Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА

Моделювання – абстрагування від конкретного об’єкта та заміна його або фізичним аналогом, або математичним описом поведінки. Метод схеми заміщення – заміна елементів РЕА еквівалентними схемами (складні процеси та паразитні ефекти моделюються опорами (R), ємностями (С), індуктивностями (L), джерелами струму (І0) та напруги (U0)). Кінцева мета математичного моделювання РЕП – визначення струмів та напруг в усіх точках схеми протягом усього часу (після розв’язку складеної системи рівнянь).

Аналіз РЕП здійснюється в статичних та динамічних моделях.

3.1. Моделювання пасивних елементів

3.1.1. Опір. Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru , Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru – математичні моделі R=R(T,U,I)

3.1.2. Джерела струму та напруги.

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Rвнутр→∞ Rвнутр→0

Схеми заміщення джерела струму (I0) та напруги (U0).

Групи джерел: 1. Незалежні; 2. Залежні; 3. Керовані.

3.1.3. Ємність.

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru , q=C·U. Частотна область:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru (2)

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru – математична модель. Часова область: Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru (3) – для математичного опису одержимо диференціальне рівняння.

 
  Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Машинний метод:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru (4) – різницеве співвідношення

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru , Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru (відома величина з розрахунків на попередніх трьох кроках, оскільки Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru задається як початкова умова). Тоді Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru (5) – одержали різницеву модель ємності у вигляді схеми заміщення.

 
  Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Uk

Рис.3. Схема заміщення ємності.

3.1.4. Індуктивність.

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru , Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru . Частотна область:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru . (6)

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru – математична модель. Часова область:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru (7) – математична модель у диференціальній формі.

Машинний метод:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru (8)

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru – задається, тому Ік-1 – відома величина з попередніх розрахунків. Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru – провідність. Тоді при Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru (9)– різницева модель індуктивності.

 
  Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Рис.4. Схема заміщення індуктивності.

 
  Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

3.1.5. Напівпровідниковий діод.

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru (10)

Інерційність процесів в р-п - переході визначається накопиченням неосновних носіїв:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru – змінна складова струму через р-п - перехід.

Q – сумарна зміна заряду неосновних носіїв в р-п - переході.

τ – ефективний час життя неосновних носіїв. Тоді

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru ,

де Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru , Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

r – диференційний опір р-п - переходу, який можна визначити з вольт-амперної характеристики:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru ,

тоді Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru – дифузійна ємність. (11)

Вводиться Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru – бар’єрна ємність. (12)

Зважатимемо ще на два фактори: 1) частина напруги Ug падає на об’ємних опорах р-п - переходу, причому rn-обл.» rр-обл і rn-обл ≡ rбази , а rр-обл=0; при оберненому зміщенні треба враховувати струм через опір поверхневого витоку Rвит.; rб і Rв вважаються лінійними.

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Рис. 5. Схема заміщення напівпровідникового діода.

Математична модель діода – єдине диференціальне співвідношення із змінними Іg та Ug. У статичній моделі Сg=Cб=0.

3.2. Моделювання активних елементів

Способи моделювання транзисторів: 1. Пасивні двополюсники та керуючі джерела; 2. Багатополюсники.

Групи моделей транзисторів: 1. Нелінійні статичні; 2. Нелінійні динамічні; 3. Лінійні низькочастотні; 4. Лінійні високочастотні.

Види підходів до моделювання: 1. Формальне зображення у вигляді “чорного ящика”; 2. Побудова моделей на основі опису фізичних процесів в активному елементі.

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru (13)

Рис. 6. Нелінійна статична модель (Еберса Мола).

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru , Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru – струм емітерного та колекторного переходів (описуються вольт-амперними характеристиками).

αN, αI – коефіцієнти прямої та оберненої передачі струму (за схемою з спільною базою). Отже (13) – статичні ВАХ, на основі яких можна побудувати математичну модель.

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Рис. 7. Нелінійна динамічна модель (Еберса-Мола).

Rе , Rк , Rб враховує опори відповідних областей, а Се к моделює динамічні процеси, причому Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Моделі Еберса-Мола широко застосовуються (точність – 10-15%).

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Рис. 8. Лінійна низькочастотна модель (формальне зображення)

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru (14)

Це схема заміщення зі спільним емітером.

Коефіцієнти hік мають конкретний фізичний зміст (вхідний опір, вихідна провідність і т.д.) та знаходяться з диференціювання відповідних рівнянь за певних умов.

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Рис. 9. Т-подібна лінійна високочастотна модель.

β визначає крутизну вихідного генератора струму

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru .

Се к – моделюють інерційність транзистора, причому

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Використовується наступне наближення:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru , де Ue0 , ie0 – статичні напруга та струм, відносно яких змінюється високочастотний сигнал.

3.3. Моделювання радіоелектронних пристроїв

Види математичних моделей РЕП: 1. Загальна схема заміщення; 2. Загальна система рівнянь для всієї схеми.

Порядок складання схеми заміщення:

1. Вибір рівнянь для опису схеми. “Первинні” внутрішні параметри – площа p-n - переходу, NA ,Nф , ширина бази, μu , μр і т.д. (для підприємств, які працюють із пристроями в інтегральному виконанні). Вторинні внутрішні параметри – вхідний та вихідний опори, коефіцієнти підсилення, крутизна ВАХ і т.д. ( для підприємств, які працюють із окремими елементами).

Отже, вибір рівнянь та коефіцієнтів залежить від типу промислового підприємства.

2. Вибір схеми заміщення для нелінійного елемента.

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru – джерело струму, Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru – джерело напруги, Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru – нелінійна провідність і .т. д.

Вибирається та схема заміщення, яка найбільше узгоджується з системою зовнішніх параметрів і дає однозначну залежність між струмом і напругою елемента.

3. Вибір системи зовнішніх параметрів.

Незалежні змінні схеми – зовнішні параметри елементів (відносно них складаються рівняння схеми).

Компонентні рівняння – описують залежності між параметрами окремих елементів ( Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru , Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru і т.д.).

Топологічні рівняння – залежать від топології з’єднань і описують залежності між окремими елементами (складаються на основі законів Кірхгофа)

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Нехай схема має “В” віток, “Y” – вузлів та “К” контурів. Усього “2·В” невідомих, отже система має мати “2·В” рівнянь, причому “В” компонентних, “В” топологічних (“Y-1” – за І законом К., “В-(Y-1)”– за другим законом К.).

Загальна математична модель має вигляд:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Системи незалежних змінних треба вибирати так, щоб кількість рівнянь була мінімальною. Перший крок – підстановка компонентних рівнянь у топологічні (тобто виключення струмів або напруг).

Одержуємо метод рівнянь К. для струмів:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru (15)

або метод рівнянь К. для напруг:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru (16)

“В” напруг, або “В” струмів після розв’язку систем (15) або (16) визначаються з відповідних компонентних рівнянь. Другий крок – вибір таких топологічних змінних, які перетворюють ряд рівнянь у тотожності. Це вузлові потенціали та контурні струми.

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru =0

0=0 – одержали тотожність.

Отже, при виборі вузлових потенціалів з системи (16) залишиться (Y-1) рівняння відносно вузлових потенціалів φ: Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

0=0 – одержали тотожність

Отже, вибравши як незалежні змінні контурні струми із системи (15) залишається В-(Y-1) рівняння відносно контурних струмів j: Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru .

Для зменшення кількості рівнянь зрозуміло, що при (Y-1)<B-(Y-1) застосовуємо метод вузлових потенціалів, при В-(Y-1)<(Y-1) – метод контурних струмів.

4. Складання математичної моделі схеми.

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Нумеруємо всі вузли схеми. Нумеруємо всі напруги та струми. Вибираємо опорний вузол (вузол відліку). Потенціал його звичайно вважається нульовим, φ=0. Знаходимо ψ12) та ψ25) – обернені залежності до f1(U2) та f2(U5). Вибираємо напрями струму в усіх вітках і вважаємо, що струм тече від більшого потенціалу до меншого. Тепер можна складати математичну модель схеми.

Запишемо системи компонентних і топологічних рівнянь.

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

За методом рівнянь для напруг одержимо:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

За методом рівнянь для струмів одержимо:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Вибравши як незалежні змінні вузлові потенціали отримаємо:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Метод контурних струмів дає наступну систему:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Топологічні рівняння схеми повинні бути лінійно незалежними – тоді розв’язок математичної моделі буде єдиним (тому маємо (Y-1) рівняння за І законом К. і В-(Y-1) – за ІІ законом К.)

3.4. Основні топологічні співвідношення

 
  Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru
Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

а) б) в)

Рис.10. Схема (а), граф (б), її дерево графа (в).

Граф – сукупність відрізків довільної форми й довжини, які називаються вітками, і точок їх перетину, які називаються вершинами. Контур – довільний замкнутий шлях у графі, який не проходить двічі по одних вітках. Підграф – довільна сукупність віток і вершин графа. Дерево графа – підграф, який має всі вершини графа, але не має жодного контуру. Ребро – вітка, яка належить до дерева графа. Хорда – вітка, яка не належить до дерева графа. Доповнення дерева графа – вся сукупність хорд. Головний контур – контур, який утворюється при підключенні хорди до дерева.

Якщо у схемі “В” – віток , “Y” – вузлів, то дерево графа має (Y-1) – ребро. Кількість хорд тоді В-( Y-1) (стільки ж головних контурів).

3.4.1. Топологічні матриці інциденцій та вузлів

Топологічна матиця схеми – запис інформації про з’єднання елементів у схемі в матричній формі (див. рис. 10)

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru

Рядки матриці – вузли, графа, стовпці – вітки, причому елементи матриці:

+1 – вітка входить у вузол; -1 – вітка виходить; 0 – вітка та вузол не з’єднані. Одержана матриця називається матрицею інциденцій (з’єднань), або структурною.

Матриця вузлів містить “В” стовпців та (Y-1) рядків (рядок опорного вузла викреслюємо, тоді одержиться незалежна система рівнянь). З допомогою матриці вузлів можна записати:

Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru - І закон К., Основні характеристики та методи побудови математичних моделей компонентів та об’єктів РЕА - student2.ru - ІІ закон К.

Наши рекомендации