Розглянемо ряд з додатними членами

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru ( 1 )

Якщо існує границя Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru , то

1) ряд ( 1 ) збігається, якщо Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

2) ряд ( 1 ) розбігається, якщо Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

3) якщо Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru , то питання про збіжність ряду ( 1 ) залишається відкритим ( треба використати інші ознаки ).

Приклади: Дослідити ряди на збіжність.

1. Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Розв’язання. Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Знаходимо: Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru , отже, ряд збіжний.

2. Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Розв’язання. Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Знаходимо: Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru ,

тому що Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru , отже, ряд є розбіжним.

Інтегральна ознака Коші

Нехай члени ряду Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru ( 1 )

додатні і не зростають, тобто Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru , і існує така неперервна функція Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru , що Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru .

Тоді:

1) якщо невластивий інтеграл Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru збігається, то збігається і ряд ( 1 );

2) якщо інтеграл Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru розбігається, то і ряд ( 1 ) є розбіжним.

Приклад. Дослідити на збіжність ряд Діріхле: Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru .

Розв’язання. Розглянемо функцію Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

а) Нехай Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru , тому що Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru ,

отже ряд є розбіжним.

б) Нехай Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

тому що Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru , у цьому випадку ряд збігається.

в) Нехай Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru , ряд розбігається.

Отже, ряд Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru збігається, якщо Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru і розбігається, якщо Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Приклади. Дослідити ряди на збіжність за допомогою інтегральної

ознаки Коші.

1) Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Розвязання. Складемо функцію Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru і інтеграл Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

( нижня межа інтегрування є найменшим значенням n ).

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Інтеграл збігається, отже, і ряд є збіжним.

2) Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Розв’язання. Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru досліджуємо інтеграл Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru Отже ряд збігається.

3) Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Розв’язання. Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru досліджуємо інтеграл:

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru .

Інтеграл розбігається, отже, і ряд є розбіжним.

Завдання для самостійної роботи

Дослідити ряди на збіжність за допомогою інтегральної ознаки Коші.

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Знакопереміжні ряди

Ознака Лейбниця

Знакозмінним називається такий числовий ряд, серед членів якого є як додатні, так і від’ємні.

Частковим випадком знакозмінних рядів є знакопереміжні ряди, тобто такі ряди, в яких знаки членів строго чергуються, або ряди вигляду:

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru ( 1 )

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru ( 2 ), де

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru - додатні числа.

Теорема Лейбниця. Якщо у знакопереміжному ряді ( 1 ) члени ряду спадають Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru і Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru , то ряд ( 1 ) є збіжним, його сума S додатна і Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru .

Окрім знакопереміжного ряду ( 1 ) можна також розглядати ряд з модулів його членів

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru ( 3 )

Якщо ряд ( 3 ) збіжний, то ряд ( 1 ) також є збіжним.

Збіжність знакопереміжного ряду називається абсолютною , якщо збігається також ряд ( 3 ) з модулів його членів. Якщо ряд ( 1 ) збігається, але ряд ( 3 ) розбігається, то збіжність знакопереміжного ряду називається умовною.

Приклади. Дослідити ряди на абсолютну або умовну збіжність.

1. Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Розв’язання. Складемо ряд з модулів Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru , досліджуємо його за ознакою Даламбера.

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Знаходимо: Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru .

отже, ряд з модулів збігається, а це означає, що даний знакопереміжний ряд збігається абсолютно.

2. Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Розв’язання. Ряд з модулів Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru досліджуємо за ознакою порівняння.

Ряд порівняння Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru - гармонічний ряд, який є розбіжним.

Знаходимо: Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru , отже, ряд з модулів розбігається.

За ознакою Лейбниця Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru , а це означає, що знакопереміжний ряд збігається умовно.

Завдання для самостійної роботи

Дослідити ряди на абсолютну або умовну збіжність.

Розглянемо ряд з додатними членами - student2.ru

Література:[ 1 ], гл. XVI, § 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

[ 2 ], гл. ІІІ, § 1.

ТДАТУ

Кафедра вищої математики

Наши рекомендации