УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА(середина 50-х --середина 60-х рр..).

15 Коли відбувся ХХ з’їзд КПРС:

А. липень 1953 р.

В. лютий 1954 р.

С. червень 1955 р.

Д. лютий 1956 рр.

Е червень 1956 р.

16 Вкажіть назву територіальних органів управління, створених у 1957 р:

А. радгоспи.

В. рад комгоспи.

С. раднаргоспи.

Д. радсоцгоспи.

17 Прізвище автора праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?»:

А. І. Дзюба.

В. Є. Сверстюк.

С. І. Світличний.

Д. В. Чорновіл.

Е. А. Єременко.

18 Вкажіть суть терміну «дисидент»:

А. двічі суджений.

В. незгодний.

С. патріот.

Д. вільна людина.

19 Вкажіть літературну назву періоду 1953-1964 рр:

А. «відлига».

В. «заморозки».

С. «застій».

Д. «потепління».

20 Прізвище дисидента, який очолював УРСС:

А. С. Вірун.

В. З. Красівський.

С. Ф. Лібович.

Д. Л. Лук’яненко.

Е. І. Кандиба.

21 Назва періоду 1953-1964 рр:

А. декомунізація.

В. деленінізація.

С. де соціалізація.

Д. десталінізація.

22 Назва галузі, у якій працював О. Палладін:

А. астрономія.

В. біохімія.

С. географія.

Д. хімія.

Е. математика.

23 Коли загинув Р. Шухевич?:

А. 1948 р.

В. 1949 р.

С. 1950 р.

Д. 1951 р.

10.Що передбачав план відбудови:

А. командний тиск держави на трудящих.

В. ринкові елементи.

С. приватну власність.

Д. співпрацю з розвинутими країнами.

24 Вкажіть якою була позиція керівництва УРСР при усуненні М. Хрущова:

А. за усунення.

В. нейтральною

С. проти усунення.

Д. не визначились.

25 Коли у 1960-х роках був неврожай, що мало не привів до голоду:

А. 1961 р.

В. 1962 р.

С. 1963 р.

Д. 1964 р.

Е. 1965 р.

26 Вкажіть прізвище ученого, який очолював АН УРСР у 1946-1962 рр.:

А. М. Амосов.

В. М. Боголюбов.

С. Б. Патон.

Д. О. Палладін.

27 У якій галузі працював академік В. Глушков:

А. кібернетика.

В. математика.

С. медицина.

Д. фізика.

28 Прізвище автора збірок «Тиша і грім», «Земне тяжіння»:

А. М. Вінграновський.

В. І. Драч.

С. В. Коротич.

Д. В. Симоненко.

16.Клуб творчої молоді «Сучасник» очолював:

А. І. Драч.

В. А. Горська.

С. Б. Олійник.

Д. Л. Танюк.

29 Клуб творчої молоді «Сучасник » виник:

А. 1957 р.

В. 1959 р.

С. 1961 р.

Д. 1963 р.

30 Коли відбувся суд над членами УРСС:

А. 1959 р.

В. 1960 р.

С. 1961 р.

Д. 1962 р.

Е. 1963 р.

31 Позначте, коли підготовлена праця «Інтернаціоналізм чи русифікація?»:

А. травень-серпень 1964 р.

В. серпень-грудень 1964 р.

С. травень-серпень 1965 р.

Д. вересень-грудень 1965 р.

32 Вкажіть назву країни, у якій в 1956 році відбулось повстання, що мало значний вплив на інакодумців:

А. Польща.

В. Румунія.

С. Угорщина.

Д. Чехо-Словаччина.

33 Позначте групу людей, чию справу не продовжували дисиденти:

А. діячі революції 1017-1921 рр.

В. вояки УПА.

С. підпільники ОУН,

Д. організатори репресій.

Тема: Україна в період загострення кризи радянської системи ( середина 60-х – початок 80-х років).

26 П. Шелест був усунений з поста першого секретаря УК КПУ в :

А. 1968 р.

В. 1970 р.

С. 1972 р.

Д. 1974 р.

27 Вкажіть іншу назву партійно - державного керівництва, панівний клас радянського суспільства:

А. бюрократія.

В. номенклатура.

С. парткомів ці.

Д. чекісти.

28 Остання Конституція УРСР була ухвалена:

А. 1976 р.

В. 1977 р.

С. 1978 р.

Д. 1979 р.

29 Вкажіть прізвище керівника, який після П. Шелеста став першим секретарем УК КПУ:

А. О. Ватченко.

В. В. Івашко.

С. О. Ляшко.

Д. В. Щербицький.

30 Раднаргоспи були ліквідовані:

А. 1964 р.

В. 1965 р.

С. 1966 р.

Д. 1967 р.

31 Вкажіть порядковий номер п’ятирічки, яку радянські економісти називали «золотою»:

А. восьма.

В. дев’ята.

С. десята.

Д. одинадцята.

32 Вкажіть кількість атомних електростанцій збудовано (або будувалося) у 1960-80-х роках в Україні:

А. 4.

В. 5.

С. 7.

Д. 8.

33 Вкажіть, коли вперше смертність сільських жителів перевищила народжуваність :

А. 1977 р.

В. 1979 р.

С. 1981 р.

Д. 1983 р.

34 Назва європейської столиці, ім’ям якої була названа українська правозахисна група:

А. Варшава.

В. Відень.

С. Гельсінкі.

Д. Стокгольм.

35 Вкажіть назву системи поширення підготовлених дисидентами книг, статей, відозв:

А. своє видання.

В. своє інформування.

С. самвидав.

Д. самінформ.

36 Прізвище дисидента, який першим очолював українську правозахисну групу у 1970-х роках:

А. П. Григоренко.

В. С. Караванський.

С. М. Руденко.

Д. В. Стус.

37 Вкажіть назву підпільного журналу дисидентів:

А. «Українська інформація».

В. «Український вісник».

С. «Українські вісті».

Д. «Українські новини».

38 Вкажіть назву країни, у якій в 1968 році відбулися події, що мали широкий відгук у суспільстві:

А. Польща.

В. Румунія.

С. Угорщина.

Д. Чехословаччина.

39 Вкажіть, коли виникла українська правозахисна група на підтримку міжнародних договорів:

А. 1975 р.

В. 1976 р.

С. 1977 р.

Д. 1978 р.

40 В. Стус помер у концтаборі в:

А. 4 березня 1984 р.

В. 4 вересня 1984 р.

С. 4 березня 1985 р.

Д. 4 вересня 1985 р.

41 Вкажіть кількість членів української правозахисної групи на підтримку міжнародних угод:

А. 26 осіб.

В. 36 осіб.

С. 46 осіб.

Д. 56 осіб.

42 Вкажіть прізвище людини чиє імя носить найвища премія з літератури і мистецтва, затверджена 1962 року:

А. І. Котляревський.

В. Л. Українка.

С. І. Франко.

Д. Т. Шевченко.

43 Вкажіть прізвище автора роману «Мальви» («Яничари»):

А. І. Білик.

В. П. Загребельний.

С. Р. Іванчук.

Д. В. Малик.

44 Вкажіть прізвище режисера фільму «Тіні забутих предків»:

А. Ю. Ільєнко.

В. І. Миколайчук.

С. С. Параджанов.

Д. Г. Якутович.

45 Вкажіть причини невдачі реформ, розпочатих у 1965 році ( 3 правильні відповіді):

А. невтручання держави в економічні процеси;

В. командні методи керівництва;

С. мілітаризація економіки;

Д. орієнтація на екстенсивні методи і форми господарювання;

Е. орієнтація на інтенсивні методи і форми господарювання.

Тема: Відновлення незалежності України та розпад Радянського союзу (1985-1991).

15 Перебудова розпочалась :

А. березень 1985 р.

В. квітень 1985 р.

С. травень 1985 р.

Д. червень 1985 р.

16 Вкажіть скільки на Україну припадало всіх шкідливих виробництв СРСР:

А. 10%.

В. 15 %.

С. 20 %.

Д. 25 %.

17 Вкажіть назву зла, з яким закликала боротися постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, що набула чинності у червні 1985 року:

А. алкоголізму.

В. наркоманії.

С. проституції.

Д. тютюнопаління.

18 Верховна Рада УРСР ухвалила закон «Про мови в УРСР»:

А. квітень 1988 р.

В. липень 1988 р.

С. жовтень 1989 р.

Д. грудень 1989 р.

19 Прізвище першого голови НРУ:

А. І. Драч.

В. Д. Павличко.

С. В. Чорновіл.

Д. В. Яворівський.

20 Вкажіть, коли на базі УГГ відновила роботу УГС:

А. початок 1987 р.

В. кінець 1987 р.

С. початок 1988 р.

Д. кінець 1988 р.

21 Вкажіть назву історико-просвітницького товариства, що утворилося в травні 1989 року:

А. «Громада».

В. «Доба».

С. «Меморіал».

Д. «Пам'ять».

22 Коли відбувся перший великий страйк шахтарів:

А. липень 1989 р.

В. серпень 1989 р.

С. вересень 1989 р.

Д. жовтень 1989 р.

23 Прізвище діяча, який очолив УГС:

А. М. Горень.

В. Л. Лук’яненко.

С. В. Чорновіл.

Д. О. Шевченко.

24 Вкажіть, коли в конституції СРСР була вилучена 6 стаття про керівну роль КПРС:

А. серпень 1989 р.

В. лютий 1990 р.

С. квітень 1990 р.

Д. жовтень 1990 р.

25 Вкажіть прізвище діяча, який очолив КПРС після В. Щербицького:

А. С. Гуренко.

В. В. Івашко.

С. Л. Кравчук.

Д. Г. Крючков.

26 Вкажіть, коли вперше відбулись вибори до Верховної Ради УРСР на альтернативній основі:

А. березень 1990 р.

В. травень 1990 р.

С. жовтень 1990 р.

Д. березень 1991 р.

27 Вкажіть, як називав демократичний блок у Верховній Раді УРСР свою оформлену конструктивну опозицію:

А. Народна рада.

В. Національна рада.

С. Опозиційна рада.

Д. Українська рада.

28 Декларація про Державний суверенітет України була ухвалена :

А. 4 червня 1990 р.

В. 12 червня 1990 р.

С. 16 липня 1990 р.

Д. 23 липня 1990 р.

29 Вкажіть назву акції 21 січня 1990 року – утворення між Києвом і Львовом «живого ланцюга»:

А. «Українська єдність».

В. «Українська злагода».

С. «Українська злука».

Д. «Українська хвиля».

16 .Вкажіть прізвище депутата, який очолював опозиційні сили у Верховній Раді УРСР 1990 року:

А. І. Драч.

В. Д. Павличко.

С. В. Чорновіл.

Д. І. Юхновський.

30 Скільки було ортодоксальних комуністів у Верховній Раді 1990 року?:

А. 226 осіб.

В. 239 осіб.

С. 289 осіб.

Д. 301 особа.

31 Коли було студентське голодування (революція на граніті):

А. 2-17 жовтня. 1990 року.

В. 2-17 листопада 1990 року.

С. 2-17 грудня 1990 року.

Д. 2-17 лютого 1991 року.

32 Вкажіть назву (абревіатуру) органу, який створили реакційні сили при спробі перевороту:

А. ДКНС.

В. ДТП.

С. МЗС.

Д. МНС.

33 Всенародний референдум на підтримку Акта про незалежність України відбувся:

А. 1 вересня 1991 року.

В. 1 жовтня 1991 року.

С. 1 листопада 1991 року.

Д. 1 грудня 1991 року.

34 Вкажіть прізвище політика, який не підписував домовленостей у Біловезькій Пущі:

А. М. Горбачов.

В. Б. Єльцин.

С. Л. Кравчук.

Д. С. Шушкевич.

35 Вкажіть офіційну назву держави після проголошення незалежності:

А. Держава Україна.

В. Республіка Україна.

С. Україна.

Д. Українська Республіка.

36 Коли була спроба перевороту в СРСР?:

А. 19-21 липня 1991 року.

В. 9-11 липня 1991 року.

С. 19-21 серпня 1991 року.

Д. 21-23 серпня 1991 року.

37 Прізвище діяча, який очолює КПУ:

А. Л. Грач.

В. Г. Крючков.

С. П. Симоненко.

Д. О. Ткаченко.

38 Перші загальнонародні вибори Президента України відбулись:

А. 16 липня 1990 р.

В. 17 березня 1991 р.

С. 24 серпня 1991 р.

Д. 1 грудня 1991 р.

39 Вкажіть прізвище першого Президента незалежної України:

А. Л. Кравчук.

В. Л. Лук’яненко.

С. Л. Кучма.

Д. І. Плющ.

40 Коли відбулась аварія на ЧАЕС:

А. 26 квітня 1986 р.

В. 27 квітня 1986 р.

С. 29 квітня 1986 р.

Д. 30 квітня 1986 р.

41 Вкажіть, представники якої професії організували в 1989 році страйки, що дали поштовх до виникнення робітничого руху в Україні:

А. Металурги.

В. Залізничники.

С. Шахтарі.

Д. Хіміки.

42 Прізвище першого і останнього Президента СРСР:

А. М. Горбачов.

В. Ю. Андропов.

С. Б. Єльцин.

Д. К. Черненко.

43 Вкажіть прізвище партійного діяча, з ім’ям якого пов'язаний початок «перебудови»:

А. Ю. Андропов.

В. Б. Єльцин.

С. М. Горбачов.

Д. К. Черненко.

44 Поясніть значення виразу «група 239»:

А. Опозиційна демократична фракція у ВР України РСР 1990 р.

В. Консервативна комуністична більшість у ВР 1990 р.

С. Група діячів КПУ,Є що виступила на боці заколотників під час серпневої спроби державного перевороту в СРСР.

31.Вкажіть, коли Верховна Рада схвалила «Основні напрями зовнішньої політики України:

А. Липень 1993 р.

В. Серпень 1993 р.

С. Вересень 1993 р.

Д. Липень 1994 р.

33. Вкажіть, якою була реакція радянського керівництва на катастрофу на Чорнобильській АЕС

А. Оперативна ліквідація;

проведення

широкої компанії інформування

населення щодо

небезпек радіаційної зараження

В. Спроба приховати сам факт

катастрофи;

проведення евакуації

населення зі значним

Запізненням.

С. Повне ігнорування катастрофи

Тема: Україна в умовах незалежності.

1. Коли було ухвалено Закон про Збройні сили України?:

А.14 жовтня 1991 року.

В. 6 грудня 1991 року.

С. 29 січня 1992 року.

Д. 23 лютого 1992 року.

2. Вкажіть назву професійної групи, під тиском яких ухвалено рішення про дострокові вибори:

А. машинобудівники.

В. металурги.

С. студенти.

Д. шахтарі.

3. Вкажіть коли відбулись дострокові вибори парламенту і Президента України:

А. 1992 р.

В. 1993 р.

С. 1994 р.

Д. 1995 р.

4. «Інавгурація» -- це:

А. вступ на посаду.

В. провокація.

С. програма дій.

Д. індивідуальна діяльність.

5. Вкажіть коли Л. Кучма вдруге обраний Президентом України:

А. 19998 р.

В. 1999 р.

С. 2000 р.

Д. 2001 р.

6. Вкажіть прізвище людини, яка разом з Л. Кучмою пройшла у другий тур президентських виборів 1999 року:

А. М. Вітренко.

В. Є. Марчук.

С. О. Мороз.

Д. П. Симоненко.

7. Коли відбулась «Помаранчева революція»?:

А. жовтень-листопад 2004 р.

В. листопад-грудень 2004 р.

С. грудень 2004 р.- січень 2005 р.

Д. січень 2005 р.

8. Коли підписано конституційний договір?:

А. 31 травня 1995 р.

В. 8 червня 1995 р.

С. 28 червня 1995 р.

Д. 11 березня 1996 р.

9. Вкажіть прізвища співголів конституційної комісії у 1994-1996 рр.:

А. Л. Кравчук і О. Мороз.

В.Л. Кравчук. та І. Плющ.

С. Л. Кучма і О. Мороз.

Д. Л. Кучма та І. Плющ.

10. Скільки статей має Конституція України?:

А. 141.

В. 151 .

С. 161.

Д. 171.

11. Зміни до Конституції України ухвалено:

А. 8 грудня 2002 р.

В. 8 грудня 2003 р.

С. 8 грудня 2004 р.

Д. 8 грудня 2005 р.

12. Конституція України була ухвалена:

А. 8 червня 1996 р.

В. 26 червня 1996 р.

С. 28 червня 1996 р.

Д. 8 липня 1996 р.

13. Скільки розділі має Конституція України?:

А. 7.

В. 10.

С. 14.

Д. 18.

14. Вкажіть назву , якою стала Україна відповідно до змін у Конституції:

А. парламентська республіка.

В. парламентсько-президентська республіка.

С. президентська республіка.

Д. президентсько-парламентська республіка.

15. Вкажіть чим починається і закінчується Конституція :

А. вступ і перехідні положення.

В. вступ і прикінцеві положення.

С. преамбула і перехідні положення.

Д. преамбула і висновки.

16. Вкажіть , коли розколовся НРУ і загинув В. Чорновіл:

А. 1997 р.

В. 1998 р.

С. 1999 р.

Д. 2000 р.

17. Вкажіть коли в Україні була запроваджена національна грошова одиниця—гривня:

А. січень1992 р.

В. лютий 1994 р.

С. вересень 1996 р.

Д. січень 1997 р.

18. Вкажіть прізвище першого і поки що єдиного космонавта незалежної України:

А. Г. Гречко.

В. Л. Каденюк.

С. П. Климук.

Д. П. Попович.

19. Вкажіть коли Україна стала членом Ради Європи:

А. 9 листопада 1995 р.

В. 9 листопада 1996 р.

С. 9 листопада 1997р.

Д. 9 листопада 1998р.

20. Першою визнала незалежність України:

А. Канада.

В. Литва.

С. Польща.

Д. Угорщина.

21. Вкажіть назву держави, яка першою добровільно відмовилась від ядерної зброї:

А. Білорусь.

В. Ізраїль.

С. Казахстан.

Д. Україна.

22. Вкажіть назву міжнародної організації, членом якої Україна не є :

А. НАТО.

В. ООН.

С. Рада Європи.

Д. СНД.

23. Прізвище Голови Верховної Ради на момент ухвалення Конституції:

А. В. Литвин.

В. О. Мороз.

С. І. Плющ.

Д. О. Ткаченко.

24. Прізвище Президента України на момент ухвалення Конституції:

А. Л. Кравчук.

В. Л. Кучма.

С. В. Ющенко.

Д. В. Янукович.

25. Коли відбулась світова фінансова криза, яка боляче вдарила і по Україні:

А. 1994 р.

В. 1996 р.

С. 1998 р.

Д. 2000 р.

26. Вкажіть, коли відбувся державний візит в Україну глави Католицької Церкви Папи Римського Івана Павла ІІ:

А. Липень 2001 р.

В. Червень 2001 р.

С. Серпень 2001 р.

Д. Червень 2002 р.

27. Коли було легалізовано заборонену комуністами в 1946 р. Українську греко-католицьку церкву?:

А. Вкінці 80-х рр.

В. Кінці 90-х рр.

С. На початку 80-х рр.

Д. На початку 90-х рр

28. На виборах 26 грудня 2004 року перемогу здобув:

А. В. Ющенко

В. В. Янукович

С. П. Симоненко

Д. О. Мороз.

29.Коли Верховна Рада затвердила державну символіку України:

А. . Січень-лютий 1992 р.

В. Січень-лютий 1993 р.

С. Лютий-березень 1992 р.

Д Лютий-березень 1993 р.

30. Вкажіть, які положення містила скасована в жовтні 1990 р. 6 стаття Конституції УРСР:

А. Право Української РСР на

вихід

зі складу Радянського Союзу

В. Принцип «Від кожного за

здібностями, - кожному – за працею»

С. Про керівну і спрямовуючу роль

комуністичної партії

Радянського Союзу

Наши рекомендации