Допоміжне косокутне проекціювання

Загальні положення

1. Суть допоміжного проекціювання полягає в тому, щоб геометрична фігура зайняла проекціювальне положення на одній з площин проекцій: пряма проекціюється в точку, а площина (поверхня) в пряму (криву) лінію.

2. Допоміжне косокутне проекціювання може бути центральним або паралельним.

3. За площину допоміжних проекцій вибирають:

а) горизонтальну П1 або фронтальну П2 площину проекцій;

б) або площину яка перпендикулярна до площини проекцій П1 чи П2;

в) або площину відповідності – бісекторну площину ІІ та ІУ квадрантів.

41.

Задачі для підготовки до практичних занять:

14.1. Вибрати напрям допоміжного косокутного проекціювання та спроекціювати: а) точку А на П1, б) точку В на П2, в) точку С на площину відповідності.

Допоміжне косокутне проекціювання - student2.ru а б в

14.2. Вибрати напрям допоміжного косокутного проекціювання і привести відрізок АВ в проекціювальне положення.

Допоміжне косокутне проекціювання - student2.ru

а б в

14.3. Вибрати напрям допоміжного косокутного проекціювання і привести задану площину в проекціювальне положення.

Допоміжне косокутне проекціювання - student2.ru

а б в

42.

Аудиторні задачі:

14.4. Вибрати напрям допоміжного косокутного проекціювання і побудувати точку перетину прямої з заданою площиною.

Допоміжне косокутне проекціювання - student2.ru

14.5. Вибрати напрям допоміжного косокутного проекціювання і побудувати лінію перетину заданих площин.

Допоміжне косокутне проекціювання - student2.ru

43.

ГРАННІ ТА КРИВІ ПОВЕРХНІ

Загальні положення

1. Сукупність умов, необхідних і достатніх для задання поверхні представляє собою визначник поверхні. Він, за звичаєм, складається з геометричної (перелік геометричних фігур, які беруть участь в утворенні поверхні) та алгоритмічної (закону створення) частин.

2. Проекція поверхні це сукупність проекцій визначника, ліній контуру та обрізу.

3. Багатогранник (грана поверхня) - тіло, обмежене плоскими багатокутниками (гранями).

Сторони багатокутників – ребра, вершини багатокутників – вершини багатогранників.

4. Розрізняють багатогранники правильні (у яких всі ребра, грані,плоскі двогранні та просторові кути рівні між собою) , напівправильні і неправильні.

5. Якщо увесь багатогранник розташовано по одну сторону площини будь якої, його називають опуклим.

6. Піраміда – багатогранник, у якого усі грані, крім одної мають загальну вершину.

7. Призма – багатогранник, який обмежений гранями з паралельними ребрами (бічна поверхня) та двома площинами, які не паралельні ребрам бічної поверхні.

8. Призматоїд – багатогранник, який обмежений двома паралельними основами і бічною поверхнею, яка складається з трикутників або трапецій.

9. Крива поверхня - сукупність положень (слід) деякої лінії (твірної) у просторі, яка переміщується вздовж напрямної лінії або за іншим певним законом.

10. Безперервне переміщення твірної утворює кінематичну поверхню, а дискретне положення твірної – каркасну.

4. Залежно від форми твірної бувають поверхні лінійчаті (твірна - пряма лінія) і не лінійчаті, з постійною чи змінною формами твірної та напрямної.

Наши рекомендации