Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы

Жазықтықта кез келген екеуі өзара параллель болмайтын және кез келген үшеуі бір нүктеден өтпейтін п түзу жүргізілген. Бұл түзулер жазықтықты неше бөлікке бөлетіндігін анықтаңдар.

Шешуі: Жазықтықты бір түзу 2 бөлікке, 2 түзу 4 бөлікке, 3түзу 7 облысқа, 4 түзу 11 облысқа бөлетіндігін байқау қиын емес.

Айталық п түзу жазықтықты Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru бөлікке бөлсін. Сонда Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru тағы солсияқты Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru болатындығы айқын.

Төмендегі п теңдікті өзара мүшелеп қосып, мынаны табамыз.

Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru

Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru

Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru

Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru

Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru (1)

Енді осы теңдіктің дұрыстығын математикалық индукция әдісімен дәлелдейік. Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru үшін теңдіктің дұрыстығы айқын.

Айталық жазықтықта жүргізілген п түзу оны Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru бөлікке бөлгенде, жазықтықтағы Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru түзу Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru бөлікке бөлетінін дәлелдейміз.

Шынында да

Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru

болатындықтан, жазықтықтағы жүргізілген п түзу оны Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru бөлікке бөлетіндігі дәлелденді.

Жауабы:жазықтықты Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru -ге бөледі.

7. Дедукция

Дедукция теориялық мәселелер формальды сипатталатын, білімдер облысында (мысалы, математикада) үлкен рөл атқарады. Қазіргі заман ғылымында формализациялау кең түрде қолданыла бастауына байланысты дедукцияның тану үрдісіндегі маңызы арта түсуде.

Математикадағы дедуктивтік әдіс деп кейбір теориялық жүйелердің қатаң логикалық салдары болатын нақтылы деректер алу немесе ақиқат қорытынды шығару деп түсініледі.

Логикада дедуктивтік әдістің мынадай түрлері бөліп көрсетіледі: аксиоматикалық, генетикалық (конструктивтік) және генетикалық-дедуктивтік.

Аксиоматикалық әдіс бойынша ғылыми теорияны құрудың жолы мынадай: берілген теорияның негізі ретінде қандай да бір дәлелдеусіз жағдайлар (оған енетін анықтама берілмейтін ұғымдар) және постулаттар алынады, ал басқа барлық білімдер логикалық ережелер және заңдар бойынша қорытылып шығарылады.

Генетикалық әдіс аксиоматикалық әдісті негіздеудің қажеттігі нәтижесінде пайда болып және ол Д.Гильберттің еңбектерінде дамытылды.

Егер аксиоматикалық әдісте бастапқы үшін элементтеріне логикалық амалдар қолдануға болатын пікірлер жүйелі алынса, генетикалық әдісте бастапқы үшін берілген объектілердің бар болуы және ол объектілерге қолданылатын іс әрекеттер жүйесі алынады.

Қазіргі кезде генетикалық әдіс математиканы негіздеу үшін кең түрде қолданылуда.

Генетика-дедуктивтік әдістің мәні мынада: болжам ретінде жалпы жағдайлар алынады және одан шығатын жеке салдарлар эмпирикалық бақылаулармен салыстырылады. Бұл әдіс жалпы жағдайларды жеке деректермен растайтын және негіздейтін логикалық ережелер мен белгілерді де қамтиды.

Басқа тану әдістерінен дедукцияның ерекшелігі – берілген бастапқы білімдер ақиқат болғанда, оның дұрыс қорытынды білімдер беретіндігінде. Дедуктивтік зерттеу жүргізу барысындағы жалпы принциптер және заңдар ғылымдардың жаңылыс жолға түсіп кетпеуіне, шындық дүниенің құбылыстарын дұрыс түсінуге мүмкіндік береді.

Біз жоғарыда жалпы ой қорытындысына сүйеніп, жасалынған жеке ой қорытындысын дедукция деп атадық.

Енді дедукцияға нақтылы мысалдар келтірейік.

1-мысал. Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru тендеуінің дискриминантын есептеп, оның түбірлерінің болатындығын көрсетіңдер. Бізге квадрат теңдеулерді шешу туралы ережеге сәйкес оның дискриминанты оң таңбалы болса, оның әр түрлі екі нақты түбірлері болатындығын белгілі. Сонда Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru болатындықтан Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru теңдеуі де екі түбірге Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru ие болады.

2-мысал. Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru өрнегінің мәнін табыңдар. Бұл өрнектің мәнін табу үшін мектептегі алгебра курсындағы жалпы жағдайды қамтитын мына теореманы пайдаланамыз.

Теорема. Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru және Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru болғанда Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru болады. Соның үшін мынадай нәтиже аламыз:

Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru

3-мысал. Мектептегі геометрия курсындағы косинустар теоремасының өрнегі мынадай:

Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru (1)

Егер (1)-де Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru болса, Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru , сондықтан Математикалық индукция әдісінің геометриялық есептерді шығаруда қолданылуы - student2.ru (2) болады. Бізге (2) Пифагор теорема екені белгілі.

Сұрақтар:

1. Математиканы оқытудағы и ндукция.

2. Толымсыз индукция;

3. Толық индукция;

4. Математикалық индукция.

5. Математикалық индукция әдісінің теоремаларды дәлелдеуде

қолданылуы

Әдебиетер:

1. Ә.Бидосов. Орта мектепте математиканы оқыту методикасы. – Алматы: Мектеп, 1989. – 224 б.

2.Әбілқасымова А.Е., Көбесов А.К., Рахымбек Д., Кенеш Ә С. Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі. – Алматы: Білім,1998. – 208 б.

3. Бейсеков Ж., Рахымбек Д., Шарипов Т.А. Орта мектепте математиканы оқыту әдістемесіне арналған оқу құралы. – Шымкент,2003. - 179 б

Лекция

Наши рекомендации