Основні правила роботи із системою Mathcad

ПРІЗВИЩЕ, ІМЯ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема: Автоматизація математичних обчислень.

Мета:ознайомитися з системою Mathcad, оволодіти основними навичками праці з системою, навчитися проводити елементарні обчислення за допомогою системи Mathcad. ознайомитися з основними методами розв’язування рівнянь та систем лінійних рівнянь в системі Mathcad.

Теоретичні відомості

Для того, щоб запустити програму можна скористатися меню Пуск або за допомогою ярлика на робочому столі. Після цих дій з’явиться вікно програми (рис.1.), яке має наступні елементи:

Ø Рядок заголовку, що містить назву програми та ім’я відкритого документа (по замовчуванню Untitled:1(без назви)). При збережені документу Mathcad по замовчуванні додає розширення .mcd;

Ø Рядок меню;

Ø Кнопки на панелях інструментів;

Ø Вікно робочого листа, в якому формується документ. Лінійка прокручування забезпечує швидке переміщення по документу;

Ø Рядок стану. На початку рядку виводиться призначення активного пункту меню, а також індикатор режиму обчислення і номер поточної сторінки документа.

Основні правила роботи із системою Mathcad - student2.ru

Рис.1 Віно програми Mathcad.

Загальна характеристика елементів меню

Головне меню містить команди, за допомогою яких можна створювати, редагувати документ, забезпечуючи високу якість оформлення, що необхідне при виведенні на друк.

Таблиця 1. Структура головного меню

Пункт меню Призначення
Файл Команди для відкриття, збереження і виведення на друк файлів.
Правка Команди редагування документа
Вид Команди управління елементами екрану (панель інструментів, рядок стану та ін.)
Вставка Команди вставки в Mathcad-документ графіків, матриць, функцій та інших об’єктів.
Формат Команди задання різних параметрів, що визначають зовнішній вигляд представлення чисел, формул, тексту, колонтитулів та ін.
Инструменты Команди управління режимом розрахунків, зміни параметрів розрахунків.
Символьные операции Команди символьних розрахунків.
Окно Команди роботи з вікнами.
Справка Команди, що забезпечують доступ до довідкового матеріалу.

Панелі інструментів

Щоб увімкнути панелі інструментів треба скористатися командами Вид→Панель инструментов. Основними панелями інструментів є Стандартная, Форматирования, Математика.

Розглянемо більш детально панель Математика

Таблиця 2. Панель Математика

Піктограма Панель Призначення
Калькулятор Введення арифметичних операцій, деяких функцій, які часто використовуються, операторів присвоювання і результату.
Інструменти знаків Введення логічних операторів та операторів порівняння.
Графіка Побудова двох- та трьохвимірних графіків.
Розрахунки Введення операторів локального та глобального присвоювання і оператора результату.
Матриця Введення векторів і матриць та операторів їх обробки.
Числення Введення операторів розрахунків похідних, інтегралів, сум, добутків і границь.
Грецький алфавіт Введення грецьких букв.
Символи Символьні перетворення з ключовими словами.
Програмування Вставка операторів програмування.

Основні правила роботи із системою Mathcad

Перш ніж, починати роботу з Mathcad необхідно пам’ятати такі правила:

1. Усі обчислення, оголошення змінних проводяться в строго визначеному порядку (тобто як при звичайному обчисленні, наприклад, як у мові програмування Pascal), за правилом зверху вниз і зліва направо.

2. Набір формул проводиться за тими же принципами, як і в редакторі формул Microsoft Word, тобто за допомогою шаблонів формул.

Після того, як ваша формула була набрана і після неї був поставлений знак рівності, система Mathcad відразу ж обчислює вираз

Слід розрізняти оператор присвоювання ": =" і оператор обчислення виразу "=".

Наши рекомендации