Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек?

1 Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru

Жіберілетін сигнал спектріндегі дискретизация интервалы Т, дикретизация жиілігі fд, ең жоғарғы жиілік FВ бір-бірімен қалай байланысқан?

1 Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru .

Жаңа санау(отсчет) келіп түскенге дейін барлық әрекеттер орындалып біту үшін санауышта сигналдың өңделу уақыты tпер мен дискретизация периодымен Т қандай қатынаста болу керек?

1 tпер ≤ T.

@25. Импульстік сипаттамасы берілген {h(k)}={1, -1, 1} дискретті тізбектің H(Z) беріліс функциясы неге тең?

1 Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru .

Квантталудан кейн не кодталады: Дискретті санау(отсчет), кванттау қадамы, кванттау деңгейінің номері, кванттау қадамының номері?

1 Кванттау деңгейінің номері

Кідіріс элементі цифрлық стгналдың кідірісін қалай жүзеге асырады?

1. дискретизацияның бiр аралығына

Кез-келген дискреттік сигналдың математикалық жазылу пішіні?

1 Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru .

Андай әдіс бойынша ақырғы сигнал спектрін өңдеуді шектейді?

1 Белгілі бір FВ мәнінен кейн амплитудасы аз жиіліктерді ескермейді

Ай суретте бірлік импульс пен оның спектрі көрсетілген?

Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru

1 Сурет 1.

Андай спектр периодты дискреттелген сигналға ие?

1 Периодты дискреттелген сигнал периодты дискреттелген спектрге ие

Ай суретте Z-түрлендіруінде қолданылатын Z жазықтығы қолданылған?

Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru

1 Сурет. 4.

Рылымдық сұлбасы көрсетілеген рекурсивті емес(трансверсальды) сүзгі кандай реттік болып саналады.

Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru

1.

2.

1. Бірінші

Ай суретте рекурсивті сүзгілердің параллельдік формасы берілген.

а)

Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru

б)

Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru

в)

Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru

г)

Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru

1 в) суретте

Кай суретте рекурсивті сүзгінің канондық формасы берілген?

а)

Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru

б)

Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru

в)

Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru

г)

Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru

1 б) суретте

Лаплас түрлендіруінде кешендік жиілік қалай анықталады?

1 Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru .

@37. Мына теңдеумен берілген y(n)=4x(n)-1,5x(n-1) дискреттік тіззбектің импульстік сипаттасын анықтау?

1 h(0)=4; h(1)= -1,5

Неліктен рекурсивті сүзгілерде кіріс және шығыс сигналдарының разрядтылығымен салыстырғанда кідіріс линияларындағы разрядтылық санын жоғарылату керек.

1 Себебі, кідіріс линиясы бойымен орын ауыстыратын санаудың абсолютті шамасы кіріс және шығыс сигнал амплитудасынан едәуір жоғары

Не үшін әр түрлі сигналдардың дискретизация жиіліктерін түйіндестіреді?

1. Бірігіп жұмыс жасау үшін

Рекурсивті емес фильтрдің импульсті сипаттамасы?

1.Рекурсивті емес фильтр (КИХ-фильтрі) шектік импульсті сипаттамаға ие

Рекурсивті сүзгінің рекурсивті емес сүзгіден айырмашылығы ?

1. Кері байланыс рекурсивті сұлбаның құрамына кіреді

Рекурсивті сүзгіде шығыс кері санақ қалай қалыптасады?

1 Шығыс кері санақ қалыптасуына тек кіріс мәндер ғана емес, шығыс сигнал мәндері де болады.

Рекурсивті цифрлық сүзгінің реті қалай анықталады?

1. Рекурсивті цифрлық сүзгінің ретін рекурсивті емес коэффициентімен анықтайды.

Рекурсивті сүзгілерді неге БИХ сүзгілер деп атайды?

1. Себебі импульстік сипаттамаларды кері байланысы үшін шексіз болады.

Рекурсивті сүзгінің импульсті сипаттамасының h(k) бастапқы екі мәні неге тең болады? Құрылымдық сұлбасы суретте берілген.

Егер беріліс функциясы түрде болса, аm мен bn коэффициентін анықтау керек? - student2.ru

1 h(0)=a0, h(1)=a1+b1h(0)=a1+a0b1.

Наши рекомендации