Класифікація пожеж і рекомендовані вогнегасні речовини за ГОСТ 27331-87

Клас пожежі Характеристика горючого середовища або палаючого об'єкта Рекомендовані вогнегасні речовини
А Звичайні тверді горючі матеріали (дерево, вугілля, папір, гума, текстильні матеріали тощо), горіння яких супроводжується (підклас А1) або не супроводжується (підклас А2) тлінням Всі види вогнегасних речовин (насамперед вода)
В Горючі рідини й матеріали, що плавляться при нагріванні (мазут, бензин, лаки, масла, спирт, стеарин, каучук, деякі синтетичні матеріали тощо) і не розчиняються у воді (підклас В2) Розпилена вода, всі види пін, склади на основі галоген-алкидів, порошки
С Горючі гази (водень, ацетилен, вуглеводні тощо) Газові складові: інертні розріджувачі (азот, вуглекислий газ), галогено-вуглеводводні, порошки, вода (для охолодження)
Д Горіння легких металів, за винятком лужних (підклас Д1), лужних (підклас Д2) і металовмісних сполук (підклас Д3) Порошки (при спокійній подачі на палаючу поверхню)
Е Електроустаткування під напругою Порошки, вуглекислота, хладони

Рекомендації до оснащення об’єктів первинними засобами пожежога-сіння наведені згідно з Типовими нормами належності вогнегасників НАПБ Б.03.001-2004.

Норми належності порошкових вогнегасників для виробничих і складських будівель та приміщень промислових підприємств

№ з/п   Гранична захищувана площа, м3 Клас імовірної поже- жі Мінімальна кількість порошкових вогнегасників
Переносний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг Пересувний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг
1. Приміщення категорії А, Б, а також В з наявністю горючих газів та рідин
1.1 До 25 включно А, В, С, (Е) - - - -
1.2. Більше 25 до 50 включно А, В, С, (Е) - - - -
1.3 Більше 50 до 150 включно А, В, С, (Е) - - -
1.4 Більше 150 до 250 включно А, В, С, (Е) - -
1.5 Більше 250 до 500 включно А, В, С, (Е) -
1.6 Більше 500 до 1000 включно А, В, С, (Е)
1.7 Більше А, В, С, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.1.6 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.1.2; 150 м2 – згідно з п.1.3; 250 м2 – згідно з п.1.4; 500 м2 – згідно з п.1.5; 1000 м2 – згідно з п.1.6 табл.
2. Приміщення категорії В за відсутності горючих газів і рідин
2.1 До 50 включно А, (Е) - - - -
2.2 Більше 50 до100 включно А, (Е) - - - -
2.3 Більше 100 до 300 включно А,(Е) - - -
2.4 Більше 300 до 500 включно А,(Е) - -
2.5 Більше 500 до 1000 включно А,(Е) -
2.6 Більше А, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.2.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.2.1; 100 м2 – згідно з п.2.2; 300 м2 – згідно з п.2.3; 500 м2 – згідно з п.2.4; 1000 м2 – згідно з п.2.5 табл.
3. Приміщення категорії Г
3.1 До 50 включно В, С - - - -
3.2 Більше 50 до100 включно В, С - - - -
3.3 Більше 100 до 300 включно В, С - - -
3.4 Більше 300 до 500 включно В, С - -
3.5 Більше 500 до 1000 включно В, С -
3.6 Більше В, С На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.3.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.3.1; 100 м2 – згідно з п.3.2; 300 м2 – згідно з п.3.3; 500 м2 – згідно з п.3.4; 1000 м2 – згідно з п.3.5 табл.
4. Приміщення категорій Г і Д
4.1 До 50 включно А, (Е) - - - -
4.2 Більше 50 до150 включно А, (Е) - - - -
4.3 Більше 150 до 500 включно А, (Е) - - -
4.4 Більше 500 до 1000 включно А, (Е) - -
4.5 Більше А, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.4.4 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.4.1; 150 м2 – згідно з п.4.2; 500 м2 – згідно з п.4.3; 1000 м2 – згідно з п.4.4 табл.
                         

Примітки :

1.Знаком "-" позначені порошкові вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні ймовірності виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

3. Порошкові вогнегасники слід застосовувати після евакуації людей із приміщення.

Норми належності водяних та водопінних вогнегасників для виробничих і складських будівель та приміщень промислових підприємств

№ з/п Гранична захищувана площа, м3 Клас імовір-ної поже- жі Мінімальна кількість водяних або водопінних вогнегасників
Переносний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг Пересувний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг
1. Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин
1.1 До 25 включно А В - - - - - - - -
1.2. Більше 25 до 50 включно А В - - - - - -
1.3 Більше 50 до 150 включно А В - - - -
1.4 Більше 150 до 250 включно А В - - - - - -
1.5 Більше 250 до 500 включно А В - - - -
1.6 Більше 500 до 1000 включно А В   - - - - - -
1.7 Більше А В На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.1.6 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.1.2; 150 м2 – згідно з п.1.3; 250 м2 – згідно з п.1.4; 500 м2 – згідно з п.1.5; 1000 м2 – згідно з п.1.6 табл.
2. Приміщення категорії В за відсутності горючих рідин
2.1 До 50 включно А - - - -
2.2 Більше 50 до100 включно А - - -
2.3 Більше 100 до 300 включно А - -
2.4 Більше 300 до 500 включно А - - -
2.5 Більше 500 до 1000 включно А - -
2.6 Більше А На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.2.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.2.1; 100 м2 – згідно з п.2.2; 300 м2 – згідно з п.2.3; 500 м2 – згідно з п.2.4; 1000 м2 – згідно з п.2.5 табл.
3. Приміщення категорії Г
3.1 До 50 включно В - - - -
3.2 Більше 50 до100 включно В - - -
3.3 Більше 100 до 300 включно В - -
3.4 Більше 300 до 500 включно В -
3.5 Більше 500 до 1000 включно В - -
3.6 Більше В На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.3.5 табл, на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.3.1; 100 м2 – згідно з п.3.2; 300 м2 – згідно з п.3.3; 500 м2 – згідно з п.3.4; 1000 м2 – згідно з п.3.5 табл.
4. Приміщення категорій Г, Д
4.1 До 50 включно А - - - -
4.2 Більше 50 до150 включно А - - -
4.3 Більше 150 до 500 включно А - -
4.4 Більше 500 до 1000 включно А -
4.5 Більше А На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.4.4 табл.5.5, на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.4.1; 150 м2 – згідно з п.4.2; 500 м2 – згідно з п.4.3; 1000 м2 – згідно з п.4.4 табл.5.5.

Примітки :

1.Знаком "-" позначені водяні та водопінні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні ймовірності виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

3. Для гасіння пожеж класу В слід застосовувати водяні вогнегасники із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу В.

Норми належності вуглекислотних вогнегасників для виробничих і складських будівель та приміщень промислових підприємств

№ з/п Гранична захищувана площа, м3 Клас імовір-ної поже- жі Мінімальна кількість вуглекислотних вогнегасників
Переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг Пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг
3,5
1. Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин
1.1 До 25 включно В, (Е) - - - -
1.2. Більше 25 до 50 включно В, (Е) - - -
1.3 Більше 50 до 150 включно В, (Е) - -
1.4 Більше 150 до 250 включно В, (Е) - - -
1.5 Більше 250 до 500 включно В, (Е) - - -
1.6 Більше 500 до 1000 включно В, (Е) - - - -
1.7 Більше В, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.1.6 табл. на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.1.2; 150 м2 – згідно з п.1.3; 250 м2 – згідно з п.1.4; 500 м2 – згідно з п.1.5; 1000 м2 – згідно з п.1.6 табл.  
2.Приміщення категорії Г
2.1 До 50 включно В, (Е) - - - -
2.2 Більше 50 до100 включно В, (Е) - - -
2.3 Більше 100 до 300 включно В, (Е) - -
2.4 Більше 300 до 500 включно В, (Е) - - -
2.5 Більше 500 до 1000 включно В, (Е) - - -
2.6 Більше В, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.2.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.2.1; 100 м2 – згідно з п.2.2; 300 м2 – згідно з п.2.3; 500 м2 – згідно з п.2.4; 1000 м2 – згідно з п.2.5 табл.

Примітки :

1.Знаком "-" позначені вуглекислотні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні ймовірності виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

3. Застереження щодо застосування вуглекислотних вогнегасників: при гасінні пожежі в приміщенні необхідно враховувати ймовірність зниження вмісту кисню в повітрі приміщення нижче граничнодопустимого значення.

Додаток М

Утримання евакуаційних шляхів і виходів (відповідно до НАПБ А.01.001-2004)

Евакуаційні шляхи і виходи повинні втриму­ватися вільними, нічим не захаращуватися і у разі ви­никнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд.

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їх конструктивні й планувальні рішен­ня, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоб­лення) повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм.

Евакуаційні шляхи повинні забезпечувати безпечну евакуацію всіх людей, які знаходяться в приміщеннях будівель, через евакуаційні виходи.

У будівлях та спорудах, що мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, повинні бути розроблені і вивішені на видному місці плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

Кількість евакуаційних виходів з будівель з кожного поверху і з приміщень слід приймати згідно з вимогами відповідних нормативних актів, але не менше двох.

У разі розміщення технологічного, експозицій­ного та іншого обладнання у приміщеннях повинні бути забезпечені евакуаційні проходи до сходових кліток та
інших шляхів евакуації відповідно до будівельних норм.

У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно

Двері на шляхах евакуації повинні відчиняти­ся в напрямку виходу з будівель (приміщень).

При наявності людей у приміщенні двері евакуацій­них виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються.

Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги і бути помірнонебезпечними щодо токсичності продуктів горіння, мати помірну димоутворювальну здатність згідно з ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" та відповідати групам поширення полум'я РП1, РП2 згідно з ДСТУ Б В.2.7-70-98 "Будівельні матеріали. Метод випробування на розповсюдження полум'я".

Сходові марші й площадки повинні мати справ­ні огорожі із поручнями, котрі не повинні зменшувати встановлену будівельними нормами ширину сходових маршів і площадок.

Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації ма­ють бути забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та правил улаштування електроустановок. Світильники евакуаційного освіт­лення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будівлі людей.

Шляхи евакуації, що не мають природного освітлен­ня, повинні постійно освітлюватися електричним світлом (у разі наявності людей).

Не допускається:

• улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;

• захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші й площадки, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням, різними матеріалами та готовою продукцією, навіть якщо вони не змен­шують нормативну ширину;

• забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші запори, що важко відчиня­ються зсередини, зовнішні евакуаційні двері будівель;

• застосовувати на шляхах евакуації (крім будівель V ступеня вогнестійкості) горючі матеріали для облицювання стін і стель, а також сходів та сходових площадок;

• розташовувати у тамбурах виходів, за винятком квартир та індивідуальних житлових будинків, гардеро­би, вішалки для одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання, у тому числі тимчасового, будь-якого інвентарю та матеріалу;

• захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, люки на балконах і лоджіях, пере­ходи в суміжні секції та виходи на зовнішні еваку­аційні драбини;

• знімати встановлені на балконах (лоджіях) драбини;

• улаштовувати у сходових клітках приміщення будь-якого призначення, у т.ч. кіоски, ятки, а також ви­ходи з вантажних ліфтів (підйомників), прокладати газопроводи, трубопроводи з ЛЗР та ГР, повітроводи;

• улаштовувати у загальних коридорах комори і вбудовані шафи, за винятком шаф для інженерних комунікацій; зберігати в шафах (нішах) для інженерних комунікацій горючі матеріали, а також інші сторонні предмети;

• розташовувати в ліфтових холах комори, кіоски, ятки тощо;

• установлювати телекамери в проходах таким чином, щоб вони перешкоджали евакуації людей;

• робити засклення або закладання жалюзі й отворів повітряних зон у незадимлюваних сходових клітках;

• знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, тамбурів і сходових кліток;

• заміняти армоване скло на звичайне у дверях та фрамугах всупереч передбаченому за проектом;

• знімати пристрої для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів тощо, а також фіксувати самозакривні двері у відчиненому положенні;

• зменшувати нормативну площу фрамуг у зовнішніх стінах сходових кліток або закладати їх;

• розвішувати у сходових клітках на стінах стенди, панно тощо;

• улаштовувати слизьку підлогу на шляхах евакуації.

Допускається передбачати один евакуаційний вихід:

а) з будь-якого поверху виробничих будівель I і II ступеня вогнестійкості з кількістю надземних поверхів не більше чотирьох з приміщеннями категорії Д при чисельності працюючих в найчисельнішій зміні на кожному поверсі не біль­ше п’яти і площі поверху не більше 300 кв. м;

б) із приміщення, розташованого на будь-якому поверсі (крім підвального і цокольного), якщо цей вихід веде до двох евакуаційних виходів з поверху, відстань від найвіддаленішого робочого місця до виходу із приміщення не перевищує 25 м і чисельність працюючих найчисельнішої зміни не перевищує: 5 чол. — в приміщенні категорій А,Б; 25 чол. — категорії В; 50 чол. — категорій Г,Д;

в) із приміщень категорії Д площею не більше 300 кв. метрів і при чисельності працюючих найчисельнішої зміні не більше п’яти, розташованого на будь-якому поверсі (окрім першого), на зовнішні металеві сходи у відповідності з вимогами п.2.59 СНиП 2.09.02–85. Огороджуючі конструкції сходів повинні бути негорючими. При цьому відстань від найвіддаленішого робочого місця до виходу на сходи не повинна перевищувати 25 м.

Евакуаційні виходи із підвалів з приміщеннями категорій Г і Д допускається влаштовувати у приміщення категорій Г і Д, розташовані на першому поверсі. Евакуаційні виходи із підвалів з приміщеннями категорій В слід, як правило, передбачати через відособлені сходові клітки, які мають вихід безпосередньо назовні.

Виходи з підвалів з приміщеннями категорій В, Г і Д слід передбачати поза зоною дії підйомно-транспортного устаткування.

Евакуаційні виходи із підвалів з приміщеннями категорій В, що не прилягають до зовнішніх стін, допускається передбачати на перший поверх з приміщеннями категорій Г і Д. При цьому сходи для виходу на перший поверх повинні бути огороджені протипожежними перегородками, у підвалі перед сходами слід передбачати тамбур-шлюзи з підпором повітря при пожежі не менше 20 Па (2 кгс/кв.м).

Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше — 1 м, дверей — не менше 0,8 м.

Якщо двері відчиняються з приміщень до загальних коридорів, як ширину евакуаційного шляху коридором слід приймати ширину коридору, зменшену:

– на половину ширини полотна дверей — при однобічному розташуванні дверей;

– на ширину полотна дверей — при двобічному розташуванні дверей.

Висота проходу на шляхах евакуації повинна бути не менше 2 м.

Двері на шляхах евакуації повинні відкриватись у напрямку виходу з будівлі.

Висота дверей на шляхах евакуації повинна бути не менше 2 м.

Виходи з підвалів і цокольних поверхів слід передбачати безпосередньо назовні, якщо інше не передбачене відповідними розділами будівельних норм.

Додаток Н

Наши рекомендации