І. Елементи лінійної алгебри

1.1. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гаусса[1]

Розглянемо систему лінійних рівнянь(скорочено СЛР):

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

де І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru задані коефіцієнти, І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru задані вільні члени, І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru невідомі. В загальному випадку кількість рівнянь і невідомих може бути більшою. Коефіцієнти та вільні члени рівняння будемо називати його елементами.

Множина чисел І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru називається розв’язкомСЛР(1), якщо при підстановці І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru в СЛР(1) отримаємо числові тотожності.

Наперед зауважимо, що СЛР(1) в залежності від її елементів може мати : 1)єдиний розв’язок; 2) безліч розв’язків; 3)зовсім не мати розв’язку.

У перших двох випадках СЛР називається сумісною , в третьому випадку — система несумісна .

Одним з широко відомих методів розв’язання СЛР є метод Гаусса, який полягає в послідовному виключенні невідомих шляхом елементарних перетворень. До елементарних перетворень СЛР будемо відносити:

1) переміну місцями рівнянь системи;

2) почленне множення обох частин одного з рівнянь на відмінне від нуля число;

3) додавання до обох частин одного з рівнянь відповідних частин іншого рівняння.

Нижче наводимо виклад методу Гаусса з використанням відомого в лінійному програмуванні правила прямокутника, але без ділення на провідний елемент. Останнє стає особливо зручним, коли коефіцієнти СЛР цілі і не дуже великі. В цьому випадку майже весь час оперуємо з цілими числами і результат, таким чином, отримуємо точний: у вигляді звичайних дробів, крім того, економиться час в процесі розв’язання. Все це дає можливість на практичних заняттях розглянути більше прикладів на дослідження СЛР та знаходження їх розв’язків.

Означення. Дві системи лінійних рівнянь називаються еквівалентними , якщо множини їх розв’язків збігаються. Якщо ж дві системи лінійних рівнянь несумісні, то вони теж вважаються еквівалентними.

Можна довести теорему:

Теорема. Внаслідок елементарних перетворень даної СЛР отримуємо систему еквівалентну даній.

Почнемо розв’язання СЛР(1) з виключення, наприклад, невідомого І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru в другому, а тоді і в третьому рівняннях (скорочено будемо писати Р1 , P2 ). Для цього домножимо Р1 системи (1) на ( І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru ), а Р2 на І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru , після чого додамо відповідні частини цих рівнянь. Результат цих елементарних перетворень матиме вигляд:

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

або, позначивши

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

запишемо нове рівняння:

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

Отже, в другому рівнянні ми виключили невідоме І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru , тобто коефіцієнт при І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru став рівним нулю.

Здійснене перетворення, в результаті якого отримані нові значення елементів І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru в (3) можна виразити за допомогою так званого правила прямокутника. Щоб його сформулювати випишемо у вигляді матриці (таблиці) елементи першого і другого рівнянь.

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

Умовно можна розглянути прямокутник, у вершинах якого розміщені елементи І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru , І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru Назвемо елемент І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru (обведений рамкою) – провідним , І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru (обведені кружочками) – супутними елементами, І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru (обведений трикутником) – старим перетворюванимелементом, а значення І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ruІ. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru назвемо новим перетворенимелементом — це коефіцієнт при І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru в (3).

Правило прямокутника. Новий перетворений елемент дорівнює різниці між добутком провідного елемента на старий перетворюваний елемент та добутком супутних елементів.

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru Як бачимо всі співвідношення (2) можна отримати із (4) за правилом прямокутника: І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru із прямокутника

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru = І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ruІ. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru ,

 
  І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru
І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

 
  І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru із прямокутника

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

       
  І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru   І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru
 

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru Þ І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru = І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ruІ. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru ,

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

 
  І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru із прямокутника

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

       
  І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru
    І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru
 

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru Þ І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru = І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ruІ. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru . І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru а2 d2

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

Це всі елементи рівняння (3). До речі, коефіцієнт при І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru в (3) теж знаходиться за цим правилом прямокутника

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru Þ І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ruІ. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru = І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru ,

 
  І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

 
  І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

в якого дві сторони (два стовпці) однакові. Таким чином, виходячи з матриці (таблиці) (4) ми отримуємо систему прямокутників, в кожному з яких ліва сторона (лівий стовпець матриці (4)) одна і та ж, а права сторона по черзі займає положення другого, третього та четвертого стовпців.

Застосування встановленого правила для кожного з прямокутників дає можливість записати рівняння (3) без детального виконання елементарних перетворень.

Тепер виключимо невідоме І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru із третього рівняння, застосовуючи викладену вище ідею, тобто за правилом прямокутника без виконання елементарних перетворень. Запишемо елементи першого і третього рівнянь у вигляді матриці

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

з провідним елементом І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru , тоді

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

Після цього третє рівняння матиме вигляд

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

Запишемо нову систему

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

СЛР (7) є еквівалентною системі (1), але останні два рівняння містять тільки двоє невідомих . Вважаючи, що І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru , виберемо його провідним елементом і виключимо І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru в третьому рівнянні вже за відомим правилом. Запишемо матрицю:

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

Позначивши І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru в результаті виключення І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru із третього рівняння системи (7) отримуємо:

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

Враховуючи (9) складаємо нову систему:

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

яка еквівалентна СЛР(7), а, значить, і СЛР(1). Таким чином, систему (1) ми звели до еквівалентної, що має трикутну форму, системи (10), яка вже розв’язується легко. Знаходження І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru , І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru , І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru із СЛР(10) називається зворотним ходом. Розкриємо його зміст.

Нехай в СЛР(10) І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru , тоді із третього рівняння (скорочено Р3) знаходимо:

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

Позначимо І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru Із Р2 СЛР(10) при І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru маємо

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

або, позначивши через І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru значення останнього виразу, запишемо І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru = І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru . Нарешті, із Р1 знаходимо:

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

де І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru – теж позначення останнього виразу. Таким чином, знайшли

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru розв’язок СЛР(10), а, значить, і початкової системи (1).

На практиці розв’язання систем лінійних рівнянь зручно вести за допомогою обчислювальної таблиці 1:

Таблиця 1

п/п Коефіцієнти при Вільні члени Суми Контроль
І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru
 
І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru  
І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru
І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru
І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru
І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru
І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

В таблиці І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru – це суми елементів відповідних рівнянь. В рядках 4 і 5 елементи перетворених за правилом прямокутника другого і третього рівнянь системи (1), а

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

В шостому рядку елементи перетвореного третього рівняння

системи (7), а

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

У стовпчику “контроль” записані результати перетворень за правилом прямокутника значень сум І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru і І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru , тобто

І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru Аналогічно І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru

Те, що суми І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru і І. Елементи лінійної алгебри - student2.ru у стовпчиках 5 і 6 збігаються свідчить про вірність поточних результатів обчислень.

Після заповнення всіх рядків 1-6 таблиці на основі даних в рядках 1, 4, 6 записуємо трикутну систему (10), з якої тоді починається зворотний хід.

Наши рекомендации