: энцыкл. / рэд. кал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1990. – С. 390.

[463] Замечания и предложения «Восточного министерства» по генеральному плану «Ост» от 27 апреля 1942 г. // Дашичев, В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. Том 2. Агрессия против СССР. Падение «Третьей империи» 1941 – 1945 гг. / В.И. Дашичев. – Москва: Издательство «Наука», 1973. – С. 30 – 39.

[464] Из приказа командующего 6-й армией генерал-фельдмаршала фон Рейхенау о поведении войск на Востоке от 10 октября 1941 г. // Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941 – 1944 гг.) / Сост.: Заставленко Г.Ф. (рук.) и др.; под общ. Ред. Е.А. Болтина и Г.А. Белова. – 3-е изд. – М.: Экономика, 1985. – С. 60 – 62.

[465] Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 – 2005. – Т. 5: Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2006. – С. 488.

[466] Лагеря советских военнопленных в Беларуси – Lager sowjetischer Kriegsgefangener in Belarus, 1941 – 1944: справочник / авт.-сост. В.И. Адамушко (и др.); редкол. В.И. Адамушко (гл. ред.) (и др.). – Мн.: НАРБ, 2004. – С. 15.

[467] Там же, С. 17.

[468] Там же, С. 19.

[469] Памяць: Гіст. – дакум. хроніка Полацка / рэд. кал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2002. – С. 408.

[470] Лагеря советских военнопленных в Беларуси – Lager sowjetischer Kriegsgefangener in Belarus, 1941 – 1944: справочник / авт.-сост. В.И. Адамушко (и др.); редкол. В.И. Адамушко (гл. ред.) (и др.). – Мн.: НАРБ, 2004. – С. 85, 87.

[471] Памяць: Гіст. – дакум. хроніка Полацка / рэд. кал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2002. – С. 417.

[472] Мемориальный комплекс «Пески». Режим доступа: http://www.polotskgik.by/index.php?option=com_content&view=article&id=1831%3A2010-07-06-09-37-41&catid=37%3A2009-03-27-15-05-01&Itemid=50&limitstart=5.

[473] Лагерь смерти Тростенец. Документы и материалы. / Сост. В.И. Адамушко, Г.Д. Кнатько, Н.Е. Калесник, В.Д. Селеменев, H.A. Яцкевич. Под ред. Г.Д. Кнатько. – Мн.: НАРБ, 2003. – С. 3.

[474] Там же, С. 5 – 6.

[475] Лагеря советских военнопленных в Беларуси – Lager sowjetischer Kriegsgefangener in Belarus, 1941 – 1944: справочник / авт.-сост. В.И. Адамушко (и др.); редкол. В.И. Адамушко (гл. ред.) (и др.). – Мн.: НАРБ, 2004. – С. 73.

[476] Бутьянов, П.М. Белые «ангелы смерти» / П.М. Бутьянов // Аникеев, Л. Тайны фашистских концлагерей. – М.: Филиал ФГУП «Военное издательство» МОРФ, 2005. – С. 118 – 119.

[477] Карпович, В.Е. В страшных лагерях / В.Е. Карпович // Аникеев, Л. Тайны фашистских концлагерей. – М.: Филиал ФГУП «Военное издательство» МОРФ, 2005. – С. 153.

[478] Яцкевич, Н.А. Фашистские лагеря для гражданского населения на оккупированной территории Белоруссии / Н.А. Яцкевич. Режим доступа: http://vif2ne.ru/nvk/forum/arhprint/1213606.

[479] Справочник о местах принудительного содержания гражданского населения на оккупированной территории Беларуси. 1941 – 1944 / Авт.-сост. В. И. Адамушко и др. Мн., 2001. – С. 19.

[480] Там же, С. 18.

[481] Там же, С. 19.

[482] Корсак, А. «Их завещанье – вы слышите это? – Чтоб не стала планета печальным гетто…» Холокост на территории Витебской областиво время Великой Отечественной войны / А.И. Корсак // Родина. – 2008. – №. 7. – С.117.

[483] Корсак, А.І. Правядзенне нацысцкай палітыкі ізаляцыі яўрэйскага насельніцтва і стварэнне гета на тэрыторыі Віцебскай вобласці ў 1941 – 1943 гг. / А.І. Корсак // Вестн. Полоцк. гос. ун-а. Сер. А, Гуманитарные науки. – 2007. – № 1. – С. 52.

[484] Акт о злодеяниях в Полоцке и Полоцкой области в отношении еврейской национальности // НАРБ. – Ф. 861. – Оп. 1. – Д. 13. – Л. 5.

[485] Холокост в Беларуси. 1941 – 1944: док. и матер. / сост.: Э.Г. Иоффе, Г.Д. Кнатько, В.Д. Селеменев. – Минск: НАРБ, 2002. – С. 234.

[486] Акт о злодеяниях в Полоцке и Полоцкой области в отношении еврейской национальности // НАРБ. – Ф. 861. – Оп. 1. – Д. 13. – Л. 5.

[487] Корсак, А.І. Ажыццяўленне нямецка-фашысцкай палітыкі генацыду яўрэйскага насельніцтва ў гады Вялікай Айчыннай вайны (на прыкладзе г. Полацка) / А.І. Корсак // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археалагічных раскопак у г. Полацку): зб. навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, Полацк, 20 – 21 лістап. 2008 г. / пад агул. рэд. Д.У. Дука, У.А. Лобача. – Наваполацк: ПДУ, 2009. – С. 191 – 195.

[488] Холокост в Беларуси. 1941 – 1944: док. и матер. / сост.: Э.Г. Иоффе, Г.Д. Кнатько, В.Д. Селеменев. – Минск: НАРБ, 2002. – С. 237.

[489] Акт о злодеянии, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в г. Полоцке и Полоцкой области // Зональный государственный архив в г. Полоцк. – Ф. 687. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 23–24.

[490] Оперативный приказ № 1 высшего начальника СС и полиции «Остланда» и «России – Север» обергруппенфюрера СС Еккельна на проведение операции «Зимнее волшебство» («Винтерцаубер») от 5 февраля 1943 г. // «Уничтожить как можно больше…». Латвийские коллаборационистские формирования на территории Белоруссии, 1942 – 1944 гг.: Сборник документов / А.Р. Дюков, В.В. Симиндей и др. (сост.). – М.: Изд-во: Фонд «Историческая память», 2009. – С. 117 – 119.

[491] Оперативный приказ № 2 высшего начальника СС и полиции «Остланда» и «России – Север» обергруппенфюрера СС Еккельна о подготовке карательной операции «Зимнее волшебство» от 6 февраля 1943 г. // «Уничтожить как можно больше…». Латвийские коллаборационистские формирования на территории Белоруссии, 1942 – 1944 гг.: Сборник документов / А.Р. Дюков, В.В. Симиндей и др. (сост.). – М.: Изд-во: Фонд «Историческая память», 2009. – С. 125 – 124.

[492] Шифртелеграмма № 8870 о развёртывании карательной экспедиции в Дриссенском и Освейском районах Белоруссии от 23 февраля 1943 г. // «Уничтожить как можно больше…». Латвийские коллаборационистские формирования на территории Белоруссии, 1942 – 1944 гг.: Сборник документов / А.Р. Дюков, В.В. Симиндей и др. (сост.). – М.: Изд-во: Фонд «Историческая память», 2009. – С. 137.

[493] «І былі разам – дзяцінства і вайна». Зборнік успамінаў дзяцей вайны Верхнядзвінскага раёна. – Верхнядзвінск, 2009. – С. 7 – 8.

[494] Сообщение из занятых восточных областей № 49 шефа полиции безопасности и СД о результатах проведенных карательных операций в январе-марте 1943 года на территории рейхскомиссариата «Остланд» от 9 апреля 1943 г. // «Уничтожить как можно больше…». Латвийские коллаборационистские формирования на территории Белоруссии, 1942 – 1944 гг.: Сборник документов / А.Р. Дюков, В.В. Симиндей и др. (сост.). – М.: Изд-во: Фонд «Историческая память», 2009. – С. 235 – 236.

[495] Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне. Энцыклапедыя. – Мінск: БеэСЭ, 1990. – С. 221.

[496] Новиков, С.Е. Германская экономическая политика на оккупированной территории Беларуси (1941 – 1944 гг.) / С.Е. Новиков // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 2. / редкол.: А. П. Сальков,О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – С. 51.

[497] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – С. 117.

[498] Из директивы Геринга об экономическом ограблении намеченной к оккупации территории СССР от 16 июня 1941 г. // Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941 – 1944 гг.) / Сост.: Заставленко Г.Ф. (рук.) и др.; под общ. Ред. Е.А. Болтина и Г.А. Белова. – 3-е изд. – М.: Экономика, 1985. – С. 35 – 39.

[499] Новиков, С.Е. Германская экономическая политика на оккупированной территории Беларуси (1941 – 1944 гг.) / С.Е. Новиков // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 2. / редкол.: А. П. Сальков,О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – С. 52 – 53.

[500] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – С. 119 – 120.

[501] Там же, С. 121 – 122.

[502] Козлова, С.Л. Аграрная политика германских захватчиков в Беларуси / С.Л. Козлова // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 186.

[503] Там же, С. 196.

[504] Там же, С. 197.

[505] Там же, С. 189 – 190.

[506] Белозорович, В.А. Особенности аграрной политики немецко-фашистских оккупантов в Беларуси / В.А. Белозорович // Европа во второй мировой войне: история, уроки, современность. Материалы международной научно-теоретической конференции, 5 – 6 мая 2005 г. – Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005. – С. 31 – 32.

[507] Козлова, С.Л. Аграрная политика германских захватчиков в Беларуси / С.Л. Козлова // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 193.

[508] Белозорович, В.А. Западнорусская деревня в 1939 – 1953 годах: Монография / В.А. Белозорович. – Гродно: ГрГУ, 2004. – С. 71 – 72.

[509] Новиков, С.Е. Германская экономическая политика на оккупированной территории Беларуси (1941 – 1944 гг.) / С.Е. Новиков // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 2. / редкол.: А. П. Сальков,О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – С. 58.

[510] Козлова, С.Л. Аграрная политика германских захватчиков в Беларуси / С.Л. Козлова // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 201.

[511] Там же, С. 204.

[512] Новиков, С.Е. Германская экономическая политика на оккупированной территории Беларуси (1941 – 1944 гг.) / С.Е. Новиков // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 2. / редкол.: А. П. Сальков,О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – С. 59.

[513] Распараджэнне аб спагнанні нядоімак платнікаў падаткаў ад 18 снежня 1942 г. // ГАВО. – Ф. 2840. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 67.

[514] Распоряжение местной комендатуры бургомистру Экимани от 23 декабря 1941 г. // Государственный архив Витебской области (ГАВО). – Ф. 2823. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 1.

[515] Новиков, С.Е. Германская экономическая политика на оккупированной территории Беларуси (1941 – 1944 гг.) / С.Е. Новиков // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 2. / редкол.: А. П. Сальков,О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – С. 60.

[516] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – С. 119 – 120.

[517] Из директивы Геринга об экономическом ограблении намеченной к оккупации территории СССР от 16 июня 1941 г. // Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941 – 1944 гг.) / Сост.: Заставленко Г.Ф. (рук.) и др.; под общ. Ред. Е.А. Болтина и Г.А. Белова. – 3-е изд. – М.: Экономика, 1985. – С. 35 – 39.

[518] Орлов, А. Оккупационные деньги в Беларуси / А.Орлов // Банкаўскі веснік. – 2003. – № 11. – С. 58.

[519] Балябин, А. Денежная политика немецких оккупационных властей на территории Беларуси (июль – декабрь 1941 г.) / А. Балябин // Банкаўскі веснік. – 2004. – № 4. – С. 62.

[520] Баюра, А.Н. Оккупационные деньги фашистской Германии в Беларуси в годы Второй мировой войны / А.Н. Баюра // “Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеенне і ўзаемаўплывы”: матэрыялы Міжнарод. Навук. Канф., Гомель, 9 – 10 кастр. 2008 г. / рэдкал.: Р.Р. Лазько (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – С. 196.

[521] Орлов, А. Оккупационные деньги в Беларуси / А.Орлов // Банкаўскі веснік. – 2003. – № 11. – С. 61.

[522] Сенилов, Б.В. Военные деньги второй мировой войны / Б.В. Сенилов. – М.: Финансы и статистика, 1991. – С. 52.

[523] Орлов, А. Оккупационные деньги в Беларуси / А.Орлов // Банкаўскі веснік. – 2003. – № 11. – С. 63.

[524] Лиходедов, В. Военные деньги Второй мировой войны / В. Лиходедов // Банкаўскі веснік. – 2009. – № 7. – С. 64.

[525] Баюра, А.Н. Оккупационные деньги фашистской Германии в Беларуси в годы Второй мировой войны / А.Н. Баюра // “Беларусь і суседзі: гістарычныя шляхі, узаемадзеенне і ўзаемаўплывы”: матэрыялы Міжнарод. Навук. Канф., Гомель, 9 – 10 кастр. 2008 г. / рэдкал.: Р.Р. Лазько (гал. рэд.) [і інш.]. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2008. – С. 197.

[526] В. де Ври. Музыкальная спецкоманда при Oккупационном штабе рейхсляйтера Розенберга / В. де Ври // Военные трофеи: Международный бюллетень. – 1995. – № 1. Режим доступа: http://spoils.libfl.ru/spoils/rus/spoils1.html.

[527] Зинич, М.С. Деятельность оперативного штаба А. Розенберга по вывозу культурных ценностей из СССР / М.С. Зинич // Отечественная история. – 1999. – № 4. – С. 163.

[528] Там же, С. 166.

[529] Письмо генерального комиссара Белоруссии Кубе Розенбергу о вывозе художественных и материальных ценностей из гор. Минска от 29 сентября 1941 г. // // Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941 – 1944 гг.) / Сост.: Заставленко Г.Ф. (рук.) и др.; под общ. Ред. Е.А. Болтина и Г.А. Белова. – 3-е изд. – М.: Экономика, 1985. – С. 254 – 256.

[530] Белорусские остарбайтеры: историко-аналитическое исследование / под ред. Г.Д. Кнатько. – Мн., 2001. – C. 27.

[531] Государственный архив Витебской области (ГАВО). – Ф. 2823. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 37.

[532] НАРБ. – Ф. 370. – Оп. 1. – Д. 923. – Л. 6 – 7.

[533] Карательные акции в Беларуси / Сост.: В.Я. Герасимов, С.М. Гайдук, И.Н. Кулан. – Мн.: Стамея. – 2008. – С. 34 – 35, 44 – 45.

[534] ГАВО. – Ф. 2784. – Оп. 1. – Д. 78; ГАВО. – Ф. 2784. – Оп. 1. – Д. 79.

[535] ГАВО. – Ф. 2784. – Оп. 1. – Д. 76. – Л.

[536] ГАВО. – Ф. 2834. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 6.

[537] Белорусские остарбайтеры. Угон населения на принудительные работы в Германию (1941 – 1944): Документы и материалы / Сост. Г.Д. Кнатько, В.И. Адамушко и др. В 2 кн. Кн. 1. – Мн., 1996. – С. 120.

[538] Записано в 2004 г. от Шамрай Т. 1928 г.р., в. Йоды Шарковщинского р-на

[539] Записано в 2009 г. от Ситьковой И. 1930 г.р., г. Новополоцк

[540] Белорусские остарбайтеры. Угон населения на принудительные работы в Германию (1941 – 1944): Документы и материалы / Сост. Г.Д. Кнатько, В.И. Адамушко и др. В 2 кн. Кн. 1. – Мн., 1996. – С. 55.

[541] ГАВО. – Ф. 2784. – Оп. 1. – Д. 81. – Л. 116.

[542] ДАВВ. – Ф. 2784. – Оп. 1. – Д. 70. – Л. 15.

[543] Записано в 2006 г. Курочкинай М. от Верташонак Г. 1928 г.р., г.п. Шарковщина

[544] ГАВО. – Ф. 2784. – Оп. 1. – Д. 81. – Л. 114.

[545] Записано в 2009 г. Корсак А. от Ситьковой И. 1930 г.р., г. Новополоцк

[546] ГАВО. – Ф. 2784. – Оп. 1. – Д. 81. – Л. 110.

[547] Записано в 2005 г. Шарох С. от Титович Л. 1926 г.р., г. Поставы

[548] ГАВО. – Ф. 2784. – Оп. 1. – Д. 81. – Л. 130.

[549] ГАВО. – Ф. 2784. – Оп. 1. – Д. 77. – Л. 159.

[550] ГАВО. – Ф. 2784. – Оп. 1. – Д. 76. – Л. 67.

[551] ГАВО. – Ф. 2784. – Оп. 1. – Д. 80. – Л. 116.

[552] ГАВО. – Ф. 2841. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 106.

[553] Памяць Беларусі: Рэспубліканская кніга / рэд. кал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2005. – С.27.

[554] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн: БЕЛТА, 2005. – С. 106.

[555] Окороков, А. Особый фронт. Немецкая пропаганда на восточном фронте в годы второй мировой войны / А. Окороков. – М.: Русский путь, 2007. – С. 24.

[556] Там же, С. 24.

[557] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн: БЕЛТА, 2005. – С. 107.

[558] Болсун, Г.А. Противоборство советской и немецкой пропаганды на оккупированной территории Беларуси (1941 – 1944 гг.) / Г.А. Болсун // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 432 – 452.

[559] Окороков, А. Особый фронт. Немецкая пропаганда на восточном фронте в годы второй мировой войны / А. Окороков. – М.: Русский путь, 2007. – С. 58.

[560] Жумарь, С.В. Оккупационная периодическая печать на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны / С.В. Жумарь // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 1. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 136.

[561] Там же, С. 137.

[562] Библиография оккупационных периодических изданий, выходивших на территории Белоруссии в 1941 – 1944 гг. / авт.-сост. С.В. Жумарь. – Минск: БелНИЦДААД, 1995. – 44 с.

[563] Кисилёв, А.М. «Брандт в правой руке держал жёлтый портфель…» / А.М. Кисилёв // Выстояли и победили: свидетельствуют архивы. – Витебск, 2005. – С. 14.

[564] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн: БЕЛТА, 2005. – С. 109.

[565] Окороков, А. Особый фронт. Немецкая пропаганда на восточном фронте в годы второй мировой войны / А. Окороков. – М.: Русский путь, 2007. – С. 44.

[566] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн: БЕЛТА, 2005. – С. 109.

[567] Там же, С. 111.

[568] Окороков, А. Особый фронт. Немецкая пропаганда на восточном фронте в годы второй мировой войны / А. Окороков. – М.: Русский путь, 2007. – С. 37 – 39.

[569] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн: БЕЛТА, 2005. – С. 111.

[570] Там же, С. 135.

[571] Там же, С. 136.

[572] ГАВО. – Ф. 2848. – Оп. 1. – Д. 17. – Л. 2.

[573] ГАВО. – Ф. 2844. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 4.

[574] Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 371. – Оп. 1. – Д. 41. – Л. 29.

[575] НАРБ. – Ф. 63. – Оп. 16. – Д. 6. – Л. 43.

[576] НАРБ. – Ф. 370. – Оп. 6. – Д. 167. – Л. 56 – 57.

[577] Жылінскі, М.Г. Адукацыя на акупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (чэрвень 1941 – ліпень 1944 гг.): манаграфія / М.Г. Жылінскі, навук. рэд. А.А. Каваленя. – Мн.: БДПУ, 2006. – С. 54.

[578] Там же, С. 62.

[579] Кабрынец, П. Школы суровых дзён / П. Кабрынец // Маладосць. – 1971. – № 2. – С. 106 – 108.

[580] Жылінскі, М.Г. Адукацыя на акупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (чэрвень 1941 – ліпень 1944 гг.): манаграфія / М.Г. Жылінскі, навук. рэд. А.А. Каваленя. – Мн.: БДПУ, 2006. – С. 68.

[581] Там же, С. 97.

[582] ГАВО. – Ф. 2844. – Оп. 1. – Д. 7. – Л. 274.

[583] ГАВО. – Ф. 2844. – Оп. 1. – Д. 6. – Л. 27.

[584] Там же, С. 27.

[585] ГАВО. – Ф. 2844. – Оп. 1. – Д. 6. – Л. 17.

[586] ГАВО. – Ф. 2844. – Оп. 1. – Д. 7. – Л. 85.

[587] Каваленя, А.А. Адукацыя на акупаванай тэрыторыі Беларусі 1941 – 1944 гг. / А.А. Каваленя // Матэрыялы міжнароднага кангрэса, Мінск, 20 – 21 кастрычніка 1998. – Мн., 1998. – С. 136 – 145.

[588]Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – XX ст.) / В.В. Грыгор’ева, У.М. Завальнюк, У.І. Навіцкі, А.М. Філатава; Навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 1998. – С. 216 – 217.

[589]Горидовец, В.В. Церковная жизнь на территории Полоцко-Витебской епархии в период немецкой оккупации в 1941 – 1944 годах / В.В. Горидовец // Віцебшчына ў 1941 – 1944 гг.: Супраціў. Вызваленне. Памяць: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Віцебск, 18 – 19 чэрвеня 2009 г. / Віц. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.У. Акуневіч (адк. рэд.) і інш. – Віцебск: УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”, 2009. – С. 69.

[590]Ярмусик, Э.С. Католический Костёл в Белоруссии в годы второй мировой войны (1939 – 1945): Монография / Э.С. Ярмусик. – Гродно: ГрГУ, 2002. – С. 75.

[591] Силова, С.В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.): Монография / С.В. Силова. – Гродно: ГрГУ, 2003. – С. 4 – 5.

[592] Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – XX ст.) / В.В. Грыгор’ева, У.М. Завальнюк, У.І. Навіцкі, А.М. Філатава; Навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 1998. – С. 218.

[593] Горидовец, В.В. Церковная жизнь на территории Полоцко-Витебской епархии в период немецкой оккупации в 1941 – 1944 годах / В.В. Горидовец // Віцебшчына ў 1941 – 1944 гг.: Супраціў. Вызваленне. Памяць: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Віцебск, 18 – 19 чэрвеня 2009 г. / Віц. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.У. Акуневіч (адк. рэд.) і інш. – Віцебск: УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”, 2009. – С. 71.

[594] Силова, С.В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.): Монография / С.В. Силова. – Гродно: ГрГУ, 2003. – С. 15.

[595] Там же, С. 19.

[596] Горидовец, В.В. Церковная жизнь на территории Полоцко-Витебской епархии в период немецкой оккупации в 1941 – 1944 годах / В.В. Горидовец // Віцебшчына ў 1941 – 1944 гг.: Супраціў. Вызваленне. Памяць: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Віцебск, 18 – 19 чэрвеня 2009 г. / Віц. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.У. Акуневіч (адк. рэд.) і інш. – Віцебск: УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”, 2009. – С. 69 – 71.

[597] Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – XX ст.) / В.В. Грыгор’ева, У.М. Завальнюк, У.І. Навіцкі, А.М. Філатава; Навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 1998. – С. 221.

[598] Горидовец, В.В. Церковная жизнь на территории Полоцко-Витебской епархии в период немецкой оккупации в 1941 – 1944 годах / В.В. Горидовец // Віцебшчына ў 1941 – 1944 гг.: Супраціў. Вызваленне. Памяць: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, Віцебск, 18 – 19 чэрвеня 2009 г. / Віц. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.У. Акуневіч (адк. рэд.) і інш. – Віцебск: УА “ВДУ імя П.М. Машэрава”, 2009. – С. 73.

[599] Силова, С.В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.): Монография / С.В. Силова. – Гродно: ГрГУ, 2003. – С. 63.

[600] Ярмусик, Э.С. Католический Костёл в Белоруссии в годы второй мировой войны (1939 – 1945): Монография / Э.С. Ярмусик. – Гродно: ГрГУ, 2002. – С. 80.

[601] Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – XX ст.) / В.В. Грыгор’ева, У.М. Завальнюк, У.І. Навіцкі, А.М. Філатава; Навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 1998. – С. 225 – 226.

[602] Ярмусик, Э.С. Католический Костёл в Белоруссии в годы второй мировой войны (1939 – 1945): Монография / Э.С. Ярмусик. – Гродно: ГрГУ, 2002. – С. 93 – 94.

[603] Канфесіі на Беларусі (к. XVIII – XX ст.) / В.В. Грыгор’ева, У.М. Завальнюк, У.І. Навіцкі, А.М. Філатава; Навук. рэд. У.І. Навіцкі. – Мн.: ВП “Экаперспектыва”, 1998. – С. 227.

[604] Силова, С.В. Православная церковь в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.): Монография / С.В. Силова. – Гродно: ГрГУ, 2003. – С. 84.

[605] Балтрушэвіч, Н.Г. Рэлігійная сітуацыя на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны (на прыкладзе пратэстанцкай канфесіі) / Н.Г. Балтрушэвіч // Европа во второй мировой войне: история, уроки, современность. Материалы международной научно-теоретической конференции, 5 – 6 мая 2005 г. – Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2005. – С. 54.

[606] Там же, С. 54.

[607] Попов, Ю.А. Из истории начального этапа партизанского движения / Ю.А. Попов // Отечественная история. – 2005. – № 2. – С. 71.

[608] Лемяшонак, У. Партызанскі рух у Вялікую Айчыннуя вайну / У. Лемяшонак // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 5. М – Пуд / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: БелЭН, 1999. – С. 413.

[609] Калинин, П.З. Партизанская республика / П.З. Калинин. – М.: Воениздат, 1964. – С. 36 – 38.

[610] Партизанское движение в Белоруссии. Режим доступа: http://mod.mil.by/51partizany.html.

[611] Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) Партийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М.: ТЕРРА, 1998. – С. 17 – 18.

[612] Директива ЦК КП(б)Б партийным органам о подготовке к переходу на подпольную работу парторганизаций районов, находившихся под угрозой фашистской оккупации от 30 июня 1941 г. // Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944). Документы и материалы в 3 т. Т. 1. Зарождение и развитие партизанского движения в первый период войны: июнь 1941 – ноябрь 1942 г. – Мн., 1967. – С. 52 – 53.

[613] Директива ЦК КП(б)Б партийным, советским и комсомольским организациям о развёртывании партизанской войны в тылу врага от 1 июля 1941 г. // Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944). Документы и материалы в 3 т. Т. 1. Зарождение и развитие партизанского движения в первый период войны: июнь 1941 – ноябрь 1942 г. – Мн., 1967. – С. 77.

[614] Попов, Ю.А. Из истории начального этапа партизанского движения / Ю.А. Попов // Отечественная история. – 2005. – № 2. – С. 72.

[615] Трубчик, П.А. Организационное становление партизанских формирований на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны / П.А. Трубчик // Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941 – 1944 годах: материалы Междунар. научно-практ. конф. (Минск, 25 – 26 июня 2009 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории, М-во обороны Респ. Беларусь; редкол.: М.В. Мясникович (пред.) и др. – Минск: Беларус. Навука, 2009. – С. 334 – 335.

[616] Сухоруков, В.Е. Развитие организационных структур партизанских формирований в годы Великой Отечественной войны / В.Е. Сухоруков // Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941 – 1944 годах: материалы Междунар. научно-практ. конф. (Минск, 25 – 26 июня 2009 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории, М-во обороны Респ. Беларусь; редкол.: М.В. Мясникович (пред.) и др. – Минск: Беларус. Навука, 2009. – С. 434 – 438.

[617] Партизанское движение в Белоруссии. Режим доступа: http://mod.mil.by/51partizany.html.

[618] Хаўратовіч, І.П. Віцебскія “вароты” / І.П. Хаўратовіч // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: энцыкл. / рэд. кал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1990. – С. 134.

[619] Витебские (Суражские) ворота. Режим доступа: http://www.pobeda.witebsk.by/land/epizode/suraj/.

[620] Павлова, Е.Я. Подготовка партизанских кадров в Белоруссии (конец 1920-х – 1944 г.) / Е.Я. Павлова // Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941 – 1944 годах: материалы Междунар. научно-практ. конф. (Минск, 25 – 26 июня 2009 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории, М-во обороны Респ. Беларусь; редкол.: М.В. Мясникович (пред.) и др. – Минск: Беларус. Навука, 2009. – С. 261.

[621] Пятницкий, В.И. За линией советско-германского фронта / В.И. Пятницкий // Новая и новейшая история. – 2005. – № 3. – С. 18.

[622] Постановление ГКО № 1837 о создании Центрального штаба партизанского движения при Ставке ВГК от 30 мая 1942 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М.: ТЕРРА, 1998. – С. 114 – 115.

[623] Пятницкий, В.И. За линией советско-германского фронта / В.И. Пятницкий // Новая и новейшая история. – 2005. – № 3. – С. 19.

[624] Князьков, А.С. Оккупационный режим. Партизанское движение / А.С. Князьков // Война и общество, 1941 – 1945: в 2-х кн. Кн. 2. – М., 2004. – С. 264 – 292.

[625] Литвин, А.М. Планирование и координация боевых действий партизанских сил Беларуси / А.М. Литвин // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 2. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 260.

[626] Там же, С. 260.

[627] Манаенкаў, А.Л. Беларускі штаб партызанскага руху / А.Л. Манаенкаў // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: энцыкл. / рэд. кал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1990. – С. 80.

[628] Там же, С. 81.

[629] Боярский, В.И. Партизаны и армия: История утерянных возможностей / В.И. Боярский. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2001. – С. 250 – 251.

[630] Сухоруков, В.Е. Развитие организационных структур партизанских формирований в годы Великой Отечественной войны / В.Е. Сухоруков // Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941 – 1944 годах: материалы Междунар. научно-практ. конф. (Минск, 25 – 26 июня 2009 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории, М-во обороны Респ. Беларусь; редкол.: М.В. Мясникович (пред.) и др. – Минск: Беларус. Навука, 2009. – С. 436.

[631] Там же, С. 436.

[632] Партызанская брыгада // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: энцыкл. / рэд. кал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1990. – С. 398.

[633] Партызанскі полк // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: энцыкл. / рэд. кал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1990. – С. 476.

[634] Сухоруков, В.Е. Развитие организационных структур партизанских формирований в годы Великой Отечественной войны / В.Е. Сухоруков // Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941 – 1944 годах: материалы Междунар. научно-практ. конф. (Минск, 25 – 26 июня 2009 г.) / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории, М-во обороны Респ. Беларусь; редкол.: М.В. Мясникович (пред.) и др. – Минск: Беларус. Навука, 2009. – С. 437.

[635] Там же, С. 438.

[636] Присяга белорусского партизана // Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944). Документы и материалы в 3 т. Т. 1. Зарождение и развитие партизанского движения в первый период войны: июнь 1941 – ноябрь 1942 г. – Мн., 1967. – С. 176 – 177.

[637] Борьба против оккупации в Беларуси. Режим доступа: http://archives.gov.by/index.php?id=104037.

[638] Пятницкий, В.И. За линией советско-германского фронта / В.И. Пятницкий // Новая и новейшая история. – 2005. – № 3. – С. 26 – 27.

[639] Соловьев, А.К. Они действовали под разными псевдонимами / А.К. Соловьёв. Под ред. С.М. Симонова. – Мн.: Навука i тэхніка, 1994. – С. 184.

[640] Приказ начальника ЦШПД о партизанской рельсовой войне на коммуникациях врага от 14 июля 1943 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М.: ТЕРРА, 1998. – С. 300 – 301.

[641] Памяць Беларусі: Рэспубліканская кніга / рэд. кал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2005. – С. 38.

[642] “Рэйкавая вайна” // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: Энцыкл. / Беларус. Сав. Энцыкл.; Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1990. – С. 547.

[643] Пятницкий, В.И. За линией советско-германского фронта / В.И. Пятницкий // Новая и новейшая история. – 2005. – № 3. – С. 28.

[644] “Рэйкавая вайна” // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: Энцыкл. / Беларус. Сав. Энцыкл.; Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1990. – С. 548.

[645] Приказ начальника ЦШПД о проведении операции «Зимний концерт» // Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М.: ТЕРРА, 1998. – С. 320.

[646] Из оперативного плана разрушения водоснабжений на коммуникациях противника, производимых партизанскими отрядами и соединениями (операция «Пустыня») от 7 июля 1943 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М.: ТЕРРА, 1998. – С. 294 – 295.

[647] Отчёт о работе отделения диверсионной тактики и техники оперативного отдела ЦШПД за период с 15 мая 1943 г. по 13 января 1944 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М.: ТЕРРА, 1998. – С. 439 – 441.

[648] Письмо Председателя СНК БССР партизанским соединениям Белоруссии о проведении третьего этапа «Рельсовой войны» на коммуникациях противника от 8 июня 1944 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М.: ТЕРРА, 1998. – С. 544.

[649]Из данных БШПД о результатах третьего этапа «Рельсовой войны» с 20 по 29 июня 1944 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Том 20 (9). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М.: ТЕРРА, 1998. – С. 546.

[650] Попов, А.Ю. Диверсанты Сталина. Деятельность органов Госбезопасности СССР на оккупированной советской территории в годы Великой Отечественной войны / А.Ю. Попов. – М.: Яуза, Эксмо, 2004. – С. 239 – 240.

[651] Киселёв, В.К. Разведывательная и контрразведывательная деятельность партизан подпольщиков Беларуси (июня 1941 г. – июль 1944 г.) / В.К. Киселёв // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 2. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 344 – 345.

[652] Киселёв, В.К. Разведывательная и контрразведывательная деятельность партизан подпольщиков Беларуси (июня 1941 г. – июль 1944 г.) / В.К. Киселёв // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 2. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 344 – 347.

[653] Попов, А.Ю. Диверсанты Сталина. Деятельность органов Госбезопасности СССР на оккупированной советской территории в годы Великой Отечественной войны / А.Ю. Попов. – М.: Яуза, Эксмо, 2004. – С. 278 – 279.

[654] Киселёв, В.К. Разведывательная и контрразведывательная деятельность партизан подпольщиков Беларуси (июня 1941 г. – июль 1944 г.) / В.К. Киселёв // Беларусь. 1941 – 1945: Подвиг. Трагедия. Память. В 2 кн. Кн. 2. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории; редкол.: А.А. Коваленя (пред.) и др. – Минск: Беларус. навука, 2010. – С. 345.

[655] Попов, А.Ю. Диверсанты Сталина. Деятельность органов Госбезопасности СССР на оккупированной советской территории в годы Великой Отечественной войны / А.Ю. Попов. – М.: Яуза, Эксмо, 2004. – С. 239 – 293.

[656] Пятницкий, В.И. За линией советско-германского фронта / В.И. Пятницкий // Новая и новейшая история. – 2005. – № 3. – С. 30.

[657] Партызанскія рэйды // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: Энцыкл. / Беларус. Сав. Энцыкл.; Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1990. – С. 483 – 485.

[658] Пятницкий, В.И. За линией советско-германского фронта / В.И. Пятницкий // Новая и новейшая история. – 2005. – № 3. – С. 32.

[659] Ковалев, Б.Н. Коллаборационизм в России в 1941 – 1945 гг.: Типы и формы / Б.Н. Ковалёв. – Великий Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2009. – С. 31 – 33.

[660] Памяць Беларусі: Рэспубліканская кніга / рэд. кал.: Г.П.Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2005. – С. 34 – 35.

[661] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – С. 325.

[662] Полацка-Лепельская партызанская зона // Памяць: Гіст. – дакум. хроніка Лепельскага раёна / рэд. кал.: В.Я. Ланікіна [і інш.]. – Мінск: Беларусь, 1999. – С. 243.

[663] Степан, В. Блокада. Прорыв. Судьба / В. Степан // СБ. – 2010. – 3 августа. – С. 8.

[664] Полацка-Лепельская партызанская зона // Памяць: Гіст. – дакум. хроніка Лепельскага раёна / рэд. кал.: В.Я. Ланікіна [і інш.]. – Мінск: Беларусь, 1999. – С. 243.

[665] Степан, В. Блокада. Прорыв. Судьба / В. Степан // СБ. – 2010. – 3 августа. – С. 8.

[666] Там же, С. 9

[667] Оборона Полоцко-Лепельской партизанской зоны. Режим доступа: http://peramoga.belta.by/ru/podpoln/.

[668] Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000 – 2005. – Т. 5: Беларусь у 1917–1945 гг. / А. Вабішчэвіч [і інш.]. – 2006. – С. 502.

[669] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – С. 254.

[670] Борьба подпольщиков. Режим доступа: http://peramoga.belta.by/ru/podpoln/.

[671] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – С. 233.

[672] Віцебскае партыйна-камсамольскае падполле // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: Энцыкл. / Беларус. Сав. Энцыкл.; Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1990. – С. 127 – 129.

[673] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – С. 235.

[674] Там же, С. 237.

[675] Полацкае партыйна-камсамольскае падполле // // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: Энцыкл. / Беларус. Сав. Энцыкл.; Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мн.: БелСЭ, 1990. – С. 500.

[676] “Бясстрашныя” // Памяць: Гіст. – дакум. хроніка Полацка / рэд. кал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2002. – С. 429 – 430.

[677] Операция «Звёздочка» // Памяць: Гіст. – дакум. хроніка Полацка / рэд. кал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск: БелЭН, 2002. – С. 439 – 441.

[678] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – С. 247 – 248.

[679] Альтман, И.А. Холокост и еврейское сопротивление на оккупированной территории СССР: учеб. пособ. для студентов высш. учеб. заведений / И.А. Альтман; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Фонд «Холокост», 2002. – С. 215.

[680] Смоляр, Г. Мстители гетто / Г. Смоляр. – М.: «Дер Эмес», 1947. – 134 с.

[681] Зональный государственный архив в г. Полоцк. – Ф. 687. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 55а, 55б.

[682] Рывкин, М. У последней черты / М. Рывкин, А. Шульман // Мишпоха. – 1998. – № 4. – С. 72.

[683] Там же, С. 73.

[684] Чёрная книга: О злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941–1945 гг. / сост. и под ред. В. Гроссмана, И. Эренбурга. – Вильнюс: ЁАД, 1993. – С. 277.

[685] НАРБ. – Ф. 4. – Оп. 33. – Д. 264. – Л. 64.

[686] НАРБ. – Ф. 750. – Оп. 1. – Д. 231. – Л. 23–25.

[687] Рывкин, М. У последней черты / М. Рывкин, А. Шульман // Мишпоха. – 1998. – № 4. – С. 73.

[688] НАРБ. – Ф. 861. – Оп. 1. – Д. 13. – Л. 81.

[689] НАРБ. – Ф. 750. – Оп. 1. – Д. 231. – Л. 23–25.

[690] Корсак, А.І. Паўстанне вязняў Глыбоцкага гета як адан з формаў супраціўлення яўрэйскага насельніцтва палітыцы нацыстаў у 1941 – 1944 гг. / А.І. Корсак // Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941 – 1944 годах: материалы Междунар. Науч.-практ. Конф. (Минск, 25 – 26 июня 2009 г.) / Нац. Акад. Наук Беларуси, Ин-т истории, М-во обороны Респ. Беларусь; редкол. М.В. Мясникович (пред.) [и др.]. – Минск: Беларус. Навука, 2009. – С. 414.

[691] Літвін, А.М. Армія Краёва на Беларусі: да праблемы вывучэння / А.М. Літвін // Акупацыя Беларусі (1941 – 1944): пытанні супраціву і калабарацыі. – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2000. – С. 111 – 129.

[692] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – С. 277.

[693] Вовк, М.Ю. Армия Крайова на территории СССР во время Второй мировой войны / М.Ю. Вовк // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – № 2. – С. 196.

[694] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – С. 278.

[695] Там же, С. 279.

[696] Літвін, А.М. Армія Краёва на Беларусі: да праблемы вывучэння / А.М. Літвін // Акупацыя Беларусі (1941 – 1944): пытанні супраціву і калабарацыі. – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2000. – С. 118.

[697] Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 / А.А. Коваленя (руководитель авторского коллектива), А.М. Литвин, В.И. Кузьменко и др. – Мн.: БЕЛТА, 2005. – С. 280.

[698] Вовк, М.Ю. Армия Крайова на территории СССР во время Второй мировой войны / М.Ю. Вовк // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – № 2. – С. 197.

[699] Из письма генерала Ровецкого Верховному Главнокомандующему польскими вооружёнными силами генералу В. Сикорскому по поводу польско-советских отношений от 19 июня 1943 г. // Русский архив: Великая Отечественная. Том 14 (3 – 1). СССР и Польша. – М.: ТЕРРА, 1994. – С. 454.

[700] Директива Верховного Главнокомандующего генерала Соснковского командующему Армией Крайовой генералу Коморовскому о планах в связи с приближением Красной Армии к границам Польши // Русский архив: Великая Отечественная. Том 14 (3 – 1). СССР и Польша. – М.: ТЕРРА, 1994. – С. 455 – 456.

[701] Армія Краёва // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 1. А – Беліца / Беларус. Энцыкл.; Маст. Э.Э. Жакевіч. – Мн.: БелЭН, 1993. – С. 153.

[702] Сямашка, Я.І. Армія Краёва на Беларусі / Я.І. Сямашка. – Мн.: Беларускае выдавецкае Таварыства “Хата”, 1994. – С. 118.

[703] Вовк, М.Ю. Армия Крайова на территории СССР во время Второй мировой войны / М.Ю. Вовк // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – № 2. – С. 199 – 200.

[704] Вторая мировая война. Краткая история. – М.: Изд-во «Наука», 1984. – С. 338.

[705] Занятие США и Англией Северной Африки. Овладение Сицилией. Режим доступа: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000025/st039.shtml.

[706] Ржешевский, О.А. Операция «Браслет» / О.А. Ржешевский. Режим доступа: http://gpw.tellur.ru/page.html?r=operations&s=braslet.

[707] Директива Гитлера № 41 от 5 апреля 1942 г. Режим доступа: http://militera.lib.ru/docs/ww2/chrono/1942/index.html.

[708] Уткин, А.И. Русские во Второй мировой войне / А.И. Уткин. – М.: Алгоритм, 2007. – С. 421.

[709] Война 1941 – 1945. Факты и документы / Под редакцией О.А. Ржешевского. – М: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – С. 77.

[710] Попов, В.Н. Сталинградская битва: по новейшим исследованиям / В.Н. Попов // Новая и новейшая история. – 2007. – № 2. – С. 4.

[711] Сталинградская битва 1942 – 1943 гг. Режим доступа: http://www.otvoyna.ru/nachalo.htm.

[712] Там же. Режим доступа: http://www.otvoyna.ru/nachalo.htm.

[713] Попов, В.Н. Сталинградская битва: по новейшим исследованиям / В.Н. Попов // Новая и новейшая история. – 2007. – № 2. – С. 5.

[714] Директива Гитлера № 45 от 23 июля 1942 г. Режим доступа: http://militera.lib.ru/docs/ww2/chrono/1942/1942-08-23.html.

[715] Вторая мировая война. Краткая история. – М.: Изд-во «Наука», 1984. – С. 264.

[716] Попов, В.Н. Сталинградская битва: по новейшим исследованиям / В.Н. Попов // Новая и новейшая история. – 2007. – № 2. – С. 7.

[717] Война 1941 – 1945. Факты и документы / Под редакцией О.А. Ржешевского. – М: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – С. 85.

[718]Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Режим доступа: http://www.otvoyna.ru/statya10.htm/

[719] Там же, С. 53.

[720] Уткин, А.И. Русские во Второй мировой войне / А.И. Уткин. – М.: Алгоритм, 2007. – С. 550.

[721] Там же, С. 548.

[722] Вторая мировая война. Краткая история. – М.: Изд-во «Наука», 1984. – С. 274.

[723] Перевезенцев, С.В. Великая Отечественная война ХХ века / С.В. Перевезенцев, В.А. Волков. – М.: Голден-Би, 2005. – С. 472.

[724] Уткин, А.И. Русские во Второй мировой войне / А.И. Уткин. – М.: Алгоритм, 2007. – С. 660.

[725] Оперативный приказ ставки вермахта № 5 (Директива о ведении боевых действий в ближайшие месяцы) от 13 марта 1943 г. // Дашичев, В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. Том 2. Агрессия против СССР. Падение «Третьей империи» 1941 – 19445 гг. / В.И. Дашичев. – М.: Изд-во «Наука», 1973. – С. 399 – 401.

[726] Оперативный приказ ставки вермахта № 6 от 15 апреля 1943 г. // Дашичев, В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. Документы и материалы. Том 2. Агрессия против СССР. Падение «Третьей империи» 1941 – 19445 гг. / В.И. Дашичев. – М.: Изд-во «Наука», 1973. – С. 410 – 413.

[727] История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941 – 1945. Т. 3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны (ноябрь 1942 г. – декабрь 1943 г.). – М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1961. – С. 239.

[728] Перевезенцев, С.В. Великая Отечественная война ХХ века / С.В. Перевезенцев, В.А. Волков. – М.: Голден-Би, 2005. – С. 547.

[729] Кольга, Г.И. Курская дуга – 1943: метаморфоза «прозрачной» битвы / Г.И. Кольга // Известия Уральского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2010. – № 1(72). – С. 214.

[730] Война 1941 – 1945. Факты и документы / Под редакцией О.А. Ржешевского. – М: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – С. 103.

[731] Там же, С. 104 – 105.

[732] Олейников, Г.А. Прохоровское сражение (июль 1943). Что действительно произошло под Прохоровкой: (военно-исторический очерк) / Г.А. Олейников. – СПб.: Нестор, 1998. – С. 68.

[733] Перевезенцев, С.В. Великая Отечественная война ХХ века / С.В. Перевезенцев, В.А. Волков. – М.: Голден-Би, 2005. – С. 551.

[734] Уткин, А.И. Русские во Второй мировой войне / А.И. Уткин. – М.: Алгоритм, 2007. – С. 770 – 774.

[735] Там же, С. 553.

[736] Виноградова, А. Конец Муссолини / А.Виноградова //Вопросы истории. – 1990. – № 5. – С. 66.

[737] Самсонов, А.М. Крах фашистской агрессии 1939 – 1945. Исторический очерк / А.М. Самсонов. Издание второе, исправленное и дополненное. Академия Наук СССР. Отделение истории. Институт Истории СССР. – Москва: Издательство «Наука», 1980. – С. 429 – 433.

Наши рекомендации